UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

فروردین 97 - گرامیداشت روز جهانی بازتاب نسل زدایی 1994 قوم توتسی در رواندا

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد با همکاری انجمن ایرانی مطالعات بین الملل، برنامه گرامیداشتی به مناسبت روز جهانی بازتاب نسل زدایی 1994 قوم توتسی در رواندا(7 آوریل برابر با 18 فروردین) با حضور حدود 30 نفر از اعضای انجمن و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حقوق و روابط بین الملل در 20 فروردین 1397 در سالن کنفرانس ساختمان سازمان ملل متحد در تهران برگزار نمود.

در ابتدای جلسه خانم دکتر ماریا دوتسنکو، رئیس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد پس از خوشامد گویی و سپاس از انجمن ایرانی مطالعات بین الملل برای همکاری مستمر با مرکز، به قرائت پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت این روز پرداخت و به هفتادمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد. ایشان  نکاتی در باب "بیانیه تهران" مطرح کرد که در نخستین کنفرانس بین المللی حقوق بشر به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب  اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1968 در تهران مصوب شد. در ادامه آقای دکتر ضیاالدین صبوری با قدردانی از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، سخنانی درباره جرائمی چون نسل زدایی و این پدیده شوم در رواندا ایراد داشت.

 جلسه با کارگاه آموزشی "بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد" با تاکید بر نسل زدایی در رواندا و موضوع حقوق بشر ادامه یافت. برگزار کننده کارگاه  خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد بود که  به معرفی وب سایت مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد با تاکید بر بخش فارسی آن درحوزه حقوق بشر و کنوانسیون های کلیدی حقوق بشری پرداخت. سپس سه راه ورود به مبحث حقوق بشر از وب سایت جهانی سازمان ملل متحد شامل "صیانت از حقوق بشر"، "حقوق بشر بین موضوعات جهانی و "راهنمای پژوهش در زمینه حقوق بشر"از وب سایت کتابخانه مجازی دگ همرشولد را معرفی کرد.

بر بخش هایی مانند کمیساریای عالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر و نهادهای مبتنی بر معاهدات تاکید شد. شرکت کنندگان روش استفاده از  پایگاه های اطلاعاتی بازیابی اسناد نهادهای مبتنی بر منشور و مبتنی بر معاهدات را آموختند. دو ویدئو با موضوع "نسل زدایی در رواندا" و "اعلامیه جهانی حقوق بشر" به نمایش در آمد.  

نسخه هایی از منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و برگه اطلاعاتی نظام ملل متحد به دانشجویان تقدیم شد.

خانم الهام ابراهیمی، مدیر روابط عمومی انجمن ایرانی مطالعات بین الملل، که هماهنگی اجرای برنامه را به عهده داشت، ضمن ابراز رضایت شرکت کنندگان از جلسه آموزشی، اظهار امیدواری کرد، برگزاری این جلسات تداوم یابد.

کارگاه آموزشی "بازیابی اطلاعات و اسناد ملل متحد" به عنوان یک فعالیت اطلاع رسانی و آموزشی مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد مرتبا برای گروه های علاقه مند برگزار می شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شرکت در این کارگاه ها و چگونگی برگزاری آن با خانم نازنین قائم مقامی فراهانی به آدرس ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  و یا  شماره تلفن 22873837 تماس حاصل فرمائید.

Read more...

10 April 2018 - Commemoration of the Day of Reflection on the Genocide in Rwanda

  • Published in Other

UNIC Tehran in cooperation with the Iranian International Studies Association (IISA),held a commemorative event on the occasion of the International Day of Reflection on the1994 Genocide against the Tutsi in Rwanda with participation of some 30 graduate students on 9 April 2018 at the UN building.

At the beginning of the session, UNIC Director Dr. Maria Dotsenko after her welcoming remarks, read the UN Secretary-General’s message on the Day. She also reminded the audience about important role which Iran has always played/playes within UN, as one of 51 founding Member States and that Iran hosted the first International Human Rights Conference 50 years ago, in April 1968, where historical Tehran Proclamation was adopted. 

