UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

مرداد 96 - تاکید فائو بر استفاده از خاک به عنوان گزینه‌ای برای کاهش دی‌اکسیدکربن هواپیماها در اتمسفر

فائو در گزارش جدید خود بر انباشت کربن در خاک به عنوان یکی از گزینه‌های مقابله با دی‌اکسیدکربن تولید شده توسط هواپیماها در اتمسفر و کاهش گازهای گلخانه‌ای تاکید کرد.

به گزارش دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ایران، بر اساس برآورد های این سازمان، صنعت هوانوردی بین‌المللی و داخلی در مجموع 2 درصد از دی‌اکسیدکربن (با منشأ انسانی) در جهان را تولید می‌کند.

حتی با وجود پیشرفت‌های فنی و عملیاتی که توسط سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی برنامه‌ریزی شده‌ است، هنوز هم 523 مگاتن از دی‌اکسید کربنی که توسط هواپیماها تولید می‌شود باید کاهش یابد تا اهداف از پیش تعیین شده محقق شوند.

در گزارشی که فائو اخیرا با عنوان «پتانسیل خاک برای کمک به تعدیل انتشار گازهای ناشی از هوانوردی بین المللی» منتشر کرده است، ترسیب خاکی کربن به عنوان یکی از گزینه‌های تعدیل دی‌اکسید کربن هواپیماها توسط یک مکانیسم بازارمحور در «طرح تعدیل و کاهش کربن برای هوانوردی بین‌المللی» پیشنهاد شده است. ترسیب کربن یعنی تخلیه کربن هوا و ذخیره بلندمدت آن در خاک و گیاهان تا از میزان این گاز گلخانه‌ای و تأثیر آن در گرمایش زمین کاسته شود.

مقدار سالیانه کربنی که توسط صنعت هوانوردی در اتمسفر رها می‌شود برابر با 0.03 درصد مجموع کربن ذخیره شده در خاک است. خاک بزرگترین انبار کربن در زمین به شمار می آید. برآورد می‌شود که در یک متر بالایی پوسته زمین در حدود 1 میلیون و 417 هزار مگاتن کربن ذخیره شده است – بیش از مجموع کربن موجود در اتمسفر (840 هزار مگاتن) و گیاهان (450 هزار الی 650 هزار مگاتن). تخمین‌ها نشان می‌دهند که در سه متر بالایی پوسته زمین مقدار بیشتری کربن یعنی 2 میلیون و 344 هزار مگاتن انباشته شده است.

بنا بر این گزارش، تنها در سال 2010 در حدود 448 مگاتن دی‌اکسید کربن – معادل 122 مگاتن کربن – توسط هواپیماها در اتمسفر رها شده است.

خاک ارتباط مستقیمی با تغییرات ترکیب اتمسفر، اقلیم و زمین دارد. ظرفیت بشر برای پیش‌بینی و اصلاح پیامدهای تغییرات جهانی تا حدودی منوط به درک بهتر توزیع و کنترل کربن ارگانیک خاک است.

بکارگیری طرح‌های موفق برای حفظ ذخایر کربن ارگانیک در خاک و جلوگیری از رها شدن آنها و نیز ترسیب بیشتر کربن در خاک چالش ناشی از دی‌اکسیدکربن هواپیماها را حل خواهد کرد. افزایش محتوای کربن خاک‌ها نه تنها از رهاسازی آن جلوگیری می‌کند، بلکه می‌تواند مقدار بیشتری از کربن اتمسفر را ذخیره کرده و به افزایش امنیت غذایی و تغذیه، کاهش فقر و مقاوم‌سازی در برابر رویدادهای ناگهانی و تغییرات اقلیمی یاری رساند.

شایان ذکر است، برنامه‌های موفق فائو به مانند تدوین و اجرای سیستم کوئسونگوال (Quesungual) در هندوراس می‌تواند ذخایر کربن خاک را افزایش و انباشت فزاینده گازهای گلخانه‌ای را در اتمسفر کاهش دهد و در همین حین امنیت غذایی و مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی را نیز ارتقا بخشد.

