UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

Items filtered by date: Friday, 05 May 2017

اردیبهشت 96 - بیانه دکتر باباتونده اوسوتی مهین مدیر اجرائی صندوق جمعیت ملل متحد بمناسبت روز جهانی ماما

صندوق جمعیت ملل متحد تلاشهای قهرمانانه و زندگی بخشی که ماماها هرروز و بطور معمول در شرایط چالش برانگیز انجام میدهند را جشن می گیرد. باید از ماماها تشکرنمود که میلیونها زن را قادر می سازند تا توانائی حق جنسی و دسترسی به خدمات بهداشت باروری شامل تنظیم خانواده داوطلبانه را داشته باشند. این خدمات داشتن زایمان های ایمن و بارداری های خواسته و سالم را تضمین می نماید.

هنوز تعداد بسیاری از زنان با کمبود دسترسی به این خدمات روبرو هستند. در نتیجه، هرسال بیش از 300،000 زن جان خود را درطول بارداری و درحین زایمان ازدست میدهند ، حدود 3 میلیون نوزاد تا یک ماهگی زنده نمی مانند و حدود دو و نیم ملیون نوزاد زنده به دنیا نمی آیند. نجات جان بیشتر آنان توسط ماماهای دوره دیده و درچهار چوب نظام سلامت مستحکم امکان پذیر بود.

صندوق جمعیت ملل متحد از آموزش و کار ماماها در بیش از 100 کشورحمایت مینماید. از سال 2009، صندوق با شرکای خود بمنظور حمایت از 600 مدرسه مامائی جهت آموزش بیش از 80000 ماما حمایت نموده است. ما همچنین سازمانهای مامائی را در بیش از 75 کشور تقویت و به افزایش چهارچوب فعالیتهای مامائی جهت اطمینان از مسئولیت های آنان کمک نمودیم.

موضوع امسال روز جهانی ماما" ماماها، مادران و خانواده ها : شرکای زندگی " به نقش پراهمیت ماماها تاکید دارد. ماماها زندگی انسانها را نجات می دهند واز خانواده سالم حمایت می نمایند. آنان زنان و زوجها را برای داشتن ، زمان و تعداد فرزندانشان توانمند می سازند. آنها همچنین به پیشگیری از عفونتهای مقاربتی و عواقب ناشی از این بیماریها از قبیل فیستولا ، انتقال اچ آی وی از مادر به کودک و ختنه زنان کمک می کنند.

پیشگیری از مرگ و میر مادران و نوزادان و عواقب آن و توانمند ساختن زنان در تصمیم گیری آگاهانه ، سالم و اطلاع از حقوق خود کلید دستیابی به اهداف توسعه پایدار تا سال 2030است. جهت تحقق این مسئله ما باید برنامه های مامائی خود را گسترش داده و بالاترین استانداردهای جهانی را حفظ نمائیم. همچنین محیطی که درآن ماماها بتوانند بطور موثر به نیازهای زنان و خانواده ها پاسخ دهند را ارتقاء دهیم.

دراین روز، کلیه دولتها و شرکای توسعه آنان را به پیوستن به صندوق جمعیت ملل متحد در حمایت از ماماها دعوت می نمایم تا بتوانیم نجات جان تعداد بیشتری اززنان گردیده و خانواده و جوامع آنان را رشد دهیم.

 

 

 

Read more...

5 May 2017 - Statement by UNFPA Executive Director for International Day of the Midwife

UNFPA, the United Nations Population Fund, celebrates the heroic and life-saving work that midwives do every day, often in very trying circumstances. Thanks to midwives, millions of women each year are able to exercise their right to sexual and reproductive health services, including voluntary family planning. These services help ensure wanted, healthy pregnancies and safe births.

Yet, far too many women lack access to these services. As a result, each year more than 300,000 women die during pregnancy and childbirth, some 3 million babies do not survive the first month of life, and another two and a half million babies are stillborn. Most of them could have been saved by the care of well-trained midwives within the framework of strong health systems.

UNFPA strongly supports the training and work of midwives in more than 100 countries. Since 2009, UNFPA has worked with partners to support over 600 midwifery schools, educating more than 80,000 midwives. We have also strengthened national midwifery associations in 75 countries and helped enhance the regulatory framework for midwifery practice to ensure accountability.

This year’s theme of the International Day of the Midwife, “Midwives, Mothers and Families: Partners for Life!”, underscores the critical role midwives play. Midwives save lives, support and promote healthy families, and empower women and couples to choose whether, when and how often to have children. They also help avert sexually transmitted infections and prevent disabilities like obstetric fistula, mother-to-child transmission of HIV and female genital mutilation.

Preventing maternal and newborn deaths and disabilities and empowering women to make informed, healthy choices and exercise their rights is key to achieving the Sustainable Development Goals by 2030. To make this happen, we need to expand midwifery programmes, maintaining the highest global standards, and promote an enabling environment for midwives to effectively serve the needs of women and their families.

