UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

Items filtered by date: Monday, 09 January 2017

دی 95 - پشتیبانی کارشناس برنامه عمران ملل متحد از ایران در آماده سازی گزارش آرمان های توسعه پایدار آتی در سازمان ملل متحد در نیویورک

در پی تصمیم خود برای ارئه گزارش ارزیابی داوطلبی در زمینه پیشرفت آرمان های توسعه پایدار ، ایران شروع به همفکری و مشاوره  درباره چگونگی تهیه این گزارش کرده است.

9 ژانویه، در تهران، کمیته ملی توسعه پایدار ( نهاد نظارت بر اجرا آرمان های توسعه پایدار) به صورت گسترده با جوامع مدنی، دانشگاهی، بخش خصوصی و سازمان ملل متحد درمورد محتویات این گزارش و چگونگی پاسخگویی ایران به جوامع بین المللی  درباره اجرا آرمان های توسعه پایدار در آینده مشورت کرد.

آرمان های توسعه پایدار مجموعه ای از اهداف جهانی با هدف پایان دادن به فقر، حفاظت از کره زمین، حصول اطمینان از رفاه برای همه و ارتقای مشارکت هستند. ایران در حال حاضر تعهد داده است که از طریق گزارش داوطلبی ملی پیشرفت خود را در زمینه دستاورد های ارمان های توسعه پایدار در نشست عالی رتبه سیاسی در نیویورک در سال 2017 به نمایش بگذارد. 

برای تسهیل این گفتگو ها و  الهام گرفتن از نمونه های مفید گزارش های داوطلبی کشور های دیگر که پارسال تنظیم شده بودند، برنامه عمران ملل متحد در تهران برای اولین بار از یک متخصص با تجربه در زمینه آرمان های توسعه پایدار دعوت کرده بود که از دفتر منطقه ای در تایلند به ایران بیاید و به عنوان مشاور در این سه جلسه شرکت کند. آقای دکتر جوزف دی کروز که یکی از صاحب نظران چگونگی اجرا و گزارش دهی آرمان های توسعه پایدار محسوب می شود، خود مدیریت گروهی از متخصین با تجربه را بر عهده دارد.  

آقای گری لوییس هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد آقای گری لوییس هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد

در اولین جلسه روز دوشنبه وزارتخانه های دولتی، دانشگاه ها، بخش خصوصی، سازمان های غیر دولتی و آژانس های سازمان ملل در ایران حضور داشتند. در این جلسه دکتر رضا مکنون، نائب رئیس کمیته ملی توسعه پایدار به بیان نمای کلی از آنچه تاکنون در زمینه آرمان های توسعه پایدار توسط کمیته ملی توسعه پایدار انجام گرفته پرداخت. پس از او آقای گری لویس نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران در مورد راه هایی که پروژه های فعلی و آتی سازمان ملل بر پایه چارچوب کمک های توسعه ای سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، دستیابی به آرمان های توسعه پایدار را کمک خواهند کرد صحبت نمود. 

آقای جوزف در کروز هم به نمای کلی از گزارش های ملی داوطلبانه کشور های دیگر پرداخت و توضیح داد که چگونه کشورها  می توانند این گزارش ها را به عنوان پایه ای برای مقایسه شرایط فعلی با اهداف محقق شده در سال 2030 استفاده کنند. این جلسه به جلسه پرسش و پاسخ ختم شد و در این زمان مدعوین هم موقعیت این را داشتند که با متخصصین و سخنران ها پرسش های خود را مطرح کنند.

از چپ به راست : خانم نیلوفر صادقی رئیس بخش علوم دفتر منطقه‌‌ای یونسکو در تهران، دکتر جوزف دی کروز از دفتر منطقه ای برنامه عمران ملل متحد، دکتر هدایت فهمی معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، دکتر رضا مکنون نایب رییس کمیته توسعه پایدار، آقای گری لوییس هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد درایراناز چپ به راست : خانم نیلوفر صادقی رئیس بخش علوم دفتر منطقه‌‌ای یونسکو در تهران، دکتر جوزف دی کروز از دفتر منطقه ای برنامه عمران ملل متحد، دکتر هدایت فهمی معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، دکتر رضا مکنون نایب رییس کمیته توسعه پایدار، آقای گری لوییس هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد درایران

در جلسه دوم روز دوشنبه مدوین به طور متمرکز تری به جزئیات گزارش ملی داوطلبانه ایران برای نشست عالی رتبه سیاسی در نیویورک پرداختند. شرکت کنندگان قادر به مشورت و بحث با دکتر دی کروز در مورد تجارب و تخصص ایشان شدند و همچنین توانستند در مورد دستیابی به عناصر مختلف از برنامه های توسعه پایدار پرسش هایی مطرح کنند. 

