UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

تیر 96 - فائو میزبان سمینار بین‌المللی خشکسالی به همت ایران و هلند شد

خوزه گرازیانو داسیلوا، مدیر کل فائو، در سمینار بین‌المللی خشکسالی و کشاورزی که توسط ایران، هلند و فائو در مقر اصلی این سازمان در رم برگزار شد، بر اهمیت سرمایه‌گذاری در آماده‌سازی و مقاوم‌سازی کشاورزان در مقابله با خشکسالی‌های شدید تأکید کرد.

به گزارش دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جمهوری اسلامی ایران، مدیر کل این سازمان در سمینار فوق گفت: «نجات دام به معنای نجات زندگی است و مقاوم‌سازی این مفهوم را در بطن خود دارد.»

گرازیانو داسیلوا با اشاره به خشکسالی سال 2011 در سومالی که منجر به مرگ بیش از250 هزار نفر بر اثر گرسنگی شد، گفت: «مردم چون آماده مواجهه با تأثیرات خشکسالی نیستند، می‌میرند – زیرا دام‌های آنها به اندازه کافی مقاوم نشده‌اند.»

داسلیوا گفت: برای سالیان متمادی تمرکز ما بر روی واکنش به خشکسالی‌ها در زمان وقوع، ارائه کمک‌های اضطراری و تلاش برای زنده نگه داشتن مردم بود. البته این کارها مهم هستند، اما سرمایه‌گذاری در آمادگی و مقاومت نیز اهمیتی اساسی دارند.

وی افزود، انجام این کار کشورها را آماده می‌سازد تا پیش از آنکه خیلی دیر شود وارد عمل گردند که به معنای برخورداری کشاورزان از موقعیتی بهتر در مواجهه با شرایط آب و هوایی وخیم خواهد بود.

در نشست یک روزه سمینار بین‌المللی خشکسالی و کشاورزی کارشناسانی از جامعه دانشگاهی، علمی، بشردوستانه و سیاستگذاری به همت ایران و هلند گرد هم آمدند تا در چندین جلسه درباره نیازهای ضروری در مدیریت خشکسالی و نیز چگونگی انجام این تغییرات؛ راه‌های پیوند کشاورزان با فن‌آوری‌های بهینه‌شده به منظور مقابله بهتر با خشکسالی؛ گزینه‌های تغییر رویکردهای واکنشی به پیشگیرانه و نیز چگونگی ادغام مدیریت خشکسالی در برنامه توسعه 2030 بحث کنند. در پایان سمینار گزارشی درباره نتایج و نیز توصیه‌هایی برای تداوم فعالیت‌ها ارائه شد.

پتری تالاس، دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی، به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این سمینار گفت: «سازمان جهانی هواشناسی دستورالعمل‌ها و اطلاعات علمی را برای تقویت نهادهای ملی مسئول مواجهه با خطرات خشکسالی در کشاورزی ارائه می‌کند. ما کشورها را تشویق می‌کنیم که تمهیدات زودهنگام در برابر خشکسالی اتخاذ کرده و به سوی یک رویکرد پیشگیرانه‌تر حرکت کنند.»

در این کنفرانس، فائو و سازمان جهانی هواشناسی یادداشت تفاهمی با هدف تعمیق همکاری‌ها برای واکنش به تغییرات اقلیمی امضا کردند. بر اساس این یادداشت تغییرات اقلیمی «تهدیدی فوری و احتمالا حتمی در برابر جوامع انسانی، اکوسیستم‌های طبیعی و نیز امنیت غذایی ایجاد کرده است.»

دو سازمان از طریق این همکاری تقویت شده، برای بهبود داده‌ها، ابزار و روش‌های کشاورزی-هواشناسی تلاش کرده و دسترسی کشاورزان خرد به محصولات و خدماتی که می‌تواند در پیش‌بینی و آمادگی آنها در مواجهه با خشکسالی یاری رساند، را بهبود بخشد.

