UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

اردیبهشت 97 - بانک تجارت و دفتر یونیسف ایران تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

تهران، 16 اردیبهشت 1397 روز یکشنبه، معاون مدیر عامل بانک تجارت در امور استان ها، آقای علیرضا مهرجو و نماینده یونیسف در ایران، آقای دکتر ویل پارکس، تفاهم نامه همکاری امضا کردند. بانک تجارت ششمین گروه بزرگ تجاری است که از تلاش های یونیسف و شرکای کاری ملی برای حمایت از کودکان در سراسر ایران و همچنین ارتقای مسئولیت اجتماعی شرکت ها با نگاه کودک-محور، حمایت می کند.

Read more...

6 May 2018 - Tejarat Bank and UNICEF Iran sign Memorandum of Understanding

  • Published in Other

Today, Deputy Managing Director of Tejarat Bank for Provincial Affairs, Mr Alireza Mehrjoo and Dr Will Parks, UNICEF Representative in Iran signed a Memorandum of Understanding. Tejarat Bank is the 6th major corporate group to join with UNICEF and other national partners in their efforts to help children across Iran as well as to advance child-focused Corporate Social Responsibility within the business community.

 

Read more...

24 April 2018 - UNICEF’s emphasis on the Importance of Sustainable Energy for Children

  • Published in Health

Tehran, 24 April 2018 – In a one day expert meeting on “The Role of Energy Optimization in Sustainable Development” organized by Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture (ICCIMA), UNICEF Iran Representative, Dr Will Parks, delivered a speech and underlined the importance of children’s access to sustainable energy which can define their wellbeing and health.

“Sustainable energy solutions now play an increasingly important role in meeting the global, national and local energy needs. Interest and investments in sustainable energy are accelerating around the world. However, more attention needs to be given to the sustainable energy needs of children which can improve their health, education, well-being and development” said Dr Parks.

UNICEF’s Representative also talked about the sustainable energy issues, opportunities and barriers that children are facing around the world and provided some possible ways forward to address those issues, adding: “Studies in several countries confirm the significance of social and behavioural barriers in the use of new sustainable energy technologies. There is often a lack of knowledge of cleaner energy technologies and limited knowledge of the negative impacts of using traditional sources of energy which adversely affects children’s lives.” Additionally, he emphasized on the role of inclusive decision-making for removing the barriers preventing children’s access to sustainable energy to achieve maximum results for them.

Vice president of Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture, Dr Pedram Soltani, who attended the opening session was amongst the key speakers of the meeting. Dr Soltani said: “Public access to energy and its services is the priority in the field of energy for us. Today, fortunately Iran is in a position where 100% of the cities have electricity and about 90% of them have access to gas pipes. So, from this perspective, we have fully achieved one of our goals; but in the area of renewable and clean energy we are not in a good situation.” Dr Soltani mentioned that currently there is a strong tendency towards investments in the field of renewable energy and with effective planning in this sector, we will see the growth of renewable energy production in the country.

Several sustainable energy researchers, university scholars, energy experts, authorities and private sector affiliates attended the meeting. At the end of the meeting, a statement including all the suggestions and practical solutions proposed by the speakers for optimizing energy consumption and improving its productivity was made. This statement will be published on the website of Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture.

Read more...

اسفند 96 - یونیسف بر نقش کسب و کارها جهت کمک به بهبود سلامت کودکان تاکید کرد

زهرا کارگر نساجی در یک شرکت بزرگ تولیدی پوشاک است. دو سال پیش، زمانی که شوهرش در  یک حادثه رانندگی فوت کرد، او تنها نان آور خانواده شد. زهرا دو فرزند خردسال دارد. او هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شب در کارخانه کار می کند و زمانی که در محل کار است هیچ کس در خانه نیست که از فرزندانش مراقبت کند؛ بنابراین همسایه ها مراقب فرزندانش هستند و متأسفانه اغلب نمی توانند به خوبی مراقب تغذیه و تربیت آنها باشند.کودکان زهرا سوء تغذیه دارند و مکرراً بیمار می شوند. او از کارفرمای خود درخواست می کند تا اجازه دهد کارش را زودتر تمام کند تا بتواند زمان بیشتری را در کنار فرزندانش باشد، اما درخواست او رد می شود.

شرایط نامساعد و دشوار کار  برای والدینی مانند زهرا، تأثیر منفی بر سلامت جسمی و روانی کودکان دارد، تأثیراتی که تمام عمر در زندگی آنها باقی می ماند.  شرکت ها و صاحبان کسب و کار می توانند اقداماتی را در جهت بهبود شرایط کاری خود برای کاهش چنین تأثیرات منفی بر روی کودکان کارمندانشان انجام دهند.

