16 July 2019 - Nelson Mandela International Day (18 July)

  • Published in Other

TEHRAN, 16 July 2019 (UNIC) - Nelson Mandela devoted his life to the service of humanity — as a human rights lawyer, a prisoner of conscience, an international peacemaker and the first democratically elected president of a free South Africa. 

On his birthday, every year, we invite you to mark Nelson Mandela International Day by making a difference in your communities. Everyone has the ability and the responsibility to change the world for the better! Mandela Day is an occasion for all to take action and inspire change. This year is also the start of the Nelson Mandela Decade of Peace (2019 – 2028).

Read more...

تیر 98 - روز جهانی نلسون ماندلا -18 ژوئیه 2019 برابر با 27 تیر 1398

تهران 25 تیر 1398 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) -- نلسون ماندلا به عنوان مدافع حقوق بشر، زندانی سیاسی ، ایجاد کننده بین المللی صلح و نخستین رییس جمهور انتخاب شده به روش دموکراتیک در آفریقای جنوبی آزاد، زندگی خود را وقف خدمت به انسان کرد.

هر سال، در روز تولدش، شما را دعوت می کنیم تا با ایجاد تغییر در جوامع خود، روز جهانی نلسون ماندلا را گرامی بدارید. همه، توانایی و مسوولیت تغییر جهان به سوی بهتر شدن را دارند. روز ماندلا فرصتی است برای همه تا دست به کار شده و تغییر ایجاد کنند. امسال نیز آغاز دهه‌ صلح نلسون ماندلا است. (2028 - 2019)

Read more...

14 July 2019 - We need a radical shift in thinking: inclusion is essential to our survival

  • Published in Other

By United Nations Deputy Secretary-General Amina Mohammed

On 24 and 25 September 2019, Heads of State and Government will gather at the United Nations in New York for the first global summit on the Sustainable Development Goals since the adoption of the 2030 Agenda in 2015.

Our world is at a decisive moment. After decades of relative stability, we are navigating uncertain and even unstable times. Global cooperation is in decline; economic growth rates are down. Some countries and regions are responding by looking inwards, emphasizing division and exclusion; but such short-term thinking will only deepen the global challenges we face.

Many of these challenges are rooted in the economic and social frameworks that we have built over centuries and even millennia, based on exclusion and discrimination. From colonialism to the climate crisis, we are living the consequences of exclusion, intolerance, and a lack of respect for difference – and it’s killing us.

Inequality is high and rising. By 2030, the richest one percent of people could control two-thirds of the planet’s wealth. The rights of minorities and marginalized people, particularly refugees and migrants, are routinely disregarded. Violence is used to enforce patriarchy and millions of women and girls face insecurity and violations of their human rights every day. Military spending is rising even as societies fail to provide basic services for their people.

Climate change is wreaking havoc on some of the most vulnerable countries and regions, while others continue to increase greenhouse gas emissions. Deforestation, overfishing and pollution are causing unprecedented damage. Short-term profits for a few are prioritized over the rights and interests of all.

We have lost sight of our shared humanity and interdependence – on each other, and on the planet that gives us life. These principles are shared across all major faiths and traditions, but we have lost touch with them.

Four years ago, all countries came together and agreed unanimously on the 2030 Agenda for Sustainable Development, our transformational roadmap for people, planet, prosperity, peace and partnerships. The Agenda is centred on inclusion, pluralism and the rights of all. It is rooted in evidence that greater diversity and inclusion, particularly of women, is correlated with sustainable economic growth and better prospects for peace and stability. It calls for a fundamental reorganization of our economic, political and social systems so that we can reap the benefits of inclusion, through stronger and more resilient communities and societies based on human rights and human dignity for all.  

Such ambitious efforts can work, when they are backed by political will. Thanks to multilateral action, today life expectancy is higher, extreme poverty is declining, literacy is at historically high levels and we are mending the hole in the ozone layer. The Millennium Development Goals, precursors to the 2030 Agenda, helped to lift more than a billion people out of extreme poverty, to make inroads against hunger, and to get more girls into school than ever before. But multilateralism may be a victim of its own success. We have started taking it for granted, rather than treating it as an evolving challenge to be nurtured, promoted and reinvigorated. Without multilateral support for inclusive solutions, we are doomed to lose-lose economics, widening inequality and climate catastrophe.

The solutions we need to meet the ambitions of the 2030 Agenda are centred on dignity, well-being and opportunity for all, without discrimination. While these qualities are not measured under Gross Domestic Product, they are critical measures of successful governance.

