UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

Items filtered by date: Monday, 03 July 2017

تیر 96 - همایش منطقه ای سالمندی جمعیت وپیامدهای مرتبط با سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران

مراسم افتتاحیه همایش منطقه ای سالمندی جمعیت و پیامدهای مرتبط با سیاست گذاری در جمهوری اسلامی ایران،  امروز صبح 12 تیرماه در هتل کایا لاله تبریز، با حضور دکتر علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دکتر انوشیروان محسنی بندپی، ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور، دکتر عزیزی، رییس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، ، دکترمحسن سلمان نژاد، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان،دکتر شبستری، معاون امنیتی سیاسی استان آذربلیجان شرقی، دکتر لیلا جودان، نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران و آقای ادواردو کلاین، رییس منطقه ای سازمان کمک-رسان سالمند، برگذار گردید.    

در این همایش متخصصینی از کشورهای تایلند، ژاپن، ویتنام، کره جنوبی، میانمار، استرالیا، مالزی، و پاکستان، و همچنین بیش از 70 نفر ازمقامات سازمان های مختلف دولتی و دانشگاه ها شرکت دارند.

این نشست توسط وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی ، سازمان بهزیستی کشور، دبیرخانه شورای ملی سالمندان، صندوق جمعیت ملل متحد در ایران، و سازمان بین الممل کمک-رسان سالمند  در منطقه اسیا و اقیانوسیه برنامه ریزی شده است.

دکتر ربیعی، بر زنانه شدن سالمندی در ایران و در کشور های در حال توسعه اشاره کرد و رشد جمعیت سالمند را یک رشد سریع و غیر قابل اجتناب بر شمرد.  وی همچنین بر نیاز به تغییر دیدگاه به سالمندی از ناتوانی معلولیت و تنهایی تاکید کرد، و فقدان زیرساخت های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی را خاطر نشان کرد.  دکتر ربیعی از گفتگوی جنوب-جنوب با کشورهای آسیایی دررابطه با مسائل سالمندی استقبال کرد.

20170704 unfpa02

 دکتر جودان  نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران، در سخنرانی خود به سالمندی به عنوان دلیلی برای شادمانی، و به عنوان نتیجه توسعه،  یاد کرد.  دکتر جودان همچنین براهمیت زنانه شدن سالمندی، امنیت درآمد برای سالمندان، و در نظر گرفتن گوناگونی این گروه در برنامه ها، تاکید کرد .

برنامه با ارائه ای ازآقای دکتر لنگ از دانشگاه ملی اقتصاد ویتنام و خانم دکتر چونگ از موسسه سلامت و امور اجتماعی کره آغاز گردید. این بخش از برنامه بر تضمین حمایت اجتماعی برای سالمندان، امنیت درآمد و مشارکت اجتماعی فعال به عنوان اجزای لازم برای سالمندی موفق تاکید داشت.

پنل دوم به تغییرات جمعیتی و سیاست های مرتبط با سالمندی اختصاص یافت و شامل ارائه هایی از دکتر وسومپروما، مشاور سالمندی و حمایت اجتماعی از کشور میانمار و خانم روژانانان از کمیته ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی تایلند، بود. آقای دکتر وسومپروما مروری بر روندهای جمعیتی آسیا بین سال های 1950 و 2050 داشت و تغییر نگرش فردگرای سالمند آسیب پذیربه الگوی پیشرفته پیامد های سالمندی جمعیت و تاثیرات آن بر تولید اقتصادی و همبستگی اجتماعی که لازمه آن رویکرد بین بخشی می باشد، را مرور کرد.

روز اول این همایش با بحث و گفتگو بین خانم روژانانان، دکتر عباسی ، خانم دکترحیدر از پاکستان، و خانم دکتر ماراموتو از ژاپن خاتمه یافت. دکتر عباسی از سالمندی به عنوان یک فرایند دراز مدت و پویا و نه یک بحران و یا سونامی یاد کرد. همچنین بر رویکرد مبتنی بر شواهد و اهمیت نقش محققین در آن تاکید شد.

روز دوم همایش با بحث و گفتگو دررابطه این موضوع ادامه خواهد یافت. 

 

Read more...

3 July 2017 - Regional Forum on Policy Implication of Population Ageing (Tabriz 3-5 July)

The opening ceremony for the Regional Forum on Policy Implications of Population Ageing took place earlier this morning at the Kaya Laleh Park Hotel Tabriz, with the presence of H.E. Professor Ali Rabiei, Minister of Cooperatives, Labor and Social Welfare; Dr. Mohsen Salman Nejad, Head of the Secretariat of the National Council for Older Persons;  Dr. Anoushiravan Mohseni Bandpey, Deputy Minister and Head of the State Welfare Organization; Dr. Abdolreza Azizi, Head of Social Commission of the Parliament; Dr. Shabestari, Governor’s Deputy for Political and Security Affairs; Dr. Leila Joudane, UNFPA Representative; and Mr. Eduardo Klien, the Regional Director from HelpAge International.

