UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

Items filtered by date: Tuesday, 08 May 2018

اردیبهشت 97 - دومین کارگاه آموزشی حین خدمت توانبخشی و درمان وابستگی به مصرف مواد مخدر برای متخصصین تاجیک و افغان درمان مصرف مواد مخدر

 کارگاه آموزشی 10 روزه در زمینه " توانبخشی و درمان وابستگی به مصرف مواد مخدر " از 17 تا 26 اردیبهشت ماه سال 1397 در تهران، جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد. این کارگاه آموزشی، با همکاری نزدیک برنامه منطقه ای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای افغانستان و کشورهای همسایه، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران هماهنگ شد و توسط دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.

اولین دوره آموزشی در سال 1395 با حضور 10 تن از متخصصین درمان وابستگی به مواد از کشور افغانستان در تهران  برگزار گردید. این برنامه با استقبال زیاد سیاست گذاران و متخصصان در افغانستان مواجه شد و درخواست گردید تا  دوره های آموزشی در این زمینه برای تعداد بیشتری از متخصصان درمان وابستگی به مواد مخدر در منطقه برگزار گردد. در این راستا، دوره دوم کارگاه آموزشی با هدف تقویت ظرفیت متخصصین درمان مصرف مواد و به اشتراک گذاری تجارب موفق در درمان اعتیاد و با امید به اینکه این امر منجر به حمایت های بهتر اجتماعی و ارائه خدمات بهداشتی برای گروه های  آسیب پذیر جامعه گردد، در سطح منطقه ای برگزار گردید.

دکتر پرویز افشار، مدیرکل دفتر کاهش تقاضا و مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی مراسم افتتاحیه خاطرنشان کرد که اجرای مشترک این برنامه با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از اهمیت ویژه ای برای ستاد مبارزه با مواد مخدر برخوردار است. وی همچنین تأکید کرد که متخصصین ایرانی آمادگی ارائه مشاوره های کارشناسانه به متخصصان کشورهای همسایه و فارسی زبان جهت توسعه و اجرای برنامه های مداخلات درمانی و بهداشتی مبتنی بر شواهد درخصوص درمان وابستگی به مصرف مواد را دارند.

مراسم افتتاحیهمراسم افتتاحیه

در مراسم افتتاحیه، آقای الکساندر فدولوف، نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، از مقامات کشور ایران در ستاد مبارزه با مواد مخدر، دانشگاه علوم پزشکی ایران و سازمان بهزیستی کشور به خاطر حمایت از برگزاری چنین رویدادهای مشترکی با برنامه منطقه ای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد که برای آموزش متخصصین فارسی زبان درمان مصرف مواد در منطقه طراحی شده است، تشکر کرد. وی همچنین از متخصصین افغان و تاجیک در خواست نمود تا دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد را در دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده، از طریق به اشتراک گذاری دانش و تجارب موفق با همتایان ایرانی خود که در زمینه درمان وابستگی به مصرف مواد فعالیت می کنند، حمایت نمایند.

این برنامه آموزشی شامل بخش های تئوری و عملی و در قالب دوره آموزشی حین خدمت، در مراکز درمان اعتیاد معتبر سازمان بهزیستی کشور و سازمان های غیر دولتی برگزار گردید. در این راستا، شرکت کنندگان توسط 20 متخصص درمان وابستگی به  مصرف مواد مخدر در ایران شامل انستیتو روانپزشکی تهران، مراکز بازتوانی و توانبخشی و درمان در تهران و اصفهان همچون مرکز اجتماع درمان مدار امید، مراکز گذری، مجتمع توانمندسازی بهاران، مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی کودک و نوجوان شکوفه‌های بهشتی، مرکز بهبودی اقامتی میان مدت خانه دوست یاران، مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد ویژه زنان معتاد مهر مادر و جمعیت احیای انسانی کنگره 60 ، تحت آموزش قرار گرفتند. متخصصان این مراکز، تجربه ها و چالش های فراگیر را با شرکت کنندگان بین المللی به اشتراک گذاشتند. متخصصان افغان و تاجیک به ویژه تحت تأثیر مرکز اجتماع درمان مدار امید در اصفهان قرار گرفتند و گفتند: "ما سیاستگذاران درمان وابستگی به مواد را در افغانستان و تاجیکستان تشویق خواهیم کرد تا مراکز جامع توانبخشی، مانند آنچه ما در جمهوری اسلامی ایران دیدیم، در کشورهای ما ایجاد کنند."

این برنامه از طریق حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران، کمک های مالی سخاوتمندانه اتحادیه اروپا و توسط برنامه منطقه ای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، برای افغانستان و کشورهای همسایه اجرا شد. 