روز چهارشنبه 9 اسفند ماه 1396، یونیسف در کنفرانس مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) که توسط "اتاق بازرگانی و صنایع ایران-آلمان" برگزار شد، شرکت کرد. نماینده یونیسف در ایران، دکتر ویل پارکس و مدیربخش همکاری با بخش خصوصی در دفتریونیسف ژنو، خانم ایدا هیلستد، در سخنانی مجزا در این کنفرانس،گزارش هایی مفصل در مورد اهمیت ایفای تعهدات شرکت ها نسبت به کودکان و همچنین دستورالعمل ها و توصیه هایی که شرکت ها با رعایت آنها می توانند از سلامت و رفاه کودکان اطمینان یابند، ارائه دادند.

نماینده یونیسف در ایران، دکتر پارکس در سخنان خود درکنفرانس مسئولیت اجتماعی شرکت ها گفت: "شرکت ها مسئولیت و توانایی این را دارند که با رفتار شایسته با کارکنان، بهره برداری از امکانات خود، توسعه و بازاریابی محصولات، ارائه خدمات و تأتیر گذاری در توسعه اقتصادی و اجتماعی، شرایط زندگی کودکان را بهبود بخشند و از آنها در برابر آسیب ها محافظت کنند." وی گفت یونیسف در سراسر جهان شانه به شانه بخش خصوصی حضور دارد تا دیدگاهی کودک-محور را به شیوه های اصلی کسب و کار متصل کند و درک شرکت ها را از چالش هایی که کودکان با آنها مواجه هستند، افزایش دهد.

مدیر بخش همکاری با بخش خصوصی در دفتر یونیسف ژنو، خانم ایدا هیلستد،که برای سخنرانی در این کنفرانس دعوت شده بود، برخی از دستورالعمل های یونیسف را برای حمایت از کسب و کارها در جهت توسعه سیاست ها و فرآیندهای کاریشان با تمرکز بر کودکان، به حضار ارائه کرد.

خانم هیلستد در سخنان خود اشاره کرد:"کسب و کارها هر روز با کودکان در ارتباطند، هر چند اغلب این ارتباط نه به طور مستقیم و نه هدفمند است. کودکان در کارخانه ها و مزارع به عنوان کارگر کار می کنند یااعضای خانواده کارمندان شرکت ها هستند، و شهروندانی هستند که در مجاورت و همسایگی کسب و کارها زندگی می کنند." او افزود: "با این وجود، برای اغلب کسب و کارها، درک و شناسایی تأثیرات فعالیت شان بر روی کودکان، فراتر از پیشگیری از کار کودک، دشوار است. عدم درک جدی از پیامدهایی که فعالیت های شرکت ها بر روی کودکان دارند، توانایی شرکت ها برای حمایت از نسل آینده را به خطر می اندازد."

خانم هیلستد در ادامه، 10 اصل را که یونیسف با مشارکت مدیران کسب و کارهای بزرگ برای درک بهتر و شناسایی تأثیرات بخش خصوصی بر روی سلامت کودکان تدوین کرده است؛ توصیف نمود. او همچنین برخی از مدل های موفق همکاری یونیسف با شرکت های بزرگ در سراسر جهان را در جهت اتخاذ سیاست ها و اقداماتی برای کاهش تأثیرات منفی بر روی کودکان، ارائه داد.

کارخانه تولیدکننده پوشاکی که زهرا در آن کار می کند، اخیراً اقداماتی را جهت بهبود سیاست های کاری خود انجام داده است. مدیر عامل این کارخانه موافقت کرده که یک مهدکودک رایگان برای کودکان کارمندان در کنار کارخانه تأسیس شود. زهرا خوشحال است که با ایجاد این مرکز برای مراقبت از فرزندانش، او دیگر نگران تغذیه و مراقبت از فرزندانش نخواهد بود و کودکانش نیز در کنار او زندگی سالم تر و شادتری خواهند داشت.

Read more...

28 Feb 2018 - UNICEF highlights the role of business to help improve child wellbeing

  • Published in Other

Zahra is a textile worker at a big garment manufacturing company. Two years ago, when her husband died in car accident, she became the family’s only breadwinner. She has two young children. Every day, she works at the factory from 7 in the morning until 7 in the evening. She has no one to care for her children while she is at work, so they are left with neighbors who unfortunately sometimes fail to feed or treat them well. Zahra’s children are malnourished and repeatedly fall sick. She requested her employer to allow her to finish work earlier to be able to spend more time with her children, but her request was rejected.

Unfair and difficult working conditions of parents such as Zahra have negative impacts on the physical and mental health of children, impacts which last for the rest of their lives. Businesses can take measures to improve their working environments to reduce such negative impacts on the children of employees.

UNICEF was invited to the Corporate Social Responsibility (CSR) Conference organized by the - German-Iranian Chamber of Industry and Commerce on Wednesday 28 February 2018 in Tehran. In separate remarks addressed to the conference, UNICEF Representative in Iran, Dr Will Parks and the Corporate Alliances Manager of UNICEF Geneva Office, Ms Ida Hyllested, provided detailed overviews of the importance of business commitments to children as well as the tools and guidelines which could help businesses ensure children’s wellbeing is observed.

