UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

مرداد 97 - حمایت از زنان و دختران در بحران نیازمند تلاش های سریع است

زنان و دخترانی که در جنگ ها و بلایا از خانه و خانواده خود جدا می شوند، در معرض خطر تجاوز، استثمار و آزار بیشتری قرار دارند. با این حال دسترسی به اردوگاه پناهندگان یا سایر مکان هایی که خدمات بشردوستانه ارائه می شوند، الزاما این خطرات را از بین نمی برد.

یک دستشویی با نور ضعیف یا پمپ آبی که خارج از محدوده دید ماموران امنیتی است، می تواند مکان خطرناکی باشد که زنان و دختران در آنجا به اهداف خشونت جنسی تبدیل شوند. در صورت عدم وجود امنیت، آنها ممکن است تصمیم بگیرند که از خدمات موجود استفاده نکنند. زن بارداری که قرار است زایمان کند ممکن است با دوراهی دشواری مواجه شود: خودش به تنهایی زایمان کند یا خطر احتمال حمله در حین جستجوی یک ماما یا کلینیک ، را بپذیرد.    

هیج زنی نباید مجبور به گرفتن چنین تصمیمی شود. گاهی راه حل ها به سادگی نصب چراغ های بیشتری در پناهگاه ها یا    اطمینان یافتن از قرار داشتن خدمات ضروری در مکان های عمومی است. با این حال، اغلب راه حل ها نیازمند اقدامات هماهنگ تر برای حل نابرابری های جنسیتی است که خشونت علیه زنان را تداوم می بخشد.

 امسال در روز جهانی بشر دوستی، من از تمام فعالان بشردوستی میخواهم تا به وظایف مشترکمان در جهت محافظت از  آسیب پذیران از صدمه، به ویژه حفاظت از حقوق، امنیت ، سلامتی و جان زنان و دختران، عمل کنند. صندوق جمعیت ملل متحد، سهم خود را با ارائه مراقبت های بهداشت باروری برای زنان در کشورهای آسیب دیده از بحران، ایجاد فضاهای امن برای زنان و دختران و خدمات برای بازماندگان خشونت جنسی انجام می دهد. با حمایت تمام جامعه بشردوست، ما می توانیم خطراتی که روزانه میلیون ها زن و دختر با آن رو به رو هستند را به طور چشم گیری کاهش دهیم.  

Read more...

19 August 2018 - Urgent Efforts Needed to Protect Women and Girls in Crises

  • Published in Other

Women and girls uprooted by war or disaster are at heightened risk of rape, exploitation and abuse. Yet reaching a refugee camp or other places where humanitarian services are available does not necessarily eliminate these risks.

A poorly lit lavatory or a water pump that is out of view of security officers can be dangerous places where women and girls can become targets for sexual violence. Where security is lacking, they may choose not to take advantage of services available to them. A pregnant woman who is about to give birth may face an impossible choice: deliver on her own or risk being attacked as she seeks the help of a nearby midwife or clinic.

No woman should have to make such a decision. Sometimes the solutions are as simple as installing more lights in camps or making sure critical services are situated in public areas. However, often the solutions require more concerted action to address underlying gender inequalities that perpetuate violence against women.

On this World Humanitarian Day, I call on all humanitarian actors to meet our shared obligation to protect the vulnerable from harm, and especially to protect the rights, safety, health and lives of women and girls. UNFPA, the United Nations Population Fund, is doing its part by providing life-saving reproductive health care to women in crisis-affected countries, safe spaces for women and girls, and services for survivors of sexual violence. With the support of the entire humanitarian community, we can dramatically reduce the risks faced every day by millions of women and girls.

Read more...

12 August 2018 - Joint event of UNFPA, UNESCO and UNICEF on the occasion of International Youth Day 2018

  • Published in Other

On 12 August, UNFPA, UNESCO and UNICEF in a joint event with Ministry of Sport and Youth, Iranian National Commission of UNESCO and Embassy of South Korea celebrated the International Youth Day.

