UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

شهریور 97 - نشست گفتگو و هم اندیشی پیرامون ایجاد صندوق نوآوری برای کودکان در ایران

روز دوشنبه نوزدهم شهریور، تعدادی از کارشناسان و متخصصان از سازمان های دولتی، جامعه مدنی و بخش خصوصی از جمله مدیران کسب و کارهای نوپا، صاحبان مشاغل و کارآفرینان، گرد هم جمع شدند تا درباره ایجاد و راه اندازی صندوق نوآوری برای کودکان، تحت حمایت یونیسف درکشور، به بحث و گفتگو بپردازند. هدف اصلی از ایجاد صندوق نوآوری برای کودکان، پشتیبانی و حمایت  از راه حل های نوآورانه برای مقابله با چالش های پیش روی کودکان و نوجوانان است تا بتوان هر چه موثرتر به نیازهای فوری و ضرورت های آینده ی کودکان و نوجوانان در جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد.

نشست صبح این جلسه هم اندیشی، با سخنان دکتر بهمن عشقی، دبیر کل اتاق بازرگانی تهران، دکتر پدرام سلطانی، معاون اول اتاق بازرگانی ایران و دکتر ویل پارکس، نماینده یونیسف در ایران، آغاز شد. آقای دکتر پارکس در سخنان خود بر اهمیت جستجوی راه حل های نوآورانه برای مسائل کودکان تاکید کرد و گفت: "امروز، جهت یافتن راه حل هایی برای مشکلات پیچیده ای که کودکان در سرتاسر جهان با آنها مواجه هستند، نیازمند رویکردهای مبتکرانه و راه حل های خلاقانه هستیم." وی با اشاره به چشم انداز جهانی پیوسته در حال رشد و تغییر، اهمیت به کار گیری رویکردی هماهنگ در تمامی بخش ها برای حمایت از طرح های نوآورانه برای کودکان و ایجاد محیطی مناسب برای ایجاد راه حل های خلاقانه برای مشکلات کودکان راضروری شمرد.  

شرکت کنندگان درکارگاه هم اندیشی تاسیس صندوق نوآوری برای کودکان در ایران، به بحث و تبادل نظر پرداختندشرکت کنندگان درکارگاه هم اندیشی تاسیس صندوق نوآوری برای کودکان در ایران، به بحث و تبادل نظر پرداختند

دکتر سلطانی و دکتر عشقی نیز در سخنرانی افتتاحیه خود، با ابراز حمایت همه جانبه ی اتاق بازرگانی ایران و تهران از ابتکار یونیسف در تدوین برنامه نوآوری برای کودکان، ابراز امیدواری کردند که این ابتکار عمل بتواند اقدامات و پیشرفت ها برای کودکان ایران را تسریع کند.

کارگاه یک روزه هم اندیشی درمورد تأسیس صندوق نوآوری برای کودکان در ایران، به میزبانی اتاق بازرگانی تهران در محل اتاق تهران برگزار و توسط آقای ابراهیم محجوب، مشاور نوآوری دفتر یونیسف مصر، تسهیل شد. آقای محجوب، در ابتدای جلسه، اصول پایه صندوق نوآوری را برای مخاطبان کارگاه ارائه کرد، و در ادامه چندین تجربه موفقیت آمیز از صندوق نوآوری برای کودکان در یونیسف مصر را با شرکت کنندگان به اشتراک گذاشت. آقای محجوب، ضمن قدردانی و تحسین تخصص و مهارت های موجود در زمینه نوآوری در ایران، گفت:"روحیه همکاری و همفکری در بخش خصوصی، جامعه مدنی و دولت، و همچنین سرعت ایجاد صندوق نوآوری برای کودکان در ایران، یک مثال الهام بخش برای نشان دادن تأثیرهمکاری های دولتی-خصوصی جهت پیشبرد و سرعت بخشیدن به رویکردهای نوآورانه برای کودکان است."

