UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

26 June 2019 - UNODC remains committed to supporting all countries to work together, promote balanced, health- and rights-based approaches to drug challenges-Fedotov

  • Published in Drugs

TEHRAN, 26 June 2019  (UNIC) – Executive Director, UN Office on Drugs and Crime (UNODC), Yury Fedotov in his statement on the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, 26 June 2019, said the UNODC remains committed to supporting all countries to work together and promote balanced, health- and rights-based approaches to drug challenges, building on the international drug control conventions, human rights obligations and the Sustainable Development Goals.

The full text of his message reads:

Drug abuse is a complex problem at the intersection of public health, safety and social issues. It takes a heavy toll on our families and communities, claiming more than half a million lives per year. The International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking shines a spotlight on this preventable crisis, and on the global quest to advance successful responses.

The international community is determined to address and counter the world drug problem, reaffirming its resolve in the Ministerial Declaration adopted at the Commission on Narcotic Drugs in Vienna last March. To be effective, holistic approaches are needed. Integrated solutions are only possible when fair and humane institutions of criminal justice, health and social services work hand in hand.

The theme of this year’s International Day, “Health for Justice – Justice for Health”, reflects this imperative.

As a chronic health disorder, drug dependence needs to be prevented and treated in line with international standards and science. Health and justice cooperation is essential to closing the gaps, making sure responses include youth and women, fight discrimination and promote alternatives to imprisonment for people with drug use disorders.  

Social inclusion and building resilience, as well as rehabilitation and reintegration, are instrumental in helping prevent crime and violence. Connectedness and communication in families, schools and communities can play a major role in strengthening our societies’ defences against drugs.

Better understanding of drug problems is also needed. Research and analysis are necessary to inform policy and enable international cooperation around evidence-based solutions.

The United Nations Office on Drugs and Crime remains committed to supporting all countries to work together and promote balanced, health- and rights-based approaches to drug challenges, building on the international drug control conventions, human rights obligations and the Sustainable Development Goals.

Read more...

تیر 98 - تعهد سازمان ملل متحد به حمایت از تمام کشورها به منظور همکاری و ارتقای رویکردهای متوازن، سلامت مدار به چالش های مواد مخدر

تهران 5 تیر 1398 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) – مدیر اجرائی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، در بیانیه خود به مناسبت روز بین‌المللی مبارزه با سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر، 26 ژوئن 2019 برابر با 5 تیرماه جاری گفت دفترمقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به حمایت خود از تمام کشورها به منظور همکاری و ارتقای رویکردهای متوازن، سلامت مدار و حقوق مدار به چالش های مواد مخدر؛ پایه گذاری کنوانسیون های بین المللی کنترل مواد مخدر؛ تعهدات به حقوق بشر؛ و آرمان های توسعه پایدار متعهد می ماند.

متن کامل بیانیه یوری فدوتوف به شرح زیر است:

سوء مصرف مواد یک مشکل پیچیده در میانه راه مسائل اجتماعی، امنیت و بهداشت عمومی است. این مشکل قربانیان سنگینی را در خانواده ها و جوامع ما می گیرد و هر سال جان بیش از نیم میلیون نفر را می گیرد. روز بین‌المللی مبارزه با سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر بر این بحران قابل پیشگیری و بر جستجوی جهانی برای یافتن پاسخ های موفق و پیشرفته تأکید می کند.

جامعه بین الملل مصمم به مقابله با مشکل مواد مخدر در جهان است و در اعلامیه وزرا که در اجلاس کمیسیون مواد مخدر در وین در ماه مارس امسال اتخاذ شد، بار دیگر بر این مهم تأکید کرد. برای مؤثر بودن، رویکردهای جامع مورد نیاز است. راه حل های یکپارچه تنها زمانی ممکن هستند که نهاد های منصف و بشر دوستانه عدالت کیفری، بهداشت و مددکاری اجتماعی دست در دست هم و همگام کار کنند.

شعار امسال روز جهانی "سلامت همگام عدالت – عدالت همگام سلامت" است که به خوبی این امر را نشان می دهد.

وابستگی به مواد، به عنوان یک اختلال سلامت مزمن، باید در راستای علم و استانداردهای بین المللی پیشگیری و درمان شود. به منظور پر کردن خلأها، حصول اطمینان از این که پاسخ ها جوانان و زنان را هم شامل می شوند، مبارزه با تبعیض و ارتقای جایگزین های زندان برای افراد با اختلالات مصرف مواد، همکاری بین نهاد های دخیل در عدالت و سلامت از اهمیت بسزائی برخوردار است.

بازگشت به اجتماع و ساختارهای مقاومت علیه مواد، می توانند در بازتوانی و ادغام مجدد در کمک به پیشگیری از جرم و خشونت سودمند باشند. ارتباط و تعامل در خانواده ها، مدارس و جوامع در تقویت توان دفاعی جوامع علیه مواد مخدر می تواند نقش اساسی داشته باشد.

