UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

خرداد 96 - بیانیه خبری مشترک: سومین دوره طرح بیمه سلامت پناهندگان

تهران، 1 خرداد ماه -  برای سومین سال متوالی و با حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران، طی توافق سه جانبه میان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازمان بیمه سلامت ایران و دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران،  بیمه سلامت برای پناهندگان در کشور از تاریخ 7/12/1395 اجرا و تا تاریخ 6/12/1396 به مدت یک سال ادامه خواهد یافت.

جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورها در جهان است که چنین خدماتی را به پناهندگان ارائه می دهد. پناهندگان از خدمات بیمه سلامت مشابه ایرانیان بهره مند می شوند.

بیمه سلامت خدمات بستری و پاراکلینیکی از جمله ویزیت دکتر،  دارو، آزمایش و رادیولوژی را در کلیه بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پوشش می دهد. تمامی پناهندگان در ایران می توانند با مراجعه به یکی از مراکز پیشخوان دولت در دوره جدید برای شرکت در طرح بیمه سلامت ثبت نام نموده و دفترچه بیمه سلامت دریافت نمایند. 

با حمایت مالی و مشارکت دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران سازمان بیمه سلامت اقشار آسیب پذیر پناهنده را که در دوره قبل دفترچه بیمه دریافت نموده اند  و همچنین بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیز، پیوند کلیه و ام اس) را تحت پوشش بیمه درمانی قرار می دهد و پناهندگان غیر آسیب پذیر نیز میتوانند با پرداخت حق بیمه در طرح بیمه سلامت ثبت نام کرده و دفترچه بیمه دریافت کنند. 

Read more...

اسفند 95 - دومین جلسه با شرکای راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی در محل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

در طی پنج سال گذشته ، دولت جمهوری اسلامی ایران، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و شرکای ملی و بین المللی از جمله سازمان های غیر دولتی و سازمان های بین المللی غیر دولتی حمایت خود از پناهندگان افغانستانی را به صورت پایدار تحت چارچوب برنامه چند ساله راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی که در حال حاضر توسط" اقدامات گسترش تاب آوری و راه حل ها" تکمیل شده است ، تعریف می کنند.

راه‌حل‌های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی برنامه چهار جانبه منطقه‌ای چندساله‌ای است که در سال 2012 بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و پاکستان در راستای تضمین حمایت از پناهندگان افغانستانی و یافتن راه حل های مناسب برای آنها امضاء شده است. این برنامه در ایران شامل سرمایه گذاری در فعالیتهای آموزشی و بهداشت، توانمندسازی جوانان ، توسعه مهارت ها و فرصتهای معیشتی پناهندگان و همچنین تقویت فضای حمایتی در کشور است.

ادامه راه راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغان  در برنامه اقدامات گسترش تاب آوری و راه حل های منطقه ای دیده می شود که پس ازسفر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد به ایران و منطقه  در ماه ژوئن سال 2016 صورت گرفت. این اقدامات باعث ایجاد تاب آوری در میان پناهندگان افغانستانی، آوارگان داخلی، بازگشت کنندگان وجوامع میزبان و یافتن راه حل های نوآورانه برای وضعیت آنان شده است.این برنامه بر پایه 5 رکن اصلی عمل می‌نماید: (1) :دسترسی به حمایت (در چارجوب قانونی و سیاسی) (2) دسترسی به خدمات اولیه ، (3) توانمندسازی جوانان از طریق آموزش توسعه مهارت ها و معیشت، (4) حمایت از راه حل های راهبردی و (5) حمایت ، هماهننگی و مشارکت.

در پی اولین جلسه مشترک اداره کل اموراتباع و مهاجرین خارجی وکمیساریا درخصوص راه حلهای راهبردی برای پناهندگان افغانستانی که درتاریخ 5 مهر ماه سال جاری برگزار شد، مشترکا دومین جلسه با  شرکا در تاریخ 12 اسفند ماه 1395  صورت گرفت تا در خصوص اجرای اقدامات گسترش تاب آوری و راه حل ها و ارزیابی پیشرفت حاصله درمسیر اهداف این راهبرد و تقویت دسترسی به خدمات اولیه برای پناهندگان در ایران تبادل نظر نمایند.  

 

 

Read more...

1 March 2017 - Second SSAR Partners Meeting Convened at BAFIA Premises

Over the past five years, the Government of the Islamic Republic of Iran, UNHCR and national and international partners consisting of several NGOs and INGOs have firmly rooted their assistance to Afghan refugees in the regional, multi-year framework of the Solutions Strategy for Afghan Refugees (SSAR), which is now complemented by the addition of the Resilience and Solutions Measures. 

