مهر 97 - کارگاه آموشی به مناسبت روز بین المللی صلح در موزه صلح تهران

تهران -  به مناسبت روز بین المللی صلح که امسال با سی و هشتمین سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق مصادف بود، موزه صلح تهران با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران کارگاه آموزشی بازیابی اطلاعات و اسناد ملل  متحد را برای حدود 25 نفر از دانشجویان رشته های حقوق، حقوق بین الملل و روابط  بین الملل برگزار کرد.

تاکید مباحث جلسه که در 4 مهرماه در موزه صلح تهران برگزار شد، بر صلح و امنیت بین المللی، اسناد ملل متحد درباره جنگ ایران و عراق و سلاح های شیمیایی بود.

آقای محمدرضا تقی پور مقدم، رئیس موزه که از جانبازان جنگ ایران و عراق است به اتفاق همکاران خود تلاش بسیار در هرچه بهتر برگزار شدن کارگاه آموزشی انجام دادند. آقای علیرضا یزدان پناه یکی از داوطلبان موزه که جانباز شیمیایی است در بخشی از کارگاه آموزشی شرکت فعال داشت.

جلسه با پیام ویدئویی آقای آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد برای روز بین المللی صلح آغاز شد. در پی آن خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد سه راه  ورود به موضوع صلح و امنیت بین المللی از وب سایت سازمان ملل متحد را معرفی کرد. روزهای جهانی مرتبط با صلح نیز از تقویم مناسبت های ملل متحد مرور شدند. سپس وب سایت شورای امنیت، مجمع عمومی، حفظ صلح، نیروهای حافظ صلح (کلاه آبی ها) بررسی گردید.

با مرور بر کتابخانه مجازی دگ همرشولد، شرکت کنندگان با پایگاه های اطلاعاتی آن کتابخانه و نشانه های اسناد شیوه بازیابی آنها از جمله اسناد مربوط به جنگ ایران و عراق آشنا شدند.

با مرور بر یکی از اسناد شورای امنیت (S/18852/Add.1) به تاریخ 18 مه 1987 که نام آقای علیرضا یزدان پناه در کنار سایر مجروحین شیمیایی ایران در هنگام جنگ ایران و عراق آورده شده، آقای یزدان پناه به عنوان یکی از جانبازانی که در 16 سالگی از سلاح شیمیایی به شدت مجروح شده بود، خاطرات خود را برای حاضران بازگو کرد.

در پی آن، وب سایت سازمان منع استفاده از سلاح های شیمیایی مرور شد و شرکت کنندگان بازیابی کنوانسیون سلاح های شیمیایی و کشورهای پیوسته به آن را آموختند. فیلمی نیز از این سازمان درباره تاریخچه استفاده از سلاح های شیمیایی پخش شد.

نسخه های فارسی منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و نمودار نظام ملل متحد به حاضرین تقدیم گردید.  

کارگاه آموزشی "بازیابی اطلاعات و اسناد ملل متحد" به عنوان یک فعالیت اطلاع رسانی و آموزشی مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد مرتبا برای گروه های علاقه مند برگزار می شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شرکت در این کارگاه ها و چگونگی برگزاری آن با خانم نازنین قائم مقامی فراهانی به آدرس ایمیل  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. یا  شماره تلفن 22873837 تماس حاصل فرمائید.

Read more...

27 Sep 2017 - Workshop on the occasion of International Day of Peace at Tehran Peace Museum

  • Published in Other

Tehran - In a joint event on the occasion of International Day of Peace, held on 26 September 2018 at the Tehran Peace Museum with support of the United Nations Information Centre (UNIC), some 25 researchers and students were briefed about retrieving the UN-related information and documentation.

The discussion focused on peace and security as well as the chemical weapons.  Among the participants there were victims of Iran-Iraq war: Director of the Museum Mr. Mohammad Reza Taghipoor Moghadam and Mr. Alireza Yazdanpanah, who also volunteers at the Tehran Peace Museum, despite of his poor health, since he is a victim of the chemical weapons.

