UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

سازمان ملل متحد: شمار مهاجران بین المللی به 272 میلیون نفر رسید

سازمان ملل متحد: شمار مهاجران بین المللی به 272 میلیون نفر رسید

برآورد می شود تعداد مهاجران بین المللی در سال 2019 به 272 میلیون نفر رسیده است که 51 میلیون نفر نسبت به سال 2010 افزایش داشته است. طبق آخرین برآورد های سازمان ملل متحد، در حال حاضر مهاجران بین المللی 3.5 در صد جمعت جهانی را تشکیل می دهند که این عدد در سال 2000 حدود 2.8 در صد بوده است.

گزارش جمعیت مهاجران بین المللی 2019 که شامل مجموعه داده هایی است که توسط بخش جمعیت دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (DESA) در روز سه شنبه منتشر شده است آخرین برآورد ها از تعداد مهاجران بین المللی با توجه به سن، جنسیت و زادگاه در تمام کشورها و تمام مناطق جهان را ارائه کرده است. این تخمین ها بر اساس آمارهای رسمی ملی افراد متولد در خارج یا جمعیت خارجی از طریق سرشماری، ثبت جمعیت یا نظر سنجی های ملی به دست آمده اند.   

آقای لیو ژنمین، معاون دبیر کل برای دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد می گوید: "این اطلاعات برای پی بردن به نقش مهم مهاجران و مهاجرت در پیشرفت هر دو کشور مبدا و مقصد بسیار حائز اهمیت است. کمک کردن به ایجاد روند مهاجرت ومسافرت منظم، امن، قانونمند و با مسئولیت کمک فراوانی به دستیابی به آرمان های توسعه پایدار می کند."

در سال 2019، از لحاظ منطقه ای، اروپا میزبان بیشترین تعداد مهاجران بین المللی (82 میلیون) است و پس از آن آمریکای شمالی (59 میلیون) و سپس شمال آفریقا و آسیای غربی (49 میلیون) هستند. در سطح کشوری، تقریبا نیمی از تعداد مهاجران بین المللی تنها در 10 کشور اقامت دارند که از بین آنها ایالات متحده آمریکا با 51 میلیون نفر، میزبان بیشترین تعداد مهاجران بین المللی است که این عدد شامل 19 درصد تعداد کل مهاجران است. آلمان و عربستان سعودی، هر کدام با 13 میلیون نفر، در رتبه های دوم و سوم میزبانی قرار دارند که پس ازآنها روسیه با 12 میلیون نفر، انگلستان با 10 میلیون نفر، امارات متحده عربی با 9 میلیون نفر، فرانسه، کانادا و استرالیا هر کدام با تقریبا 8 میلیون نفر و ایتالیا با 6 میلیون نفر در رتبه های بعدی کشورهای میزبان مهاجران قرار دارند.

در خصوص زادگاه، یک سوم تعداد کل مهاجران بین المللی تنها از 10 کشور هستند که در بین این ها کشور هند با 18 میلیون مهاجر در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن، کشور مکزیک با 12 میلیون مهاجر، چین با 11 میلیون مهاجر، روسیه با 10 میلیون مهاجر و سوریه با 8 میلیون مهاجر به ترتیب بیشترین تعداد جوامع دور از وطن را تشکیل می دهند.

نسبت تشکیل دهنده مهاجران بین المللی از جمعیت کل مردم، از لحاظ مناطق جغرافیایی بسیار متفاوت است به طوری که اقیانوسیه که  شامل استرالیا و نیوزلند است با 21.2 درصد و آمریکای شمالی با 16 درصد دارای بیشترین نسبت ها و آمریکای لاتین و کشورهای کارائیب با 1.8 درصد، جنوب و مرکز آسیا با 1 درصد و منطقه شرق و جنوب شرق آسیا با 0.8 درصد دارای کمترین نسبت ها هستند.

