UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

Items filtered by date: Thursday, 31 January 2019

بهمن 97 - توضیحاتی به جامعه بین المللی درباره اصلاح نظام توسعه ای سازمان ملل متحد

تهران 10بهمن 1397 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—خانم اوگوچی دنیلز، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران و روسای کارگزاری ها، صندوق ها و برنامه های ملل متحد در ایران، به اعضای جامعه دیپلماتیک درباره تعیین مجدد جایگاه نظام توسعه ای سازمان ملل متحد در سطح جهان و در بستر ایران توضیحاتی ارائه کردند. مراسم با میزبانی مشترک موسسه فرهنگی سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) در 10 بهمن ماه 1397 در موسسه فرهنگی اکو برگزار شد.

اصلاح نظام توسعه ای سازمان ملل متحد با هدف چالاک‌تر، موثرتر، انعطاف پذیرتر و کارآمدتر نمودن سازمان در حمایت از دولت های عضو در دستیابی به آرمان های توسعه پایدار انجام می گیرد. هدف اصلاح این است که سازمان ملل متحد با قصد نزدیک تر کردن تصمیم سازی به نقطه انتقال، یقین حاصل کند کسی نادیده انگاشته نشود.

اصلاحات در قطعنامه مجمع عمومی A/RES/72/279  اجرایی شده است.

31Jan2019 UNReform2

خانم دنیلز به گرمی به حضار خوش آمد گفت و از قول دبیر کل سازمان ملل متحد، آقای آنتونیو گوترش نقل کرد: "هدف مشترک ما آنست که در قرن بیست و یکم نظام توسعه ای بسازیم که بیشتر بر افراد متمرکز شود تا مراحل اجرایی، بر نتایج آن برای فقرا و محرومان تمرکز بیشتری یابد تا دیوانسالاری و بیشتر بر حمایت همه جانبه از دستور کار 2030 تمرکز داشته باشد تا کسب و کار معمول.

ایشان در ادامه یادآور شد که این اصلاح با هدف تعیین مجددِ جایگاهِ نظام توسعه ملل متحد با هویت جمعیِ قدرتمندتر و شناخته شده تر به مثابه شریکی قابل اعتماد، منسجم، پاسخگو و موثر انجام می گیرد تا کشورهای عضو از جمله ایران بتوانند به آن تکیه کنند.

این اصلاحات باید منجر به حصول نظام توسعه ای ملل متحدی شود که از پاسخگویی داخلی و خارجیِ واضحتری برای کمک رسانی به نیازها و اولویت های ملی برخوردار بوده و ظرفیت های مدیریتی، مجموعه مهارت ها و منابعِ بهتری داشته باشد.

خانم دنیلز افزود: "تا پیش از اول ژانویه، اصلاحات نظام توسعه ای ملل متحد آغاز گردیده است که شامل نظامی مستقل و تجدید قوا شده برای هماهنگ کننده مقیم و نسل جدیدی از تیم های کشوریِ سازمان ملل متحد است.

31Jan2019 UNReform3

خانم دنیلز همچنان عنوان نمود که تا اول ژانویه 2019، دبیر کل سازمان ملل متحد وظایف ایشان را به عنوان عالی رتبه ترین نماینده سازمان ملل متحد در ایران، به وی محول نموده است. هماهنگ کننده مقیم به طور مستقیم به دبیر کل گزارش می دهد. ایشان یکی از 129 هماهنگ کننده مقیم در جهان است که به منظور ارائه پاسخ هایی جامع به نیازهای ملی و حصول اطمینان از پاسخگویی یکپارچه سازمان برحسب مورد، به هدایت تیم های کشوری ملل متحد می پردازد. 

در این زمینه، شایان ذکر است دفتر هماهنگ کننده مقیم از برنامه توسعه ملل متحد تفکیک گردیده است؛ بنابراین، هماهنگ کننده مقیم در هیچ نقطه ای از جهان، دیگر به عنوان نماینده مقیمِ برنامه توسعه ملل متحد انجام وظیفه نمی کند.

هماهنگ‌کننده‌ مقیم همچنین تشریح نمود که نمایه‌های نسل جدید تیم‌های کشوری سازمان ملل متحد، بهتر درخور ارائه نتایج‌اند؛ از جمله شامل یک چارچوب همکاری توسعه‌ای سازمان ملل متحد که ابزار راهبردی اصلی برای پاسخ به اولویت‌ها و نیازهای ملی است.

هماهنگ‌کننده مقیم درباره استفاده منسجم و بهتر هماهنگ‌شده از منابع منطقه‌ای و جهانی برای رفع بهتر نیازهای کشورها سخن گفت. او به تغییر در اهدای کمک‌های مالی به سوی منابع قابل پیش‌بینی و منعطف‌تر و شفاف‌سازی و پاسخگویی نسبت به دولت‌های عضو اشاره کرد.