We all have a part to play. Inclusion starts everywhere people connect: businesses, schools, medical clinics, the media and civil society.

We need a radical shift towards solutions based on mutual gains rather than zero-sum thinking; towards security based on resilient, inclusive and more equal societies rather than weapons and stronger borders, and towards economic systems that incentivize the sustainability of our planet over profits made from exploitation and destruction.

Inclusion can no longer be portrayed as an add-on or optional extra: It is an urgent political and economic necessity for our own survival and that of our planet.

Read more...

تیر 98 - نیاز به تغییری اساسی در اندیشه: شمول برای نجاتمان ضروری است

در آستانه نخستین بررسی جهانی پیشرفت های حاصل شده در خصوص آرمان های توسعه پایدار، خانم امینه محمد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در مقاله زیر بر اهمیت مقابله با محرومیت و نا برابری فزاینده در جهان تاکید      می نماید. وی هشدار می دهد تا 2030، یک در صد ثروتمندان، دو سوم ثروت زمین را در دست خواهند داشت.

 در 24 و 25 سپتامبر 2019، (2 و 3 مهر 1398) سران کشورها و دولت ها برای مشارکت در نخستین نشست درباره آرمان های توسعه پایدار پس از تصویب دستور کار 2030 در 2015 درمقر سازمان ملل متحد در نیویورک گرد هم خواهند آمد.

جهان ما در مرحله حساسی به سر می برد. بعد از دهه ها ثبات نسبی، اکنون در حال حرکت به سمت دوران نامعلوم و نا پایداری هستیم. همکاری های بین المللی رو به کاهش و نرخ رشد اقتصادی پایین است. برخی از مناطق و کشورها برای مقابله با این مشکلات درون نگری کرده و بر تقسیم بندی  و محرومیت تاکید می کنند؛ اما چنین طرز تفکر کوتاه مدتی، فقط چالش های جهانی روبرو را عمیق تر می کند.

بسیاری از این چالش ها ریشه در چارچوب های اقتصادی و اجتماعی دارد که در طول    قرن ها و هزاره ها بر مبنای محرومیت و تبعیض، آن ها را ساخته ایم. از استعمار گرفته تا بحران اقلیمی، ما در حال تجربه کردن عواقب محرومیت ، نا بردباری و عدم توجه به تفاوت هایی هستیم  که در حال نابودی ما است .

میزان نابرابری زیاد و در حال افزایش است. تا 2030، یک در صد از ثروتمندان، دو سوم ثروت زمین را در دست خواهند داشت. حقوق اقلیت ها و افراد محروم، به خصوص پناهندگان و مهاجران، به طور معمول نادیده گرفته می شوند. از خشونت به عنوان ابزاری برای پدرسالاری استفاده می شود و روزانه میلیون ها زن و دختر در معرض نا امنی و نقض حقوق بشر قرار می گیرند. هزینه های نظامی افزایش پیدا کرده در حالی که جوامع نمی توانند نیازهای اساسی مردم را برآورده کنند.

تغییرات اقلیمی اثرات ویران کننده ای در برخی کشورها و مناطق آسیب پذیر وارد می کنند در حالی که برخی کشورها همچنان به افزایش تولید گازهای گلخانه ای ادامه می دهند. جنگل زدایی، ماهیگیری مفرط و آلودگی نیز درحال ایجاد آسیب هایی بی سابقه به محیط زیست هستند. سود های کوتاه مدت به نفع عده ای کم بر حقوق و منافع عده زیادی ترجیح داده     می شود.

ما دیدگاهمان را در خصوص بشریت مشترک و وابستگی متقابل نسبت به یکدیگر و نسبت به سیاره مان که منشا زندگی است از دست داده ایم. این اصول در میان تمامی ادیان و سنت های بزرگ مشترک هستند اما ارتباط خود را با آن ها از دست داده ایم.

 چهارسال پیش، تمام کشورها گرد هم آمدند و همگی بر دستور کار 2030 برای توسعه پایدار، نقشه راه تحول آمیزبرای مردم، زمین، کرامت، صلح و مشارکت به توافق رسیدند. این دستور کار بر شمول، کثرت گرایی و حقوق همگانی متمرکز است. نقشه راه مبتنی  بر این است که تنوع و شمول بیشتر، به ویژه در خصوص زنان، با رشد اقتصادی پایدار و  چشم انداز بهتر برای صلح و ثبات ارتباط دارد. این دستور کار بر سازماندهی اساسی اقتصاد، و نظام های سیاسی و اجتماعی تاکید دارد تا بتوانیم از طریق جوامع قوی تر و انعطاف پذیرتر مبتنی بر حقوق بشر و کرامت انسانی برای همه از مزایای شمول بهره ببریم.

