UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

آبان 97 - جشن روز ملل متحد با شرکت کودکان چند ملیتی خانواده سازمان ملل متحد در ایران

آبان 97 - جشن روز ملل متحد با شرکت کودکان چند ملیتی خانواده سازمان ملل متحد در ایران

خانم اوگوچی دنیلز، هماهنگ مقیم سازمان ملل متحد از فرزندان کارکنان ملل متحد دعوت کرد تا با حضورشان در ساختمان سازمان ملل متحد در تهران، روز ملل متحد را همراه با خانوده  سازمان ملل متحد در 3 آبان ماه 1397 گرامی دارند.

خانم دنیلز اظهار داشت: "هنگامی با این کودکان کنجکاو و با هوش صحبت می کردم، در این فکر بودم که تا چه اندازه از خدمت به سازمان ملل متحد و ماموریت مهم همگی  مان مفتخرم. این را در ذهنم مرور می کردم که به عنوان دختری نیجریه ای چقدر خوش شانس بودم که در خانواده ای بزرگ شدم که مرا با عشق، آزادی و فرصت های بی شمار در زمینه تحصیل و کسب مهارت پرورش دادند. به عنوان بزرگسال، از این اقبال برخوردارم که حمایت همسرم و عشق فرزندانم را داشته باشم که بدون این همراهی  موفق نمی شدم به این جایگاه مهم دست یابم."

خانم دنیلز با لبخند بر لب، هنگام شنیدن پاسخ های درست از کودکان، آنان را در آغوش می گرفت. ایشان اظهار داشت: "از این نکته خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم که این بچه های باهوش چقدر سریع نکته های تازه درباره سازمان ملل متحد را فرا می گیرند، جایی که والدین عزیزشان  با افتخار در آن  خدمت می کنند. روز ویژه ای برای خانواده بزرگ چند زبانه و چند ملیتی سازمان ملل متحد و در عین حال نخستین گرامی داشت روز ملل متحد در ایران برای من بود."  

مراسم با همکاری گروه ارتباطات سازمان ملل متحد و انجمن کارکنان برگزار شد.

صحبت ها و بازی ها برای گروه های سنی متفاوت به وسیله صدف نیکزاد و ندا مبرا از دفتر هماهنگ کننده مقیم، محمد مقدم، صادق اصفهانی و کارآموزان مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد سازمان دهی و اجرا گردید.

بیش از 30 کودک و نوجوان درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر، اهمیت حفظ محیط زیست و محدودیت منابع آب آموختند. آنان این نکته را فرا گرفتند که ایران از دولت های بنیان گذار سازمان ملل متحد بوده وهمکاری های زیاد با این سازمان جهانی داشته است.

آنان مطالب زیادی را پس از پخش پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز ملل متحد از راه گفتگو، کارتون های منتخب و چند ویدئو آموختند.

Last modified onThursday, 01 November 2018 12:14
back to top

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time