UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

Items filtered by date: Sunday, 02 July 2017

3 July 2017 - UN Iran launches video on International Conference on Combating Sand and Dust Storms

Click here to watch the video.

UN Iran launched a video clip on the occasion of the opening-ceremony of the International Conference on Combating Sand and Dust Storms which was inaugurated today in Tehran by the President of the Islamic Republic of Iran, Dr. Hassan Rouhani.

The video clip includes specialized messages for this conference by:

 1. The United Nations Secretary-General, António Guterres.
 2. The Secretary-General of the World Meteorological Organization, Petteri Taalas.
 3. The Under-Secretary-General and Head of United Nations Department of Economic and Social Affairs, Wu Hongbo.

Click here to watch the video.

 • Published in Other
Read more...

تیر 96 - کنفرانس بین المللی مقابله با طوفان های گرد و غبار

کنفرانس بین المللی مقابله با طوفان های گرد و غبار را سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت امور خارجه ی جمهوری اسلامی میزبانی می کنند. این کنفرانس با همکاری کارگزای های مختلف سازمان ملل از جمله اداره امور اجتماعی و اقتصادی ملل متحد، برنامه محیط زیست سازمان ملل و برنامه عمران ملل متحد برگزار می شود.

اهداف:

هدف این کنفرانس بین المللی:

 1. فراخوانی برای رسیدگی به چالش های ناشی از طوفان های گرد و غبار که به بیانیه ای توسط وزرا منتج می شود و
 2. راه کارها و پیشنهادات فنی و تخصصی برای حل این مشکل است.

نقش ایران:

در دسامبر 2016، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه خود تصریح کرد:

"هدف جمهوری اسلامی ایران میزبانی کنفرانسی بین المللی با موضوع مقابله با طوفان های گرد و غبار است، که این کنفرانس با همکاری برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، برنامه عمران ملل متحد و اداره امور اجتماعی و اقتصادی ملل متحد و همچنین همکاری باقی کارگزاری های مرتبط سازمان ملل در سال 2017 برگزار خواهد شد."

شرکت کنندگان:

 1. 34 کشور نماینده یا کارشناس برای شرکت در این همایش فرستاده اند.
 2. 11 متخصص و کارشناس از خارج از ایران برای شرکت در این کنفرانس به تهران سفر خواهند کرد.
 3. 15 نماینده از کارگزاری های مختلف سازمان ملل متحد در این کنفرانس بین المللی حضور خواهند داشت.

موضوعات:

موضوعاتی که در این کنفرانس بین المللی روی آنها تمرکز خواهد شد:

 1. روند جهانی و منطقه ای طوفان های گرد و غبار همراه با گفتگوی وزرا
 2. تاثیر اجتماعی، اقتصادی و محیطی طوفان های گرد و غبار و هزینه های آن
 3. مشاهده، نظارت، پیش بینی و سیستم های هشدار دهنده زود هنگام
 4. خط مشی، نوآوری های تکنولوژیکی و فرصت های سرمایه گذاری، با توجه به رویکردهای یکپارچه بین بخشی
 5. همکاری بین المللی، منطقه ای و بین بخشی
 6. جمع بندی و راه های پیش رو

20170702 undp

نکات کلیدی:

 1. طوفان های گرد و غبار زمانی اتفاق می افتند که بادهای قوی گرد و غبار را بلند کرده و آنها را وارد جو می کنند.
 2. تخمین زده می شود که سالیانه 2 هزار میلیون تن گرد و غبار وارد جو می شود . این طوفان ها عواقب قابل توجهی که شامل مسائل اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و سلامت انسان ها می شود را به همراه دارد.
 3. طوفان های گرد و غبار نتیجه چندین عامل وابسته به یکدیگر است که در چندین کشور منطقه قرار دارد.
 4. سالیان سال شیوه های کشاورزی نامناسب، سوء مدیریت منابع آب و تغییرات آب و هوایی همچنان به کاهش پوشش گیاهی، بیابان زایی و خشکسالی کمک می کند که به طور مستقیم به مشکل طوفان های گرد و غبار در منطقه کمک می کند.
 5. افزایش تخریب محیط زیست و تشدید حوادث ناگهانی آب و هوایی ، به ویژه طوفان های گرد و غبار، عوارض زیادی را بر زندگی اجتماعی و اقتصادی و توسعه انسانی در سراسر منطقه وارد می کند.
 6. طوفان های گرد و غبار بر سلامت انسان ها، زمین های کشاورزی، زیرساخت ها و حمل و نقل صدمه وارد می کند.
 7. طوفان های گرد و غبار به هیچ مرزی احترام نمی گذارند.