Read more...

8 May 2018 - Second cycle of the in-service training workshop on Drug Dependence Treatment and Rehabilitation for Afghan and Tajik drug treatment professionals

A 10-day in-service training workshop on “drug dependence treatment and rehabilitation” was organized and held in Tehran, the Islamic Republic of Iran on 7-16 May 2018. The in-service training workshop was convened in close collaboration among the UNODC Regional Programme for Afghanistan and neighboring countries, UNODC Iran, and Drug Control Headquarter (DCHQ) of the Islamic Republic of Iran and was implemented by the School of Behavioral Science and Mental Health (Tehran Institute of Psychiatry), Iran University of Medical Science.

In 2016, the first cycle of the training was held in Tehran, Islamic Republic of Iran with the presence of 10 Afghan drug dependence treatment professionals. It was highly acknowledged by the policy makers and professionals in Afghanistan and there was additional request for more drug dependence treatment trainings to be held for more drug treatment professionals in the region. In light of this, the 2nd cycle of the training workshop was planned and held with the aim to strengthen the capacity of drug treatment professionals and share the best practices in drug dependence treatment at regional level wishing that it would lead to a better social protection and auxiliary health services for vulnerable segments of the population.

Opening ceremonyOpening ceremony

In the opening statement Mr. Parviz Afshar, DCHQ Director General of Drug Demand Reduction and Public Participation Office, noted that this joint programme with UNODC is a prime importance for DCHQ. He underlined that Iranian experts are ready to technically assist the Farsi speaking neighboring professionals to develop evidence-based drug dependence treatment plans and interventions.

At the opening ceremony, Mr. Alexander Fedulov, the UNODC Iran Country Representative, extended special thanks to the Iranian authorities for supporting joint events between the UNODC Regional Programme and the Drug Control Headquarters, Iran University of Medical Science and Social Welfare Organization as the executive bodies of this training workshop planned for Farsi speaking drug treatment professionals in the region. He also invited the Afghan and Tajik professionals to assist UNODC in achieving the planned objectives through sharing the knowledge and best practices with their Iranian professional partners working in the area of drug dependence treatment.

The training comprised of theoretical and practical components in the format of a supervised internship in well-established drug treatment facilities of Social Welfare Organization and selected national NGOs. In line with this, the participants were trained under supervision of 20 Iranian drug dependence treatment professionals in a range from the Tehran Institute of Psychiatry to treatment, rehabilitation and empowerment centers in Tehran and Isfahan, namely, Omid Therapeutic Community (TC), Drop-in-Center (DIC), Baharan Empowerment Resource Center (ERC), Shokoofehaye Beheshti Children Recovery and Rehabilitation Center (RRC), Khane doost Yaran RRC, Mehre-mother RRC, Baharan ERC and Congress 60 NGO. Professionals of the centers shared treatment methodologies, experiences and challenges with the international participants. Afghan and Tajik professionals were quite impressed with treatment facilities in particular with Omid Therapeutic Community in Isfahan and noted: “we will encourage the drug dependence treatment policy makers in Afghanistan and Tajikistan to establish comprehensive rehabilitation centers similar to what we visited in Islamic Republic of Iran”.

The programme was generously supported by the Government of Islamic Republic of Iran and funded by the European Union through the UNODC Regional Programme for Afghanistan and neighboring countries.

  • Published in Drugs
Read more...

8 May 2018 - Photo Story: UNDP’s mission to Deh Chenashk village

20180508 undp2First stop of the visit was a women empowerment center in Ghale Ghafe village. Throughout our project we have done community mobilization efforts to empower local communities to take part in community forestry, livelihood development, waste management, etc. With the support of this project and trainings, the women of Ghale Ghafe are now able to help their families financially

20180508 undp3Next stop, a local mosque in Deh Chenashk village in which the local community gathered to discuss the project and how their livelihoods has enhanced by taking part in this project

20180508 undp4Mr. Toosi, the local community representative addressed the audience by saying: “I would like to take this opportunity and thank the project and local authorities. Throughout this project we learned how to care more about the environment.” Mr. Toosi continued by saying: “This project helped us to modify our cultivating practices and that resulted in less water consumption.”

20180508 undp5Then a visit at the local exhibition of handicrafts took place. These handicrafts are produced by the women of the village who are taking part in this project. The women use their artistic talents and make these goods from scratch and sell them and through this practice they support their families financially

20180508 undp6To wrap-up the mission, a visit to a Borage field in Deh Chenashk village took place. The local community are changing their cultivating patterns by choosing different types of plants which consumes less water and financially benefits them more – a win-win for the environment and the local community

20180508 undp7At the end of every mission, a group photo is a must!