 

Read more...

14 August 2017 - FAO advocates on role of soils for offsetting aviation emissions

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) recently released a publication that highlights the importance of soil carbon sequestration as an option for offsetting international aviation CO2 emissions.

According to a press release published by the FAO Representation in the Islamic Republic of Iran, the Organization estimates that domestic and international aviation together are responsible for approximately 2 per cent of global anthropogenic CO2 emissions.

Even considering the technological and operational improvements planned by the International Civil Aviation Organization, a gap of 523 megatonnes CO2 emissions remains to meet their set emission reduction targets.

The informative publication by FAO entitled “Soils’ potential to contribute to offset international aviation emissions” presents soil carbon sequestration as an option for offsetting this emissions through a market-based mechanism within the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation.

The yearly amount of carbon released to the atmosphere from aviation represents 0.03% of the total carbon stored in soils.

Soils represent the largest pool of carbon on land, with an estimated stock of 1,417,000 megatonnes in the first meter – more than the sum of the carbon contained in the atmosphere (840 000 megatonnes of carbon) and vegetation (450 000-650 000 megatonnes of carbon).

In the first three meters of the soil, an even larger carbon mass of up to 2,344,000 megatonnes of carbon are estimated.

Soils interact strongly with atmospheric composition, climate, and land cover change. Human capacity to predict and ameliorate the consequences of global change depends in part on a better understanding of the distributions and controls of soil organic carbon.

The implementation of proven and successful practices for maintaining SOC stocks in carbon rich soils (peatlands, black soils, permafrost, etc) thus preventing emissions and, for sequestering more carbon in potential soils will address the challenge of compensating aviation emissions. Enhancement of the carbon content of soils does not only prevent emissions, but can also store more Carbon from the atmosphere all the while contributing to the enhancement of food security and nutrition, poverty reduction and building resilience to shocks and climate change.

Success stories of FAO projects such as the development and implementation of the Quesungual System in Honduras can enhance soil carbon stocks, thus mitigating increasing contents of greenhouse gases in the atmosphere and at the same time improving food security and climate change resilience.

 

Read more...

مرداد 96 - فائو دستورالعمل‌های جدیدی به کشورهای عضو برای پایش ملی جنگل ها ارائه کرد

فائو دستورالعمل‌های داوطلبانه جدیدی با هدف کمک به کشورها برای توسعه «نظام پایش ملی جنگل» ارائه کرد که جایگاه ویژه ای در سنجش پیشرفت آرمان‌های توسعه پایدار دارد.

به گزارش دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ایران، کشورهای جهان با هدف عمل به وعده‌هایشان در توافق اقلیمی پاریس و برنامه توسعه پایدار متعهد به جمع آوری داده‌های مشروح‌تری درباره جنگل‌ها شده اند. این داده‌ها نه تنها شامل اطلاعات اندازه و رشد یا تخریب جنگل‌ها بلکه دربرگیرنده ابعاد کلیدی مدیریت پایدار جنگل‌ها همچون نقش جنگل‌ها در حفظ تنوع زیستی، کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی و نیز ارائه دیگر خدمات اکوسیستمی است.

علاوه بر این، اطلاعات جنگل‌ها با محوریت جنبه‌های اقتصادی-اجتماعی شامل کمک جنگل‌ها به معیشت و کاهش فقر نیز اهمیت بسیاری در برنامه‌ریزی ملی دارد.

هدف از «دستورالعمل‌های داوطلبانه پایش ملی جنگل» حمایت از کشورها در جمع‌آوری، انباشت و تحلیل داده‌های مرتبط با منابع جنگلی است تا این کشورها بتوانند سیاست‌ها و اقداماتی بر اساس مدارک و داده‌ها پیاده کرده و به مدیریت پایدار منابع جنگلی مطابق با آرمان‌های توسعه پایدار دست یابند.

