UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

خرداد 97 - بیانیه مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد دکتر ناتالیا کانم به مناسبت روز جهانی جوانان

بیاید جوانان را در مرکز امور قراردهیم

ما برای پایبندی به تعهدمان مبنی بر غافل نشدن از هیچ کس خواستار دستیابی به آرمان های توسعه پایدار هستیم. ما میخواهیم صلحی پایدار بوجود آوریم. بنابراین، جوانان در مرکز تلاش های جمعی ما هستند. اجازه دهید جوانان که در این راه از همراهان فعال ما هستند را با هم بپذیریم.

هیچ یک از آرمانهای جهانی بلند پروازانه ما بدون مشارکت معنی دار جوانان بدست نخواهد آمد. آن ها آینده ما هستند _ قدرت 1.8 میلیاردی آنان_ اکنون ما نیز هستند.

با این وجود جوانان، خصوصا دختران نوجوان، برای سالم ماندن، تحصیل کردن، و تصمیم گیری درباره زندگی خود با چالش های دشواری رو به رو هستند. تهدید ها علیه حقوق و سلامت آن ها امروزه توانایی آنها را برای مشغول شدن و شهروند مفید بودن در آینده به خطر می اندازد.

ما این قدرت و مسولیت را داریم که به هر دختر و پسر کمک کنیم که گذار سالمی از نوجوانی به جوانی داشته باشد. هر فضا باید فضایی سالم برای جوانان باشد _ خانه، کلاس درس، مراکز سلامت و میزهایی که قوانین و توافق نامه های صلح بر آنها نوشته می شود.

در صندوق جمعیت ملل متحد، آژانس سلامت جنسی و باروری سازمان ملل متحد، کار کردن باجوانان و برای جوانان و ترویج مشارکت و رهبری آنان یک سنت طولانی مدت است. تلاش های ما، جوانان را قادر می سازد که تواناییها و دانش خود ، و حمایت لازم برای آگاه شدن از تصمیماتشان درباره بدن، زندگی، خانواده، جوامع، کشور ها و جهان را توسعه دهند.

جوانان در خط مقدم اقدامات صندوق جمعیت برای ساختن جوامع عادلانه و منعطف هستند که در آن رفاه برای همه به اشتراک گذاشته شده است. ما با شرکایمان در ارتباط بوده ایم تا نقش جوانان را در اقدامات بشردوستانه و دگرگونی مناقشات را از طریق تاثیر جوانان بر اقدامات بشر دوستانه و قطعنامه 2250 شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص جوانان، صلح و امنیت بالا ببریم و همه ما متعهد به تداوم این امر مهم هستیم. و استراتژی سازمان ملل در خصوص جوانان که در شهریور آغاز به کار می کند نشان دهنده تعهد جمعی وبی نظیر خانواده سازمان ملل برای ارتقاء  کار کردن با و برای جوانان تحت رهبری دبیرکل است. 

در سراسر جهان، جوانان می گویند:" بدون ما تصمیم گیری ها بی فایدست!" در صندوق جمعیت ما این اصل را شنیده، یاد گرفته و قلبا پذیرفته ایم. همکاری ما با جوانان همواره بر اساس یک مشارکت فعال بوده و ادامه خواهد یافت.

صدها میلیون از دختران نوجوان در انتظار آنند که قدرت خود را اعاده کرده و توانایی های بالقوه خود را بروز دهند. با حمایت ما، آنها می توانند حقوق خود را خواهان و آرزو های خود را بشناسند. با حمایت ما، آن ها آینده خود و جهانشان را شکل می دهند.

Read more...

12 August 2018 - Statement by UNFPA Executive Director Dr. Natalia Kanem on International Youth Day

  • Published in Other

Let’s Put Young People at the Centre

We want to achieve the Sustainable Development Goals and make good on our pledge to leave no one behind. We want to build lasting peace. Therefore, young people belong at the centre of our collective efforts. Let us embrace young people as active partners on this journey together.

None of our ambitious global goals can be achieved without the meaningful participation of young people. They are our future. And—1.8 billion strong—they are our present.

Yet young people, especially adolescent girls, face formidable challenges staying healthy, getting an education, and making their own decisions in life. Threats to their rights and well-being today jeopardize their potential to become engaged, productive citizens tomorrow.

We have the power—and responsibility—to help every girl and boy make a safe and healthy transition through adolescence and adulthood. Every space should be a safe space for youth—the home, the classroom, the health centre, the tables where policies and peace agreements are penned.

