UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

مرداد 96 - پیام خانم دکتر ناتالیا کانم، مدیر اجرایی موقت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد روز جهانی بشردوستی

مرداد 96 - پیام خانم دکتر ناتالیا کانم، مدیر اجرایی موقت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد  روز جهانی بشردوستی

هر زنی این حق را دارد که تصمیم بگیرد چه هنگام باردار شود، زایمانی ایمن داشته باشد و در مقابل خشونت های جنسی محافظت شود. هر روز، زنان و دختران بسیاری که زندگیشان بخاطر جنگ، درگیری ها و بلایای طبیعی دگرگون شده، از این حقوق بهره ای نمی برند.  

 نظام های سلامت و حاکمیت قانون بر اثر کشمکش ها، بی ثباتی و ناامنی، فرو می پاشند. وقتی چنین اتفاقی رخ میدهد، زنان در سنین بارداری با مخاطراتی چون بارداری های ناخواسته، معلولیت و یا مرگ ناشی از زایمان های بدون نظارت پزشک و ماما، روبرو میشوند. در چنین وضعیت های نابسامانی، زنان و دختران بطور فزاینده ای در معرض آسیب پذیری بر اثر خشونت های جنسی قرار میگیرند.    

پاسخ های بشردوستانه هرگز نباید نیازهای ویژه و آسیب پذیری زنان و دختران را در شرایط بحرانی مورد غفلت قرار دهد.زندگی و  مرگ یک زن در بحران ها به دسترسی وی به خدمات حیاتی سلامت باروری، مانند مراقبت اورژانس و نظام های ارجاع شبانه روزی در موارد اضطراری، بستگی دارد.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، خدمات نجاتبخش بهداشت باروری را به میلیون ها زن و دختر ارایه داده و در زمینه پیشگیری و پاسخگویی به خشونت های جنسیتی در 56 کشور در شرایط بحران، کار میکند.    

 اما چالش ها فراوانند، و صندوق جمعیت سازمان ملل نمیتواند به تنهایی به تمامی نیازهای موجود برای این نوع خدمات پاسخ دهد. کنش و همکاری جمعی برای اطمینان از اینکه هر زنی، فارغ از اینکه پناهنده است و یا در کشور خود آواره شده، حیاتی است و میتواند از بارداری  های ناخواسته جلوگیری کرده و زایمان ایمن و زندگی به دور از خشونت را برای زنان به ارمغان بیاورد.

 

 

Last modified onSunday, 20 August 2017 12:04
back to top

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time