UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

تیر 97 - پیام مدیر اجرائی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، یوری فدوتوف، به مناسبت روز جهانی مبارزه با سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر

آقای یوری فدوتوف، مدیر اجرائی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد آقای یوری فدوتوف، مدیر اجرائی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر را به منظور تقویت  همکاری و اقدام جهانی پایه گذاری نموده است.

جامعه بین الملل همچنان درگیر مشکلات فراوانی در راه رسیدن به جهانی عاری از سوءمصرف مواد مخدر است. مصرف مواد شبه افیونی و سایر مشکلات مصرف مواد مخدر تبدیل به یک بحران شده اند. این بحران با خلأ موجود در خدمات اجتماعی و سلامت بسیاری از افراد را از لحاظ کمک های مورد نیازشان در مضیقه گذاشته است. قاچاق مواد مخدر، جرم، خشونت و چالش های توسعه و درگیری و تروریسم نیز از تبعات این بحران هستند.

این مشکلات بسیار دلهره آور هستند اما همه ما می توانیم نقشی در کم کردن این بحران ها داشته باشیم. سیاست گذاران، شهروندان، والدین، معلمین، و جوانان می توانند دست در دست هم برای پیشگیری از سوءمصرف مواد تلاش کنند تا سهمی در پیشبرد آرمان های توسعه پایدار داشته باشند.

ما در دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد متعهدیم تا با همکاری با شما برای پیشبرد رویکردهای متوازن، مردم مدار و جامع و در راستای کنوانسیون های جهانی کنترل مواد مخدر نسبت به چالش های مواد مخدر تلاش نمائیم.

"ابتدا گوش کن"، شعار امسال روز جهانی و ابتکار دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای حمایت از پیشبرد علمی پیشگیری از مصرف مواد مخدراست.

تحقیق نشان می دهد دوران نوجوانی دوران خطرناکی برای شروع مصرف مواد است. با شکستن زنجیره عوامل روانشناختی، عصب شناختی و اجتماعی و نابرابری هائی که سبب افزایش آمادگی افراد برای اختلالات مصرف مواد می شوند، می توانیم به جوانان برای داشتن زندگی ایمن و سالم کمک کنیم. 

وقتی صحبت از زندگی و آینده نسل بعدی است، پیشگیری قطعاً بهتر از درمان است.

با گوش دادن به نیاز های کودکان و جوانان، می توانیم از راه پیشگیری به امنیت، سلامت و رفاه آن ها کمک کنیم تا این گروه بتوانند پتانسیل های خود را بهتر بشناسند. جوامع انسانی می توانند در شرایط بهتری به سر برند چنانچه منابع بیشتری به حمایت از استراتژی های علمی پیشگیری از مصرف مواد،  که همانا سرمایه گذاری مؤثر و مستدل در خانواده ها، مدارس و جوامع است، تخصیص داده شود.

برای اطلاعات و منابع بیشتر پیرامون پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر به آدرس http://www.unodc.org/listenfirst/ مراجعه کنید.

Last modified onThursday, 28 June 2018 14:33
back to top

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time