At the beginning, Dr. Joudane UNFPA representative, Dr. Parks UNICEF representative, Dr. Soltanzadeh UNESCO OIC, Mr. Tondgouyan Deputy Minister, Dr. Namvar from National commission and Mr. Gwak from South Korean Embassy  within a panel Gave speeches Regarding Youth and their important role in society and the role each organization can play in supporting the youth in Iran.

Dr. Joudane in her speech noted that, UNFPA programme is fully committed to support efforts of governments and civil society to develop the greatest asset of Iran. Youth especially young girls are at the core of UNFPA 6th country programme. At the time when Iran is experiencing a unique demographic profile with the majority of youth, more than 30% of the Iranian population is between 15 and 29 years old, the programme aims at utilizing the capacity of this young generation, and realizes the gender and demographic dividend.

As the second half of the event started, 15 selected youth from different NGOs presented their work and recommendations in areas of environment, cultural heritage, health, sports and tourism.

At the end, the Panel members agreed that it is important to develop a multi-sectoral national plan to support youth in Iran.

Read more...

خرداد 97 - بیانیه مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد دکتر ناتالیا کانم به مناسبت روز جهانی جوانان

بیاید جوانان را در مرکز امور قراردهیم

ما برای پایبندی به تعهدمان مبنی بر غافل نشدن از هیچ کس خواستار دستیابی به آرمان های توسعه پایدار هستیم. ما میخواهیم صلحی پایدار بوجود آوریم. بنابراین، جوانان در مرکز تلاش های جمعی ما هستند. اجازه دهید جوانان که در این راه از همراهان فعال ما هستند را با هم بپذیریم.

هیچ یک از آرمانهای جهانی بلند پروازانه ما بدون مشارکت معنی دار جوانان بدست نخواهد آمد. آن ها آینده ما هستند _ قدرت 1.8 میلیاردی آنان_ اکنون ما نیز هستند.

با این وجود جوانان، خصوصا دختران نوجوان، برای سالم ماندن، تحصیل کردن، و تصمیم گیری درباره زندگی خود با چالش های دشواری رو به رو هستند. تهدید ها علیه حقوق و سلامت آن ها امروزه توانایی آنها را برای مشغول شدن و شهروند مفید بودن در آینده به خطر می اندازد.

ما این قدرت و مسولیت را داریم که به هر دختر و پسر کمک کنیم که گذار سالمی از نوجوانی به جوانی داشته باشد. هر فضا باید فضایی سالم برای جوانان باشد _ خانه، کلاس درس، مراکز سلامت و میزهایی که قوانین و توافق نامه های صلح بر آنها نوشته می شود.

در صندوق جمعیت ملل متحد، آژانس سلامت جنسی و باروری سازمان ملل متحد، کار کردن باجوانان و برای جوانان و ترویج مشارکت و رهبری آنان یک سنت طولانی مدت است. تلاش های ما، جوانان را قادر می سازد که تواناییها و دانش خود ، و حمایت لازم برای آگاه شدن از تصمیماتشان درباره بدن، زندگی، خانواده، جوامع، کشور ها و جهان را توسعه دهند.

جوانان در خط مقدم اقدامات صندوق جمعیت برای ساختن جوامع عادلانه و منعطف هستند که در آن رفاه برای همه به اشتراک گذاشته شده است. ما با شرکایمان در ارتباط بوده ایم تا نقش جوانان را در اقدامات بشردوستانه و دگرگونی مناقشات را از طریق تاثیر جوانان بر اقدامات بشر دوستانه و قطعنامه 2250 شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص جوانان، صلح و امنیت بالا ببریم و همه ما متعهد به تداوم این امر مهم هستیم. و استراتژی سازمان ملل در خصوص جوانان که در شهریور آغاز به کار می کند نشان دهنده تعهد جمعی وبی نظیر خانواده سازمان ملل برای ارتقاء  کار کردن با و برای جوانان تحت رهبری دبیرکل است. 