A quadripartite multi-year regional strategy between the governments of Afghanistan, Pakistan and Iran together with UNHCR, the SSAR, was launched in 2012. The strategy aims to ensure the protection of Afghan refugees in Iran whilst seeking to find durable solutions for them in the coming years. In Iran, this includes investing in their education and health, empowering the youth and expanding skills and livelihoods opportunities while ensuring protection and asylum space in the country.

The realignment of the SSAR is reflected in the regional Resilience and Solutions Measures which was launched following the UN High Commissioner’s visit to Iran and the region in June 2016. These measures contribute to building resilience among Afghan refugees, IDPs, returnees and host communities and to finding innovative solutions to their situations. They are articulated around five key areas of intervention: (1) access to protection (policy and legal framework), (2) access to basic services (3) youth empowerment through education, skills training and livelihood support (4) support for durable solutions and (5) advocacy, coordination and partnership.

As a follow up to the first joint BAFIA-UNHCR SSAR meeting held on 26 September 2016, BAFIA and UNHCR convened their second all partners meeting on 1 March to further discuss the implementation of the Resilience and Solutions Measures, and to monitor progress towards the strategy’s objectives in enhancing and improving access to basic services for refugees in Iran.

Read more...

28 September 2016 - FAO Joins UNHCR to Improve Livelihood of Afghan Refugees in Iran

The FAO Representative to Iran received a Note of Appreciation on Wednesday (28 Sep. 2016) from his UNHCR counterpart that welcoming the Organization as the latest partner to the Solutions Strategy for Afghan Refugees (SSAR). 

The Note handed over to Mr. Serge Nakouzi, the Representative of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) to the Islamic Republic of Iran, by Mr. Sivanka Dhanapala, who represents the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in the country, highlights the contributions to be made by FAO towards SSAR objectives on livelihood related activities including livestock and fishery initiatives as well as nutritional projects in Iranian schools.

According to a press release published by the FAO Representation in Iran, the Organization is currently formulating a number of projects, one of which entitled “Capacity Building for Afghan Refugees on Fisheries and Aquaculture related skills through Practical Technical and Vocational Trainings” and which aims to provide opportunities for the refugees to earn their livelihoods in the growing Iranian fisheries and aquaculture industry.

“These trainings would, over time, enhance refugees’ financial, human and social capital and will better prepare them to find a sustainable durable solution, either in their own country or elsewhere” said Mr. Nakouzi during his meeting with UNHCR Representative in Tehran.

FAO has also invested considerable resources and technical assistance to integrate nutrition and health into schools to promote lifelong healthy eating and has been for decades promoting garden-based learning in schools for improved knowledge on nutrition and healthy life styles and agricultural skills not only among school children, but also among teachers and parents, and has been encouraging schools to create moderate-sized learning gardens for the production of a variety of fruits and vegetables -with a focus on producing micronutrient-rich vegetables and fruits- using simple techniques that are environmentally friendly.

Considering the peaceful coexistence of Afghan refugees and Iranians in the host community, FAO is also working on another project called “School Gardens for Better Nutrition in Iran for Afghan Refugees” that sees schools as golden opportunities for children of both the host community and the refugee community, to acquire the necessary knowledge and skills for them to develop into healthy, self-reliant and productive members of society.

The Government of Islamic Republic of Iran is contributing significantly to support a large community of Afghan refugees hosted in the country offering them with various livelihoods opportunities, recognizing the need to empower them to earn a decent living and to positively contribute to the society during their stay in the country.

FAO officially entered the SSAR partnership at the end of August, bringing the total number of partners to 29 including governmental organizations, UN agencies, National and International Non-Governmental Organizations.

 

Read more...

6 September 2016 - The Republic of Korea supports protection and humanitarian assistance to Afghan refugee girls in Iran

The Ministry of Foreign Affairs (MOFA) of the Republic of Korea has reaffirmed its commitment to supporting Afghan refugees in the Islamic Republic of Iran through the signing of a new Letter of Understanding with the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Iran on Monday 5 September 2016.

MOFA of the Republic of Korea will provide a voluntary financial contribution of 6 million US dollars (USD 6,000,000) to the UNHCR project “Protection and Humanitarian Assistance to Afghan refugee Girls in Iran”. In collaboration with the Bureau for Aliens and Foreign Immigrants Affairs (BAFIA) of the Ministry of Interior of the Government of the Islamic Republic of Iran, this generous contribution will support UNHCR’s humanitarian activities for refugee girls in Iran by improving their health status and self-reliance, and through ensuring their optimal access to education and sustainable livelihoods. The objectives of this project will be achieved through a variety of activities including:

  • Supporting the Universal Public Health Insurance Scheme
  • Providing assistance to maintain health facilities
  • Constructing or renovating schools
  • Supporting the provision of literacy courses
  • Procuring and distributing hygiene kits
  • Procuring and distributing sanitary kits
  • Providing business training to establish home-based enterprises
  • Providing formal vocational training

This generous contribution will be used to fund activities during the project period 1 January 2016 to 31 December 2017, and will be implemented nationwide by UNHCR Iran, in coordination with BAFIA, the Ministry of Health, the Ministry of Education, the Literacy Movement Organization, the Technical and Vocational Training Organization (TVTO) and national NGO partners.

