UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

اسفند 96 - با حمایت دولت آلمان، برنامه جهانی غذا در ایران به ارائه کمک های نقدی در مهمانشهرهای پناهندگان می پردازد

یک خانواده شش نفره افغان کارت بانکی خود را از هیئت بازدید کننده دریافت نمود. یک خانواده شش نفره افغان کارت بانکی خود را از هیئت بازدید کننده دریافت نمود.

درحال حاضر WFP ماهانه به پناهندگان ساکن در مهمانشهر های ایران علاوه بر کمک نقدی به ارائه سهمیه  آرد گندم می پردازد.

برنامه جهانی غذا این ماه ارائه کمک های نقدی خود را در مهمانشهر پناهندگان شهید ناصری ساوه واقع دراستان مركزی آغاز نمود.

ترکیب جدید کمک نقدی و تخصیص سهمیه آرد برای پناهندگان این امکان را فراهم می سازد تا با حق انتخاب غذای مورد نیاز خود را از فروشگاه های داخل مهمانشهرها تهیه کرده و با سهمیه آرد گندم برای خود نان بپزند.

جمهوری فدرال آلمان با حمایت مالی از برنامه جهانی غذا به این سازمان این امکان را می دهد تا روش انتقال جدید ارئه کمک های نقدی را با روش سنتی توزیع غذا جایگزین نماید. جمهوری فدرال آلمان با اهداء یک میلیون یورو در ماه نوامبر سال جاری نه تنها یکی از حامیان قدیمی برنامه جهانی غذا در ایران است بلکه اولین کشور اهدا کننده به برنامه راهبردی سه ساله کشوری نیز می باشد.

در تاریخ 16 بهمن ماه سال جاری دفتر برنامه جهانی غذا بازدید یک روزه ای را برای آقای دکتر رودیگر لوتس، هماهنگ کننده منطقه ای در امور مهاجرین و پناهندگان مستقر در آنکارا به همراه خانم دکتر باربارا مای، کنسول و مسئول امور پناهندگان و مهاجرین سفارت آلمان در تهران ترتیب داد. در طی این بازدید، هیئت دیپلماتیک فرصت یافت تا روند اجرای طرح مصوب جدید  کمک های برنامه جهانی غذا  به صورت نقدی را از نزدیک مشاهده نموده ، با مسئولین مهمانشهر و پناهندگان به گفتگو پرداخته و از نزدیک امکانات و وضعیت زندگی پناهندگان ساکن مهمانشهر شهید ناصری ساوه واقع در استان مرکزی و تاثیر کمک های برنامه جهانی غذا بر زندگی آنان را شاهد باشد.

هیئت دیپلماتیک آلمان مورد استقبال گرم مقامات استانی اداره اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و مدیریت مهمانشهر قرار گرفت. در انبار مهمانشهر که از این پس فقط آرد نگهداری خواهد شد یک خانواده شش نفره کارت بانکی خود را از هیئت بازدید کننده دریافت نمود. سه دختر دانش آموز نیز به ترتیب از مقاطع اول، دوم و سوم دبستان کارت های بانکی خود را که جایگزین روغن خوراکی و به عنوان مشوق تحصیلی درازای حضور منظم در کلاس درس می باشد را دریافت کردند.

درطی این مراسم هیئت دیپلماتیک آلمان از مهمان نوازی دولت ایران در طول دهه های گذشته و همچنین برنامه جهانی غذا بخاطر حمایت های مستمرش به جامعه پناهنده تشکر و قدردانی کرد.

خانم نگار گرامی، نماینده برنامه جهانی غذا از کمک سخاوتمندانه و به موقع دولت و مردم آلمان که موجب تسهیل در اجرای روند طرح جدید کمک های نقدی گردید، تشکر کرد.

Last modified onThursday, 22 February 2018 15:02
back to top

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time