فروردین 1393 - بیانات بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد

firstclimate-ban-thumbs4april2014IR- Climate change knows no boundaries says UN Secretary-Generalدبیرکل سازمان ملل متحد، آقای بان کی مون در حال سخنرانی در مراسم مربوط به تقییرات شرایط اقلیمی در پراگ

 

بیانات بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد

پراگ 4 آوریل 2014 برابر با 15 فروردین 1393

اینجانب به شدت تحت تاثیر چیزی قرار گرفتم که خود شاهد آن بودم ،که تا چه حد شهر پراگ در برابر اثرات بالقوه احتمالی تغییرات آب و هوایی آماده است.

تغییرات آب و هوایی حد و مرز نمی شناسد.

در هر جا ما شاهد الگو های غیر قابل پیش بینی آب و هوایی هستیم.

طی دهه های گذشته شهرهایی مانند پراگ سیل های بزرگی را تجربه کرده اند.

زندگی هایی از دست رفته، ده ها هزار نفر از خانه های خود آواره گشته و میلیارد ها یورو خسارت وارد شده است.

اینجانب ازمشاهده عکس های سیل پایتخت جمهوری چک در سال 2002 شوکه شدم، بخش یهودی نشین زیر آب رفته بود وطغیان آب، سایت های یونسکو را تهدید می کرد.

سیستم حفاظتی سیل پراگ قسمتی از گسترده ترین در اروپا است -که تفاوت واقعی ایجاد کرده است. به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد، که کاهش اثرات بلایای طبیعی و تغییرات آب و هوایی را از اولویت های این سازمان دانسته، این یک نمونه خوب از رهبری است که موجب ایجاد تحول و نجات جان و مال، همچنین حفاظت از همه در برابر تغییرات آب و هوایی می گردد.

همانگونه که می دانید بهترین سد ها هم نمی توانند جلوی تغییرات آب و هوایی را بگیرند.

هفته گذشته در گرین لند بودم و دوباره علائم گرم شدن اقلیم را دیدم. در حالیکه روی یخ قطبی ایستاده و شاهد آب شدن کوه های یخی بودم به جهان گفتم تغییرات اقلیمی سریع تر از آنچه فکرش را می کنیم به ما نزدیک می شود.

تغییرات آب و هوایی واقعیتی است و علم غیر قابل انکار.

اما پر واضح است حل مشکل تغییرات اقلیمی فرصت بزرگی برای رشد توسعه پایدار ایجاد می کند.

ما تنها باید اراده سیاسی برای توافق تغییرات اقلیمی معنی دار تا 2015 ایجاد نماییم.

به همین دلیل اینجانب میزبان اجلاس سران برای تغییرات اقلیمی در 23 سپتامبر در مقر سازمان ملل خواهم بود.

این اجلاس "اجلاس راه حل ها" خواهد بود. اینجانب از رهبران جهان مشتمل بررهبران دولتی، تجاری و جوامع مدنی می خواهم تا با اعلامیه های جسورانه و اقدام راسخ به این اجلاس بیایند.

در زندگی (ممکن است) "نقشه جایگزین" داشته باشیم اما "سیاره جایگزین" وجود ندارد.

تنها از راه تعهد است که با هم می توانیم تغییرات اقلیمی را حل کنیم، اشاعه گاز های گلخانه ای را کاهش، سازگاری را تقویت و جهان پایدارتری بسازیم.

در این مکان اینجانب به تلاش های شما احترام گذاشته تا همان کار را انجام دهید.

از شما متشکرم.      


icon-twitterFollow Gary Lewis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4april2014IR- Climate change knows no boundaries says UN Secretary-General-thumbsدر زندگی (ممکن است) "نقشه جایگزین" داشته باشیم اما "سیاره جایگزین" وجود ندارد.