For UNFPA, the United Nations sexual and reproductive health agency, working with and for young people, and promoting youth leadership and participation, have been a long-standing tradition. Our efforts enable young people to develop the skills, knowledge and support they need to make informed decisions about their bodies, lives, families, communities, countries, and our world. 

Young people are at the forefront of UNFPA’s actions to build more equitable, resilient societies where prosperity is shared by all. We joined hands with our partners to advance the role of young people in humanitarian action and conflict transformation through the Compact on Young People in Humanitarian Action and United Nations Security Council Resolution 2250 on Youth, Peace and Security, and we are committed to continuing to co-lead this vital work. And the UN Strategy on Youth to be launched in September represents the unwavering, collective commitment of the United Nations family to step up our work for and with young people, under the leadership of the Secretary-General.

All over the world, young people say: “Nothing about us, without us!” At UNFPA, we have heard, learned and taken this principle to heart. Our partnerships with young people are, and must always be, based on their active and meaningful participation.

Hundreds of millions of adolescent girls are waiting to claim their power and fulfil their potential. With our support, they can claim their rights and realize their aspirations. With our support, they will shape their own future – and the world’s.

Read more...

تیر 97 - پیام دکتر ناتالیا کانم، مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد، به مناسبت روز جهانی جمعیت

پنجاه سال پیش در تاریخ 13 می 1968، جهان در کنفرانس بین المللی حقوق بشردر تهران اعلام کرد که "والدین دارای حق انسانی اولیه ای هستند که تعداد و فاصله سنی میان فرزندان خود را آزادانه و مسولانه تعیین کنند."

تنظیم خانواده نه تنها مساله ی حقوق انسانی است بلکه موضوعی کلیدی برای توانمندسازی زنان، کاهش فقر و رسیدن به توسعه پایدار محسوب می شود.

با این وجود، در مناطق در حال توسعه حدود 214 میلیون زن به دلیل نداشتن اطلاعات یا خدمات کافی و نبود حمایت از جانب همسر یا اجتماع خود همچنان با فقدان روش های ایمن و موثر تنظیم خانواده مواجه هستند. این امر توانایی آن ها را برای  ساختن آینده ای بهتر برای خودشان، خانواده و جامعه تهدید می کند.

امروز در روز جهانی جمعیت، صندوق جمعیت ملل متحد همه دولت ها را برای انجام تعهدات شان در تحقق دسترسی همگانی به خدمات سلامت جنسی و باروری و حقوق باروری از جمله اطلاعات و خدمات تنظیم خانواده فرا می خواند.

Read more...

11 July 2018 - Statement of UNFPA Executive Director for the World Population Day

  • Published in Health

Fifty years ago, the world declared that “parents have a basic human right to determine freely and responsibly the number and the spacing of their children,” at the United Nations International Conference on Human Rights in Tehran, on 13 May 1968

Family planning is not only a matter of human rights; it is also central to women’s empowerment, reducing poverty and achieving sustainable development

Yet, in developing regions, some 214 million women still lack safe and effective family planning methods, for reasons ranging from lack of information or services to lack of support from their partners or communities. This threatens their ability to build a better future for themselves, their families and their communities.

On this World Population Day, UNFPA calls on governments to fulfill their commitments to ensure universal access to sexual and reproductive health care and reproductive rights, including family planning services and information.

Read more...

تیر 97 - کارگاه یک روزه بودجه بندی خدمات برنامه های سلامت مادران از طریق دی سی پی

در تاریخ 5 تیرماه 1397 کارگاهی با همکاریدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص بودجه بندی خدمات برنامه های سلامت مادران در جمهوری اسلامی ایران از طریق دی سی پی (DCP)، برگزار شد.

کارگاه با سخنان خانم دکتر لیلا جودان نماینده صندوق جمعیت ملل متحد آغاز شد. ایشان خوشحالی خود را از شرکت در این کارگاه در خصوص بودجه بندی خدمات برنامه سلامت مادران که راه را برای پوشش جهانی سلامت در ایران طی خواهد کرد ابراز نمود. وی همچنین افزود با توجه به اینکه وزارت بهداشت برنامه دی سی پی را آغاز کرده و به دنبال بهبود خدمات درمانی، خصوصا برنامه های سلامت مادران است این کارگاه موقعیت مناسبی برای آغاز گفتمان در این رابطه را فراهم کرده است.دکتر جودان همچنین دو مختصص بین المللی دکتر دله ابگونده و دکتر آندرسون استانسیول مشاوران صندوق جمعیت در آسیا و اقیانوسیه را نیز معرفی نمود که طی سفر خود به ایران به دنبال حمایت از وزارت بهداشت  در این خصوص هستند و برآنند تاثیرات سلامت را علاوه بر تاثیرات مداخلات اقتصادی اجتماعی ببینند. دکتر جودان تصریح کرد که مشاوران با مباحثات و شناسایی نیاز ها، مسیری را آماده خواهند کرد تا مداخلات، قدم ها و زمانبندی برای رسیدن به برنامه خدمات برنامه های سلامت مادران میسر شود.