 

Read more...

اردیبهشت 97 - نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران و رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده و بر نیاز به ارتقای همکاری تأکید کردند

تهران، 18 اردیبهشت 1397 ـ رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سردار سید­کمال هادیانفر، و نماینده کشوری دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، آقای الکساندر فدولـو، در حاشیهً جلسه افتتاحیه "ششمین نشست گروه­کاری جرایم سایبری برای رؤسای بخش­های سایبری اوراسیا" دیدار کردند.

طرفین بر دستاوردهای موفق همکاری­های پیشین تحت برنامه مشارکت کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران (2016-2019) صحه گذاردند و بر افزودن سطح همکاری ها پیرامون مبارزه با جرم سازمان یافته در رابطه با قاچاق انسان و مهاجر، پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و اعمال مجرمانه فساد در فضای سایبری به توافق رسیدند.

20180516 unodc2رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سردار سید¬کمال هادیانفر، و نماینده کشوری دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، آقای الکساندر فدولـو

علاوه بر این، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و پلیس سایبری ایران بر ارتقا و اتخاذ سیاست های پیشگیری از جرم و افزایش دسترسی به دانش، تجربیات و نمونه­های موفق اخیر سازمان ملل متحد و عرصه بین­الملل تأکید کردند.

ششمین نشست گروه­ کاری جرایم سایبری برای رؤسای بخش­های سایبری اوراسیا با سخنرانی افتتاحیه سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد. جلسات تخصصی کاری این نشست از 18 تا 20 اردیبهشت، در تهران برگزار ­شد.

Read more...

8 May 2018 - UNODC Iran Representative and Chief of Islamic Republic of Iran Cyber Police meet, highlight the need to enhance cooperation

Tehran, 8 May 2018 - Chief of the Islamic Republic of Iran Cyber Police, Brigadier General Seyed Kamal Hadiyanfar, and UNODC Iran Country Representative, Alexander Fedulov, met at the margins of the opening session of the 6th EURASIA Working Group Meeting on Cybercrime for Heads of Units.

Two sides acknowledged successful achievements of previous collaborations under the UNODC Iran Country Partnership Programme (2016-2019), and agreed on expanding cooperation against transnational organized crime in relations to trafficking in persons and smuggling of migrants; anti-money laundering and financing of terrorism; and acts of corruption on cyber platforms.

20180516 unodc2Chief of the Islamic Republic of Iran Cyber Police, Brigadier General Seyed Kamal Hadiyanfar, and UNODC Iran Country Representative, Alexander Fedulov

UNODC Iran and Iran Cyber Police further underlined the importance of promoting and applying crime prevention policies and improving accessibility to latest United Nations and international knowledge, experience and good practices.

The 6th EURASIA Working Group Meeting on Cybercrime for Heads of Units was opened by the statement of Brigadier General Hossein Ashtari, Chief Commander of the Islamic Republic of Iran Police, and held a number of high-tech working sessions from 8 to 10 May, in Tehran.

  • Published in Other
Read more...

اردیبهشت 97 - فائو خواستار افزایش کمک‌ها به آوارگان روهینگیا شد

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) برای پشیبرد طرح کمک به 1.2 میلیون آواره روهینگیا و جوامع میزبان آنها در بنگلادش، خواستار کمک 8.3 میلیون دلاری پیش از آغاز فصل باران‌های موسمی شد.

به گزارش دفتر نمایندگی فائو در ایران، بحران ناشی از حضور 900 هزار پناهنده فشار فزاینده‌ای بر جوامع محلی وارد کرده و ساکنان در حال رقابت برای دستیابی به منابع طبیعی کمیاب، غذا، سوخت و اشتغال هستند.

نیاز فزاینده به قطع درختان جنگلی برای تهیه سوخت باعث تهی‌سازی محیط‌زیست و همچنین تشدید خطر رانش زمین و سیل‌ در فصل باران‌های موسمی شده است.

فائو خواستار کمک 8.3 میلیون دلاری برای احیاء و حمایت از معیشت افراد آسیب‌پذیر، کاهش تنش‌های اجتماعی و نیز اجرای برنامه‌های بلندمدت احیای محیط‌زیست و تولیدات کشاورزی شده است. این سازمان تاکنون 1.5 میلیون دلار از مجموع بودجه 9.8 میلیون دلاری مورد نیاز برای سال 2018 را دریافت کرده است.

