UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

اسفند 97 - نیاز 170 ساله برای از بین بردن شکاف جنسیتی اقتصادی در جهان

اسفند 97 - نیاز 170 ساله برای از بین بردن شکاف جنسیتی اقتصادی در جهان

تهران، 17 اسفند 1397 ( مرکز اطاعات سازمان ملل متحد) – دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی زن، 8 مارس 2019 برابر با 17 اسفند ماه جاری، خبر داد: بر اساس یافته های بانک جهانی، تنها شش اقتصاد در جهان به مردان و زنان، حقوق قانونیِ برابر در محیط های کاری ارائه می کنند و اگر روند فعلی ادامه یابد، از میان رفتن شکاف جنسیتیِ اقتصادی به 170 سال زمان نیاز خواهد داشت.

متن کامل پیام آنتونیو گوترش به شرح زیر است:

 برابری جنسیتی و حقوق زنان، برای پیشرفت جهانی در عرصه صلح و امنیت، حقوق بشر و توسعه پایدار، از اهمیت بنیادین برخوردار است. تنها با به چالش کشیدن بی عدالتی های تاریخی و ترویج حقوق و کرامت برای همگان می توانیم اعتماد به نهادها  را دوباره برقرار سازیم، همبستگی جهانی را بازسازی کنیم و مزایای بهره مندی از دیدگاه های گوناگون را به دست آوریم.

در دهه های اخیر، در برخی عرصه ها پیشرفت قابل توجهی  در زمینه حقوق و رهبری زنان شاهد بوده ایم. اما این دستاوردها بسیار با وضعیت با ثبات و مطلوب فاصله دارند و قبلا نیز منجر به ایجاد واکنش های ناراحت کننده از فرهنگ پدرسالاریِ تثبیت شده، گردیده اند.

برابری جنسیتی اساساَ مسئله قدرت است. ما در جهانی مردسالار با فرهنگی مردسالار زندگی می کنیم. تنها زمانی که حقوق زنان را به عنوان هدف مشترکمان در نظر بگیریم، یعنی مسیری برای تغییر برگزینیم که همگان از آن نفع  ببرند، می توانیم شروع به تغییر تعادل کنیم.

افزایش تعداد زنانِ تصمیم ساز دارای اهمیت اساسی است. اینجانب در سازمان ملل متحد، این امر را اولویتی شخصی و فوری در نظر گرفته ام. ما اکنون در میان مسئولان سازمان ملل متحد  در سراسر جهان برابری جنسیتی برقرار نموده ایم و بیشترین تعداد زنان در مدیریت ارشد را دارا هستیم. ما به این پیشرفت ادامه خواهیم داد. 

اما کماکان زنان با موانع عمده ای در دسترسی و استفاده از قدرت رو به رو هستند. بر اساس یافته های بانک جهانی، تنها شش اقتصاد در جهان به مردان و زنان، حقوق قانونیِ برابر در محیط های کاری ارائه می کنند. اگر روند فعلی ادامه یابد، از میان رفتن شکاف جنسیتیِ اقتصادی به 170 سال زمان نیاز خواهد داشت.

 دستورکارهای ملی گرایانه، پوپولیستی و ریاضتی، با سیاست هایی که حقوق زنان را محدود کرده و خدمات اجتماعی را کاهش می دهد، به نابرابری جنسیتی دامن می زنند. در برخی کشورها، در حالیکه میزان قتل و آدمکشی به طور کلی در حال کاهش است، میزان زن کُشی در حال افزایش است. در دیگر کشورها،  شاهد عقبگرد در حمایت قانونی علیه خشونت خانگی یا ختنه زنان هستیم. ما می دانیم مشارکت زنان، توافقنامه صلح را پایدارتر می کند، اما حتی حکومت هایی که در حرف از حقوق زنان حمایت می کنند، در عمل در اجرای حرف های خود شکست می خورند. استفاده از خشونت جنسی به عنوان تاکتیکی در جنگ منجر به آسیب رساندن به افراد و تمامی جوامع می شود.

در مقابله با این عقب گرد، نیاز داریم تلاش هایمان را برای حمایت و ترویج حقوق، کرامت و رهبری زنان دو برابر کنیم. ما نباید در برابر آنچه دهه ها پیشتاز بوده، عقب نشینی کنیم و لازم است  برای تغییری کلی، سریع و بنیادی به پیش رویم.

امسال، موضوع روز جهانی زن،"برابرخواهانه بیاندیشید، هوشمندانه بنا نهید، برای تغییر مبتکر باشید" به زیربنا، نظام ها و چارچوب هایی ارجاع می دهد که به شکل عمده در راستای فرهنگی ساخته شده که به وسیله مردها معنا گردیده است.  ما نیاز داریم راه های مبتکرانه ای از دوباره تصویر کردن و دوباره ساختن جهان مان  پیدا کنیم به گونه ای که برای همه اثربخش باشد. زنان تصمیم ساز می توانند دسترسی زنان را در حوزه هایی همچون طراحی شهری، خدمات عمومی و حمل و نقل افزایش دهند، از خشونت و تعرض پیشگیری کنند و کیفیت زندگی همه را بهبود بخشند.

این امر به همین اندازه به آینده دیجیتال نیز مربوط است که در حال حاضراز ما پیشی گرفته است. نوآوری و فناوری بر مردمی که آن ها را می سازند بازتاب می یابد. درصد کمتر زنان در نمایندگی و عدم حضور زنان در زمینه های علم، فناوری، مهندسی، ریاضی و طراحی باید دغدغه ای همگانی باشد.

ماه گذشته در اتیوپی، زمانی را به برنامه دختران آفریقایی اختصاص دادم. ابتکاری که کمک می کند تا تقسیم جنسیتی دیجیتال را متوقف کند و رهبران فناوری فردا را آموزش دهد. من از دیدن انرژی و شور و شوقی خوشحال شدم که این دختران به طرح هایشان آمیخته بودند. برنامه هایی مانند این نه تنها مهارت ها را توسعه می دهند، بلکه کلیشه هایی را به چالش   می کشد که گرایش و رویاهای دختران را محدود می سازند.

اجازه دهید در روز جهانی زن، اطمینان حاصل کنیم زنان و دختران می توانند سیاست ها، خدمات و زیرساخت هایی را شکل دهند که زندگی همه ما را تحت تاثیر قرار می دهد و اجازه دهید از زنان و دخترانی حمایت کنیم که موانع ایجاد  جهانی بهتر برای همگان را در هم می شکنند.

Last modified onFriday, 08 March 2019 13:18
back to top

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time