UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

آذر 97 - پیام دبیر کل سازمان ملل متحد در روز جهانی مبارزه با فساد

آذر 97 - پیام دبیر کل سازمان ملل متحد در روز جهانی مبارزه با فساد

فساد دامنگیرهمه کشورها، چه غنی و چه فقیر، در شمال و یا جنوب است. 

این مسئله حمله به ارزش های سازمان ملل است.

فساد جوامع مدارس، بیمارستان ها و دیگر خدمات حیاتی را از بین می برد، سرمایه گذاری خارجی را دور می­سازد و کشور را از منابع طبیعی خود محروم می­سازد.

فساد حاکمیت قانون را تضعیف می کند و جرایمی مانند قاچاق انسان، مواد مخدر و اسلحه را حمایت می­نماید.

فرار از مالیات، پولشویی و سایر جریان های مالی غیرقانونی منابع بسیار ضروری برای توسعه پایدار را منحرف می ­سازد.

مجمع جهانی اقتصادی تخمین می زند هزینه فساد حداقل 6/2 تریلیون دلار -  یا 5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی است. 

همچنین، با تخمین بانک جهانی، کسب و کارها و افراد هر ساله بیش از 1 تریلیون دلار رشوه می پردازند. 

فساد عامل ایجاد فساد است و فرهنگ فرسایشی مصونیت از مجازات را تقویت می­کند.

کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد یکی از ابزار اصلی ما برای پیشبرد مبارزه با فساد است.

آرمان توسعه پایدار 16 و اهداف آن نیز یک الگو برای اقدام است.

ما از طریق مکانیزم مرور این کنوانسیون می توانیم برای ساختن پایه های اعتماد و پاسخگویی با یکدیگر همکاری کنیم.

می­ توانیم شهروندان را آموزش دهیم و توانمند سازیم، شفاف سازی را ارتقاء دهیم و همکاری های بین المللی را برای بازیابی دارایی های مسروقه بهبود بخشیم.

میلیون ها نفر از مردم جهان در سال جاری به صندوق های رأی رفتند و از الویت های آنها مبارزه با فساد بود. در روز بین المللی مبارزه با فساد، بیایید برای راستی و درستی بایستیم.

 

Last modified onSunday, 09 December 2018 13:24
back to top

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time