گیلبرت اف. هونگبو، رئیس صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی، نیز در بخشی از این سمینار بر نیاز به پایان بخشیدن به حلقه بحران، فاجعه و کمک‌رسانی تأکید کرده و از جامعه بین‌المللی خواست تا رویکردی پیشگیرانه داشته و نه تنها درباره رویدادهای اضطراری کنونی بلکه چگونگی جلوگیری از این رویدادها در آینده نیز بیندیشد.

هونگبو گفت: «این امر به معنای سرمایه‌گذاری بر روی کشاورزان خُرد است تا به آنها کمک شود با چالش‌های بهره‌وری مقابله کنند، دسترسی آنها به بازارها و تسهیلات مالی فراهم شود و مهمتر از همه کشاورزی اقلیم-هوشمند ترویج شود تا هر زمان خشکسالی پدید آمد، ابزار لازم برای بقاء و موفقیت را داشته باشند.»

خوزه گرازیانو داسیلوا، مدیر کل فائو، در سمینار بین‌المللی خشکسالی و کشاورزی که توسط ایران، هلند و فائو در مقر اصلی این سازمان در رم برگزار شد، بر اهمیت سرمایه‌گذاری در آماده‌سازی و مقاوم‌سازی کشاورزان در مقابله با خشکسالی‌های شدید تأکید کرد.

به گزارش دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جمهوری اسلامی ایران، مدیر کل این سازمان در سمینار فوق گفت: «نجات دام به معنای نجات زندگی است و مقاوم‌سازی این مفهوم را در بطن خود دارد.»

گرازیانو داسیلوا با اشاره به خشکسالی سال 2011 در سومالی که منجر به مرگ بیش از250 هزار نفر بر اثر گرسنگی شد، گفت: «مردم چون آماده مواجهه با تأثیرات خشکسالی نیستند، می‌میرند – زیرا دام‌های آنها به اندازه کافی مقاوم نشده‌اند.»

داسلیوا گفت: برای سالیان متمادی تمرکز ما بر روی واکنش به خشکسالی‌ها در زمان وقوع، ارائه کمک‌های اضطراری و تلاش برای زنده نگه داشتن مردم بود. البته این کارها مهم هستند، اما سرمایه‌گذاری در آمادگی و مقاومت نیز اهمیتی اساسی دارند.

وی افزود، انجام این کار کشورها را آماده می‌سازد تا پیش از آنکه خیلی دیر شود وارد عمل گردند که به معنای برخورداری کشاورزان از موقعیتی بهتر در مواجهه با شرایط آب و هوایی وخیم خواهد بود.

در نشست یک روزه سمینار بین‌المللی خشکسالی و کشاورزی کارشناسانی از جامعه دانشگاهی، علمی، بشردوستانه و سیاستگذاری به همت ایران و هلند گرد هم آمدند تا در چندین جلسه درباره نیازهای ضروری در مدیریت خشکسالی و نیز چگونگی انجام این تغییرات؛ راه‌های پیوند کشاورزان با فن‌آوری‌های بهینه‌شده به منظور مقابله بهتر با خشکسالی؛ گزینه‌های تغییر رویکردهای واکنشی به پیشگیرانه و نیز چگونگی ادغام مدیریت خشکسالی در برنامه توسعه 2030 بحث کنند. در پایان سمینار گزارشی درباره نتایج و نیز توصیه‌هایی برای تداوم فعالیت‌ها ارائه شد.

پتری تالاس، دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی، به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این سمینار گفت: «سازمان جهانی هواشناسی دستورالعمل‌ها و اطلاعات علمی را برای تقویت نهادهای ملی مسئول مواجهه با خطرات خشکسالی در کشاورزی ارائه می‌کند. ما کشورها را تشویق می‌کنیم که تمهیدات زودهنگام در برابر خشکسالی اتخاذ کرده و به سوی یک رویکرد پیشگیرانه‌تر حرکت کنند.»

در این کنفرانس، فائو و سازمان جهانی هواشناسی یادداشت تفاهمی با هدف تعمیق همکاری‌ها برای واکنش به تغییرات اقلیمی امضا کردند. بر اساس این یادداشت تغییرات اقلیمی «تهدیدی فوری و احتمالا حتمی در برابر جوامع انسانی، اکوسیستم‌های طبیعی و نیز امنیت غذایی ایجاد کرده است.»