در سراسر جهان، جوانان می گویند:" بدون ما تصمیم گیری ها بی فایدست!" در صندوق جمعیت ما این اصل را شنیده، یاد گرفته و قلبا پذیرفته ایم. همکاری ما با جوانان همواره بر اساس یک مشارکت فعال بوده و ادامه خواهد یافت.

صدها میلیون از دختران نوجوان در انتظار آنند که قدرت خود را اعاده کرده و توانایی های بالقوه خود را بروز دهند. با حمایت ما، آنها می توانند حقوق خود را خواهان و آرزو های خود را بشناسند. با حمایت ما، آن ها آینده خود و جهانشان را شکل می دهند.

Read more...

12 August 2018 - Statement by UNFPA Executive Director Dr. Natalia Kanem on International Youth Day

  • Published in Other

Let’s Put Young People at the Centre

We want to achieve the Sustainable Development Goals and make good on our pledge to leave no one behind. We want to build lasting peace. Therefore, young people belong at the centre of our collective efforts. Let us embrace young people as active partners on this journey together.

None of our ambitious global goals can be achieved without the meaningful participation of young people. They are our future. And—1.8 billion strong—they are our present.

Yet young people, especially adolescent girls, face formidable challenges staying healthy, getting an education, and making their own decisions in life. Threats to their rights and well-being today jeopardize their potential to become engaged, productive citizens tomorrow.

We have the power—and responsibility—to help every girl and boy make a safe and healthy transition through adolescence and adulthood. Every space should be a safe space for youth—the home, the classroom, the health centre, the tables where policies and peace agreements are penned.

For UNFPA, the United Nations sexual and reproductive health agency, working with and for young people, and promoting youth leadership and participation, have been a long-standing tradition. Our efforts enable young people to develop the skills, knowledge and support they need to make informed decisions about their bodies, lives, families, communities, countries, and our world. 

Young people are at the forefront of UNFPA’s actions to build more equitable, resilient societies where prosperity is shared by all. We joined hands with our partners to advance the role of young people in humanitarian action and conflict transformation through the Compact on Young People in Humanitarian Action and United Nations Security Council Resolution 2250 on Youth, Peace and Security, and we are committed to continuing to co-lead this vital work. And the UN Strategy on Youth to be launched in September represents the unwavering, collective commitment of the United Nations family to step up our work for and with young people, under the leadership of the Secretary-General.

All over the world, young people say: “Nothing about us, without us!” At UNFPA, we have heard, learned and taken this principle to heart. Our partnerships with young people are, and must always be, based on their active and meaningful participation.

Hundreds of millions of adolescent girls are waiting to claim their power and fulfil their potential. With our support, they can claim their rights and realize their aspirations. With our support, they will shape their own future – and the world’s.

Read more...

تیر 97 - پیام دکتر ناتالیا کانم، مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد، به مناسبت روز جهانی جمعیت

پنجاه سال پیش در تاریخ 13 می 1968، جهان در کنفرانس بین المللی حقوق بشردر تهران اعلام کرد که "والدین دارای حق انسانی اولیه ای هستند که تعداد و فاصله سنی میان فرزندان خود را آزادانه و مسولانه تعیین کنند."

تنظیم خانواده نه تنها مساله ی حقوق انسانی است بلکه موضوعی کلیدی برای توانمندسازی زنان، کاهش فقر و رسیدن به توسعه پایدار محسوب می شود.

با این وجود، در مناطق در حال توسعه حدود 214 میلیون زن به دلیل نداشتن اطلاعات یا خدمات کافی و نبود حمایت از جانب همسر یا اجتماع خود همچنان با فقدان روش های ایمن و موثر تنظیم خانواده مواجه هستند. این امر توانایی آن ها را برای  ساختن آینده ای بهتر برای خودشان، خانواده و جامعه تهدید می کند.

امروز در روز جهانی جمعیت، صندوق جمعیت ملل متحد همه دولت ها را برای انجام تعهدات شان در تحقق دسترسی همگانی به خدمات سلامت جنسی و باروری و حقوق باروری از جمله اطلاعات و خدمات تنظیم خانواده فرا می خواند.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time