The forum brings together international experts from Thailand, Japan, Vietnam, South Korea, Myanmar, Australia, Malaysia, and Pakistan, as well as over 70 experts and high officials from various organizations such as the Ministry of Health and Medical Education, University of Tehran, the Planning and Budgeting Organization and the Parliament.

The forum is jointly organized by the Ministry of Cooperatives, Labour and Social Welfare, the State Welfare Organization, the Secretariat of National Council for the Elderly, UNFPA, and the Asia and Regional Office of the Help Age International, Referring to ageing, Dr. Rabiei, emphasized on the feminization of ageing in Iran and developing countries in general- saying that the phenomenon is “rapid and inevitable”- and the urgency to review development policies from an “ageing perspective”.   Among other important issues mentioned by Dr. Rabiei was the need to have a perspective shift from ageing being associated to powerlessness and isolation and the lack of proper cultural, social, economic, infrastructures.  Dr. Rabiei welcomed South-South dialogues with Asian countries in order to address the ageing issue. 

In her opening speech, Dr. Leila Joudane, UNFPA Representative in Iran, referred to ageing as a cause for celebration, as ageing is an indicator for development.  Dr. Joudane focused in her speech on the feminization of ageing, the issue of income security for older people, and the need to take into consideration the diversity of older people in related planning.

The Forum will continue throughout the day with panel discussions on social Inclusion and income Security, demographic change and policy implications, and how well Asian societies’ are prepared to face ageing.

The first panel started with presentations by Dr. Giang Thanh Long, from Vietnam’s National Economics University, and Dr. Kyung Hee Chung, from the Korea Institute for Health and Social Affairs. The main message was that social protection must be guaranteed for all elderly, and that income security, active social participation, and health are component for a successful ageing.

20170704 unfpa02

The second panel was dedicated to Demographic change and policy implications, with presentations by Dr. Wesumperuma, Advisor on Ageing and Social Protection from Myanmar, and Ms. Jinanggoong Rojananan, from the National Economic and Social Development Board of Thailand.  Dr. Wesumperuma reviewed Asia’s demographic trend between 1950s to 2050s, and the gradual transition in perspectives from the individual vulnerable older person model, to the advanced model of addressing implications of population ageing and mainstreaming it in policies.  The latter touches on implications of ageing in economic productivity and social cohesion, and hence requires a multi-sectoral approach involving many ministries and planning organization.

The afternoon ended with a panel session on how well Asian societies are prepared to face ageing.   The panel was composed of Ms. Jinanggoong Rojananan, Dr. Jalal Abassi, Dr. Haydar from Pakistan, and Dr. Mika Maramuto from Japan. Dr. Abassi emphasized that ageing is not a crisis or a tsunami, but a dynamic and long term process “which will not finish tomorrow”.  The evidence-based approach was praised in which researcher’s role was deemed critical.

The second day will continue with panel discussions on the topic. 

  • Published in Health
Read more...

3 July 2017 - WMO supports international conference on sand and dust storms

The World Meteorological Organization is supporting an international conference to bolster international collaboration to combat the growing problem of sand and dust storms.

The conference in Tehran from 3 - 5 July is hosted by the Department of Environment and the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran, with the cooperation of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, UN Environment, the UN Development Programme, WMO and other UN entities.

Among other priorities, the conference agreed to promote policy dialogue among interested countries in partnership with relevant international bodies and organizations, and work towards a future platform on responding to issues of sand and dust storms, in synergy with the relevant parts of the UN system.

“Sand and dust storms have major impacts on human health, agriculture, and the transport sector, especially aviation services,” said WMO Secretary-General Petteri Taalas in a video message to the conference.  “Because of climate change we see drought more often and that means that the potential for sand and dust storms is growing.”

Mr Taalas said that WMO would continue to promote free exchange of data, observations and know-how to improve sand and dust storm forecasting and so contribute to the greater public good.

Sand and dust storms occur when intensely hot air over the desert causes the lower atmosphere to become unstable, leading to strong winds that stir up vast amounts of loose sand and transporting it for hundreds, sometimes thousands, of miles. Land degradation, desertification and climate change are compounding the problem. Arid and semi- arid regions such as Northern Africa, the Arabian Peninsula, Central Asia and China are worst affected.

WMO set up a Sand and Dust Storm Warning Advisory and Assessment System in 2007 with a network of forecast centers which build on the central role of meteorological services in air quality monitoring. The Barcelona Dust Forecast Center provides forecasts  of sand- and dust-storms for northern Africa, the Middle East and Europe, whilst the Asian centre is operated out of Beijing by the China Meteorological Administration. It has a third center co-hosted by Barbados and USA which is serving North and South America and the Caribbean.

The conference in Tehran follows adoption of a UN General Assembly resolution and aims to share knowledge of the key challenges posted by sand and dust storms; to identify practical solutions and concrete actions to increase resilience; and to promote regional and international parterships to combat sand and dust storms. WMO video on Protecting People from Sand and Dust Storms available here

Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time