دو سازمان از طریق این همکاری تقویت شده، برای بهبود داده‌ها، ابزار و روش‌های کشاورزی-هواشناسی تلاش کرده و دسترسی کشاورزان خرد به محصولات و خدماتی که می‌تواند در پیش‌بینی و آمادگی آنها در مواجهه با خشکسالی یاری رساند، را بهبود بخشد.

گیلبرت اف. هونگبو، رئیس صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی، نیز در بخشی از این سمینار بر نیاز به پایان بخشیدن به حلقه بحران، فاجعه و کمک‌رسانی تأکید کرده و از جامعه بین‌المللی خواست تا رویکردی پیشگیرانه داشته و نه تنها درباره رویدادهای اضطراری کنونی بلکه چگونگی جلوگیری از این رویدادها در آینده نیز بیندیشد.

هونگبو گفت: «این امر به معنای سرمایه‌گذاری بر روی کشاورزان خُرد است تا به آنها کمک شود با چالش‌های بهره‌وری مقابله کنند، دسترسی آنها به بازارها و تسهیلات مالی فراهم شود و مهمتر از همه کشاورزی اقلیم-هوشمند ترویج شود تا هر زمان خشکسالی پدید آمد، ابزار لازم برای بقاء و موفقیت را داشته باشند.»

Read more...

21 June 2017 - FAO hosts Intl. Seminar on Drought co-organized by Iran and Netherlands

Investing in preparedness and building the resilience of farmers is fundamental to facing situations of extreme drought, FAO Director-General José Graziano da Silva said today.

According to a press release published by the FAO Representation in the Islamic Republic of Iran, "Saving livelihoods means saving lives - this is what building resilience is all about," he said in a speech at the start of an International Seminar on Drought and Agriculture organized by Iran, the Netherlands, and FAO and held at the UN agency's Rome headquarters.

Recalling the 2011 drought in Somalia that saw over 250,000 people perish from hunger, Graziano da Silva said: "People die because they are not prepared to face the impacts of the drought - because their livelihoods are not resilient enough."

 "For years, the focus has been responding to droughts when they happen, rushing to provide emergency assistance and to keep people alive," Graziano da Silva said, noting that while "of course, that is important," investing in preparedness and resilience is essential. Doing so puts countries on a footing to act quickly before it is too late, means that farmers and rural communities are better positioned to cope with extreme weather when it does hit.

During today's seminar, experts from the academic, science, humanitarian, and policymaking communities took part in a number of break-out sessions focusing on what needs to change in terms of drought management and how to make that change happen; ways to connect farmers to improved technologies to better cope; options for shifting from reactive to proactive responses, and how to slot drought management into the 2030 development agenda. A final seminar communiqué will report on outcomes and make recommendations for moving forward.

"WMO provides guidance and scientific information to strengthen national services responsible for addressing drought risks to agriculture," said WMO Secretary General Petteri Taalas. "We encourage countries to take early action against drought and to move towards a more proactive approach."

At today's event FAO and the World Meteorological Organization signed a memorandum of understanding that will see them deepen their cooperation to respond to climate variability and climate change, which, according to the agreement, "represents an urgent and potentially irreversible threat to human societies, natural ecosystems and food security."

Via their strengthened partnership, the two organizations will work on improving agro-meteorological data, tools and methods and improve access by small farmers to products and services that can help them anticipate and proactively prepare for droughts, entre alia.

International Fund for Agriculture Development (IFAD) President Gilbert F. Houngbo in his remarks emphasized the need break the cycle of crisis, disaster and relief and called on the international community to be proactive and to think not just of today's emergencies, but also of how to prevent tomorrow's.

"This means investing in smallholder farmers to help them address productivity challenges, give them access to markets and finance and most importantly encourage climate-smart agriculture so that when the drought inevitably comes, they have the tools they need to survive and thrive," said Houngbo.

 

Read more...

17 June 2017 - Iran and UNDP strengthen efforts to combat desertification

Today, around the world, over 250 million people are directly affected by desertification.  About 1 billion people – in over 110 countries – are currently at risk of its consequences.

