UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

تیر 98 - تعهد سازمان ملل متحد به حمایت از تمام کشورها به منظور همکاری و ارتقای رویکردهای متوازن، سلامت مدار به چالش های مواد مخدر

تیر 98 - تعهد سازمان ملل متحد به حمایت از تمام کشورها به منظور همکاری و ارتقای رویکردهای متوازن، سلامت مدار به چالش های مواد مخدر

تهران 5 تیر 1398 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) – مدیر اجرائی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، در بیانیه خود به مناسبت روز بین‌المللی مبارزه با سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر، 26 ژوئن 2019 برابر با 5 تیرماه جاری گفت دفترمقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به حمایت خود از تمام کشورها به منظور همکاری و ارتقای رویکردهای متوازن، سلامت مدار و حقوق مدار به چالش های مواد مخدر؛ پایه گذاری کنوانسیون های بین المللی کنترل مواد مخدر؛ تعهدات به حقوق بشر؛ و آرمان های توسعه پایدار متعهد می ماند.

متن کامل بیانیه یوری فدوتوف به شرح زیر است:

سوء مصرف مواد یک مشکل پیچیده در میانه راه مسائل اجتماعی، امنیت و بهداشت عمومی است. این مشکل قربانیان سنگینی را در خانواده ها و جوامع ما می گیرد و هر سال جان بیش از نیم میلیون نفر را می گیرد. روز بین‌المللی مبارزه با سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر بر این بحران قابل پیشگیری و بر جستجوی جهانی برای یافتن پاسخ های موفق و پیشرفته تأکید می کند.

جامعه بین الملل مصمم به مقابله با مشکل مواد مخدر در جهان است و در اعلامیه وزرا که در اجلاس کمیسیون مواد مخدر در وین در ماه مارس امسال اتخاذ شد، بار دیگر بر این مهم تأکید کرد. برای مؤثر بودن، رویکردهای جامع مورد نیاز است. راه حل های یکپارچه تنها زمانی ممکن هستند که نهاد های منصف و بشر دوستانه عدالت کیفری، بهداشت و مددکاری اجتماعی دست در دست هم و همگام کار کنند.

شعار امسال روز جهانی "سلامت همگام عدالت – عدالت همگام سلامت" است که به خوبی این امر را نشان می دهد.

وابستگی به مواد، به عنوان یک اختلال سلامت مزمن، باید در راستای علم و استانداردهای بین المللی پیشگیری و درمان شود. به منظور پر کردن خلأها، حصول اطمینان از این که پاسخ ها جوانان و زنان را هم شامل می شوند، مبارزه با تبعیض و ارتقای جایگزین های زندان برای افراد با اختلالات مصرف مواد، همکاری بین نهاد های دخیل در عدالت و سلامت از اهمیت بسزائی برخوردار است.

بازگشت به اجتماع و ساختارهای مقاومت علیه مواد، می توانند در بازتوانی و ادغام مجدد در کمک به پیشگیری از جرم و خشونت سودمند باشند. ارتباط و تعامل در خانواده ها، مدارس و جوامع در تقویت توان دفاعی جوامع علیه مواد مخدر می تواند نقش اساسی داشته باشد.

درک بهتری از مشکلات مواد مخدر نیز مورد نیاز است. به منظور سیاستگذاری و همکاری بین الملل برای راه حل های مبتنی بر شواهد، تحقیق و تحلیل لازم است.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به حمایت خود از تمام کشورها به منظور همکاری و ارتقای رویکردهای متوازن، سلامت مدار و حقوق مدار به چالش های مواد مخدر؛ پایه گذاری کنوانسیون های بین المللی کنترل مواد مخدر؛ تعهدات به حقوق بشر؛ و آرمان های توسعه پایدار متعهد می ماند.

Last modified onWednesday, 26 June 2019 21:05
back to top

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time