دکتر علی اکبر حق دوست معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت در ابتدای سخنان خود تعهد و حمایت سازمان های بین المللی را در خصوص اولویت بندی کنترل بیماری ها ستوده و از صندوق جمعیت ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت برای حمایت هایشان تشکر کرد. او هم چنین بر این موضوع تاکید کرد که با وجود تعهد بالای وزارت بهداشتنسبت به برنامه دی سی پی و داشتن زبده ترین متخصصان احتیاج به حمایت تخصصی بین المللی در برآورد های تحلیلی نیز دارد. وی از متخصصان بین المللی برای حضور و حمایتشان از بهینه سازی مراقبت های مادران سپاسگزاری نمود و افزود که این متخصصان می توانند در دیگر بخش های سلامت نیز به کار گرفته شوند.

درادامه  دکتر کریستوف هامل مان، نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایرانبه سخنرانی پرداخت. وی به این موضوع اشاره کرد که کشورها طی جلسه اخیر مجمع جهانی بهداشت در خصوص سه آرمان توافق کرده اند. اینکه یک میلیارد نفر ،شامل پوشش جهانی سلامت شوند، در مواقع اضطراری به خدمات سلامت دسترسی داشته باشند  و در نهایت سالم تر زندگی کنند. دکتر هامل مان با تاکید بر سلامت مادران، افزود که این امر عاملی مهم در این سه آرمان است و به همین دلیل این کارگاه بسیار مرتبط و به موقع برنامه ریزی شده است.

نشست با مباحث تخصصی در خصوص برنامه دی سی پی و بودجه بندی خدمات برنامه سلامت مادران  درکارگروه هایی با حضور متخصصین وزارت بهداشت برای مدت دو روز ادامه یافت.

 

Read more...

28 June 2016 - One-day Workshop on Financing Maternal Health Services within Diseases Control Priorities

  • Published in Health

The workshop on financing maternal health services in the Islamic Republic of Iran within DCP3 was held on 26 June 2018 in the Ministry of Health and Medical Education (MOHME)

The workshop started with opening remarks of Dr. Leila Joudane, UNFPA Representative. She expressed her happiness about participating in the workshop on financing maternal health services, which will pave the way for universal health coverage in Iran. She stated that the workshop is very timely, as the MOHME has embarked on the DCP3 initiative and is looking into improving efficiency of health care, particularly maternal health programmes. She introduced two international experts, Dr. Dele Abegunde and Dr. Anderson Stanciole, UNFPA APRO adviser, who are visiting Iran to support MOHME in this exercise and to look at health impact, as well as socio-economic impact of health interventions. She explained that the consultants will listen to MOHME to identify needs and to prepare a roadmap to identify the stakeholders, interventions, the steps and the timeline to achieve a costed maternal health service package.

In his welcoming speech, Dr. Ali-Akbar Haghdoust, Deputy for Coordination and Strategic Planning commended the commitment and support of international agencies to the DCP3 exercise and thanked UNFPA and WHO for their support. He mentioned that there is commitment at highest level in MOHME for DCP3. In addition, he stated that MOHME has high technical expertise in health, but that there is a need for international technical support in cost analysis. He thanked the international experts for their presence and support to optimizing maternal care interventions and stated that this expertise can be used for other areas of health as well.

Dr. Christof Hamelmann, WHO Representative in Iran, also held a speech and stated that in the recent World Health Assembly meeting countries had agreed to three goals, which are that 1 billion more people will have Universal Health Coverage, health in emergencies and will be healthier. Dr. Hamaelman stressed that maternal health is an important element in all these three goals, which is why the workshop is very relevant and timely.

The meeting continued with highly technical and engaged discussions on DCP3 and budgeting of maternal health services. The workshop was followed by technical meetings in MOHME on DCP3 maternal health. 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time