در پایان روز، آخرین و سومین جلسه با حضور گروه اصلی تصمیم گیرنده در مورد گزارش ملی داوطلبانه و اعضای اصلی کمیته ملی توسعه پایدار – وزارت امور خارجه، سازمان مدیریت برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران و سازمان محیط زیست – و سازمان ملل متحد با تعیین جدول زمانی و تقسیم کار به پایان رسید.  

 

Read more...

9 January 2017 – UNDP expert supports Iran in preparation for forthcoming Sustainable Development Goals report in UN New York

Following its decision to deliver its own self-assessment report, in July 2017, on progress made on the Sustainable Development Goals (SDGs), Iran has engaged in consultations on the way in which the report will be prepared.

On 9 January, here in Tehran, Iran’s National Committee on Sustainable Development (NCSD) – the entity overseeing SDG implementation in Iran – consulted extensively with civil society organizations, academia, the private sector and the United Nations, on the contents of the report and how Iran would, in future, hold itself accountable to the international community on SDG implementation.

The SDGs are a set of universal goals aimed at ending poverty, protecting the planet, ensuring prosperity for all and promoting partnerships.  Iran has now committed to showcasing its progress towards SDG attainment by delivering a report – called the Voluntary National Review (VNR) – at the next High-Level Political Forum (HLPF) in New York in 2017.

20160109sdgs06Mr. Gary Lewis, UN Resident Coordinator addressing the audience

To help set the tone for the discussions and draw inspiration from useful examples of similar VNRs which had already been shared – for the very first time in July 2016 – Iran invited UNDP’s Bangkok-based regional expert on SDGs, Dr. Joseph D’ Cruz, to act as a resource person during three sets of discussions during the day.  Dr. D’Cruz leads a team of professionals experienced in supporting countries prepare their VNRs.

The first of the three sessions was attended by government ministries, academia, private sector, NGOs and UN Agencies in Iran.  In this, Dr. Maknoon, Head of NCSD provided an overview of what has been done to date by the NCSD on the SDGs.  Mr. Gary Lewis, UN Resident Coordinator in Iran, spoke about the way in which the UN’s ongoing and future programmes in Iran – as articulated through the UN Development Assistance Framework (UNDAF) – is aimed at helping Iran to plan and implement strategies to secure the SDGs.

Dr. D’Cruz himself presented an overview of how countries can use the VNR process to clarify how they will establish baselines and goals to achieve the SDGs by the year 2030.  The session concluded with a question-and-answer session (photo below) in which the audience had opportunity to pose questions to the key speakers.

From left to right: Ms. Niloofar Sadeqi, Programme Officer for Natural Sciences at UNESCO, Joseph D’Cruz, UNDP’s Asia-Pacific Regional Team Leader for Inclusive Growth and Sustainable Development, Dr. Fahmi, Deputy of Water and Waste Water Macro Planning Bureau of Ministry of Energy, Dr. Reza Maknoon, Deputy of NCSD, Mr. Gary Lewis, UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative From left to right: Ms. Niloofar Sadeqi, Programme Officer for Natural Sciences at UNESCO, Joseph D’Cruz, UNDP’s Asia-Pacific Regional Team Leader for Inclusive Growth and Sustainable Development, Dr. Fahmi, Deputy of Water and Waste Water Macro Planning Bureau of Ministry of Energy, Dr. Reza Maknoon, Deputy of NCSD, Mr. Gary Lewis, UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative

The second session had a more focused participation and looked at specifics of the report Iran is to present at the HLPF.  Participants were able to engage in discussions with Dr. D’Cruz and seek his expertise and experiences in approaching different elements of the sustainable development agenda.

The day ended with a final meeting with the core NCSD ad-hoc VNR group – the Ministry of Foreign Affairs, Department of Environment, Budget and Planning Organization and Statistical Center of Iran – and the United Nations where timelines and responsibilities were assigned.

 

  • Published in Other
Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time