UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

فروردین 96 - بر اساس تازه ترین گزارش فائو: تداوم جنگ و بحران در خاورمیانه و شمال آفریقا 30 میلیون نفر را با ناامنی غذایی مواجه کرده است

فروردین 96 - بر اساس تازه ترین گزارش فائو: تداوم جنگ و بحران در خاورمیانه و شمال آفریقا 30 میلیون نفر را با ناامنی غذایی مواجه کرده است

تازه ترین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می دهد که مناقشات و تداوم بحران‌ها باعث شده تا نیمی از مردم سوریه دچار ناامنی غذایی شدید شده و وضعیت تغذیه در یمن و عراق نیز وخیم تر شود.

به گزارش نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) در جمهوری اسلامی ایران، گزارش اخیر فائو با عنوان «بازبینی منطقه ای ناامنی غذایی در خاور نزدیک و شمال آفریقا» (FAO Regional Overview of Food Insecurity in the Near East and North Africa) نشان می دهد که در پنج سال گذشته سطح امنیت غذایی و تغذیه در خاور نزدیک و شمال آفریقا به شدت کاهش یافته است. این امر باعث شده تا پیشرفت های مداومی که پیش از سال 2010 تحقق یافته و منجر به کاهش شیوع سوءتغذیه، عقب ماندگی رشد، کم خونی و فقر شده بود، عملا کم رنگ شود.

در این گزارش اعلام شده که وخامت شرایط در منطقه عمدتا ناشی از شیوع و شدت مناقشات و بحرانهای طولانی بوده است.

فائو در این ارزیابی از مقیاس تجربه ناامنی غذایی (FIES) استفاده کرده و نشان داده که شیوع ناامنی شدید غذایی در جمعیت بزرگسال خاور نزدیک و شمال آفریقا در فاصله سالهای 2014 و 2015 نزدیک به 9.5 درصد بوده که به معنای به مخاطره افتادن امنیت غذایی تقریبا 30 میلیون نفر در این منطقه  است.

عبدالسلام اولد احمد، دستیار مدیر کل فائو و نماینده منطقه ای این سازمان در خاور نزدیک و شمال آفریقا، در اینباره گفت: این منطقه به دلیل ریسک های متعدد ناشی از مناقشات، کمبود آب و تغییرات اقلیمی با چالش‌های بی سابقه‌ای در خصوص امنیت غذایی مواجه است. کشورهای منطقه باید به منظور دستیابی به هدف توسعه پایدار برای پایان دادن به گرسنگی تا سال 2030، مدیریت پایدار جامع و بلندمدت آب را نیز اعمال کنند.

دستیار مدیر کل فائو همچنین تأکید کرد که یکی از پیش شرط‌های لازم برای اینکه کشاورزان بتوانند با چالش‌های ناشی از کمبود آب و تغییرات اقلیمی مقابله کنند، برخورداری از « محیطی صلح‌آمیز و با ثبات» است.

بحران سوریه به ویژه در سال‌های 2015 و 2016 عمیق تر شده و باعث شده تا بیش از نیمی از جمعیت این کشور نیازمند کمکهای غذایی بوده و 4.8 میلیون نفر دیگر نیز، عمدتا در کشورهای همسایه، آواره شوند. تعداد افراد دچار ناامنی غذایی و آوارگان داخلی در یمن و عراق نیز در حال افزایش هستند.

گزارش فائو تأکید می کند که علاوه بر مناقشات و بحرانها، تا سال 2030، کمبود آب و تغییرات اقلیمی بنیادیترین چالشها در برابر پایان بخشیدن به گرسنگی، دست یافتن به امنیت غذایی، بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار است. کمبود آب از عوامل تغییر ناپذیر در تولیدات کشاورزی خاور نزدیک و شمال آفریقا بوده و باعث وابستگی این منطقه به واردات غذایی شده است.

بر اساس مدارکی که در چارچوب «ابتکار منطقه ای کمبود آب » فائو در منطقه یاد شده جمع آوری شده است، انتظار می رود تغییرات اقلیمی امنیت غذایی را در حوزه برخورداری، دسترسی، ثبات و بهره برداری از غذا تحت تأثیر قرار دهد. این در حالی است که بیشتر تأثیرات تغییرات اقلیمی در منطقه برخورداری از آب را نیز به مخاطره انداخته است.

 

 

Last modified onWednesday, 29 March 2017 12:52
back to top

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time