UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

اسفند 95 - رئیس اجرائی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد خطاب به شرکت کنندگان: چالش مواد مخدر همچنان "هولناک" است

28 فوریه 2017 -  م اجرائی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، یوری فدوتوف، خطاب به شرکت کنندگان عالی رتبه در کنفرانس تهران که در تاریخ 9 اسفند 1395 (27 فوریه 2017) در تهران برگزار شد گفت که ارزش مواد افیونی که به خارج از افغانستان قاچاق می شود "مبهوت کننده" است.

رئیس دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با اشاره به مسیر بالکان به عنوان نمونه گفت که عایدات غیر قانونی ناشی از قاچاق مواد افیونی افغانستان به 28 میلیارد دلار می رسد. این رقم نه تنها بیشتر از تولید ناخالص داخلی افغانستان است، بلکه این مسیر تنها یکی از سه مسیر اصلی قاچاق به خارج از افغانستان است. آقای فدوتوف خطاب به حضار گفت که گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد پیرامون تریاک در افغانستان که در سال 2016 منتشر شد، نشان داد که کشت خشخاش با 10 درصد افزایش به 000, 201 هکتار رسیده بود. تولید تریاک هم با 43 درصد افزایش به 800 ,4 تن رسید که ناشی از میزان بالای محصول تریاک بود.

آقای فدوتوف همچنین گفت که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از طریق همکاری با شرکای بین المللی و منطقه ای به منظور ارتقای همکاری علیه خطرات تروریسم و جرم سازمان یافته فراملی و همچنین بهبود همآهنگی منطقه ای کنترل مواد مخدر، به این معضل پاسخ داد. فعالیت ها، تحت عنوان " رویکرد واحد و هماهنگ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای میانه و غربی" شامل تلاش ها تحت برنامه منطقه ای برای افغانستان و کشورهای همسایه، و برنامه منطقه ای برای اروپای جنوب شرقی و همچنین برنامه های کشوری افغانستان، ایران و پاکستان می شود.

تعدادی از ابتکارهای یکپارچه زیربنای این فعالیت ها را تشکیل می دهند. یکی از این ابتکارها، ابتکار سه جانبه، کارشناسان از سه کشور افغانستان، ایران و پاکستان را به منظور تبادل اطلاعات و اقدامات خوب در زمینه اجرای قانون و برای اجرای عملیات مشترک علیه قاچاقچیان در واحد برنامه ریزی مشترک در تهران گردهم آورد. آقای فدوتوف اظهار داشت که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد قصد دارد برای تکمیل این فعالیت ها، یک شبکه ضد پولشوئی در تهران برای مبارزه با تأمین تروریسم منطقه ای ایجاد کند.

یک فعالیت مهم دیگر در قالب "رویکرد واحد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد" ابتکار شبکه سازی شبکه ها به منظور ایجاد پلی ارتباطی بین دستگاه های اجرای قانون در طول مسیرهای اصلی قاچاق مواد افیونی است. سازمان های دخیل در این روند شامل: مرکز همآهنگی و اطلاعات منطقه ای آسیای میانه (CARICC)، واحد برنامه ریزی مشترک و مرکز اطلاعات کیفری خلیج مستقر در دوحه برای مبارزه با مواد مخدر است.

آقای فدوتوف همچنین اظهار داشت که طیف گسترده ای از فعالیت های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در منطقه به منظور حمایت از سند برآیند اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون مشکل مواد مخدر جهان در ماه آوریل اجرا می شوند (UNGASS 2016). او تأکید کرد که کنفرانس بروکسل پیرامون افغانستان در اکتبر گذشته نیز نیاز به تمرکز بر مواد مخدر، جرم، فساد و تروریسم در منطقه را تقویت کرد. آقای فدوتوف همچنین گفت: "اما تعهدهای سیاسی در بالاترین سطح هم نیاز به حمایت، از جمله حمایت منابع مالی، دارند."