جلسات بعد از ظهر این کارگاه، همراه با بحث های گروهی پیرامون بررسی مؤلفه های گوناگون صندوق نوآوری برای کودکان، از جمله اهداف کلی صندوق، منابع سرمایه گذاری، مدیریت و نظارت بر صندوق، و همچنین فرآیند ارسال درخواست ها به صندوق و چگونگی ارزیابی پیشنهادات بود. این بحث های گروهی فرصتی فوق العاده برای شرکت کنندگان فراهم آورد تا امکانات و تخصص های موجود جهت ایجاد صندوق نوآوری برای کودکان را در ایران بررسی کنند.

کارگاه هم اندیشی در مورد تأسیس صندوق نوآوری برای کودکان در ایران، به عنوان بخشی از همکاری سه جانبه اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران و دفتریونیسف در ایران، برگزار شد. یافته های این کارگاه در قالب یک گزارش با شرکت کنندگان به اشتراک گذاشته خواهد شد که راهنمای عمل آنها در مراحل بعدی ایجاد صندوق خواهد بود.

برای مطالعه بیشتر در حوزه ی نوآوری برای کودکان به وب سایت زیر مراجعه فرمایید.

www.unicefinnovationfund.org

Read more...

10 Sep 2018 - UNICEF Iran Office spearheads conversation on establishing an ‘Innovation for Children Fund’ in Iran

  • Published in Other

On Monday 10 September 2018, several experts from government organizations, civil society and the private sector including start-up managers, business leaders and entrepreneurs got together to brainstorm on the modality of establishing an Innovation for Children Fund in the country with UNICEF support. The objective behind the establishment of an Innovation for Children Fund is to sponsor child and adolescent-focused innovative solutions to confront the challenges facing children and meet children’s immediate and future needs in the Islamic Republic of Iran.

The morning session was opened by remarks from Dr Bahman Eshghi, Secretary-General of the Tehran Chamber of Commerce, Dr Pedram Soltani, First Vice-President of Iran Chamber of Commerce, and Dr Will Parks, UNICEF Iran Representative. In his opening remarks, Dr Parks, emphasized on the importance of seeking innovative solutions for children’s issues and said: "Today, in order to find solutions to the complex problems facing children around the world, we are in need of innovative approaches and creative solutions.” He pointed out to the evolving global landscape and highlighted the need for a coordinated and connected approach in all sectors to support innovation for children and create an enabling environment for creative solutions to children’s problems.

In their speeches, Dr Soltani and Dr Eshghi expressed the strongest support from Iran and Tehran Chambers of Commerce to UNICEF’s innovation initiative and hoped the initiative can outpace the rates of progress for children in Iran.

Participants take part in group activities in the Brainstorming workshop on establishing an Innovation for Children Fund in IranParticipants take part in group activities in the Brainstorming workshop on establishing an Innovation for Children Fund in Iran

The one-day brainstorming workshop was hosted at Tehran Chamber of Commerce and facilitated by Mr. Ibrahim Mahgoub, UNICEF Egypt Innovation consultant, who presented the principles of an Innovation Fund to the audience and shared several successful experiences of UNICEF Egypt’s Innovation initiative with participants. Mr Mahgoub appreciated existing skills and expertise in the field of Innovation in Iran and said: “The collaborative spirit among the private sector, civil society and the government, as well as, the speed of establishing the Innovation for Children in Iran Initiative, set an inspiring example on how Public-Private Partnerships can accelerate innovation for development.”

The afternoon sessions were followed by group discussions to examine the various parameters of a potential Innovation for Children Fund, including the overall objectives of the fund, its sources of investment, managing and monitoring the fund, as well as the fund’s application process and assessment of proposals. The group discussions provided a great opportunity for all the collaborators to showcase the available opportunities and expertise for establishing the Innovation for Children Fund in Iran.

The brainstorming workshop on establishing an Innovation for Children Fund in Iran was part of a tripartite collaboration between Iran Chamber of Commerce, Tehran Chamber of Commerce and UNICEF Iran Office. The findings of this workshop will be shared in a report with the participants and will guide them in the next steps of establishing the fund itself.

Please read more about UNICEF Innovation Fund at:

www.unicefinnovationfund.org

Read more...

