دی 95 - رویکردی چندبعدی برای سنجش فقر در راستای همکاری مشترک میان معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفتر یونیسف ایران

تهران، 27 دی ماه – دکتر احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شیوه جدید اندازه گیری فقر درآمدی و فقر چند بعدی در کشور ایران با به کارگیری داده ها و آمار موجود خبر…
Read more...

دی 95 - کارگاه آموزشی پیشگیری از مصدومیت های کودکان با تمرکز بر راهبردهای ارتباطی توسط وزارت بهداشت و دفتر یونیسف ایران در بیرجند برگزار شد

بیرجند، 15 دی ماه - در روزهای 15 و 16 دی ماه سال جاری در راستای برنامه همکاری مشترک میان وزارت بهداشت و دفتر یونیسف ایران به منظور بهبود سلامت و بقاء کودکان، یک کارگاه آموزشی با هدف پیشگیری از…
Read more...
Subscribe to this RSS feed

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time