At the beginning of the session the video message of the UN Secretary-General Antonio Guterres (translated by UNIC) was screened and then UNIC Reference Assistant Ms. Nazanin Ghaemmaghami elaborated on an overview of peace and security as a global issue. Then the participants navigated through the webpage of “Maintaining International Peace and Security” including Security Council, General Assembly, peacekeeping and disarmament.

Ms. Ghaemmaghami also explained how to retrieve UN documentation and information from Dag Hammarskjold Library’s (DHL) web page and gave an overview of document symbols and important information-searching tools located through DHL resources and databases, including the United Nations Bibliographic Information System (UNBISnet), Official Document System(ODS). The participants learnt how to find UN documents on chemical weapons as well as on the Iran-Iraq war.

After reviewing a Security Council document (S/18852/Add.1) dated 18 May 1987 that includes Mr. Alireza Yazdanpanah’s name as a 16 year old victim of the chemical weapons used by Iraq, he explained his present difficult situation and his memories of the Iran-Iraq war. The event coincided with the 38th anniversary of the Iran-Iraq war.

Then the website of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) as a UN related organization was navigated and the participants learnt to find information about the Chemical Weapons Convention. An OPCW video on the history of the chemical weapons was also screed.

At the end of the one-day workshop, the authorities of the Tehran Peace Museum and the participants expressed their satisfaction from the programme.

Copies of the UN Charter and the UN System Chart in Persian were distributed among students. 

Workshops “Finding UN Information and Documentation” are regularly organized by the UNIC for all interested groups. For more information about how to attend these workshops and learn how to navigate the UN web site, please contact UN Information Center: Reference Assistant Ms. Nazanin Ghaemmaghami (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  – Tel. No.: 0098 21 22873837)

Read more...

شهریور 97 - دانشجویان حقوق بین الملل در مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد کارگاه آموزشی "بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد"  را برای حدود 20 نفر از دانشجویان حقوق بین الملل واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و دیگردانشگاه ها در 15 شهریور 1397 در مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران برگزار نمود.  جلسه به درخواست خانم زهرا حسین پور یکی از دانشجویان برگزار گردید.

در این برنامه آمورشی خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد به ایراد توضیحاتی درمورد جستجوی اطلاعات از وب سایتسازمان ملل متحد ، همچنین کتابخانه مجازی دگ همر شولد و بخش راهنمای پژوهش آن کتابخانه و توضیحات درباره نشانه اسناد ملل متحد و ساختار آنها پرداخت. بررسی اجمالی و جستجو در برخی پایگاه های اطلاعاتی از جمله UNBISNET  و UNODS   بخشی از برنامه های این کارگاه بود.

جستار و آشنایی با وب سایت دیوان بین المللی دادگستری بخشی از برنامه بود.  فیلمی آموزشی به زبان انگلیسی با زیرنویس فارسی درباره دیوان به نمایش گذاشته شد. دانشجویان همچنین با کتابخانه دیداری - شنیداری حقوق بین الملل آشنا شدند و بازیابی مطالبی گوناگون از جمله سخنرانی های حقوق دانان برجسته به عنوان نمونه جناب آقای دکتر جمشید ممتاز، استاد دانشگاه تهران و عضو و ریاست پیشین کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد را آموختند. بازیابی متن کامل برخی از انتشارات ملل متحد نیز مرور شد.

نسخه های فارسی منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و نمودار نظام ملل متحد به حاضرین تقدیم گردید. 

کارگاه آموزشی "بازیابی اطلاعات و اسناد ملل متحد" به عنوان یک فعالیت اطلاع رسانی و آموزشی مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد مرتبا برای گروه های علاقه مند برگزار می شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شرکت در این کارگاه ها و چگونگی برگزاری آن با خانم نازنین قائم مقامی فراهانی به آدرس ایمیل  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. یا  شماره تلفن 22873837 تماس حاصل فرمائید.