اکثر مهاجران بین المللی بین کشورهایی تردد می کنند که در همان منطقه واقع هستند. اغلب مهاجران بین المللی صحرای جنوبی آفریقا (89%)، شرق و جنوب شرق آسیا (83%)، آمریکای لاتین و کارائیب (73%) و آسیای میانه و جنوبی (63%) در منطقه ای ساکن هستند که در آن متولد شده اند. در مقابل، اغلب مهاجران بین المللی که در آمریکای شمالی (98%)، اقیانوسیه (88%) شمال آفریقا و غرب آسیا (59%) زندگی کرده اند، زادگاه آنان منطقه ای غیر از محل اقامت است. 

جا به جایی اجباری میان مرزهای بین‌المللی همچنان در حال رشد است. بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷، شمار پناهندگان و پناهجویان در جهان حدود ۱۳ میلیون تن افزایش یافت که این میزان نزدیک به یک چهارم از افزایش تعداد تمامی مهاجران بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. شمال آفریقا و غرب آسیا نزدیک به ۴۶ درصد از پناهندگان و پناهجویان جهانی را در خود جای دادند و پس از آن منطقه جنوب صحرای آفریقا(۲۱٪) قرار دارد.

از لحاظ ترکیب جنسیتی، زنان به طور نامحسوسی کمتر از نصف تمامی مهاجران بین‌المللی سال ۲۰۱۹ را تشکیل می‌دهند. سهم زنان و دختران در آمار جهانی مهاجران بین‌المللی کاهش کمی داشت و از ۴۹ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۴۸ درصد در سال ۲۰۱۹ رسید. سهم زنان مهاجر در آمریکای شمالی (۵۲٪) و اروپا (۵۱٪) بیشترین میزان و در منطقه جنوب صحرای آفریقا (۴۷٪) و شمال آفریقا و غرب آسیا (۳۶٪) کمترین میزان بود.

از لحاظ سنی، یک نفر از هر هفت مهاجر بین‌المللی زیر ۲۰ سال سن دارد. در سال ۲۰۱۹، داده‌ها نشان می‌دهند که ۳۸ میلیون از مهاجران بین‌المللی، برابر با ۱۴ درصد از جمعیت جهانی مهاجر، زیر ۲۰ سال سن داشتند. منطقه جنوب صحرای آفریقا بیشترین میزان از افراد جوان در میان مهاجران بین‌المللی را در خود جای داد (۲۷٪) و پس از آن آمریکای لاتین و کارائیب، شمال آفریقا و غرب آسیا (هر کدام حدود ۲۲٪) قرار دارند.

سه نفر از هر چهار مهاجر بین‌المللی در سن کار (۲۰ الی ۶۴ سال) هستند. در سال ۲۰۱۹،تعداد ۲۰۲ میلیون مهاجر بین‌المللی، برابر با ۷۴ درصد از جمعیت جهانی مهاجر، بین سنین ۲۰ تا ۶۴ سال بودند. بیش از سه چهارم از مهاجران بین‌المللی در آسیای شرقی و جنوب شرقی، اروپا و آمریکای شمالی در سن کار بودند. 

در مورد مجموعه داده ها

گزارش جمعیت مهاجران بین المللی 2019 نشان‌دهندهٔ نتایج تجدید نظر اعمال شده در سال ۲۰۱۹ بر تخمین‌های سازمان ملل متحد دربارهٔ شمار مهاجران بین‌المللی بر اساس سن، جنسیت و اصلیت برای ۲۳۲ کشور یا ناحیه در میانه هر سال (یک ژوئیه) برای سال‌های ۱۹۹۰، ۱۹۹۵، ۲۰۰۰، ۲۰۰۵، ۲۰۱۰، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ است. ویرایش گزارش جمعیت مهاجران بین المللی 2019 و مواد مرتبط با آن در این آدرس موجود است: bit.ly/Migration2019

Last modified onWednesday, 18 September 2019 16:23
back to top

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time