نماینده‌ مقیم موقت برنامه توسعه ملل متحد، خانم رازینا بیلگرامی، در خصوص اصلاح از دورنمای این کارگزاری توسعه، توضیحاتی ارائه نمود. نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، آقای ایوو فریسن، در خصوص اثر اصلاح بر بخش بشردوستانه سخن گفت و مخاطبان را نسبت به پیمان جهانی پناهجویان آگاه نمود و دکتر کریستف هاملمان، نماینده سازمان جهانی بهداشت، درباره ابتکارهای اصلاحی مهم در بخش بهداشت از سوی دولت‌های عضو سخن گفت و به اصلاح از نقطه نظر این کارگزاری تخصصی اشاره کرد. سرپرست یونسکو، خانم مریم سلطان‌زاده، نکات کلیدی مربوط به اصلاح یونسکو را برای مخاطبان مورد تاکید قرار داد که با یک جلسه پرسش و پاسخ نیز همراه گردید.

31Jan2019 UNReform4

خانم دنیلز مراتب تقدیر خود را از پشتیبانی صورت‌گرفته از سازمان ملل متحد از جانب جامعه بین‌المللی ابراز نمود و بر اهمیت همکاری‌های راهبردی با هیئت‌های دیپلماتیک و نیز دولت ایران، جامعه مدنی و رسانه‌ها صحه گذاشت. او تاکید کرد قدرت سازمان ملل متحد در دولت‌های عضو آن و در چندجانبه‌گرایی است.

داده‌های اطلاعاتی سازمان ملل متحد در میان شرکت‌کنندگان توزیع گردید. مهمانان همچنین از نمایشگاه اسناد و تصاویر همکاری ایران و سازمان ملل متحد بازدید کردند که به طور مشترک با همکاری وزارت امور خارجه و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) تهیه شده بود.

Read more...

31 Jan 2019 - Briefing on UN Development System reform for the international community

UN Resident Coordinator in the Islamic Republic of Iran Ms. Ugochi Daniels and Heads of UN Agencies, Funds and Programmes in Iran briefed the members of the international community on the Repositioning of the UN Development System (UNDS) globally and in the context of Iran. The event which was co-hosted by ECO Cultural Institute took place on 30 January.

The reform of the UNDS is aimed at making the organization more nimble, effective, flexible and efficient in supporting UN Member States in achieving the Sustainable Development Goals. The reform aims to make UN fit for purpose, to bring decision-making closer to the point of delivery, to make sure that no one is left behind.

The reform is mandated by the General Assembly in Resolution A/RES/72/279 of 31 May 2018. 

31Jan2019 UNReform2 Ms. Ugochi Daniels briefing the international community

Ms. Daniels warmly welcomed the participants and quoted UN Secretary-General António Guterres: “Our shared goal is a 21st century UNDS that is focused more on people and less on process, more on results for the poorest and excluded and less on bureaucracy, more on integrated support to the 2030 Agenda and less on business as usual.”

She explained that the reform aims to reposition the UNDS with a stronger, better-defined collective UN identity as a trusted, reliable, cohesive, accountable and effective partner; one that Member States, including I.R. of Iran, rely on. 

The reform should yield a UNDS with clearer internal and external accountability for contributing to national needs and priorities, and with better managerial capacities, skillsets and resources.

Ms. Daniels said: “As of January 1st, the reform of UNDS has kicked off, including reinvigorated and independent Resident Coordinator system and new generation of the UN Country Teams.”

31Jan2019 UNReform3One of the participants asking question about UN Development System Reform

Ms. Daniels also explained that as of 1 January 2019, the UN Secretary-General entrusted her with new functions as the highest-ranking UN representative in Iran. RC reports directly to UN Secretary-General. She is one of 129 RCs, leading UN Country Teams to deliver collective responses to national needs and ensure system-wide accountability on the ground. 

In this context, it is worthy to mention that the RC Office has been delinked from UNDP and thus, globally, the RC no longer serves as UNDP Resident Representative. 

The Resident Coordinator also explained that the profiles of new generation of UN Country Teams are better tailored to deliver results, including through a UN Development Assistance Framework (UNDAFs) which is the main strategic instrument to respond to national needs and priorities. 

The Resident Coordinator spoke about more coherent and better-coordinated utilization of global and regional resources to better meet the needs of the countries. She mentioned shift in donor funding towards more predictable and flexible resources and greater transparency and accountability towards Member States.

UNDP Resident Representative a.i. Ms. Razina Bilgrami, elaborated on the reform from the Development Agency perspective, UNHCR Representative, Mr. Ivo Freijsen reflected on impact of the reform on the humanitarian sector and briefed the audience on the Global Compact on Refugees, and Dr. Christoph Hamelmann, WHO Representative spoke about important reform initiatives of the Member States in the health sector and reflected on the reform from the point of view of the Specialized Agency. UNESCO Officer-in-Charge, Ms. Maryam Soltanzadeh highlighted key points of the UNESCO reform for the audience followed by a question and answer session. 

31Jan2019 UNReform4Participants of the session

Ms. Daniels expressed her appreciation of the support provided to UN by the international community and highlighted importance of strategic partnerships with the diplomatic corps as well as with the Government of Iran, civil society and media. She emphasised that the strength of UN is in its Member States, in multilateralism.  

UN information materials were distributed to the participants. Guests also visited UN-Iran partnership exhibition of historic photos and documents, which was prepared jointly with the Ministry of Foreign Affairs and IRNA

 

  • Published in Other
Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time