اوا مولر، مدیر بخش سیاست‌ها و منابع جنگلی فائو، می‌گوید: «در سال‌های اخیر تقاضا برای داده‌های قابل اعتماد، جدید و متنوع‌ درباره جنگل‌ها و نیز ظرفیت‌های تحلیلی قوی در سطح ملی رشد چشمگیری داشته است. شناخت منابع جنگلی و چگونگی تغییر آنها در مقابله با تغییرات اقلیمی و حرکت به سمت آرمان‌های توسعه پایدار نقشی کلیدی دارند.»

وی افزود: «این دستورالعمل‌ها که بر اساس درس‌اموخته‌ها و تجربیات کشورهای عضو فائو و نیز پروژه‌های ملی پایش جنگل‌ها تدوین شده‌اند، اقداماتی مناسب و یک چارچوب و ابزار لازم برای برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی پایش ملی جنگل‌ها ارائه می‌کند.»

جنگل‌ها نظام‌هایی پیچیده بوده و پایش آنها وابسته به طیف گوناگونی از منابع اطلاعاتی و داده است. معمولا در اطلاعات مرتبط با جنگل‌ها داده‌های بیش از 100 متغیر جمع‌آوری می‌شوند.

در سال 2010، تنها 45 کشور جهان قادر بودند از طریق فهرست‌برداری از جنگل‌ها به تغییرات در مناطق جنگلی و شاخصه‌های آن دسترسی داشتند. این امر نشان دهنده یک خلا بزرگ اطلاعاتس است. علاوه بر این، این احتمال نیز وجود دارد که داده‌های جمع‌آوری شده ناقص باشند.

هدف از دستورالعمل‌ها برطرف کردن این خلا با ارائه اصول و روش‌هایی درباره جمع‌آوری داده‌های بیشتر و بهتر و نیز تدوین چشم‌اندازی در بخش جنگلی درباره مسائل مربوطه به مانند تقاضا برای غذا، انرژی و چوب و نیز مسائل حوزه اشتغال و توسعه روستایی است. این اطلاعات سیاستگذاران را قادر می‌سازد کمک به جنگل‌ها به منظور نیل به انرژی پایدار و امنیت غذایی را افزایش دهند.

شایان ذکر است که دفتر نمایندگی فائو در ایران هم‌اکنون پروژه‌ای با عنوان «تقویت سازگاری جنگل‌های زاگرس در مقابل خشکیدگی بلوط و جنگل‌های خزری در مقابل بیماری آتشک شمشاد و همچنین ایجاد سیستم ملی پایش جنگل» را با همکاری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در حال اجرا دارد. پروژه فوق با اعتباری به میزان 360 هزار دلار از محل منابع فائو از آبان ماه ۱۳۹۴ و با هدف شناسایی روش‌های کنترل زوال بلوط و آتشک شمشاد و راه‌اندازی سیستم ملی پایش جنگل است، شروع شده است.

 

Read more...

30 July 2017 - FAO Introduces New Guidelines to Countries on Monitoring Forest Resources

FAO has developed new guidelines aimed at helping countries develop strong National Forest Monitoring Systems, which are key to measure progress towards the Sustainable Development Goals (SDGs).

According to a press release published by the FAO Representation in the Islamic Republic of Iran, To fulfil their pledges under the Paris Climate Agreement and Agenda 2030 countries are expected to collect more detailed forestry data. This not only includes information on the size and growth or decline of their forests, but also key aspects of sustainable forest management, such as the role of forests in the conservation of biodiversity, reducing impacts of climate change and provision of other ecosystem services.

In addition, forest information on socio-economic aspects including forests' contribution to livelihoods and poverty reduction, have become critical for national planning.