27 August 2018 - UNESCO & UNICEF Support Ministry of Education in Inclusion of Students with Special Needs

  • Published in Other

The Ministry of Education of Iran with support of UNESCO, UNICEF and the Iranian National Commission for UNESCO launched a three-day workshop today in Tehran on inclusive approaches to education of students with special needs.

The workshop, which will run from 27 - 29 August 2018, aims to strengthen the capacities of teachers to recognize special needs of students, gain more knowledge and expertise in designing educational environments and classroom activities that can help children with special needs flourish, and support parents of children with special needs. More than 40 primary school teachers of regular and special schools from various provinces of the Islamic Republic of Iran are participating.

The collaborative nature of the workshop engages teacher participants in creative and participatory activities and allows them to discuss their challenges and take an active role in the design of their specific educational interventions based on the context of their school and their community. 

In her opening remarks, Dr. Maryam Soltanzadeh, UNESCO Programme Officer for Education pointed out that “inclusion should take place in schools and classrooms where teaching and learning occurs. Hence, there is a need to work with individual teachers, who are the real actors of inclusive practices, in order to effectively respond to the circumstances and needs of all learners”. She then briefed the audience on Iran’s progress in providing education opportunities for all and the main challenges in dealing with developmental disorders.

Dr. Gholamreza Karimi, Head of the Centre for International Affairs and Schools Abroad of the Ministry of Education, emphasized the importance of learning from international experiences and best practices, and expressed the hope that this workshop would serve as a pilot for future events. 

Dr. Will Parks, UNICEF Representative to Iran, commended the fact that inclusive education is established as a key priority in the Islamic Republic of Iran’s Fundamental Reform Document of Education, and said: “I cannot emphasize more the potential of children with special needs to contribute to their societies and develop into productive and participatory adults. And the key to unlocking that potential is inclusive education. Inclusive Education means real learning opportunities within the regular school system for children who have traditionally been excluded, such as children with disability”.

Dr. Rezvan Hakimzadeh, Deputy Minister for Primary Education, pointed out that: “just moving students from special schools to regular schools will not remove their problems. We need to first make sure that the physical, social, and academic environment of schools is adjusted to accommodate the special needs of these students. Otherwise their mixing with other students will only lead to their frustration and will be counterproductive”.  

Acknowledging the efforts of the Islamic Republic of Iran in the area of Inclusive Education, Dr. Hojatollah Ayoubi, Secretary-General of the Iranian National Commission for UNESCO, highlighted the importance of showcasing these efforts to the international community. “The exchange of knowledge and innovations globally is a better contributor to development than wealth”, he said.

In the Asia and Pacific region, despite remarkable progress over the past decade, approximately 29 percent of children of primary school age, and 53 percent of lower secondary-age adolescents, are out of school. Most of these out-of-school children are children with special needs, children with disabilities, children living in extreme poverty, children in conflicts and post disasters, children from ethnolinguistic minorities, and girls.

UNESCO’s mandate to promote and support inclusive education has been set explicitly within the 1994 Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Since then, the organization has been actively supporting Member States in the development of inclusive education strategies.

Read more...

مرداد 97 - برای نخستین بار در ایران، یونیسف با ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران در زمینه پیشگیری از مصرف مواد در میان کودکان و نوجوانان همکاری می کند

تهران، 3 مرداد 1397 - برای اولین بار در تاریخ یونیسف ایران، ستاد مبارزه مواد مخدر و دفتر یونیسف ایران در زمینه پیشگیری از مصرف مواد در میان کودکان و نوجوانان توافقنامه همکاری امضا کردند. این توافقنامه همکاری طی مراسمی روز چهارشنبه سوم مرداد ماه توسط جناب آقای رحیم ساکی، مدیر کل امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر و نماینده یونیسف در ایران آقای دکتر ویل پارکس به امضا رسید.