آقای فدوتوف در کنفرانس بین المللی تهران پیرامون همکاری علیه مواد مخدر و جرم سازمان یافته مربوط به آن سخن گفت. وزرا، سفرا و کارشناسان از آسیای میانه و فراسوی آن در این اجلاس گردهم آمدند  تا در مورد مشکل مواد مخدر و جرم به بحث و تبادل نظر بپردازند.

در پایان کنفرانس، برگزارکنندگان سند نهائی را صادر کردند و ضمن قدردانی از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، بر این اصل که افغانستان و کشورهای ترانزیت مواد مخدر در منطقه همچنان با چالش های چندگانه رو به رو هستند، صحه گذاردند و بر نیاز مستمر برای همکاری و حمایت، از جمله ارائه مساعدت فنی به منظور ارتقای ظرفیت ها برای پرداختن به مشکل مواد مخدر  تأکید کردند.

آقای فدوتوف ضمن اظهار نظر در خصوص سند نهائی گفت: " نتایج این کنفرانس مطالب مفیدی برای شصتمین اجلاس کمیسیون مواد مخدر و همچنین تلاش ها برای اجرای اقدامات بعد از اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2016 در بر خواهد داشت." مدیر اجرائی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، به عنوان بخشی از سفر خود به ایران، با آقای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، و آقای عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر دیدار و گفتگو کرد.

برای اطلاعات بیشتر:

سند نهائی:"کنفرانس بین المللی تهران پیرامون همکاری برای مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان یافته مربوط به آن"

گزارش وضعیت تریاک افغانستان در سال 2016

رویکرد واحد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای اروپا، آسیای میانه و غربی

ابتکار سه جانبه

اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل پیرامون مشکل مواد مخدر در جهان

 

Read more...

28 February 2017 - Illicit drug challenge remains "formidable", UNODC Chief tells Tehran audience

  • Published in Drugs

28 February 2017 - The value of opiates trafficked out of Afghanistan is "staggering", UNODC Executive Director, Yury Fedotov, told an audience at a high-level conference in Tehran, on 27 February.

Taking the Balkans route as an example, the illicit proceeds of trafficked Afghan opiates amounts to $28 billion said the UNODC Chief. This figure exceeded not just the gross domestic product of Afghanistan, but it was also only one of the three main trafficking routes flowing out of the country. Mr. Fedotov told the audience that a UNODC report on opium grown in Afghanistan published in 2016 showed that poppy cultivation had increased by 10 per cent to 201,000 hectares. Production, driven by the high opium yield, had risen also by 43 per cent to 4,800 tonnes.

UNODC was responding, Mr. Fedotov said, by working with regional and international partners to build greater cooperation against transnational organized crime and terrorism threats, as well as refining regional drug control coordination. Known as the "One UNODC Concerted Approach for Europe, West and Central Asia", activities included efforts under the Regional Programme for Afghanistan and Neighbouring Countries, and South Eastern Europe, the Programme for Central Asia, and the Country Programmes for Afghanistan, Iran and Pakistan.

Underpinning these activities were a number of other integrated initiatives. One such programme, the Triangular Initiative, brought together Afghanistan, Iran and Pakistan to share information and good practices on law enforcement, and to conduct  joint operations against the traffickers founded on the intelligence of a Tehran-based Joint Planning Cell. Mr. Fedotov said UNODC was planning to complement these activities by setting up a regional anti-money laundering network in Tehran to counter regional terrorism financing.

Another important activity within the "One UNODC approach" is the Networking the Networks initiative to build bridges between law enforcement bodies along the major opiate trafficking routes. Organizations involved in this process included: the Central Asian Regional Information and Coordination Centre (CARICC) , the Joint Planning Cell and the Doha-based Gulf Criminal Information Centre for Combatting Drugs, among others.