Here in Iran, the level of desertification is “high”.  Over 20 per cent of the country’s land is exposed to desertification.  Deserts threaten 18 provinces and 97 cities of the country.  And in these arid and semi-arid areas, desertification is at risk of increasing. 

However, for many years, the United Nations Development Programme (UNDP) has been working closely with the Government of Iran to support the sustainable management of its natural resources and through this reverse the effects of desertification.

Today, to strengthen these efforts and to commemorate World Day to Combat Desertification (WDCD) and Drought, the signing ceremony of Phase III of the Carbon Sequestration Project (CSP) took place at the Forest, Rangeland and Watershed Management Organization (FRWO) in the presence of Deputy Minister and Head of FRWO, Dr. Khodakaram Jalali, Member of Parliament of Iran from South Khorasan, Mr. Mohammadreza Amir Hassankhani, Director Generals from different provinces in which the project is being implement, the media and the UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative, Mr. Gary Lewis.

20170617 undp02Swathes of green trees stem desertification, provide jobs and other resources, and absorb carbon emissions

Back in 2003, the first phase of CSP was initiated in South Khorasan Province with support from the Global Environment Facility.  The second phase was replicated and implemented across 18 provinces in Iran.  In this – the third phase – the project will be expanded in five new sites in four provinces: South Khorasan, North Khorasan, Yazd and Golestan. 

Speaking at the signing ceremony, Dr. Jalali said: “After rise of global temperature and shortage of water, desertification is the third biggest environmental threat that the planet faces.  In just 15 years, the number of international migrants worldwide has risen from 173 million in 2000 to 244 million in 2015.”

Dr. Jalali added: “Iran has taken concrete steps to overcome this challenge.  The achievements of the CSP shows that the joint collaboration between UNDP and FRWO through this project has proven to be successful in reversing desertification.  We hope to replicate this successful method in other projects as well.”

CSP coverage area CSP coverage area

Also speaking at the event, Mr. Lewis said: “There is possibly no greater issue than land management in the post-2015 Sustainable Development Goals agenda.  It touches everyone.  From the food we eat, to the clothes we wear and the houses we live-in.  all this is based upon land resources.  And our management of these.  But the challenge of desertification is literally creeping up on us.  Some have called it “The Silent Earthquake of the Century.”

“There are two main drivers of desertification.  First the overall impact of climate change.  Second, desertification is driven directly by human activities.  But we – humans – have, at last, recognized the halt and the need to reverse and combat desertification.  The WDCD sends a strong message about how land contributes to sustainability, stability and human security on our planet” said Mr. Lewis.

He added: “The theme for this year’s WDCD of “Our land. Our home. Our future.” – underlines the central role which productive land can play in turning the growing tide of migrants who are abandoning their unproductive land.  We must help these communities to become sustainable, resilient and thus secure, into the future.”

The CSP Phase III signing ceremony took place at FRWO todayThe CSP Phase III signing ceremony took place at FRWO today

Mr. Lewis concluded his remarks by saying: “For the past 20 years, FRWO and UNDP have worked hand-in-hand to implement several very successful development projects.  One of these is CSP the success of which stems from one thing mainly – the participatory approaches it has used.  With this partnership and the support of the thousands upon thousands of people at the community and village level, I really do believe that we are beginning to reverse the “Silent Earthquake”.

Dr. Jalali and Mr. Lewis then signed the Carbon Sequestration Phase III Addendum, and together launched the UNDP report entitled “10 Sustainable Development Solutions for Asia and the Pacific” which features the success of the CSP

From Left to right: Member of Parliament of Iran from South Khorasan, Mr. Mohammadreza Amir Hassankhani, Deputy Minister and Head of FRWO, Dr. Khodakaram Jalali and the UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative, Mr. Gary LewisFrom Left to right: Member of Parliament of Iran from South Khorasan, Mr. Mohammadreza Amir Hassankhani, Deputy Minister and Head of FRWO, Dr. Khodakaram Jalali and the UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative, Mr. Gary Lewis

Read more...