آقای رحیم ساکی در مراسم امضا این تفاهم نامه  که در ستاد مبارزه با مواد مخدر در تهران برگزار شد، از تلاش همه افرادی که در روندی مشورتی برای نهایی کردن این برنامه کاری مشترک، مشارکت داشتند، تشکر کرد و گفت:" همگی ما در ستاد مبارزه با مواد مخدر، از آغاز همکاری با دفتر یونیسف ایران در زمینه ی پیشگیری از مصرف مواد در میان کودکان و نوجوانان، بسیار خرسندیم. امیدواریم بتوانیم در آینده این همکاری ها را گسترش دهیم." ایشان در ادامه افزودند: "با توجه به تجربیات ایران، ستاد مبارزه با مواد مخدر آمادگی دارد تا با حمایت یونیسف، تخصص و تجربیاتش را در اختیار کشورهای همسایه از جمله افغانستان، تاجیکستان و عراق قرار دهد." به گفته آقای ساکی جمهوری اسلامی ایران به طور بالقوه می تواند یک مرکز منطقه ای برای تبادل دانش و آموزش در زمینه پیشگیری از مصرف مواد در میان کودکان و نوجوانان باشد.

نماینده یونیسف در ایران، آقای دکتر ویل پارکس، نیز از تلاش های کارشناسان ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت امور خارجه و دفتر یونیسف ایران در طی سال گذشته برای تدوین و نهایی کردن برنامه همکاری مشترک تقدیر و تشکر کرد و گفت:"خبر خوب در مورد این همکاری این است که به دلیل آنکه یونیسف نیز با وزارتخانه های مختلفی همکاری میکند، میتواند از هر راه ممکن از فعالیت های ستاد مبارزه با مواد مخدر حمایت کند و همچنین تلاش کند تا همکاری های بین وزارتخانه ای، که برای  رسیدگی به مساله مصرف مواد امری حیاتی است، تسهیل شود." ایشان اضافه کردند: "با توجه به تجربه های کاری ام در عراق و افغانستان، اطمینان دارم که این دو کشور به طور ویژه علاقه فراوانی دارند تا از طریق یونیسف با ایران همکاری نمایند. یونیسف آماده است تا همراه با ستاد مبارزه با مواد مخدر در  آن سوی مرزهای کشور نیز، در زمینه پیشگیری از مصرف مواد در میان کودکان و نوجوانان، همکاری کند."  

توافقنامه یک ساله مشترک میان یونیسف ایران و ستاد مبارزه با مواد مخدر بر روی اقدامات پیشگیرانه مدرسه-محور، خانواده-محور و جامعه-محور در زمینه استفاده از مواد در میان کودکان و نوجوانان تمرکز دارد. این برنامه کاری مشترک همچنین شامل فعالیت هایی مبنی بر تبادل دانش و تخصص بین ایران و سایر کشورها با هدف کاهش تقاضای مواد مخدر در میان کودکان و نوجوانان است. 

Read more...

25 July 2018 - UNICEF partners with Iran’s Drug Control Headquarters on prevention of substance use among children and youth

  • Published in Other

Tehran, 25th July 2018 - For the first time in the history of UNICEF Iran, a partnership agreement was signed between UNICEF and the Drug Control Headquarters, DCHQ, on prevention of substance use among children and adolescents. The partnership agreement was signed in a ceremony on Wednesday July 25th 2018, by Mr Rahim Saaki, Director General of International Relations at DCHQ and UNICEF Iran Representative, Dr Will Parks. 

In the signing ceremony held at the DCHQ in Tehran, Mr Rahim Saaki thanked the efforts of everyone involved in the consultation process of finalizing the workplan and said: “At the DCHQ, we are all extremely pleased to extend our cooperation with UNICEF on prevention of substance use among children and adolescents and we hope we can further expand it in future.” He added considering our experiences, we stand ready to offer our expertise in this area with UNICEF support to other neighboring countries including Afghanistan, Tajikistan and Iraq.” Mr Saaki said the Islamic Republic of Iran could potentially become a regional hub for knowledge and training on prevention of substance use among children and adolescents.

For his part, UNICEF Iran Representative, Dr Will Parks appreciated the efforts of DCHQ staff, the Ministry of Foreign Affairs and UNICEF Iran over the past year to finalize the joint workplan and said: “The good news about this partnership is that UNICEF also works with various ministries and we will lend our support to DCHQ in whatever way we can to facilitate multi-ministry collaboration which itself is so vital to address substance use.” He added: “From my experiences working in Iraq and Afghanistan, I am sure that these two countries are particularly interested in such collaboration in this area through UNICEF support. And we stand ready to help you collaborate across the borders in the area of prevention of substance use among children and adolescents.”