قطعنامه های بین المللی:

در کنار قطعنامه هایی که برای مقابله با طوفان های گرد و غبار صادر شده اند، موارد زیر در سالیان اخیر به تصویب رسیده اند:

 1. 21 دسامبر 2016 – قطعنامه 71/219 مجمع عمومی سازمان ملل: مبارزه با طوفان‌های شن و غبار
 2. 27 می 2016 – قطعنامه 21/2 مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد: طوفان های گرد و غبار
 3. 19 می 2016 – قطعنامه 7/72 شورای اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه: همکاری منطقه ای برای مقابله با طوفان های گرد و غبار در آسیا و اقیانوسیه
 4. 22 دسامبر 2015 – قطعنامه 70/195 مجمع عمومی سازمان ملل: مبارزه با طوفان‌های گرد و غبار. در این قطعنامه به ضرورت وجود یک گزارش ارزیابی در مورد طوفان های گرد و غبار اشاره می شود که در سال 2016 این گزارش توسط سه کارگزاری سازمان ملل به نام های WMO, UNEP و UNCCD تهیه شد.

علاوه بر مواردی که بالا ذکر شد، اعلامیه ورزا در آنکارا در سال 2010 و همچنین برنامه های بعدی آن، یک پایگاه جامع برای همکاری های جدید و گسترش آنها را ایجاد کرد. 

Read more...

2 July 2017 - International Conference on Combating Sand and Dust Storms Iran

The International Conference on Combating Sand and Dust Storms is hosted by the Department of Environment and the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran, with the cooperation of the United Nations Department of Social and Economic Affairs (DESA), UN Environment (UNEP) and the UN Development Programme(UNDP). 

Objective:

The purpose of the International Conference is:

 1. to mount a call to action in addressing the challenge posed by sand and dust storms (SDS) resulting in a Ministerial Declaration and
 2. to produce policy options and technical recommendations to solve the problem.

Iran’s role:

In December 2016, the United Nations General Assembly acknowledged in its resolution 71/219:

“the intention of the Islamic Republic of Iran to host an international event on combating sand and dust storms, with the cooperation of the United Nations Environment Programme, the United Nations Development Programme and the Department of Economic and Social Affairs of the Secretariat, as well as other relevant United Nations entities, in 2017”.

Participants:

 • 34 countries will be sending governmental representatives or experts.
 • 11 resource persons / experts will travel from abroad.
 • 15 participants from UN agencies, funds and programme.

20170702 undp

Themes:

The themes to be addressed at the International Conference will include the following:

 1. Global and regional trends of sand and dust storms (SDS) combined with a Ministerial dialogue.
 2. Social, economic and environmental impact of SDS and their costs.
 3. Observation, monitoring, prediction and early warning systems.
 4. Policy options, technology innovation and investment opportunities, considering cross-sectoral integrated approaches.
 5. Global, regional and cross-sectoral cooperation.
 6. Conclusions and way forward.

Key facts:

 • Sand and Dust Storms (SDS) usually occur when strong winds lift large amounts of sand and dust from bare, dry soils into the atmosphere.
 • An estimated 2,000 million tons of dust is emitted into the atmosphere every year with significant consequences for social, economic and environmental well-being.
 • SDS are the result of several inter-dependent factors, which span across several regional countries.
 • Years of inappropriate farming practices, mismanagement of water resources and climate change continue to contribute to reduced vegetation coverage, desertification and droughts, which directly contribute to the growing regional dust-storm problem.
 • Rising environmental degradation and increasing frequency and intensity of extreme weather events, especially SDS, take an enormous toll on socio-economic life and human development across the region.
 • SDS have damaging effects on human health, agricultural land, infrastructure and transport.
 • SDS do not respect borders.

International Resolutions:

Among notable international resolutions on combating SDS that have been agreed to during recent years are: 

 • 21 December 2016 – United Nations General Assembly Resolution (UNGA) 71/219: Combating sand and dust storms.
 • 27 May 2016 – United Nations Environment Assembly Resolution (UNEA) 2/21: Sand and dust storms.
 • 19 May 2016 – United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Resolution 72/7: Regional cooperation to combat sand and dust storms in Asia and the Pacific.
 • 22 December 2015 – United Nations General Assembly Resolution (UNGA) 70/195: Combating sand and dust storms. This resolution called for a global assessment of the Sand and Dust Storms (resulting in the UNEP-WMO-UNCCD 2016 report).

In addition to the above, the Ankara Ministerial Declaration (2010) as well as its subsequent Action Plan created a solid basis for continued and possibly expanded cooperation. 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time