Remarks at “World Day to Combat Desertification & Drought” and Signing Ceremony of Carbon Sequestration Phase III Addendum (2017 - 2022)

rc logo125

Part 1: Introduction to the global situation regarding desertification and land degradation

There is possibly no greater issue than land in the post-2015 Sustainable Development Goals agenda.  It touches everyone.

From the food we eat, to the clothes we wear and the houses we live-in.  All this is based upon land resources.  And our management of these.

We all know about the 17 Sustainable Development Goals – or SDGs.  SDG Goal 15 – which is all about “Life on Land” – calls upon all countries of the world to combat desertification, and halt and reverse land degradation.

Today, around the world, about 1 billion people on the planet – in over 110 countries – are currently at risk of the consequences of desertification.  Over 250 million people are directly affected by desertification.  These people are often among the poorest and most-marginalized of citizens.

Here in Iran, over 20 per cent of the country’s land is exposed to desertification.  Deserts threaten 18 of our provinces.  And 97 of our cities.  And in these arid and semi-arid areas, desertification is increasing. 

The challenge of desertification is literally creeping up on us.  Some have called it “The Silent Earthquake of the Century”.

According to Iran’s own official estimates through the “Desert Potential Assessment,” when compared with other arid and semi-arid countries, Iran’s level of desertification is “high”.

There are two main drivers.  First the overall impact of climate change.  Second, desertification is driven directly by human activities such as:

Over-population.

Over-grazing – in many parts of Iran this has been caused when sheep herders let their flocks of goats and sheep overgraze the land.  Sometimes it is caused by villagers breaking off rangeland shrubs for firewood.

Excessive exploitation of underground water.

Contamination of aquifers.

Land conversion and mining operations.

and – finally – the uncontrolled exploitation of rangelands and arable lands.

Part 2: World Day to Combat Desertification

But we humans have, at last, recognized the halt and reverse combat desertification.

Today – 17 June – we commemorate the World Day to Combat Desertification (WDCD).

This day has been marked every year since 1995.  We use it to promote public awareness of international efforts to combat desertification. 

We use it to draw attention to the need to implement the UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification).

This is a convention which Iran ratified in April 1997.

The WDCD sends a strong message about how land contributes to the sustainability, stability and human security on our planet.

The theme for 2017 is “Our land. Our home. Our future.”

This year we examine the important link between land degradation and migration.

We give our attention to the power which the land holds in providing people with the opportunity and resilience to have a future on their home ground.  For, if there is over-competition for scarce resources, people will move in search of food – water – and energy.  In other countries, in recent years, this has caused institutional breakdown and conflict.

That is why halting and reversing desertification is a human security concern.

This theme of “Our land. Our home. Our future.” – underlines the central role which productive land can play in turning the growing tide of migrants who are abandoning their unproductive land.  We must help these communities to become sustainable, resilient and thus secure, into the future.

So, on this World Day to Combat Desertification we are gathered here to extend a highly successful initiative funded by the Government of Iran and the UN Development Programme.

It is called our “Carbon Sequestration Project”.  The Carbon Project gets its name from the fact that one of its side effects is the ability of the newly-re-greened areas capture and sequester carbon dioxide.  It is essentially a community-development-plus-environmental initiative.

Part 3: Linkages to the Sustainable Development Goals

Back in September 2015, the world adopted the 17 Sustainable Development Goals.  Iran was among these countries.  Indeed, President Rouhani attended the event along with many other world leaders, at the UN HQ in New York.

This momentous decision by 193 countries was a recognition of the fact that all people share one planet and individual countries cannot be assured of their own development, peace and security while ignoring how others are living. 

Ladies and gentlemen, I believe that the world has a common destiny, which requires a common goal.  And this is what the Sustainable Development Goals (SDGs) embody. 

As I mentioned, our subject today really relates to SDG 15.  And indeed, Iran also has good practices to share on SDG 15, as I will share with you shortly.  But there are other SDGs which we can contribute to through our efforts to combat desertification, and halt and reverse land degradation.  These include:

 Goal 6 – sustainable water – by combatting desertification, and halting and reversing land degradation we can improve water efficiency and quality.