The Ambassador of the Republic of Korea in Iran, Kim Seung-Ho, and UNHCR Representative, Sivanka Dhanapala, marked the occasion by signing a Letter of Understanding on Monday at UNHCR’s country office in Tehran. Also joining the signature ceremony was Ms. Jinyoung Park from the Humanitarian Assistance Division of MOFA. Ms. Park just arrived in Iran as part of a mission to visit refugee assistance projects including health posts, community-based initiatives, TVTO classes, a refugee settlement, and schools in Shiraz and Tehran.

For nearly four decades, the Islamic Republic of Iran has hosted and supported one of the largest urban refugee situations in the world. An estimated 951,000 registered Afghan refugees, 28,000 Iraqi refugees and some 1.5 - 2 million undocumented Afghans are currently living in Iran, many of whom are second or third generation refugees that have never been to Afghanistan. UNHCR has maintained an uninterrupted presence in the country for 32 years, and works in close coordination with BAFIA to provide protection and assistance to Afghan and Iraqi refugees throughout the Islamic Republic of Iran.

 

Read more...

شهریور 95 - پشتیبانی جمهوری کره از حمایت و کمک های بشر دوستانه به دختران پناهنده افغان در ایران

16 شهریور 1395، تهران-کمیساریا در ایران: وزارت امور خارجه جمهوری کره  با امضای تفاهم نامه جدیدی با دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در روز دوشنبه 15 شهریور 1395، باری دیگر بر تعهد خود درراستای حمایت از پناهندگان افغان در جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

وزارت خارجی جمهوری کره به صورت داوطلبانه  کمک مالی 6 میلیون دلاری به پروژه ی کمیساریا به نام "حمایت و کمک های بشر دوستانه به دختران پناهنده افغان در ایران" اعطا می کند. با همکاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور دولت جمهوری اسلامی ایران، این کمک سخاوتمندانه از فعالیت های بشردوستانه ی کمیساریا برای دختران پناهنده در ایران در راستای بهبود سطح سلامت و خوداتکایی آنان، تضمین دسترسی بهتر آنان به آموزش و معیشت پایدار، حمایت خواهد کرد؛ اهداف این پروژه از طریق فعالیت های متعددی حاصل می شود که از جمله ی آن ها موارد زیر است:


•    حمایت از طرح بیمه سلامت
•    مساعدت در حفاظت از امکانات بهداشتی درمانی
•    احداث و نوسازی مدارس
•    حمیات از ارائه کلاس های سواد آموزی
•    تهیه و توزیع بسته های بهداشتی
•    تهیه و توزیع بسته های بهداشتی مخصوص بانوان
•    ارائه آموزش های کسب و کار برای ایجاد کار در منزل
•    ارائه آموزش های فنی حرفه ای

این کمک سخاوتمندانه در جهت تامین هزینه ی پروژه هایی طی دوسال از اول ژانویه 2016 تا 31 دسامبر2017 صرف خواهد شد. در سراسر کشور توسط کمیساریا با همکاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، نهضت سواد آموزی، سازمان فنی و حرفه ای و سازمان های غیر دولتی  ایرانی اجرا خواهند شد.
            
به همین مناسبت در روز دوشنبه آقای سیونگ-هو کیم, سفیر جمهوری کره در ایران, و آقای سیوانکا داناپالا, نماینده ی کمیساریا, تفاهم نامه ای رادرمحل دفترکمیساریا در تهران امضا کردند. خانم جیونگ پارک از بخش کمک های بشر دوستانه وزارت امور خارجه کره نیز در این مراسم حضور داشتند. خانم پارک به تازگی جهت بازدید از پروژه های کمک رسانی به پناهندگان از جمله خانه های بهداشت، طرح های جامعه محور، کلاس های فنی حرفه ای، مهمانشهر پناهندگان ومدارس درشیراز و تهران به ایران سفرکرده اند.

جمهوری اسلامی ایران حدود چهار دهه میزبان و حامی یکی از بزرگترین جمعیت های پناهندگان شهری در جهان است. تقریبا 951،000 پناهنده ثبت شده افغان و 28،000 پناهنده عراقی و حدود 1.5 تا 2 میلیون افغان فاقد مدارک قانونی در ایران زندگی می کنند که بسیاری از آن ها نسل دوم و سوم پناهندگانی هستند که هرگز به افغانستان سفر نکرده اند. کمیساریا با 32 سال حضور بی وقفه در ایران و همکاری تنگاتنگ با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، از پناهندگان افغان و عراقی در سراسر ایران حمایت می کند.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time