The broad range of UNODC's activities in the region, Mr. Fedotov said, were undertaken to also support the outcome document of last April's UN General Assembly Special Session on the world drug problem (UNGASS 2016). He stressed that last October's Brussel's Conference on Afghanistan had also reinforced the need to focus on illicit drugs, crime, corruption and terrorism in the region. But, Mr. Fedotov said, "high level political commitment and pledges must be backed by the required support, including financial resources."

Mr. Fedotov was speaking at the Tehran International Conference on Cooperation against Illicit Drugs and related Organized Crime, which brought together Ministers, ambassadors, experts and others from Central Asia and beyond to discuss drugs and crime.

At the end of the conference, organizers issued conclusions commending UNODC and recognizing that "Afghanistan and the transit countries in the region continue to face multifaceted challenges, and reaffirm[ing] the continuing need for cooperation and support, including the provision of technical assistance to, inter alia, enhance their capacities to effectively address and counter the  drug problem".

Commenting on the conclusions, Mr. Fedotov said, "The Conference's conclusions are useful inputs for the forthcoming 60th Session of the Commission on Narcotic Drugs and the ongoing post-UNGASS 2016 implementation efforts." As part of his overall mission to Tehran, the UNODC Executive Director also met with Mohammad Javad Zarif, Minister of Foreign Affairs and Abdolreza Rahmani Fazli, Minister of Interior and Secretary General of Drug Control Headquarters.   

Further Information:

Conclusions: "Tehran International Conference on Cooperation against Illicit Drugs and related Organized Crime"

Afghanistan Opium Survey 2016

One UNODC Concerted Approach for Europe, West and Central Asia

Triangular Initiative

UN General Assembly Special Session on the world drug problem

 

Read more...

آذر 95 - ایران بر نقش سازمان های غیر دولتی و جامعه مدنی بر کنترل مواد مخدر تأکید کرد

همایش ملی درخصوص کنترل مواد مخدر با تأکید بر نقش سازمان های غیر دولتی، جامعه مدنی و رسانه ها توسط وزارت کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران در 14 آذرماه 1395 در تهران برگزار شد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران و اعضای جامعه بین المللی برای پیوستن به همتایان ایرانی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی به این کنفرانس دعوت شدند.  شماری از چهره های معروف سینما، خوانندگان و ورزشکاران نیز در این مراسم حضور داشتند.

جناب آقای عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر محترم کشور، و آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، ، در این مراسم شرکت نمودند و چالش های مصرف مواد مخدر در جامعه و نقش سازمان های غیر دولتی و نهاد های جامعه مدنی را متذکر شدند.

وزیر کشور بر نقش محوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در همکاری با دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه چالش های مربوط به مواد مخدر و جرم و جنایات ناشی از آن تأکید کردند. ایشان در ادامه دستاوردهای اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر در همکاری نزدیک با سازمان های غیر دولتی در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و مراقبت از اچ آی وی را تأکید نمودند. ایشان همچنین تعهدات جامعه بین المللی را در همکاری با ایران در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر،که از افغانستان نشأت می گیرد و از طریق مسیر بالکان  به کشورهای اروپایی می رسد،  متذکر شدند. آقای رحمانی فضلی نگرانی خود را نسبت به تعداد زیاد زندانیان جرائم مواد مخدر در کشور ابراز داشتند. ایشان همچنین تصریح کردند 50 درصد از جمعیت کل زندانیان در ایران قاچاقچیان مواد مخدر و سوء مصرف کنندگان مواد مخدرهستند. این در حالی است که 60 درصد از سرقت های انجام شده و 50 درصد طلاق های صورت گرفته در جامعه رابطه مستقیم و معناداری با  کسب و کار مواد مخدر دارد. ایشان بر جنبه های مثبت فعالیت های کاهش آسیب تأکید و خاطر نشان کردند که هر گونه تلاش انجام شده، چه در راستای  کاهش عرضه مواد و چه کاهش تقاضا، به طور مستقیم تحت تأثیر اقدامات کاهش آسیب می باشند.

