Logo
Print this page

شهریور 96 - حضور حصیر ایرانی در جشنواره روستای ایروان

Photo: Mehr News Agency Photo: Mehr News Agency

بازنشر: خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر جشنواره روستا، شانزده سپتامبر ۲۰۱۷ مصادف با بیست و پنج شهریور ۱۳۹۶ در اینگلیش پارک ایروان ارمنستان با حضور کشاورزان محلی، تعاونی های زنان محلی، سازمانهای بین المللی و موسسات غیردولتی حفاظت از طبیعت برگزار شد.

در افتتاحیه این مراسم وزیر کشاورزی ارمنستان، سفیر آلمان، مدیر موسسه توسعه ای اتریش، شهردار ایروان، مدیر شبکه سمنهای محیط زیستی حوزه قفقاز و رییس هیات مدیره موسسه توسعه پایدار هرمد سخنرانی کردند.

موسسه توسعه پایدار هرمد به عنوان تنها نماینده جمهوری اسلامی ایران در جشنواره روستا با هدف معرفی توانمندی زنان روستایی به نمایش و عرضه دستبافت زنان روستایی پروژه های مورد حمایت برنامه کمکهای کوچک محیط زیست جهانی و نیز حصیرهای هنری بافته شده توسط زنان و مردان محلی استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، یزد و کرمان اقدام کرد.

این آثار هنری روستایی با توجه به نامگذاری امسال از سوی سازمان میراث فرهنگی به نام سال حصیر و نیز حضور برنامه کمکهای کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی عمران ملل متحد قریب به پانزده سال در جزیره قشم با هدف ایجاد معیشت پایدار جوامع محلی انتخاب و در این رویداد برون مرزی به نمایش درآمده بود.

وزیر کشاورزی ارمنستان ضمن بازدید از غرفه موسسه توسعه پایدار هرمد، هنر بکار رفته در این آثار را ستود.

ارایه کمپوست تولید شده توسط زنان محلی روستای اسبوکلای مازندران و روستای کفشگیری گلستان نیز از دیگر محصولات عرضه شده در این رویداد بین المللی  روستایی بود.

زنان روستایی در پروژه مشترک موسسه توسعه پایدار هرمد و برنامه کمکهای کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی عمران ملل متحد که با مشارکت تشکلهای محلی خانه جوان فرید و همیاران طبیعت اسبوکلا انجام شد با هدف کاهش حجم پسماند و کاهش انتشار متان اقدام به تبدیل تر زباله خانگی و کشاورزی به کمپوست و استفاده از آن در کشاورزی ارگانیک برای تولید محصول سالم کردند.

جشنواره روستا در بخش اختتامیه خود، با اهدا لوح تقدیری از حضور موثر موسسه توسعه پایدار هرمد در راستای معرفی توانمندی جوامع روستایی کشور ایران در این رویداد تقدیر به عمل آورد.

Last modified onTuesday, 19 September 2017 16:07

Related items

All rights reserved for United Nations in the Islamic Republic of Iran.