Read more...

6 Sep 2018 - Azad University students learn about the UN website at the UNIC office

  • Published in Other

As per request of Ms Zahra Hosseinpour student of Science and Research Branch of Azad University, the UN Information Centre (UNIC) held a “Finding UN Information and Documentation” workshop for some 20 graduate students of international law at the UNIC Office in Tehran on 6 September 2018.

The workshop was conducted by the UNIC Reference Assistant Ms Nazanin Ghaemmaghami-Farahani. Students learned how to find and retrieve UN information on the UN website as well as Dag Hammarskjold Library (DHL) page on the web. They also got familiar with the structure of the UN document symbols. Overview and searching through some of DHL resources and databases including UNBISNETOfficial Document System (ODS), were discussed. Students also learnt how to retrieve the full texts of some UN publications and periodicals through the UN iLibrary.

There was a focus on the International Court of Justice (ICJ) and a video on ICJ with Persian subtitles was screened for the group. The participants learnt how to locate a multilateral treaty and its status as well as the related reservations from the Treaty Collectionwebsite.

“I have learned a lot, it was useful. We would like to have more training sessions like this one at UNIC. I was proud to find a lecture of University of Tehran professor and the former President of International Law Commission of the UN Dr Djamchid Momtaz among the “Lecture Series” of  UN Audiovisual Library of International Law,”said Ms Zeinab Asadi, participant of the workshop. 

Persian copies of UN Charter, Universal Declaration of Human Rights and the UN System Chart were distributed among the participants. 

Workshops “Finding UN Information and Documentation” are regularly organized by the UNIC for all interested groups. For more information about how to attend these workshops and learn how to navigate the UN web site, please contact UN Information Center: Reference Assistant Ms Nazanin Ghaemmaghami (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – Tel. No.: 0098 21- 22873837) 

 

Read more...

اردیبهشت 97 - برگزاری نمایشگاه عکس و اسناد تاریخی همکاری سازمان ملل متحد و ایران در بوشهر

بوشهر- نمایشگاه عکس و اسناد تاریخی همکاری سازمان ملل متحد و ایران  به وسیله جناب آقای مجید خورشیدی، معاون استاندار بوشهر؛ خانم دکتر ماریا دوتسنکو، رییس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، خانم دکتر حمیده ماحوزی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر و اکبر اقبال رییس دفترنمایندگی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در بوشهردر گالری 9 دی این شهر در تاریخ 10 اردیبهشت افتتاح گردید.

در مراسم افتتاحیه خانم دوتسنکو خطاب به حاضران گفت تعداد 36 قطعه عکس و سند تاریخی منتخب، از مجموعه 70 عکس و سند  که بازتاب بیش از 70 سال همکاری میان سازمان ملل متحد و ایران است، با دقت تمام به وسیله مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همکاری خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و آرشیو عکس ملل متحد انتخاب گردید که در معرض دید قرار گرفته است.

وی گفت لازم می دانم از تمامی نهاد های مذکورکه با ما برای جمع آوری این اسناد همکاری کردند تشکر نمایم.

ایشان افزود این عکس ها و اسناد ثابت می نماید که ایران همواره در زمینه امورخارجه فعال بوده و تلاش کرده تا صلح و امنیت بین المللی را ترویج نماید. ایران جزو 51 کشور موسس سازمان ملل در 1945 بوده است.

20180430 unicمسئولان در حال بازدید از نمایشگاه

رییس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد گفت آگاهی از تاریخچه سازمان ملل متحد در ایران از اهمیتی ویژه برخوردار است. عکس ها، بسیاری از لحظات تاریخی را ثبت کرده اند از جمله: امضای منشور ملل متحد در 26 ژوئن 1945 به وسیله آقای مصطفی عدل، ریاست هیات نمایندگی ایران، به همراه، آقای نصرالله انتظام رئیس پنجمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به اتفاق آرا به این سمت برگزیده شد، همچنین اسناد و عکس هایی درباره مذاکرات، فعالیت ها وملاقات هایی که ایران در آن ها نقش مهمی ایفا کرده است مانند ابتکار رییس جمهور روحانی در معرفی قطعنامه "جهان علیه خشونت و افراطی گری"  که به اتفاق آرا به وسیله همه اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید.  