درک بهتری از مشکلات مواد مخدر نیز مورد نیاز است. به منظور سیاستگذاری و همکاری بین الملل برای راه حل های مبتنی بر شواهد، تحقیق و تحلیل لازم است.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به حمایت خود از تمام کشورها به منظور همکاری و ارتقای رویکردهای متوازن، سلامت مدار و حقوق مدار به چالش های مواد مخدر؛ پایه گذاری کنوانسیون های بین المللی کنترل مواد مخدر؛ تعهدات به حقوق بشر؛ و آرمان های توسعه پایدار متعهد می ماند.

Read more...

خرداد 98 - نشست مشترک UNODC و INCB برای جمهوری اسلامی ایران با موضوع تحقیقات مربوط به پیش سازها

تهران، 3 ژوئن 2019 - دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در جمهوری اسلامی ایران و هیئت بین­المللی کنترل مواد مخدر (INCB) در ماه می 2019 به طور مشترک یک نشست آموزشی با موضوع بررسی موارد پیش­سازها برای مقامات ایرانی از ستاد مبارزه با مواد مخدر، قوه قضائیه، پلیس مبارزه با مواد مخدر و اداره گمرک تشکیل دادند.

هدف از این رویداد، که با مشارکت جمهوری اسلامی ایران درسطحی بالا برگزار شد، بهبود تکنیک­های تحقیق مقامات ایران در زمینه موارد قاچاق پیش­سازها و همچنین تبادل اطلاعات با کشورهای مبدأ و مقصد و نیز سازمان­های بین­المللی مرتبط بود.

در جریان این رویداد که درپشت درهای بسته برگزار شد، شرکت­کنندگان اطلاعات موارد واقعی را مورد بحث قرار دادند و راه­های گسترش همکاری و تبادل اطلاعات به موقع به طور دوجانبه و از طریق سیستم ارتباطات موارد پیش­سازهای  (PICS) هیئت بین­المللی کنترل مواد مخدر مورد بررسی قرار دادند.

ایران از طریق سامانه­های حمل و نقل بین­المللی خود، کماکان یکی از مسیرهای عمده ترانزیت برای قاچاق پیش­سازها به افغانستان است. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد همکاری قوی با دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه­های مختلف از جمله ایجاد ظرفیت برای نیروی انتظامی ایران و همچنین ارائه کمک­های فنی به دولت ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پیش­سازها داشته است.

 این رویداد به عنوان بخشی از فعالیت‌های پیش‌بینی شده در چارچوب زیربرنامه 1 "مدیریت مرزی و قاچاق غیرقانونی" برنامه مشارکت کشوری (2019-2015 ) دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای جمهوری اسلامی ایران با کمک مالی سخاوتمندانه دولت ژاپن برگزار شد.

 

**** 

برای دریافت اطلاعات بیشتر:
حسین عسگریان، کارشناس ارشد برنامه 
 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران   
تلفن: 81 ـ 77 83 87 88 (21 ـ 0098)   
فاکس: 00 67 79 88 (21 ـ 0098)   
پست الکترونیکی: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Read more...

28 April 2019 - UNODC organized the workshop on Sustainable Development and Entrepreneurship

  • Published in Other

28 April 2019UNODC Iran organized a two-day participatory workshop on “Sustainable Development and Entrepreneurship” on 24-25 April 2019 in Tehran. This event was made possible through funding of the Australian mission in Tehran. The participants included members of fifteen Non-Government Organizations and Civic Society Organizations active in the field of sustainable livelihood, job creation, women empowerment and entrepreneurship. The workshop benefited from the presence and participation of experts of Drug Control Headquarters of the Islamic Republic of Iran, State Welfare Organization, Tehran Municipality Social Services Department, Young Afghan Entrepreneur Group, and United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) in Tehran.

UNODC Iran Country Representative, Mr. Alexander Fedulov, in his opening remarks introduced Alternative Livelihood and Sustainable Development as the fourth pillar of UNODC Iran Country Programme. He further referred to several research studies conducted under the UNODC Iran Programme in the last few years on Sustainable Development and Job Creation in the border communities of Iran and Afghanistan. 

Amongst the topics covered in this two-day workshop were: “review & identify difference between entrepreneurship and job creation”; “usefulness of gap analysis and SWOT analysis in works of the NGOs and CSOs”; “conducting of feasibility studies & needs and capacity assessment”,  “recognizing and understanding components of entrepreneurship cycle”, “what makes a successful entrepreneur?”, “quality management, calculated risk taking, setting entrepreneurship goals, “monitoring and systematic evaluation”, “collecting & updating business-related information from key customers and clients”, “learning from important influential entrepreneurs approaches and businesses”, “promoting and attracting international and local investors in supporting sustainable livelihood and entrepreneurship projects and activities”.

For additional information please contact Amir Hossein Vaziri (Mr.)