On this day, I urge all governments and development partners to join UNFPA in supporting midwives so more women survive and they, their families and communities thrive.
  • Published in Health
Read more...

5 May 2017 - Qeshm Island becomes UNESCO Global Geopark

Paris, 05 May—Eight sites demonstrating the great diversity of our planet’s geology have received the UNESCO Global Geopark label on 5 May, when UNESCO’s Executive Board endorsed the decisions made by the UNESCO Global Geoparks Council during its first session in Torquay, UK, last September.

UNESCO Global Geoparks are territories that promote geodiversity through community-led initiatives to enhance regional sustainable development. They help monitor and promote awareness of climate change and natural disasters and many of them help local communities prepare disaster mitigation strategies.

With this year’s eight additions, the world network now numbers 127 UNESCO Global Geoparks in 35 countries. They celebrate the 4.6-billion-year history of our planet and the geodiversity that has shaped every aspect of our lives and societies. Furthermore, Geoparks create opportunities for sustainable tourism, whose importance has been recognized by the United Nations, which named 2017 as International Year of Sustainable Tourism for Development.

The eight newly designated sites are:

Qeshm Island (Iran)

Qeshm Island UNESCO Global Geopark is an island shaped like a dolphin in the Strait of Hormuz, off the southern coast of Iran. Its exposed geological formations have been shaped by erosion generating a range of spectacular landscapes and beautiful rock deserts. Its preservation is supported by green tourism activities managed by local communities.

Arxan (China)

Arxan is a mid-low mountain region situated in China’s Autonomous Region of Inner Mongolia. With 35 well-exposed volcanoes that are over 2.5million years old, Arxan features an exceptionally dense concentration of volcanic landforms, with a rich variety of lakes and natural springs.  The UNESCO Global Geopark has developed extensive sustainable rural tourism services which offer the visitor a rare and unusual experience of a northern Chinese frontier area.

Causses du Quercy (France)

The Causses du Quercy UNESCO Global Geopark is located in the southwest of France, at the northern end of the Midi-Pyrénées region. It features a unique karst heritage shaped by a unique geological history that led to the formation of phosphate caves containing thousands of perfectly preserved fossils that recorded life conditions 52 to 20 million years ago. It makes this area a true “natural evolution laboratory”. The study of these fossils is part of a participatory science education programme, Graines de paléontologues ("paleontologists seeds") for elementary and secondary school students.

Cheongsong (Republic of Korea)

Cheongsong UNESCO Global Geopark is located in the central eastern area of the Republic of Korea. Its name is derived from “Cheongbo” and “Songsang,” meaning “green treasure” and “pine tree ecology,” respectively. The volcanic rocks in Cheongsong have exceptionally high silica content, which caused the hot lava that flowed from the area’s volcanos to form balls of dark and light layers as it cooled down. This has resulted in a unique and beautiful type of rock, locally called the Flower Stone.

Comarca Minera, Hidalgo (Mexico)

The Comarca Minera, Hidalgo UNESCO Global Geopark is located in the State of Hidalgo, to the east of central Mexico, The Geopark’s most remarkable geological feature are the Prismas Basalticos, basalt or volcanic rock columns, first described in 1804 by Alexander von Humboldt, the Prussian geographer, naturalist and explorer. The 2.58-million-year-old Prismas Basalticos are exceptionally tall, some over 40 metres in height. They are the most famous basalt columns in Mexico and among the tallest in the world.

Keketouhai (China)

Keketuohai UNESCO Global Geopark is located in the Xinjiang Uygur Autonomous Region of China, in the inland area of Central Asia. With its spectacular granite landforms, the Geopark has sometimes been referred to as China’s Yosemite. The mainly Kazak inhabitants of the area have a rich history and culture preserved through many distinct local traditions. The site also features the unique Botamaoyin rock paintings, which are at least 3,000 years old.

Las Loras (Spain)

The Las Loras UNESCO Global Geopark is located in Spain, north of Castile and León. Its high altitude limestone moorlands, Loras, are characterized by mountainous folds of earth separated by spectacular river canyons. They dominate a spectacular landscape of natural fortresses that have been used by successive populations and cultures for refuge and protection throughout history. The area is dotted by caves, limestone cliffs, and karst landscapes resembling ruins with countless waterfalls. The well-preserved small villages of Las Loras have fine Romanesque churches, rock hermitages and examples of popular local architecture.

Mixteca Alta, Oaxaca (Mexico)

The Mixteca Alta, Oaxaca UNESCO Global Geopark is located in Mexico’s mountainous Sierra Madre del Sur province. The name of the Geopark is derived from the Mixteca civilization, which flourished from the 2ndcentury BC to the 15th century AD and ended with the arrival of the Spanish Conquistadores in the early 16thcentury. The UNESCO Global Geopark features trails along which visitors guided by local residents can examine the geological heritage of the region and its relation to ecological, historical, archaeological and cultural features.

The Executive Board of UNESCO also endorsed two requests for substantial extensions to two existing UNESCO Global Geoparks in China: Leiqiong and Zigong 

 

  • Published in Other
Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time