She also highlighted that UNIC published again the Persian translation of the Universal Declaration of Human Right, which celebrates its 70th anniversary this year and distributed copies of it and other UN multimedia materials in Persian.

Then the Secretary of IISA Dr. ZiaodinSabourithanked UNIC for the continued cooperation with their Association and briefed the participants on genocide in Rwanda.

The programme continued with “Finding UN Information and Documentation” workshop with a focus on “Human Rights and Genocide in Rwanda”.

The workshop was conducted by the UNIC Reference Assistant Ms. Nazanin Ghaemmaghami-Farahani. She introduced the Information and Educational Outreach Programme on Rwanda Genocide run by the United Nations Department of Public Information and focused on the history of Rwanda through the timeline on the page. Documents on war crimes and crimes against humanity including genocide were also introduced. Then the participants became familiar with the UN Office on Genocide Prevention and the Responsibility to protect webpage and the definition of atrocity crimes.

In the framework of the public awareness campaign, dedication to the 70th anniversary of the Universal Declaration on the Human Rights, the Reference Assistant introduced the human rights section on the UNIC bilingual webpage.  On the UNwebsite she focused on  “Protect Human Rights” webpage as well as “Human Rights” webpage among global issues and Dag Hammarskjold Library (DHL) research guide on UN Documentation: Human Rights.

The Office of the High Commissioner for Human Rights(OHCHR), the Human Rights Council as well as the human rights treaty bodies were navigated and  the students learnt to use treaty based and charter based bodies documents databases separately. 

Persian copies of UN Charter, Universal Declaration of Human Rights and the UN System Chart were distributed among the participants. 

UN videos on human rights with Persian subtitles (done by UNIC inters) were screened.

The Head of the Public Relations of IISA Ms. ElhamEbrahimi found the workshop very useful and hoped that UNIC could hold more sessions with the IISA members and interested students.

Workshops “Finding UN Information and Documentation” are regularly organized by the UNIC for all interested groups. For more information about how to attend these workshops and learn how to navigate the UN web site, please contact UNIC: Reference Assistant Ms. Nazanin Ghaemmaghami (e-mail: nazanin.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – Tel. No.: 0098 21- 22873837)

Read more...

بهمن 96 - آشنایی با اطلاعات و اسناد ملل متحد در حوزه صلح و امنیت بین المللی

تهران - در جلسه مشترکی که با همت انجمن ایرانی مطالعات  سازمان ملل متحد و همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران  در 26 بهمن ماه 1396 در سالن کنفرانس ساختمان سازمان ملل برگزار گردید، حدود 25 نفر از پژوهشگران، دانشجویان و اعضای انجمن و کارآموزان مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد حضور یافتند.

خانم نازنین قائم مقامی که عهده دار برگزاری کارگاه آموزشی بود، به معرفی مدخل هایی پرداخت که از وب سایت ملل متحد می توان به موضوع صلح و امنیت بین المللی دست یافت. از جمله:  حفظ صلح و امنیت بین المللی به عنوان محور اصلی کار ملل متحد، صلح و امنیت بین المللی بین موضوعات جهانی، و  راهنمای پژوهش کتابخانه دگ همرشولد.

در این جلسه وب سایت های شورای امنیت، مجمع عمومی، عملیات حفظ صلح، نیروهای حافظ صلح، اداره ملل متحد در امور خلع سلاح،  موسسه پژوهشی خلع سلاح ملل متحد و دانشگاه صلح ملل متحد مرور شد.  شرکت کنندگان همچنین با وب سایت کتابخانه دگ همرشولد، نشانه های اسناد ملل متحد، چند پایگاه اطلاعاتی کتابخانه و موضوع صلح و امنیت بین المللی در بین سایر موضوعات آشنا شدند. 

نسخه هایی از منشور ملل متحد و نمودار سازمانی ملل متحد به زبان فارسی بین شرکت کنندگان توزیع شد.

کارگاه آموزشی "بازیابی اطلاعات و اسناد ملل متحد" به عنوان  فعالیت اطلاع رسانی و آموزشی مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد مرتبا برای گروه های علاقه مند برگزار می شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شرکت در این کارگاه ها و چگونگی برگزاری آن با خانم نازنین قائم مقامی فراهانی به آدرس ایمیل This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   و شماره تلفن 22873837 تماس حاصل فرمائید.