UNICEF Representative in Iran, Dr Parks, in his remarks in the CSR conference said: “Business has a responsibility and the power to improve the lives of children and protect them from harm through the way they treat their employees, operate their facilities, develop and market their products, provide their services, and exert their influence on economic and social development.” He said UNICEF has been working alongside the private sector across the globe to integrate a child lens into core business practices and to increase corporate understanding of the challenges children face.

UNICEF Corporate Alliances Manager, Ida Hyllested, who had travelled from Geneva to speak at the conference, presented some of the tools that UNICEF has produced to support businesses to develop policies and processes that consider children. “Business interacts with children on a daily basis, although often this is neither directly nor purposefully. Children are workers in their factories and fields, family members of their employees, and community members in the neighbourhoods where they operate,” said Ms Hyllested. She added: “Often though, businesses find it difficult to identify their impacts on children beyond preventing child labour. Failing to take impacts on children seriously where and when they occur jeopardises the ability for companies to secure the support of the next generation.”

She described 10 principles which UNICEF has developed together with business leaders for understanding and addressing the private sector’s impact on the wellbeing of children. She also provided some models of UNICEF’s work with major corporations around the world to adopt policies and take measures to reduce negative impacts on children.

The garment manufacturer where Zahra works has recently taken some steps to improve its working policies. The CEO of the factory has agreed to build and resource a child care centre adjacent to the factory which provides free facilities to the children of employees. Zahra is happy that with the new care facility in place, she no longer has to worry as much about what her children eat and how they are treated and the children will be healthier and happier when they are close to their mother.

Read more...

اسفند 96 - با همکاری مشترک وزارت آموزش و پرورش و دفتر یونیسف، همایش آموزش مهارت های زندگی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی – ایرانی برگزار شد

در یک همکاری مشترک  میان وزارت آموزش و پرورش و دفتر یونیسف در ایران،  و با حضور 80 کارشناس آموزش از معاونت های مختلف وزارت آموزش و پرورش، همایشی یک روزه آموزش مهارت های زندگی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی - ایرانی، در تهران برگزار شد. شواهد گردآمده از نقاط مختلف جهان، بیش از پیش حاکی از آن است که موفقیت تحصیلی در مدرسه، کار و زندگی با اضافه کردن طیفی گسترده از مهارت ها و ارزش هایی میسر است که در نظام آموزش و پرورش توسعه و رشد یافته باشد.

دکتر غلامرضا کریمی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور در سخنان خود در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: "در دنیای امروز، سرعت تحولات آموزشی، بسیار بالاست و محتوا و رویکردهای آموزشی به سرعت تغییر می کنند تا بتوانند پاسخ گوی نیازهای دانش آموزان باشد. در ایران باید بررسی شود که دانش آموزان مان در مدارس چگونه و با چه رویکردی، آموزش های بنیادی را دریافت می کنند و همچنین آیا چنین آموزش هایی متناسب با نیازهای جامعه و مهارت های لازم برای ورود آنان به بازار کار است. "

دکتر کریمی ضمن قدردانی از تلاش های بی وقفه نظام آموزشی کشور برای گنجاندن برنامه های مختلف مهارت های زندگی در برنامه های آموزشی ادامه داد: "تدوین محتوای آموزشی متناسب با نیازهای افراد و جامعه با روندهای آموزشی نوآورانه و خلاقانه در مدارس، برای آموزش دانش آموزان از اهمیت زیادی برخوردار است." دکتر کریمی با اشاره به فرصت های رشد اقتصادی در نظام آموزش، اظهار داشت: "شواهد نشان می دهد که آموزش مهارت های زندگی در نظام آموزش و پرورش، امکان افزایش تولید ناخالص ملی را تا 10 درصد افزایش می دهد."

نماینده یونیسف در ایران، دکتر ویل پارکس، نیز در پیامی به این همایش گفت: "در بیانیه ارزشمند سند تحول نظام آموزش و پرورش، تاکید ویژه ای بر چهار مولفه وجود دارد: مسوولیت پذیری، مشارکت اجتماعی، روحیه جمعی و آموزش مهارت های مورد نیاز جامعه. همچنین این سند اهمیت پرورش کارآفرینی، به دست آوردن مهارت های فنی و حرفه ای و مهارت های هنری برای کسب فرصت های شغلی تولیدی، را برجسته می کند. از طریق این همایش، یونیسف آمادگی خود را برای حمایت از وزارت آموزش و پرورش در دستیابی به اولویت های ملی اعلام می کند."

امروزه،کودکان، جوانان و نیز کلیه دانش آموزان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با چالش های بی سابقه ای از نظر یادگیری، اشتغال و انسجام اجتماعی مواجه هستند که با درگیری های نظامی تشدید شده اند. به همین دلیل، تعداد زیادی از فرصت های آموزشی در منطقه هنوز هم به رشد اقتصادی منجر نمی شوند. همایش یک روزه آموزش مهارت های زندگی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی - ایرانی روز 29 بهمن 1396در مجتمع شهید باهنر وزارت آموزش و پرورش در تهران با تمرکز بر رویکردی جامع و ایرانی- اسلامی به مهارت های زندگی در نظام آموزشی ملی برگزار شد.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time