Logo
Print this page

فروردین 97 - یونیدو فیلم « اطلاع رسانی و فرهنگ سازی انرژی» را منتشر کرد

فیلم « اطلاع رسانی و فرهنگ سازی انرژی» در چارچوب برنامه «بهره وری انرژی در صنایع کلیدی ایران» در سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و با حمایت مالی صندوق محیط زیست جهانی (جف) تولید و منتشر شد.

مستند «اطلاع رسانی و فرهنگ سازی انرژی» به اقدامات یونیدو در خصوص اطلاع رسانی نتایج برنامه «بهره وری انرژی در صنایع کلیدی ایران»اشاره کرده و اهمیت فرهنگ سازی در مصرف انرژی را یادآور می شود.

نسیم شکاری هماهنگ­ کننده ملی برنامه بهره وری انرژی در صنایع کلیدی ایران در یونیدو گفت: «هدف این فیلم نشان دادن نقش فرهنگ سازی و تغییر رفتار و اهمیت به اشتراک گذاشتن اطلاعات در ترویج بهره­وری انرژی  و مبازره با چالش تغییر اقلیم است. در این فیلم فعالیت­های اجرا شده برنامه مذکور و دستاوردهای حاصل از آن  و همچنین نمونه­های برتر داخلی و خارجی در زمینه بهره­وری و صرفه­جویی انرژی نمایش داده شده است. همچنین روش­ها و ابزارهای  اطلاع رسانی که دسترسی به اطلاعات را برای صنایع تسهیل می­کنند، ارایه شده است.»

شکاری افزود: یکی از اجزای مهم اجرای پروژه بهره­وری انرژی، ارایه  و دسترسی مناسب به اطلاعات و دستاوردهای موفق  پروژه بوده است. بدین ترتیب با ارایه نتایج پروژه به صورت ملموس از یک­سو موجب تشویق صنایع مشابه برای اجرای پروژه­های مشابه شده و زمینه ترویج و توسعه فعالیت­ها و پروژه­های برتر و اثر بخش را فراهم می­کند و از سویی دیگر  با انتقال درس آموخته­های یک برنامه عملی، از تکرار خطاها در پروژه­های مشابه جلوگیری کرده و موجب صرفه­جویی در منابع و زمان خواهد شد. 

مرضیه کوهستانی، کارشناس ملی ارتباطات پروژه بهره­وری انرژی در صنایع کلیدی گفت: در پروژه بهره­وری انرژی در صنایع کلیدی ایران، از ابزارها و روش­های متنوع اطلاع­رسانی از جمله وب­سایت، فیلم و انیمیشن، پوستر و بروشور و کتابچه و غیره استفاده شده است و امیدواریم به این ترتیب صنایع بتوانند به راحت­ترین شیوه به اطلاعات و دستاوردهای پروژه دست پیدا کنند.

وی در انتها افزود: «تجربه­های جهانی نشان می­دهد سرمایه گذاری بر روی کارکنان و افراد کلیدی صنایع و تغییر رفتار آن­ها در راستای اهداف بهره­وری انرژی، تاثیر مثبت و مداومی بر بهبود عملکرد انرژی صنایع خواهد داشت.»

Last modified onTuesday, 03 April 2018 14:52

Related items

All rights reserved for United Nations in the Islamic Republic of Iran.