ایشان افزود به همین دلیل در حال حاضر 18 کارگزاری تخصصی، صندوق و نهاد سازمان ملل متحد بنا به دعوت جمهوری اسلامی  در ایران حضور داشته و فعالیت می کنند یا هفت دبیرکل ملل متحد از ایران دیدار رسمی داشتند.

در این سفر خانم دوتسنکو بازدیدی هم از دانشگاه خلیج فارس داشتند و با رییس این دانشگاه و جمعی از اساتید آن به گفتگو و تبادل نظر در زمینه همکاری های دوجانبه پرداختند.  

شایان ذکر است نمایشگاه عکس و اسناد تاریخی همکاری سازمان ملل متحد و ایران  به همت خبرگزاری جمهوری اسلامی در بوشهر به مدت یک هفته برگزارشد و در این مدت تعداد زیادی ازاقشارگوناگون مردم این شهر، مسئولان استان و دانشگاهیان ازاین نمایشگاه بازدید کردند.

Read more...

30 April 2018 - UN-Iran Partnership Historical Photos, Documents Exhibited in Bushehr

  • Published in Other

BUSHEHR – An Exhibition of Historical Photos and Documents on UN-Iran Partnership inaugurated at 9th Day Gallery in the port city of Bushehr, on 30 April 2018 by Dr Maria Dotsenko, UNIC Director, Mr. Majid Khorshidi Deputy Governor of Bushehr Province, Dr. Hamideh Mahouzi Director General of the Bushehr Provincial Branch of the Ministry of Culture and Islamic Guidance, and Mr. Akbar Iqbal Bureau Chief of the Islamic Republic News Agency (IRNA) in the Province.  

Addressing the participants, Dr. Dotsenko thanked IRNA, Ministry of Foreign Affair's Center for Documents and History of Diplomacy, UN archives and Institute for Iranian Contemporary Historical Studies for providing these amazingly interesting photos and documents. 

“These photos and documents prove that Iran has been always active in foreign affairs and invested efforts to promote international peace and security, and was among 51 UN founding Member States in 1945”, she said.  

UNIC Director pointed out that in this photo exhibition the visitors would see many historical moments that are captured on photos and documents such as Dr Mustafa Adl, Head of Iranian Delegation signing the UN Charter on June 26, 1945, Ambassador Nasrollah Entezan of Iran unanimously elected as the President of the 5th session of the UN General Assembly, documents and photos related to the negotiations about various activities and meetings of UN where Iran played and keeps playing an important role, like recent World Against Violence and Extremism  (WAVE) initiative of His Excellency President Rouhani.  This WAVE initiative was adopted by UN Member States as the General Assembly resolution in 2013, 2015 and 2017.

20180430 unicIRNA Bushehr: Local government officials touring the Exhibition of Historical Photos and Documents on UN-Iran Partnership at 9th Day Gallery

“That is why, today some 18 UN specialized agencies, funds and programmes have representative offices in the Islamic Republic of Iran”, she said adding that so far seven of the UN Secretaries-General have visited Iran whose pictures are on display at this exhibition.  

Also, UN delegation met with the President of the Persian Gulf University and discuss possible cooperation.  

The trip was organized by UNIC’s partners from IRNA news agency and is one in the series of joint outreach events around the country.   Bushehr city is the capital of the Bushehr Province by the Persian Gulf.

A large number of people from all walks of life as well as local government officials and academicians visited the Exhibition of Historical Photos and Documents on UN-Iran Partnership in Bushehr from 30 April to 7 May 2018. UN informational materials in Persian language were distributed to the general public.

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time