آقای رحمانی فضلی از رسانه ها و همه آحاد مردم جامعه خواستند تا دست در دست یکدیگر نهاده و علیه این تهدید بزرگ "مواد مخدر و مصرف آن در جامعه"  تلاش نمایند.

آقای جهانگیری، معاون اول رئيس جمهور، بر نقش خانواده در پیشگیری از مصرف مواد مخدر در میان جوانان تأکید نمودند. ایشان به شماری از تهدیدات جدی در جامعه همچون فقر، نرخ بالای طلاق و فساد مالی  اشاره کردند و اذعان داشتند که این تهدیدات،  اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر روند فزاینده مصرف مواد مخدر در جامعه دارند. آقای جهانگیری از سازمان های غیر دولتی و جامعه مدنی دعوت نمودند تا با مؤسسات دولتی همکاری نمایند و گام های جدی تری در پیشگیری و کنترل مواد مخدر بردارند.

 

Read more...

4 December 2016 - Iran emphasized on the role of NGOs and Civic Society in drug control

  • Published in Drugs

The Iranian Ministry of Interior and Drug Control Headquarters held a national conference on drug control with emphasis on the Non-Government Organisations and Civic Society and media in Tehran on 4 December 2016.

UNODC Iran and members of international community were invited to join the Iranian counterparts from government and non-government sectors in the event. A number of famous cinema stars, singers, and athletes were invited to the events.

Minister of Interior Abdolreza Rahmani Fazli and First Deputy of President Ishaq Jahangiri attended the event and addressed the audience on challenges of drug abuse and role of the NGOs and CSOs in the society.

Minister Fazli underlined the pivotal role that UNODC as the main international body plays in cooperating with Iran on drugs and crime related drug challenges. The main achievements of Drug Control Headquarters in closely cooperating with the civic organisations on drug prevention and abuse and HIV care was highlighted by the Minister. Minster Fazli also addressed international community in meeting their obligations in cooperating with Iran in preventing the trafficking of opiates that originates from Afghanistan and reaches the European states through the Balkan route. Minister Fazli raised concern about high number of drug related prisoners in the country. He reiterated that 50% of total prison populations in Iran are drug trafficking and drug abuse prisoners; while 60% of robberies and 50% of divorce rate have direct links to drug business and drug use. Minister Fazli further underline the positive aspects of harm reduction indicating that both drug supply and drug demand reduction efforts are directly influenced by harm reduction measures.

Mr. Fazli asked the media and all walks of life to come together and collaborate against the menace of the drug and drug use in the society.

Vice president Jahangiri emphasized on the role of the family in early prevention of drug use among the youth. He referred to a number of serious threats faced by the public including poverty, high number of divorce rate, and financial corruption that have direct and in-direct effects on the rising trends of drug abuse in the society. Mr.Jahangiri called for the national NGOs and community-based organization to work closely with government institutions in order to take more strong steps against on drug prevention and control.

Read more...

آبان 95 - تقویت مدیریت مرزها و ظرفیت‌های پیشگیری از جرایم در پلیس افغانستان

همکاری‌های منطقه‌ای پیرامون مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی نه تنها برای توسعه باثبات و پایدار افغانستان، بلکه برای مقابله با چالش‌های مرتبط با افزایش تولید مواد مخدر و قاچاق هروئین نیز حائز اهمیت است.

در این زمینه و به عنوان ماحصل یک تفاهم‌نامه امضا شده توسط وزرای امور خارجه ایران و ایتالیا در نیویورک، به منظور ارتقاء ثبات و توسعه در افغانستان، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران (UNODC) در ماه نوامبر سال 2016 یک کارگاه آموزشی را در تهران، برای 15 افسر مبارزه با مواد مخدر از استان‌های مختلف افغانستان، هماهنگی و سازماندهی کرد. این رویداد در سایه همکاری نزدیک برنامه منطقه‌ای برای افغانستان و کشور‌های همسایه و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران (UNODC) برگزار شد.