این تلاش های بلند پروازانه زمانی عملی می شوند که توسط اراده سیاسی مورد حمایت قرار گیرند. به لطف اقدامات چند جانبه، امروزه امید به زندگی بیشتر شده، فقر مطلق کاهش پیدا کرده، سطح سواد به شکل بی سابقه ای بالا رفته و در حال ترمیم لایه اوزون هستیم. آرمان های توسعه هزاره، که پیشگام دستور کار 2030 بود، باعث شد بیش از یک میلیارد نفر از فقر مطلق نجات پیدا کنند، گرسنگی تا حدودی از بین برود و دختران بیشتری، بیش از هر زمان دیگر، وارد مدرسه شوند. اما چند جانبه گرایی ممکن است قربانی موفقیتش شود. چند جانبه گرایی یک چالش در حال تکامل است که باید پرورش یابد، ترویج پیدا کند و دوباره تقویت شود اما آن را امری بدیهی دانستیم. بدون حمایت همه جانبه برای راه حل های فراگیر، محکوم به اقتصاد باخت-باخت، ایجاد نابرابری بیشتر و فاجعه اقلیمی هستیم.

راه حل هایی که نیاز داریم تا بلند پروازی های دستور کار 2030 را برآورده سازیم بر کرامت، رفاه و فرصت های همگانی بدون تبعیض مبتنی هستند. هر چند این عوامل تحت  تولید نا خالص محلی قابل اندازه گیری نیستند اما آن ها اقدامات اساسی برای حاکمیت موفق هستند.

همگی نقشی داریم که باید ایفا کنیم. در هر جا که مردم با هم در ارتباط باشند، شمول را باید در نظر گرفت: مشاغل، مدارس، درمانگاه ها، رسانه ها و جوامع مدنی.

بجای داشتن اسلحه و مرزهای مستحکم، نیازمند حرکتی ریشه ای به سوی راه حل های مبتنی بر دستاوردهای دوجانبه و نه اندیشه های متعصبانه در راستای تاب آوری مبتنی بر امنیت، جوامع برابر و فراگیرهستیم. نیازمند حرکت به سوی نظام اقتصادیی هستیم که انگیزه برای پایداری سیاره ما به جای سود حاصل از استثمار و تخریب ایجاد کند. 

شمول دیگر نمی تواند به عنوان عاملی اضافی یا اختیاری در نظر گرفته شود، بلکه نیاز و ضرورت سیاسی و اقتصادی برای نجات ما و سیاره مان محسوب می شود.

Read more...

11 July 2019 - World Population Day: Peace in service of people

  • Published in Other

TEHRAN – On the occasion of World Population Day, Ambassadors for Peace and Friendship Group in partnership with UNIC Tehran held a seminar on the subject “Culture of Peace Series” at UN conference room on 11 July 2019. 

The conference began with the message of the UN Secretary-General on World Population Day, read by UNIC Director Dr. Maria Dotsenko. Then a clay panel; a work of art from the children of Shokouh Shafaq’s Learning Disability Center, was donated on behalf of Slow Learners Children Population to Dr. Maria Dotsenko.

Director and Ambassador for Peace and Friendship Group Dr. Tayebeh Mohammad briefed the participants on the topic of the seminar namely the impact of peace on people.

20190711 WPD2Dr. Ardeshir Khorshidian

The first speaker of the seminar was a Zoroastrian priest, Dr. Ardeshir Khorshidian, who talked about the relationship between different religions and population. He elaborated on the impact of religion on raising awareness of the individuals.

20190711 WPD4Dr. Hossein Baher

Then, renowned sociologist Dr. Hossein Baher delivered a speech on the characteristics of a healthy population.

20190711 WPD6Dr. Sogol Mashayekhi

Sociologist and scholar Dr. Sogol Mashayekhi, briefed the audience on the issue of population and its place in sustainable development.

20190711 WPD3Yekta Asgari

Child Artist Yekta Asgari, narrated the story of the Kingdom of Fereydun and the killing of Iraj from Shahnameh (Book of Kings by legendary and epic Persian writer and poet Ferdowsi), for the participants. The performance was widely welcomed by the audience.

20190711 WPD7Milad Keymaram

Then, artist Milad Keymaram gave a speech entitled “Let us be united”, so that young people are given a chance to experience a good life. His speech was followed by remarks of Dr. Tirgard on the Impact of the Economy on the Population. Then, Professor Loris Tjeknavorian had a short speech on important roles mothers and women play in having a peaceful society and population.

