UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

اردیبهشت 97 - سخنرانی آقای ویل پارکس در کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی شرکتها

  • Published in Other

در روز دوشنبه سی و یک اردیبهشت ماه آقای دکتر ویل پارکس نماینده یونیسف در ایران به دعوت اتاق بازرگانی ایران-سوئیس با حضور در کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی شرکتها، مطالبی رابا محوریت تقویت ارتباط  میان کودکان و مسئولیت اجتماعی شرکتها بیان کرد.

Read more...

اردیبهشت 97 - تأکید یونیسف بر اهمیت انرژی پایدار برای کودکان

تهران اردیبهشت 1397- نماینده یونیسف در ایران، آقای دکتر ویل پارکس، در جلسه تخصصی یک روزه "نقش بهینه سازی انرژی در توسعه پایدار" که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، در مورد اهمیت انرژی پایدار برای کودکان سخنرانی کرد. آقای دکتر ویل پارکس در سخنرانی خود بر اهمیت دسترسی کودکان به انرژی پایدار که بر رفاه و سلامتی آنها تأثیر گذار است، تأکید کرد.  

نماینده یونیسف در ایران گفت:"امروزه، راه حل های انرژی پایدار، نقش بسیارمهمی در برآورده نمودن نیازهای انرژی در سطوح جهانی، ملی و محلی بازی می کنند. علاقه و سرمایه گذاری در انرژی پایدار در سراسر جهان رو به افزایش است. اگرچه، توجه بیشتری باید به انرژی پایدار کودکان که بر سلامتی، آموزش، رفاه و رشد آنها تأثیر می گذارد، معطوف شود. 

نماینده یونیسف در ایران، همچنین در مورد موضوعات، فرصت ها و موانع در زمینه دسترسی به انرژی پایدار که کودکان در سراسر جهان با آن روبرو هستند، صحبت کرد و راه حل هایی را برای رسیدگی به آنها ارائه داد. ایشان در ادامه افزود: "مطالعات انجام شده در تعدادی از کشورها بیانگر اهمیت موانع اجتماعی و رفتاری در استفاده از فن آوری های انرژی پایدار است. اغلب، دانش اندکی در زمینه فن آوری های انرژی پاک و تأثیرات منفی و شدید استفاده از منابع سنتی انرژی بر زندگی کودکان وجود دارد." ایشان همچنین بر نقش تصمیم گیری جامع در برطرف کردن موانع در دسترسی کودکان به انرژی پایدار و کسب نتایج حداکثری برای آنان تأکید کرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، آقای دکتر پدرام سلطانی، که در مراسم افتتاحیه شرکت کرده بود، یکی از سخنرانان اصلی جلسه بود. آقای دکتر سلطانی گفت: "دسترسی عموم مردم به انرژی و خدمات آن، در اولویت برنامه های حوزه انرژی قرار دارد.

خوشبختانه امروزه، تمام شهر های ایران از انرژی برق برخوردار هستند و در حدود 90 درصد شهرها نیز لوله کشی گاز انجام شده است. بنابراین، از این نظر، ما به تمام اهداف خود دست یافته ایم؛ اما در زمینه انرژی تجدید پذیر و پاک، در وضعیت خوبی نیستیم." آقای دکتر سلطانی خاطرنشان کرد که در حال حاضر، علاقه مندی زیادی نسبت به سرمایه گذاری در زمینه انرژی های تجدید پذیر وجود دارد و با برنامه ریزی موثر در این بخش، شاهد رشد تولید انرژی تجدید پذیر در کشور خواهیم بود.   

تعدادی از محققان انرژی پایدار، پژوهشگران دانشگاهی، متخصصان انرژی، مقامات و شرکت های بخش خصوصی در این جلسه شرکت کردند. در پایان جلسه، بیانیه ایی شامل پیشنهادات و راه حل های عملی سخنرانان در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی و ارتقاء بهره وری قرائت شد. این بیانیه در وب سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر خواهد شد.

Read more...

اردیبهشت 97 - شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه و یونیسف ایران تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه و دفتر یونیسف ایران، برای حمایت از کودکان ایران، توافق نامه همکاری امضا کردند. روز دوشنبه 17 اردیبهشت 1397، مدیر کل اجرایی شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه، دکتر فرشید گلزاده و نماینده یونیسف در ایران دکتر ویل پارکس، این تفاهم نامه همکاری را امضا کردند. شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه، به عنوان هفتمین شریک کاری مهم یونیسف از بخش خصوصی، از تلاش های ملی برای حمایت از کودکان ایران و همچنین ارتقای مسئولیت اجتماعی شرکت های بزرگ، پشتیبانی می کند. 

 

 

Read more...

10 May 2018 - REFAH Chain Store Company and UNICEF Iran sign Memorandum of Understanding

  • Published in Other

REFAH Chain Stores Company and UNICEF Iran Office signed a partnership agreement for Children of Iran. On Monday May 7th 2018, Chief Executive Officer of REFAH Chain Stores Company, Dr Farshid Golzadeh and Dr Will Parks, UNICEF Representative in Iran signed a Memorandum of Understanding. REFAH Chain Stores Company became UNICEF’s 7th major corporate partner contributing to national efforts to help Iran’s children as well as to advance child-focused Corporate Social Responsibility within the business community.

 

 

Read more...

اردیبهشت 97 - بانک تجارت و دفتر یونیسف ایران تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

تهران، 16 اردیبهشت 1397 روز یکشنبه، معاون مدیر عامل بانک تجارت در امور استان ها، آقای علیرضا مهرجو و نماینده یونیسف در ایران، آقای دکتر ویل پارکس، تفاهم نامه همکاری امضا کردند. بانک تجارت ششمین گروه بزرگ تجاری است که از تلاش های یونیسف و شرکای کاری ملی برای حمایت از کودکان در سراسر ایران و همچنین ارتقای مسئولیت اجتماعی شرکت ها با نگاه کودک-محور، حمایت می کند.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time