The Voluntary Guidelines on National Forest Monitoring aim to support countries in collecting, compiling and analyzing data on forest resources to enable them to adopt evidence-based policies and practices, which will help them to achieve sustainable management of forest resources in line with the Sustainable Development Goals.

"The demand for reliable, up-to-date and more diverse forestry data and stronger analytical capacities at a national level has grown considerably in recent years," said Eva Muller, Director of FAO's Forestry Policies and Resources Division. "Understanding forest resources and how they change is key to address climate change and make progress towards the Sustainable Development Goals."

"These guidelines, which draw on experiences and lessons learned from FAO member countries and FAO national forest monitoring projects provide good practices, and a framework and tools for planning and implementing national forest monitoring," she added.

Forests are complex systems and their monitoring draws upon a variety of data and information sources. It is common for forest inventories to collect data on more than 100 variables.

In 2010, only 45 countries worldwide were able to assess changes in forest area and characteristics through consecutive systematic national forest inventories, suggesting a serious gap in information. Moreover, it is likely that the data collected is incomplete.

The guidelines aim to fill this gap offering principles and methodology on how to collect more and better data on trends and outlook in the forestry sector and on related issues such as the demand for food, energy and wood fibre as well as employment and rural development issues. This information will also help policy-makers boost the contribution of forests to sustainable energy and food security.

FAO Representation in Iran is currently implementing a TCP project entitled "Assistance to Strengthening the Resilience of Zagros Forests to Oak Decline and Caspian Forests to Boxwood Blight and Development of National Forest Monitoring System in the Islamic Republic of Iran".

The project which is going to last for 18 months (2016-2017)  focuses primarily on establishing a proactive national forest monitoring system in order to sustainably manage the Zagros and Caspian forest ecosystems and to contain the outbreaks of the Oak dieback and Boxwood blight.

Read more...

تیر 96 - فائو برای نجات معیشت 234 هزار نفر در سوریه وارد عمل شد

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و مجمع دامپزشکی سوریه با اجرای یک برنامه مشترک بهداشت حیوانات توانستند به میزان چشمیگیری امنیت غذایی و معیشت حدود 234 هزار سوری را بهبود بخشند.

به گزارش دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران، در این کمپین سه ماهه بیش از 1.3 میلیون رأس گوسفند و بز و نیز 65 هزار رأس گاو در برابر انگل‌ها و بیماری‌های انگلی واکسینه شدند.

شش سال جنگ داخلی، خدمات دامپزشکی سوریه را تضعیف کرده و کمبود واکسن نیز خطر بیماری در دام‌ها که زندگی افراد بسیاری در مناطق روستایی و نیز منبع غذایی و درآمد آوارگان جنگی به آن وابسته است، را افزایش داده است.

آدام یائو، نماینده موقت فائو در سوریه، گفت: « فائو از طریق برنامه هدفمند بهداشت حیوانات، سعی دارد شیوع بیماری در سوریه را مهار کرده و همچنین از سرایت این بیماری‌ها به دیگر کشورهای منطقه جلوگیری نمایند.»

وی در ادامه گفت: «از آنجایی که ظرفیت بخش خدمات دامپزشکی سوریه به دلیل بحران کنونی با چالش مواجه گشته، خطر انتقال سریع بیماری‌های حیوانی به آن سوی مرزها یکی از نگرانی‌های عمده فائو است. اگر فورا تمهیدات جدی اتخاذ نشود، تأثیر این خطرات بر تولیدات دامی و امنیت غذایی می‌تواند فاجعه‌بار باشد.»

پیش از بروز بحران، تولیدات دامی نقشی حیاتی در اقتصاد سوریه ایفا کرده و 40 درصد از مجموع تولیدات بخش کشاورزی کشور را تشکیل می‌داد. 20 درصد از روستاییان در این حوزه مشغول به کار بودند. حتی طی بحران کنونی نیز، بخش تولیدات دامی کمک شایانی به امنیت غذایی و تغذیه جمعیت روستایی کرده و یک ابزار معیشیتی مهم برای زنان قلمداد می‌شود.