20190711 WPD5Professor Loris Tjeknavorian

 

Then Ms. Fahimeh Kouh Khezri as the last speaker delivered her speech on “Media, Population and Peace”. She explained the media's role in maintaining peace and tranquility in communities. 

20190711 WPD8Fahimeh Kouh Khezri

At the end of the meeting, Mr. Yarta Yaran summed up the meeting.

Representatives from Goethe-Hafez Association of Iran, the Iranian Gold and Jewelry Union, the Handmade Carpet Association, the Clothing and Apparel Union, the Dubai Peace Ambassadors Association, the Orchestra Station and Cultural Institute of Economic Cooperation Organization (ECO) were present at the seminar. 

Read more...

تیر 98 - گرامی داشت روز جهانی جمعیت: صلح در خدمت جمعیت

تهران - گروه سفیران صلح و دوستی در چهارمین دوره از سلسله نشست های منظومه ی فرهنگ صلح، در روز 20 تیرماه در با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در ایران به مناسبت روز جهانی جمعیت نشستی را برگزار نمود.

در این نشست پیام دبیرکل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی جمعیت توسط خانم دکتر ماریا دوتسینکو رئیس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد قرائت گردید. سپس، تابلوی سفالینه؛ کاری از کودکان مرکز آموزش اختلال یادگیری شکوه شفق از سوی جمعیت کودکان دیرآموز به خانم دکتر ماریا دوتسنکو اهداء گردید.

سپس با مقدمه ایی درمورد جمعیت و تعریف آن از نظر جامعه شناسی که توسط طیبه محمد دبیر و طراح سلسله نشست های منظومه  فرهنگ صلح قرائت گردید، موضوع نشست بطور تخصصی با تاثیر صلح مورد بررسی قرار گرفت.

20190711 WPD2دکتر اردشیر خورشیدیان

سخنران نخستین، جناب آقای دکتر اردشیر خورشیدیان موبد موبدان زرتشتی، بود که ارتباط ادیان و جمعیت را مطرح نمود و تاثیر دین بر ارتقاء آگاهی جمعیت را موضوع سخنرانی خود قرار داد.

20190711 WPD4دکتر حسین باهر

سپس دکتر حسین باهر جامعه شناس و رفتار شناس به نام ایران، با موضوع ویژگی های جمعیت سالم صحبت کردند.

20190711 WPD6دکتر سوگل مشایخی

سپس خانم دکتر سوگل مشایخی، جامعه شناس و پژوهشگر ادبی سخنرانی خود را با موضوع جمعیت و جایگاه آن در توسعه پایدار ایراد کردند.

20190711 WPD3یکتا عسگری

یکتا عسگری، کودک هنرمند شاهنامه خوان از سوی جمعیت کودکان، داستان پادشاهی فریدون و کشته شدن ایرج را روایت نمود که از سوی حاضران بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

20190711 WPD7میلاد کی مرام

سپس میلاد کی مرام، با عنوان بیایید با هم متحد باشیم تا جمعیت جوان بتواند زندگی خوب را تجربه کند سخنرانی داشت و پس از او دکتر تیرگرد با عنوان تاثیر اقتصاد بر جمعیت از سوی اتحادیه پوشاک به بررسی چگونگی بحران جمعیت و ارتباط اقتصاد بر میزان تقلیل یا افزایش بحران پرداخت.

20190711 WPD5استاد لوریس چکناوریان

سپس استاد لوریس چکناوریان سخنی کوتاه در وصف جمعیت مادران داشت و اهمیت پرورش و آموزش مادران را الویت هر سخن و کاری دانست. پس از او خانم فهیمه کوه خضری سخنران پایانی نشست بود که با عنوان رسانه، جمعیت و صلح، تاثیرات رسانه بر آرامش و یا تشویش را توضیح داد. اینکه بتوانیم رسانه را برای بهبود مولفه های جمعیت شناسی به کار گرفت بحثی بود که همه حضار نکته هایی را بیان نمودند.

20190711 WPD8فهیمه کوه خضری

در پایان جلسه یارتا یاران به جمع بندی نشست پرداخت.

در این نشست مدیران انجمن گوته – حافظ برلین، اتحادیه طلا و جواهر ایران، اتحادیه فرش دستباف، اتحادیه لباس و پوشاک، انجمن سفیران صلح دبی، ارکستر ایستگاه و نماینده رئیس موسسه فرهنگی اکو حضور داشتند.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time