UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

خرداد 98 - پیام آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی اقیانوس ها 8 جون 2019 برابر با 18 خرداد 1398

خرداد 98 - پیام آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی اقیانوس ها 8 جون 2019 برابر با 18 خرداد 1398

اقیانوس ها و دریاها ما را به یکدیگر مرتبط و حفظ می کنند. اقیانوس ها خانه ای برای تنوع زیستی بوده و برای دفاع در برابر وضعیت اضطراری اقلیمی جهان حیاتی هستند.

در عین حال امروزه اقیانوس ها تحت تهدید بی سابقه ای هستند. در 150 سال گذشته، حدود نیمی از مرجان های زنده از بین رفته اند. در چهار دهه گذشته، آلودگی پلاستیکی در اقیانوس ها ده برابر بیشتر شده است. یک سوم ذخایر ماهی ها در حال حاضر بیش از اندازه بهره برداری می شود. مناطق مرده – صحراهای زیردریایی که در آنجا زندگی به علت کمبود اکسیژن نمی تواند دوام بیاورند – از جهت تعداد و وسعت به سرعت در حال افزایش هستند.

امسال بزرگداشت روز جهانی اقیانوس ها، تاکیدی برابعاد جنسیتی رابطه ما با اقیانوس است.

آثار آلودگی و تغییرات اقلیمی اقیانوس ها، تاثیر نا متناسب برزنان داشته است. برای مدت های طولانی، زنان قادر نبوداند از منافع به دست آمده از اقیانوس ها به طور برابر استفاده نمایند.  زنان نماینده نیمی از نیروی کار دخیل در صید ماهی های آب های آزاد و پرورشی هستند، اما اساسا به نسبت مردان دست مزد بسیار کمتری به آن ها پرداخت می شود. همچنین زنان  جزء دسته نیروی با مهارت کم و غیر رسمی قرار می گیرند، مانند فرآوری ماهی و فاقد نقش های تصمیم گیرنده هستند. رفتار مشابهی در بخش هایی مانند حمل و نقل دریایی، گردشگری ساحلی و علوم دریایی صورت می گیرد، جایی که صدای زنان اغلب شنیده نمی شود.

مقابله با نابرابری جنسیتی، برای رسیدن به آرمان مرتبط به اقیانوس و نیز تحقق دستورکار 2030 برای توسعه پایدار، ضروری است. ما باید نسبت به خاتمه دادن به شرایط کاری نا ایمن اطمینان حاصل کرده و نقش برابر زنان در مدیریت فعالیت های مرتبط به اقیانوس را تضمین کنیم.

اینجانب دولت ها، سازمان های بین المللی ، شرکت های خصوصی، جوامع و اشخاص  را ترغیب می نمایم تا برابری جنسیتی و حقوق زنان و دختران را به عنوان کمکی مهم در رویارویی با چالش های اقیانوس، ترویج نمایند.

همچنین باید دربخش های گوناگونی برای رفع نیازهای صنعت، ماهیگیری، حمل و نقل، معدن کاری و گردشگری اقدام نماییم که موجب سطوح ناپایداری و فشار بر زیست بوم های دریایی و ساحلی می شوند. "فراخوان برای اقدام" مصوب در کنفرانس اقیانوس های سازمان ملل متحد در سال 2017 راه را به ما نشان می دهد و هنگامی که ما به گردهمایی مشابه در سال 2020 نگاه می کنیم، اجازه دهید حداکثر تلاشمان را برای حفظ و نگه داری این منبع حیاتی برای توسعه پایدار به کار گیریم.

Last modified onTuesday, 11 June 2019 16:15
back to top

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time