Read more...

15 Feb 2018 - Finding information on peace and security through the UN website

  • Published in Other

Tehran - In a joint event held by the Iranian Association of UN Studies (IAUNS) and United Nations Information Centre (UNIC)-Tehran, some 25 researchers, students and members of IAUNS were briefed about retrieving the UN-related information and documentation.

The discussion focused on peace and security and it was held on 15 February 2018 at the UN building. 

UNIC Reference Assistant Ms. Nazanin Ghaemmaghami elaborated on an overview of peace and security as a global issue and its related links such as University for peace. Then the participants navigated through the webpage of “Maintaining International Peace and Security” including Security Council, General Assembly, peacekeeping, Peacebuilding Commission, countering terrorism and disarmament.

Ms. Ghaemmaghami also explained how to retrieve UN documentation and information from Dag Hammarskjold Library’s (DHL) web page and gave an overview of document symbols and important information-searching tools located through DHL resources and databases, including the United Nations Bibliographic Information System (UNBISnet), Official Document System(ODS). 

Copies of the UN Charter and the UN System Chart in Persian were distributed among students. 

Workshops “Finding UN Information and Documentation” are regularly organized by the UNIC for all interested groups. For more information about how to attend these workshops and learn how to navigate the UN web site, please contact UN Information Center: Reference Assistant Ms. Nazanin Ghaemmaghami (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  – Tel. No.: 0098 21 22873837)

Read more...

آذر 96 - گرامی داشت روز جهانی افراد دارای معلولیت به وسیله جوانان معلول ولی با هوش و توانمند

تهران – سرکار خانم مریم ظریف همسر محترم جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف وزیرامور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مهمان افتخاری در مراسم ویژه ای بود که به وسیله بنیاد خیریه رشد و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت برگزار گردید. بیش از 30 کودک معلول به همراه والدین و مربیان همچنین داوطلبان بنیاد رشد در این مراسم شرکت کردند که در محل بنیاد رشد در 20 آذر 1396 برگزار گردید.  

در این مراسم کودکان، اشعاری به زبان های فارسی وانگلیسی برای حاضران قرائت کردند و سپس حرکات نمایشی و ورزش رزمی کارته  انجام دادند و از موفقیت های خود در ورزش، قرائت قران، کارهای هنری همچنین چالش هایشان در زندگی روزمره برای شرکت کنندگان صحبت کردند. 

سرکار خانم دکتر ظریف خطاب به شرکت کنندگان گفت در این مراسم بسیار از مشاهده این عزیزان تلاشگر تحت تاثسر قرار گرفتم. هنگامی که شاهد با احساس خواندن سرود جمهوری اسلامی ایران به وسیله پسری با "سندروم دان" بودم ، اشک در چشمانم حلقه بست. در آن موقع همه حاضران که به احترام سرود و آن پسر خردسال ایستاده بودند او را مدت ها  تشویق کردند.

ایشان افزود توانایی ها و دستاورد های این کودکان فوق العاده ، باور نکردنی و الهام بخش است. می دانم تا چه حد زندگی برای مادران و خانوادها ی آنان سخت است و اینجانب تلاش و تعهد شما را نسبت به این کودکان تحسین می نمایم. تبحر، عشق و تعهد  مربیان و مدیریت مدارس آنان کمک شایانی به موفقیت این کودکان می کند. از اینکه بسیاری از این کودکان با وجود چالش های پیش رویشان، مشغول فراگیری زبان خارجی هستند و در رقابت های ورزشی  قهرمان شده اند تحت تاثیرقرار گرفتم. اینجانب در خواست های شما را به مسئولان منتقل خواهم کرد.   

در ادامه این کودکان عکس یادگاری با خانم ظریف و خانم ماریا دوتسنکو، رییس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد گرفته و با آنان گفتگو کردند.