Programme Associate, UNODC Country Office in the Islamic Republic of Iran

Tel.: +98 21 88 87 83 77, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

اردیبهشت 98 - برگزاری کارگاه توسعه پایدار و کارآفرینی توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

تهران - 28 آوریل 2019 - دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران در روزهای 4 و 5 اردیبهشت ماه 1397 یک کارگاه مشارکتی دوروزه با موضوع "توسعه پایدار و کارآفرینی" در تهران برگزار کرد. این رویداد با حمایت مالی سفارت استرالیا امکان­پذیر شد. شرکت­کنندگان این کارگاه شامل اعضای پانزده سازمان غیردولتی و انجمن­های مدنی فعال در زمینه معیشت پایدار، اشتغال­زایی، توانمندسازی زنان و کارآفرینی بودند. این کارگاه از حضور و مشارکت کارشناسان ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، اداره خدمات اجتماعی شهرداری تهران، گروه کارآفرین جوان افغان و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) در تهران بهره­مند شد.

نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، آقای الکساندر فدولوف، در سخنان خود در شروع این کارگاه، معیشت جایگزین و توسعه پایدار را به عنوان ستون چهارم برنامه­ همکاری کشوری UNODC  ایران معرفی کرد. وی همچنین به چندین تحقیق که در سالهای اخیر تحت برنامه­های UNODC ایران در زمینه برنامه توسعه پایدار و اشتغال­زایی در جوامع مرزی ایران و افغانستان انجام شده است، اشاره کرد.

از میان موضوعات مطرح شده در این کارگاه دوروزه می­توان موارد زیر را ذکر کرد: شناسایی «تفاوت­های کارآفرینی با اشتغال­زایی»؛ «آشنایی با رویکردهای روزآمد  تحلیل شکاف»؛ «شناسایی کاستی­ها، امتیازها، چالش­ها و فرصت­ها»؛ بررسی راهکارهای قابلیت­زا: «امکان‌سنجی» و «نیاز و ظرفیت­سنجی مشارکتی»؛ «شناخت و درک ویژگی چرخه دستیابی به موفقیت در کار آفرینی»؛ «پاسخ به این پرسش که یک کارآفرین چگونه موفق می­شود؟»؛ «کیفیت­مداری، ریسک(خطر)پذیری، تعیین اهداف»؛ «داشتن برنامه­ کاری و پایش و ارزشیابی نظام­مند و مستمر»؛ «جمع­آوری و روزآمد کردن اطلاعات در زمینه کسب و کار از مشتریان از طریق مشتری­محوری و دست­اندرکاری کلیدی»؛ «یادگیری از رویکردهای مهم و با نفوذ کارآفرینی»؛ «ترویج و جلب حمایت بین المللی و سرمایه­گذاری­های بومی در حمایت از پروژه­ها و فعالیت­های معیشت پایدار و کارآفرینی».

***

برای دریافت اطلاعات بیشتر:
امیرحسین وزیری، کارشناس برنامه 
 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران   
تلفن: 81 ـ 77 83 87 88 (21 ـ 0098)   
فاکس: 00 67 79 88 (21 ـ 0098)   
پست الکترونیکی: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Read more...

25 April 2019- UNODC Increases Knowledge of Canine (K9) Trainers of Customs Administration of the Islamic Republic of Iran

  • Published in Other

Tehran, 25 April 2019 – The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in the Islamic Republic of Iran organized a training workshop/study mission for Iranian Customs K9 trainers to Netherlands, to deliver theoretical and practical training as well as visit to Police and Customs K9 units in pioneer dog training centres.

The training held for seven senior trainers from Iranian Customs K9 centre, aimed to improve the knowledge of the Iranian K9 instructors from Customs in the areas of selection, physiology and psychology, nutrition, healthcare, and training of K9 dogs. The participants were also trained on how to transfer the knowledge learnt from Dutch experts to junior dog handlers in Iranian Customs K9 centre.

The practical sessions, foreseen during this 10-day training, provided the opportunity for the K9 trainers from Customs to observe, compare and update their knowledge. The search techniques and behavioural correction in dogs were given attention by the Dutch head instructor of this training.

20190501 UNODC2

Iran remains as one of the major transit route for drug trafficking from Afghanistan to European countries. UNODC has built a strong partnership with the Government of the Islamic Republic of Iran in several areas including the capacity building for the Iranian law enforcements and has been providing technical assistant to the Iranian Government in their fight against illicit trafficking of drugs and precursors. The Iranian Customs K9 trainers, who have been trained by UNODC, will use their knowledge during their daily work at border crossings around the country to conduct search on trucks, containers and cargos passing through the legal entry points.

The event was organized as part of the activities foreseen in the framework of the Sup-programme 1 “Border Management and Illicit Trafficking” of UNODC Country Partnership Programme (2015-2019) for the Islamic Republic of Iran through the generous donation of the Government of Japan.

***

For more information please contact:

Hossein Asgarian (Mr.),

Programme Officer,

UNODC Country Office in the Islamic Republic of Iran

Tel.: +98 21 88 87 83 77-81,

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time