UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

Items filtered by date: Friday, 10 May 2019

اردیبهشت 98 - برگزاری نشست نقش سازمان ملل متحد در پیشگیری از جنایت نسل زدایی و ایجاد صلح در جهان همزمان با افتتاح نمایشگاه عکس های تاریخی ایران و سازمان ملل متحد در دانشگاه تربیت مدرس

تهران – دانشگاه تربیت مدرس با مشارکت  مرکز اطلاعات ملل متحد در تهران، سمینار و میزگردی را با موضوع نقش سازمان ملل متحد در پیشگیری از جنایت نسل زدایی و ایجاد صلح در جهان در دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه در روز یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 برگزار نمود.

پیش از بازگشایی سمینار، نمایشگاهی شامل بیش از 60 عکس و سند نشان دهنده مناسبت های ویژه در همکاری ایران و سازمان ملل متحد توسط دکتر ماریا دوتسنکو ریاست مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و مسوولان ارشد و استادان دانشگاه افتتاح شد.

این نشست ر که بر سه مناسبت اصلی سازمان ملل متحد یعنی بیست پنجمین سالگرد نسل کشی علیه قوم توتسی در رواندا (7 آوریل)، روز جهانی چند جانبه گرایی و دیپلماسی برای صلح (24 آوریل) و روز جهانی زندگی با هم در صلح (16 می)، متمرکز بود، با سخنرانی دکتر مرتضی شهبازی نیا، ریاست دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، آغاز گردید.

20190514 UNIC2خانم دکتر دوتسنکو و در سمت چگ ایشان معاون مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد آقای مقدم

دکتر ماریا دوتسنکو، ریاست مرکز اطلاعات ملل متحد در اظهاراتش عنوان داشت از زمان جنگ جهانی دوم، نیاز برای جلوگیری از نسل کشی و مجازات مسببین آن، دغدغه جامعه جهانی بوده است.

ایشان در ادامه اظهار داشتند: " نسل کشی چیزی نیست که یک شبه یا بدون هشدار رخ دهد. در واقع نسل کشی یک شگرد حساب شده است.."

ریاست مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد عنوان داشتند اثرات نسل کشی فراتر از مرزهای کشور آسیب دیده احساس می شود، زیرا این امر تاثیری منفی بر امنیت مردم در کشورهای همسایه دارد.

20190514 UNIC3از چپ به راست آقای آرش رحیمی مهر، خانم دکتر حوریه حسینی، آقای دکتر ستار عزیزی، آقای دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی، آقای محمد رجایی مقدم و آقای دکتر حسن سواری.

 دکتر دوتسنکو ضمن اشاره به چند جانبه گرایی عنوان داشت حفظ ارزش های چند جانبه گرایی و همکاری بین المللی که اساس منشور ملل متحد و دستور کار 2030 برای توسعه پایدار است،  برای ترویج و حمایت از سه بنیان سازمان ملل متحد یعنی صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر، حیاتی است.  

ایشان در جای دیگری از سخنان خود اظهار داشت زندگی با یکدیگر در صلح به معنای پذیرش تفاوت ها و توانایی گوش دادن، شناختن، احترام و قدردانی از دیگران و نیز زندگی به شیوه ای صلح آمیز و متحد است.

20190514 UNIC4دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در حال بازدید از نمایشگاه عکس و اسناد تاریخی همکاری ایران و سازمان ملل متحد

این سمینار، با سخنرانی ها و میزگرد با حضور جناب آقای دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی؛ جناب آقای دکتر حسن سواری، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس؛ جناب آقای دکتر ستار عزیزی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه بوعلی سینا؛ سرکار خانم دکتر حوریه حسینی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و جناب آقای محمد رجایی مقدم، معاون مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد ادامه پیدا کرد.   

Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time