UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

شهریور 98 - فراخوان گوترش برای تصویب پیمان جامع منع آزمایش های هسته ای

Photo: The Official CTBTO Photostream Photo: The Official CTBTO Photostream

تهران 7 شهریور 1398 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) – دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی منع آزمایش های هسته ای، 29 اوت 2019 برابر با 7 شهریورماه جاری از همه دولت هایی که پیمان جامع منع آزمایش های هسته ای را امضا نکرده اند خواست تا این معاهده را امضا و تصویب کنند.

  متن کامل پیام آنتونیو گوترش به شرح زیر است:

 روز بین المللی منع آزمایش های هسته ای هم زمان با بسته شدن محل آزمایش هسته ای در سمیپالاتینسک  (Semipalatinsk) ، قزاقستان ، بزرگترین کشور دراتحاد جماهیر شوروی سابق ، به سال1991 است.  بیش از 450 آزمایش در آنجا انجام شد، وهنوزاثرات آن تا ده ها سال بعد احساس می شود.

اما این یادبود پیام گسترده تری نیز دارد. این روز برای گرامی داشت تمام قربانیان آزمایش های هسته ای است، درهر مکانی که انجام شده باشند. جوامع آسیب دیده هنوز به طور کامل از مخاطرات زیست محیطی ، بهداشتی و اقتصادی بهبود نیافته اند.

گرامی داشت این قربانیان مستلزم پایان دادن دائمی به آزمایش های هسته ای است. با این حال، ممنوعیت مؤثر و لازم الاجرا یکی از اهدافی است که در حوزه ی خلع سلاح هسته ای برای مدت طولانی تحقق نیافته است. پیمان جامع منع آزمایش های هسته ای (CTBT) ستون اصلی تلاش های بین المللی است، اما با وجود حمایت گسترده یعنی  184 دولت امضا کننده و 168 دولت تصویب کننده،  بیش از گذشت 20 سال از تصویب آن، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.میراث آزمایش های هسته ای چیزی جز تخریب نیست. پیمان جامع منع آزمایش های هسته ای به این جهت حیاتی است که نبود قربانیان هسته ای بیشتر را تضمین کند، همچنین در پیشبرد خلع سلاح هسته ای نیز ضروری است.در روز بین المللی منع آزمایش های هسته ای ، اینجانب درخواست خود را از همه دولت هایی تکرار می کنم که این پیمان را امضا نکرده اند، تا آن را امضا و تصویب نمایند، به ویژه دولت هایی که تصویب آن ها برای لازم الاجرا شدن این معاهده ضروری است. در دنیایی که اختلافات و تنش ها در آن رو به افزایش است، امنیت جمعی ما وابسته به تصویب این پیمان است.

Last modified onThursday, 29 August 2019 12:09
back to top

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time