 Goal 1 – end poverty – our future economic growth, prosperity and human well-being depend upon whether we are able to protect and restore our working landscapes.

 Goal 2 – end hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.  The sustainable management and the restoration of our land resources are vital to enhance agriculture productivity, especially for small scale food producers.  

Goal 7 – clean and efficient energy. Climate change requires a rethink and bold moves towards renewable energy sources. Nearly 3 billion people in the world will need to rely on biomass for cooking and heating in 2030.  The sustainable management of land and water is pivotal to ensure a reliable, affordable and sustainable energy supply for all.  I have seen the excellent work Iran and the UN has done through our Carbon Sequestration project on this in Saveh.

Goal 13 – combatting climate change. If we improve how we manage land, we can reduce our emissions.  Low-emissions agriculture, agro-forestry and ecosystem conservation and restoration all have a role to play in reducing our emissions gap.  Currently Iran is the 9th largest greenhouse gas emitter.

Part 4: The FRWO-UNDP partnership

Now, for many years, the United Nations (specifically UNDP) has been working closely with the Government of Iran to support the sustainable management of its natural resources.  In this collaboration, the Forest, Rangelands and Watershed Management Organization has been our key partner.  Especially in efforts to promote sustainable development and combat desertification.  

For the past 20 years, FRWO and UNDP have worked hand-in-hand to implement several very successful development projects.  One of these is the Carbon Sequestration Project.

The success of this project stems from one thing mainly – the participatory approaches it has used.

Its achievements are too many to name them all, but have included:

 • local capacity building,
 • men and women’s economic empowerment,
 • small enterprise-job generation,
 • strengthening of alternative livelihoods, and
 • the participation of local villagers in the rehabilitation and management of their own degraded rangelands.

One of the project’s key achievements has been its ability to engage local community participation in all stages of the decision-making process.

If the shrubs and trees are planted with community engagement, it has been demonstrated that the cost of tree-planting drops to one-fifth of what it would cost the government if they hired private contractors. 

More than this, it comes with the all-important element of community buy-in and ownership.  It thus immediately becomes ‘Our’ project, not ‘Their’ project.

When hundreds of thousands of these shrubs grow in areas covering thousands of hectares, this creates a small biosphere which then allows other vegetation and wildlife to return.  Such newly-greened biospheres sustain people’s livelihoods in a number of ways.

The first is that vegetation in the microclimate helps to retain more moisture on the ground.  This in turn produces more vegetation. 

When the small trees disperse their seeds, the vegetation thickens. 

Farmers can then bring in livestock to eat leaves from the shrubs without damaging the plants themselves.  The overall ecological carrying capacity of the land increases.  This generates income for farmers and rangers.  People can sell produce from the trees and shrubs – be it resin or fruit.

The Carbon Project has addressed the fuel-wood problem by supplying residents with simple stoves fuelled by paraffin supported by the project.

But the real benefit in terms of sustainability is that the communities – once the source of the problem, through their overgrazing and fuel-wood “predation” – develop a strong sense of ownership and become the guardians of the land.

The results of this project – and I have evidence which I shall share shortly – have been so successfully demonstrated that were acknowledged and recognized at different levels (local, provincial and national) by a number of entities and authorities.

And now, after two phases and a few addendums, I’m really delighted to see that the “saplings” we planted together in our original pilot in Khorasan-e Jonubi have now “taken root” and “branched-out” to a grand total of 20 provinces.

And yet, there are even more requests of further expansion and up-scaling.

All this has been done – it has to be said – by the government with only modest support from UNDP.  This reflects the fact that Iran – as an Upper Middle Income Country – does not really need UNDP finance.  What it needs is our technical capacity and our demonstrated ability to implement successful projects.  We have a true partnership.

Here are some of the pictures from years of project implementation which I would like to share with you.  And here are some numbers.

The project which was first started in one village is now:

active in about 300 villages,

with 117,000 inhabitants,

more than 3 million hectares of Iran’s vulnerable land have been covered with rehabilitation activities.