یائو در بخش دیگری از سخنانش گفت: «زنان اکنون بیش از 60 درصد نیروی کار کشاورزی را تشکیل داده و ستون فقرات چرخه عرضه مواد غذایی هستند. بنابراین، این برنامه نه تنها به نجات حیوانات پرداخته بلکه به حفظ معیشت بسیاری از زنان روستایی نیز کمک می‌کند، زیرا دام اغلب تنها منبع درآمد آنها برای تغذیه خانواده‌هایشان است.»

در این برنامه علاوه بر درمان حیوانات، به دامپزشک‌ها نیز درباره فنون جدید کنترل شیوع انگل‌ها و بیماری‌های انگلی آموزش داده شد. خانوارهای وابسته به دام نیز درباره انواع مختلف فنون درمان و مراقبت آموزش‌هایی دریافت کردند.

برنامه مشترک فائو و مجمع دامپزشکی سوریه در 10 فرمانداری سوریه انجام شد: حومه دمشق، قنیطریه، درعا، طرطوس، لاذقیه، حمص، حماء، حلب، السویدا و الحسکه.

فائو از سال 2011 بیش از 10 میلیون رأس دام را در برابر انگل‌ها واکسینه کرده است. این سازمان و مجمع دامپزشکی سوریه با اجرای برنامه مشترک بهداشت حیوانات توانسته‌اند امنیت غذایی و معیشت در حدود 234 هزار سوری را به میزان چشمگیری بهبود بخشند.

 

 

Read more...

17 July 2017 - FAO Improves Livelihoods of 234,000 Syrians

  • Published in Other

In strife-torn Syria, the food security and livelihoods situation of some 234,000 people has received a strong boost thanks to a recently completed animal health campaign led by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in collaboration with the Syria Veterinary Medical Association.

According to a press release published by the FAO Representation in the Islamic Republic of Iran, With funding from the United States Government, the three-month campaign has protected more than 1.3 million sheep and goats and 65,000 cattle from parasites and parasitic diseases in Syria.

Six years of conflict has undermined Syria's veterinary services and a shortage of vaccines has increased the risk of infection in livestock upon which many people living in rural areas, but also those displaced by the fighting, depend as a source of food or income.

"Through this targeted animal health campaign, FAO is working to not only contain disease outbreaks in Syria but also prevent the spread of these diseases to other countries in the region," said Adam Yao, Acting FAO Representative in Syria.

"As the response capacity of Syria's veterinary services is facing serious challenges due to the ongoing crisis, the risk of transboundary animal diseases spreading rapidly and beyond borders remains a major concern for FAO. If no drastic measures are immediately taken the effects on livestock production and food security can be devastating," he said.

Livestock production played a vital role in the Syrian economy before the crisis, contributing 40 percent of the total agricultural production and absorbing 20 percent of rural employment. Even during the current crisis, the sector still contributes substantially to the food security and nutrition of the rural population and is an important livelihood for women.

"Women now make up more than 60 percent of the agricultural workforce and are the backbone of Syria's food supply, so this campaign has not only been life-saving for animals, but is helping to secure the livelihoods of many rural women, as livestock are often their only source of income to feed their families," Yao added.

In addition to animal treatment, the campaign provided trainings to veterinarians on new techniques to control the spread of parasites and parasitic diseases. Livestock-dependent households were also informed about the different types of treatment and protection techniques.

The campaign took place in ten governorates across Syria: Rural Damascus, Quneitra, Dara'a, Tartous, Lattakia, Homs, Hama, Aleppo, As-Sweida and Al-Hasakeh.  

Since 2011, FAO has provided treatment against parasites to more than 10 million of livestock. In strife-torn Syria, the food security and livelihoods situation of some 234,000 people has received a strong boost thanks to a recently completed animal health campaign led by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in collaboration with the Syria Veterinary Medical Association.

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time