فائو با استفاده از این بودجه مراکز پرورش نهال تأسیس کرده و مناطق جنگلی تخریب شده را احیا خواهد کرد تا از فرسایش بیشتر محیط زیست جلوگیری کرده و منابع طبیعی را بازسازی کند؛ در حوزه فعالیت‌های مرتبط با احیای محیط زیست برای جوامع محلی فرصت‌های شغلی ایجاد کند؛ حمایت از جوامع میزبان برای افزایش تولید غذا از طریق ارائه آموزش، بذر و ابزار را ادامه دهد؛ و نیز تغذیه پناهندگان و جوامع میزبان را بهبود بخشد.

این نهاد با همکاری سازمان بین‌المللی مهاجرت در تلاش است تا شرایط زندگی را برای پناهندگان و جوامع میزبان بهبود بخشد. افزایش تولید غذا در جوامع میزبان نه تنها به تأمین نیازهای غذایی آنها می‌انجامد، بلکه تولید اضافی می‌تواند برای توزیع در میان پناهندگان خریداری شده و بدین ترتیب درآمد جوامع محلی نیز افزایش یابد. .

فائو به منظور کمک به جوامع در زمان فصل باران‌های موسمی مخازن 60 لیتری ضدآب را در میان آنها توزیع می‌کند تا ذخایر غذایی، بذرها و اقلام ارزشمند به مانند اسناد شخصی را درون آن حفظ کنند. کمک‌های این سازمان همچنین شامل ابزار، بذر و کود است تا خانوارها بتوانند به کاشت سبزیجات پرداخته و از غذای کاملا مغذی بهره‌مند شوند.

فائو همچنین در تلاش برای تحقق دسترسی به غذا در سطح محلی است. این سازمان در سه ماهه اول سال 2018 بذرهای با کیفیت، پمپ‌های آب با کارآیی بالا و نیز ماشین‌آلات کشاورزی را در اختیار کشاورزان جوامع میزبان قرار داد تا بتوانند در سال زراعی جاری غذای بیشتری تولید کنند.

علاوه بر این فائو در حوزه آموزش برای تولیدات کشاورزی بهتر؛ تسهیل دسترسی به بازارها؛ ظرفیت‌سازی برای گروه‌های کشاورزی با هدف تولید و بازاریابی محصولات نیز فعال بوده است.

Read more...

08/05/2017 - Hamshahri newspaper cited UNDP's activities in Iran

دولت ژاپن مبلغ یک میلیون دلار برای احیای دریاچه ارومیه به دفتر توسعه ملل متحد اهدا کرد. این پنجمین کمک مالی دولت ژاپن به دفتر توسعه ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش مهر، مراسم امضای این توافقنامه هفته گذشته در سازمان حفاظت محیط‌زیست و با حضور عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، هیرویاسو کوبایاشی، سفیر ژاپن در ایران و آناماری کارلسون، نماینده موقت برنامه توسعه ملل متحد در تهران برگزار شد.

از سال ۲۰۱۴، دولت ژاپن سالانه مبلغ یک‌میلیون دلار برای این پروژه اختصاص داده است. این کمک مالی در قالب طرح حفاظت از تالاب‌های ایران که با همکاری دفتر توسعه ملل متحد و سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران در حال اجراست، پرداخت می‌شود.

کمک مالی یک میلیون دلاری، امکان توسعه بیشتر طرحی با نام «مشارکت در احیای دریاچه ارومیه با الگوسازی مشارکت جوامع محلی در انجام فعالیت‌های کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی گونه‌های در معرض خطر» را فراهم می‌کند. این پروژه کاملا در راستای برنامه‌های دولت جمهوری‌اسلامی ایران و همچنین ستاد احیای دریاچه ارومیه است.

 دریاچه ارومیه از طریق ارتقای کشاورزی پایدار و کاهش میزان مصرف آب توسط کشاورزان حاشیه دریاچه و جوامع محلی احیا می‌شود. بر این اساس، جوامع محلی و کشاروزان با روش‌های جدید تلاش می‌کنند تا آب کمتری مصرف کنند.

این امر باعث می‌شود تا استفاده از آفت‌کش‌ها و کودهای مصنوعی نیز کاهش یابد. این طرح باعث کاهش ۳۵درصدی در مصرف آب کشاورزی می‌شود و ‌آب صرفه‌جویی شده به دریاچه ارومیه اختصاص می‌یابد. علاوه بر این، کاهش ۴۰درصدی میزان مصرف کودهای شیمیایی را سبب می‌شود.

دست‌اندرکاران این طرح تلاش می‌کنند تا مدل معیشت جایگزین را از طریق صندوق‌های اعتباری خُرد و پرداخت برای خدمات اکوسیستمی ارائه دهند. این مدل به‌عنوان مکانیسم مکمل برای تنوع شغلی و سازگاری بهتر با تأثیرات تغییرات آب و هوایی در منطقه است.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time