UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

Items filtered by date: Thursday, 24 January 2019

بهمن 97 - رهایی 420 میلیون نفر از فقر در صورت گذراندن آموزش متوسطه برای تمامی دختران و پسران – گوترش

متن کامل پیام آنتونیو گوترش به به مناسبت نخستین روز بین المللی آموزش:

امروز نخستین روز بین المللی آموزش را گرامی می داریم.

آموزش زندگی ها را متحول می کند. همان گونه که ملاله یوسف زای، پیام آور صلح سازمان ملل متحد گفت: "یک کودک، یک معلم، یک کتاب و یک خودکار می تواند جهان را تغییر دهد". نلسون ماندلا به درستی آموزش را "قوی ترین سلاحی خواند که می توان برای تغییر جهان از آن استفاده کرد."

مدت ها پیش از آنکه در سازمان ملل متحد خدمت کنم یا در کشور خود اداره ی امور عمومی را بر عهده داشته باشم،  معلم بودم. در زاغه های لیسبون، مشاهده کردم آموزش نیروی محرکه­ای برای نابودی فقر و نیرویی برای صلح است.

امروز، آموزش در  آرمان های توسعه ی پایدار مرکزیت دارد.

ما به آموزش نیاز داریم تا نابرابری ها را کاهش و سلامت را بهبود بخشیم.

ما به آموزش نیاز داریم تا به برابری جنسیتی دست یابیم و به ازدواج کودکان پایان دهیم.

ما به آموزش نیاز داریم تا از منابع سیاره ی خویش محافظت کنیم.

ما به آموزش نیاز داریم تا با سخنان حاوی نفرت پراکنی، بیگانه ستیزی و نابردباری مبارزه کنیم و شهروندی جهانی را پرورش دهیم.

همچنان دست کم 262 میلیون کودک، بزرگسال و جوان، که بسیاری از آنان دختر هستند، به مدرسه نمی روند. میلیون‌ها نفر دیگر نیز که وارد مدرسه می‌شوند، بر موارد ابتدایی خوب تسلط نمی یابند.

این نقض حق انسانیِ آنان بر آموزش است. جهان نمی‌تواند از عهده نسلی از کودکان و جوانان برآید که فاقد مهارت‌هایی هستند که برای رقابت در عرصه اقتصادی قرن بیست و یکم لازم است و نیز ما نمی‌توانیم نیمی از بشریت را نادیده بگیریم.

ما باید برای پیشبرد آرمان چهارم توسعه پایدار بسیار بیش‌تر بکوشیم، تا از آموزش باکیفیت، منصفانه و فراگیر اطمینان حاصل کرده و فرصت‌های آموزشی را در تمام طول عمر برای همگان ارتقاء دهیم.

آموزش همچنین می‌تواند چرخه‌های فقر میان‌نسلی را از میان بردارد و معکوس کند. مطالعات نشان می‌دهند که اگر تمامی دختران و پسران آموزش متوسطه را بگذرانند، 420 میلیون نفر می‌توانند از فقر رهایی یابند.

اجازه دهید آموزش را به عنوان مصلحت عمومی اولویت‌بندی کنیم؛ با همکاری، مشارکت و سرمایه‌گذاری از آن پشتیبانی نماییم و بدانیم  نادیده انگاشته نشدن با آموزش آغاز می‌شود. 

 

Read more...

24 Jan 2019 - If all girls, boys complete secondary education, 420m. people could be lifted out of poverty – UN Chief

The full text of UN Secretary General's message on International Day of Education

Today we celebrate the first International Day of Education. 

Education transforms lives. As United Nations Messenger of Peace Malala Yousafzai once said: “one child, one teacher, one book and one pen can change the world”. Nelson Mandela rightly called education “the most powerful weapon which you can use to change the world.”

Long before I served at the United Nations or held public office in my own country, I was a teacher. In the slums of Lisbon, I saw that education is an engine for poverty eradication and a force for peace.

Today, education is at the heart of the Sustainable Development Goals.

We need education to reduce inequalities and improve health.

We need education to achieve gender equality and eliminate child marriage.

We need education to protect our planet’s resources.

And we need education to fight hate speech, xenophobia and intolerance, and to nurture global citizenship.

Yet at least 262 million children, adolescents and youth are out of school, most of them girls.  Millions more who attend school are not mastering the basics.

This is a violation of their human right to education. The world cannot afford a generation of children and young people who lack the skills they need to compete in the 21st century economy, nor can we afford to leave behind half of humanity.

We must do far more to advance Sustainable Development Goal 4, to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.

Education can also break and reverse cycles of intergenerational poverty. Studies show that if all girls and boys complete secondary education, 420 million people could be lifted out of poverty.

Let us prioritize education as a public good; support it with cooperation, partnerships and funding; and recognize that leaving no one behind starts with education.

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time