UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

فروردین 98- فراخوان گوترش برای جلب حمایت سیاسی و مالی دولت ها در راستای اقدام علیه مین

تهران – 15 فروردین 1398 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) -- دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی آگاهی ازمین و کمک برای اقدام علیه آن، 4 آوریل  2019 برابر با 15 فروردین ماه جاری همه دولت ها را برای حمایت سیاسی و مالی در راستای اقدام علیه مین فراخواند.

 متن کامل پیام آنتونیو گوترش به شرح زیر است:

مسیر دستیابی به دستور کار 2030 برای توسعه پایدار باید از مین های زمینی، مهمات منفجر نشده باقی مانده از جنگ و دستگاه های انفجاری دست ساز پاک شود. همه مردم حق دارند درامنیت زندگی کنند و از گام بعدی خود نترسند. اقدام علیه مین  مسیرها را پاک  وزمینی امن ایجاد می کند که در روی آن خانه ها می توانند ساخته و بازسازی شوند. اقدام علیه مین ذهنیت را تغییر می دهد تا مردم بدانند چگونه از خودشان محافظت کنند. این امر به مردم و جوامع افق های جدید و امید می دهد.

برای بیش از 20 سال، سازمان ملل متحد به کشور ها کمک کرده است تا از تهدید مین ها، مهمات منفجر نشده باقی مانده از جنگ و دستگاه های انفجاری دست ساز، خود را آزاد سازند. سازمان ملل متحد امسال برای اطمینان از اینکه هیچ فرد، کشور و منطقه جنگی نادیده گرفته نشود، خط مشی جدید و جنبش " زمین امن"  را معرفی کرده است.  با این نهضت جهانی، هدف ما این است که زمین های آلوده به مین را به زمین های بازی تبدیل کنیم و منابع را برای قربانیان و بازماندگان درگیری های مسلحانه افزایش دهیم.

 اینجاب همه دولت ها را به حمایت سیاسی و مالی در راستای اقدام علیه مین فرا می خوانم. همچنین از کشورهایی که هنوزبه کنوانسیون منع مین های ضد نفر، کنوانسیون سلاح های متعارف ویژه و پروتکل مربوطه همچنین کنوانسیون مهمات خوشه ای ملحق نشده اند، می خواهم هرچه سریعتر به آن ها بپیوندند.  برای پیشگیری، حفاظت و صلح پایدار، جهانی سازی این معاهدات لازم است و پیروی از قوانین بین المللی حقوق انساندوستانه ضروری است.

اینجانب به "خدمات اقدام علیه مین سازمان ملل متحد" همچنین به زنان و مردانی احترام می گذارم که شجاعت فوق العاده ای برای پیشبرد این امر حیاتی به صورت گام به گام دارند. در این روز بین المللی آگاهی ازمین و کمک برای اقدام علیه آن ، اجازه دهید تعهدمان را به ریشه کن کردن آسیب های وحشتناک ناشی از مین های زمینی و مساعدت به کسانی تجدید نماییم که بخاطرآن ها آسیب دیده اند. 

Last modified onFriday, 05 April 2019 00:32
back to top

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time