During these years of implementation:

1,744 Village Development Groups (VDGs) were established.

113 of them are groups managed by women.

Women are taking part in more than 1,500 groups jointly with men.

The VDGs have more than 23,500 people as members.

These VDGs are directly involved in the sustainable development practices while a larger number of local people are participating in the implementation of action plans.

During the years of implementation, the initiative has not only been scaled-up but it has also evolved in a technical sense.

Now, I’m learning from our government partners that the activities are now extended to social initiatives such as building schools, libraries, and medical clinics in some of the pilot villages.

In this way, the project which was originally only supposed to mitigate climate change by sequestering carbon has now turned to a social mobilization mechanism for sustainable rural development.

It’s important to acknowledge the fact that the project has not only served environmental/natural resources purposes, but it has also successfully targeted economic targets at the village level.

Typically, combatting desertification and environmental initiatives are not expected to generate so much economic interest.

These types of initiatives are not usually economically self-sufficient.  They always tend to require injections of money.

But the Carbon Sequestration Project has quite amazingly been able to generate money and jobs while saving our invaluable Iranian environment.

And this is what world environmental conservation needs more of.

Initiative which:

 • combats desertification,
 • saves energy,
 • reduces emissions,
 • avoids soil erosion
 • …while also generating job opportunity and economic development.

Isn’t this a win-win solution?

I’ve also learnt from our government partners that in one of the new upscaling pilot areas – Ghaenan in Golestan province – there has been a net benefit of about US$3 million made during the very first year of project implementation to the benefit of local communities.

So, no wonder our Carbon Project is so successful in Iran.

That is why it is being upscaled in several provinces.

As you all know, the project was initially targeted at drylands but now has even been extended to deforested areas in the humid climate of Golestan Province (which is part of today’s expansion).

We combat desertification.  We re-afforest.  We grow the economy.

Now a few words on the Village Development Groups.  These are where people have the opportunity to sit together and discuss their priorities and design their future while also observing sustainability elements.  

Khorasan-e Shomali’s Provincial Governor-General has instructed all authorities to apply the Carbon sequestration model in all villages in the province and he’s secured required resources.

The project has even inspired the Lake Urmia restoration national committee.  And I’ve learned that with direct instructions from Mr. Kalantari, the model is replicated to save water in the Lake Urmia basin restoration programme.

The approach has even been adopted at the highest level in Iran’s 6th National Development Plan, showcasing the strength and versatility of this project model.  

So, today, we seek to continue along this successful path through the signing of an agreement for implementation of a 3rd phase.  

As demonstrated by the agreements we shall be signing today, the UN in Iran – and UNDP in particular – stands ready to continue to support the Government of Iran in obtaining technical support and sharing the necessary knowledge and technology to solve the problem of desertification.

As an indication, I am delighted to announce that the story of our Carbon Project – here in Iran – has been published in the UNDP partnership series as one of the top “10 Solutions to help meet the SDGs” in Asia and the Pacific.  We are launching this report here in Iran today as well.

What our Carbon Project is doing is exactly what UNCCD is looking for. 

So, ladies and gentlemen, today we are co-signing with our government partner a 5-year Addendum to the Carbon Project.  It is will expand the project into 5 new sites in 4 provinces (all of which we have been working in before.  He is a picture:

 • South Khorasan,
 • North Khorasan,
 • Yazd and
 • Golestan

It may even be further extended to additional provinces, if there is interest.

And the uniqueness of this agreement is that government is providing most of the funding.

UNDP’s contribution is less than 5 per cent.

But, as I noted, this reflects Iran’s status as an Upper Middle-Income Country which has sufficient funds to invest in development but only needs UNDP’s technical support.

I would like to congratulate the strong sense of ownership that the government is showing in this partnership.  I trust that this extension will not only deliver numerous results but it’ll turn into a new form of partnership in Iran between Iran and the UN.  I believe that Iran is strong enough to draw upon its own resources in achieving the Sustainable Development Goals.

I also believe that Iran – through these sorts of partnerships – will soon turn into a regional pioneer and a leader in combating desertification and sustainable development.  With models to share with the regional countries.