این کارگاه آموزشی دومین کارگاه از مجموع سه کارگاهی بود که طرفین ایرانی و ایتالیایی در سطوح پایه، متوسط ​​و پیشرفته بر اجرای آن توافق کرده بودند. این کارگاه توسط مدرسان ایرانی و ایتالیایی "اجرای قانون" اجرا شد. هدف کلی از برگزاری این کارگاه آموزش ​​افسران رده‌های متوسط پلیس افغانستان بود که در اقدامات کنترل مواد مخدر، در مواردی که از طریق نیازسنجی توسط هر دو طرف ایرانی و ایتالیایی در جلسات متعدد با همتای افغان خود انجام شد، فعال بودند.

در طول آموزش افسران ارشد پلیس افغانستان با ساختار کلی پلیس دو کشور ایران و ایتالیا آشنا شدند و در چند موضوع مختلف از جمله شناسایی مخفیگاه‌ها، استفاده از فناوری در شناسایی و از بین بردن گروه‌های جنایتکار، عملیات‌ مشترک و تحویل تحت نظارت آموزش‌هایی دیدند.

به منظور آشنایی بیشتر شرکت‌کنندگان با تخصص‌های موجود در ایران و نشان دادن میزان حمایت ارائه شده توسط آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی به فعالیت‌های پلیس، شرکت‌کنندگان این فرصت را داشتند تا از برخی از تجهیزات، از جمله دستگاه‌های اشعه ایکس و اسکنرها، در محل ورود و همچنین آزمایشگاه‌های تخصصی پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران در طول کار روزانه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی بازدید کنند.

در پایان افسران پلیس افغان رضایت خود را نسبت به مواد آموزشی ارائه شده ابراز نمودند و خواستار برگزاری رویدادهای مشابه بیشتر شدند. مراسم اختتامیه در حضور رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران، سفرای ایتالیا و افغانستان در ایران و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران (UNODC) برگزار شد.

 

Read more...

15 November 2016 - Strengthening border management and interdiction capacities of Afghan police

  • Published in Drugs

Regional cooperation on political, security and economic issues is important not only towards the stable and sustainable development of Afghanistan but also to addressing the serious challenges posed by increasing opiates production and heroin trafficking.

In this context and as the result of a Memorandum of Understanding signed in New York by Ministers of Foreign Affairs of Iran and Italy to promote the stabilization and development in Afghanistan, and UNODC Iran coordinated and organized training for 15 Counter Narcotics officers from various provinces of Afghanistan in Tehran in November 2016. This event was held thanks to the close cooperation of the Regional Programme for Afghanistan and Neighbouring Countries and UNODC Iran.

This training workshop was the second of three workshops agreed upon between Iranian and Italian side at basic, intermediate and advanced levels. This workshop was run by Iranian and Italian law enforcement instructors. The overall objective was to train middle ranked Afghan police officers who were active in counter narcotics measures on the modules identified through needs assessment conducted by both Iranian and Italian side in several meetings with their Afghan counterpart.

Throughout the training the Afghan senior police officers were introduced to general police structure of both Iran and Italy and were trained on several different modules including identification of hidden concealments, use of technology in identification and dismantling of criminal groups, joint operations and control delivery operations. 

To further familiarize the participants with available expertise in Iran and reflect the amount of support provided by Forensic labs to the police work, the participants had the opportunity to visit some of the equipment including x-ray and scanners during daily work at the Imam Khomeini International Airport (IKIA) at entry point as well as the Islamic Republic of Iran Anti-Narcotic Police specialized laboratories.

In the end the Afghan Police officers expressed their satisfaction over the training materials provided to them and requested organization of more similar events. The closing ceremony was held in the presence of the head of the Iranian Anti-Narcotic Police, Ambassadors of Italy and Afghanistan to Iran and UNODC Iran.

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time