یکی از دختران جوان ورزشکار به نام ملیکا با لبخندی ضمن در آغوش گرفتن خانم ظریف به ایشان گفت "دوستت دارم و از شما برای حضور در این مراسم و بودن  کنار ما سپاسگزارم."

خانم ماریا دوتسنکو گفت مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد سپاسگزار تلاش های  بنیاد رشد است که  در اداره اطلاعات همگانی و شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد پذیرفته شده است.   تعهد مربیانی مانند خانم عامری و سایرین که با ایثار و محبت به این نوجوانان کمک می نمایند تا احساس غرور کرده و خود را بخشی از جامعه در نظر گیرند، تحسین برانگیز است. حمایت سخاوتمندانه خیران و حامیانی مانند خانواده محترم میر محمد صادقی تحول چشگیری در زندگی این جوانان به وجود می آورد.

در ادامه  صنایع دستی سنتی که به وسیله این کودکان معلول ساخته شده بود به نمایش در آمد.

در این مراسم ویدئوی آموزشی حقوق بشر با زیر نویس فارسی برای حاضران به نمایش در آمد همچنین پوستر های هفتادومین سالگرد تصویب اعلامیه حقوق بشر در معرض دید شرکت کنندگان قرار گرفت. ویدئو و پوستر به وسیله کار آموزان مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد ترجمه و زیر نویس شده بود.

حمایت سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی ایران  از کودکان معلول قابل تقدیر است. کودکان حاضر در این مراسم از مدرسه کودکان معلول شهید بهشتی واقع در تهران پارس برای این مراسم گرد آمده بودند.

برای کسب اطلاعات بیستر به پیوند زیر مراجعه فرمایید:   https://goo.gl/5NP5ba

Read more...

11 Dec 2017 - Youngsters with disabilities but with diverse abilities, talents mark Day of Persons with Disabilities

  • Published in Other

TEHRAN - Madam Maryam Zarif, the wife of the Foreign Minister was a guest of honor at the special ceremony organized by the Roshd Charity Foundation with the UN Information Center’s support on International Day of Persons with Disabilities.   More than 30 children with disabilities with their parents, teachers and Roshd volunteers participated in the event, held on 11 December 2017 at the Roshd Foundation Complex. 

Children recited poetry in Persian and English, singed songs, played games, showed art of karate and told the audience about their successes in sports, in reciting the Holy Quran, in education and art and the challenges of everyday life.  

“I had tears on my eyes, when a little boy with Down syndrome, affectionately sang the Islamic Republic of Iran’s anthem.  The whole audience stood up to applaud and share his pride!” smiled Madam Zarif.

“These children’s abilities and achievements are amazing and really inspiring!  I know how difficult the life is for the mothers and families, and I admire your strength and commitment to your kids.  Professionalism, love and dedication of their teachers and school management contributed to the successes of these able kids.  It was impressive to learn that many kids know other languages, won special sport competitions and championships, despite of all challenges.  I will convey your requests for support to the authorities,” added Madam Zarif.  

They received special awards from Madam Zarif and UNIC Director Maria Dotsenko and enjoyed conversations and taking photos with the guests of the event. 

“I love you and thank you for coming, for being with us,” beamed with the smile 20-years old Melica, who has black belt in karate, while hugging Madam Zafir.

“UNIC really appreciates all efforts of our partners from Roshd Foundation, which is accredited by Department of Public Information and affiliated with the ECOSOC.   Devotion of teachers, like Madam Ameri and others, who give warmth of their hearts to these youngsters, helps them to feel proud and included.  Generous support of donors, such as Mir-Mohammad Sadeghi family, makes enormous difference in life of these young people,” said Maria Dotsenko, UNIC Director.

Traditional Iranian handicrafts made by children were displayed. 

Human Rights educational video with Persian subtitles was screened and posters in Persian on 70th anniversary of Universal Declaration of Human Rights were displayed as well as other promotional materials were distributed.  Video and poster were translated by UNIC interns.

Iranian authorities support children with disabilities through the Iranian Welfare Organization. Children came from Shahid Beheshti Disabled Children School in Tehranpars.

For more information, please visit the link below: https://goo.gl/8R1mY2

Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time