The joint one year agreement between UNICEF Iran and the DCHQ focuses on school-based, family-based and community-based prevention measures on substance use among children and adolescents. It also includes exchange of knowledge and expertise between Iran and other countries on drug demand reduction among children and adolescents.

Read more...

مرداد 97 - یونیسف ایران شرکت ها و کسب و کارها را به برداشتن گام های مثبت برای کودکان تشویق کرد

در مراسم دومین دوره اهدای جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، نماینده یونیسف در ایران، آقای دکتر ویل پارکس، نقش شرکت ها و کسب و کارها را در جهت برداشتن گام های مثبت برای کودکان مهم و پر اهمیت خواند.

در این مراسم نماینده یونیسف در ایران گفت: "من بسیار تحت تأثیر فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران قرار گرفته ام؛ این امر می تواند با به رسمیت شناختن کودکان به عنوان ذینفعان مشخص در هر شرکت ایرانی بهبود یابد. کودکان، مصرف کننده، اعضای خانواده  کارمندان ، کارگران جوان، کارمندان و رهبران کسب و کار های آینده هستند. کودکان همچنین شهروندان و اعضای مهم جوامع و محیط هایی هستند که کسب و کارها  در آن فعالیت می کنند." ایشان در ادامه بر اهمیت تغییر مفهوم مسئولیت اجتماعی از حسن نیتی خیرخواهانه به یک عنصر مرکزی برای موفقیت کسب و کار تاکید کرده و همچنین از اصولی متشکل از اقدامات متنوعی که شرکت ها در محل کار و جامعه می توانند جهت احترام و حمایت از کودکان انجام دهند، صحبت کردند.

نماینده یونیسف افزودند: "اصول کسب و کار مرتبط با کودک براساس استانداردهای موجود مسئولیت اجتماعی تدوین شده است و می تواند به شرکت ها کمک کند که با دقت و توجه بر فرآیند های کاری خود دریابند که چگونه این فرآیندهای کاری در محیط کسب و کار بر کودکان تاثیر می گذارد و چگونه می توان  آسیب های احتمالی متوجه کودکان را حذف کرد."

20180726 unicef1نماینده یونیسف در ایران، آقای دکتر ویل پارکس، در حال ایراد سخنرانی در مراسم دومین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

در مراسم دومین دوره اهدای جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، نماینده یونیسف در ایران، آقای دکتر ویل پارکس، نقش شرکت ها و کسب و کارها را در جهت برداشتن گام های مثبت برای کودکان مهم و پر اهمیت خواند.

در این مراسم نماینده یونیسف در ایران گفت: "من بسیار تحت تأثیر فرهنگ مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران قرار گرفته ام؛ این امر می تواند با به رسمیت شناختن کودکان به عنوان ذینفعان مشخص در هر شرکت ایرانی بهبود یابد. کودکان، مصرف کننده، اعضای خانواده  کارمندان ، کارگران جوان، کارمندان و رهبران کسب و کار های آینده هستند. کودکان همچنین شهروندان و اعضای مهم جوامع و محیط هایی هستند که کسب و کارها  در آن فعالیت می کنند." ایشان در ادامه بر اهمیت تغییر مفهوم مسئولیت اجتماعی از حسن نیتی خیرخواهانه به یک عنصر مرکزی برای موفقیت کسب و کار تاکید کرده و همچنین از اصولی متشکل از اقدامات متنوعی که شرکت ها در محل کار و جامعه می توانند جهت احترام و حمایت از کودکان انجام دهند، صحبت کردند.

نماینده یونیسف افزودند: "اصول کسب و کار مرتبط با کودک براساس استانداردهای موجود مسئولیت اجتماعی تدوین شده است و می تواند به شرکت ها کمک کند که با دقت و توجه بر فرآیند های کاری خود دریابند که چگونه این فرآیندهای کاری در محیط کسب و کار بر کودکان تاثیر می گذارد و چگونه می توان  آسیب های احتمالی متوجه کودکان را حذف کرد."

Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time