Finally, I’d like to acknowledge the role of Mr. Jalali’s leadership in this process.  I would also like to single out Dr. Garshashbi for his committed support to the project.  Mr. Kargar as National Project Director himself and his colleagues including Mr. Pouyafar as National Project Manager.  These men are so determined – so professional – so hardworking – and so passionate about our joint project.  We would certainly not have come this far and have achieved these fantastic results without their steadfast support. 

And of course, I recognize the role of the provincial managers and the respective FRWO Directors-General of pilot provinces who are at the front line of implementation – and most of whom are here today. 

Your daily involvement and actions are what is moving this initiative forward.

With all this support – and that of the thousands upon thousands of people at the community and village level, I really do believe that we are beginning to reverse the “Silent Earthquake”.

Read more...

خرداد 96 - همکاری فائو با ایران برای ارتقای تولید دانه‌های روغنی و دستیابی به خودکفایی

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) با برگزاری کارگاه آغازین در تهران پروژه دو ساله (2019-2017) جدیدی را برای بهبود تولید پایدار دانه‌های روغنی بویژه سویا و انطباق جدیدترین فن‌آوری‌ نظام‌های غلات‌محور در ایران، کلید زد.

به گزارش دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جمهوری اسلامی ایران، پروژه همکاری فنی فائو با عنوان «ظرفیت‌سازی افزایش پایدار محصولات دانه‌های روغنی با محوریت ارزش سویا» در مدت دو سال (2019-2017) انجام خواهد گرفت.

هدف از پروژه فائو حمایت از برنامه ملی دانه‌های روغنی است. تسریع تلاش‌های ملی برای ظرفیت‌سازی در بخش دولتی و خصوصی به منظور استفاده از نوآوری‌ها در تولید پایدار محصولات و بکارگیری آن در زنجیره ارزش دانه‌های روغنی و نیز ادغام تکنولوژی‌های جدید در سیستم‌های غلات محور، از مهمترین دستاوردهای این پروژه به شمار می‌آیند. 

علی‌رضا مهاجر، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدیر برنامه ملی دانه‌های روغنی در این کارگاه که هفته دوم ماه ژوئن (خرداد) در تهران برگزار شد، گفت: «95 درصد  از 1.5 میلیون تن روغن گیاهی مورد نیاز کشور در سال از طریق واردات تأمین می‌شود. بنابراین دولت تصمیم گرفته است که 70 درصد از مجموع این نیاز را در داخل تولید کند.»

وی ضمن تشریح برخی مشکلات پیش روی بخش کشاورزی ایران در تولید دانه‌های روغنی، اظهار امیدواری کرد که با همکاری فائو راه‌حل‌هایی برای برخی از این مسائل تدوین شود.

فابیو گریتا، نماینده موقت فائو در جمهوری اسلامی ایران، نیز در این کارگاه ضمن تأکید بر اهمیت پروژه یاد شده برای تحقق امنیت غذایی در ایران، گفت: «هدف اصلی ما کاهش وابستگی 95 درصدی به کشورهای خارجی در واردات دانه‌های روغنی و تولید دستکم بخشی از محصول در ایران است.»

وی در ادامه افزود: «اهمیت این پروژه در نشان دادن چگونگی استفاده از فن‌آوری و نوآوری‌ها برای کشت پایدار دانه‌های روغنی است. این پروژه در کنار مسأله تولید، به چگونگی بهبود زنجیره ارزش با استفاده از تکنولوژی‌های مدرن نیز خواهد پرداخت.»

آقای گریتا با تأکید بر ظرفیت‌سازی به عنوان رویکرد مهم این پروژه گفت: «هدف پروژه در این حوزه تقویت چارچوب نهادی از طریق معرفی و دعوت از کارشناسان فائو و کشورهای مختلف به اینجا [ایران] و نیز ایجاد همکاری با سازمان‌های بین‌المللی متخصص در دانه‌های روغنی است.»

کارشناسان و بخش‌های مربوطه وزارت جهاد کشاورزی، هماهنگ‌کننده‌های استانی پروژه و همچنین آقای دوست محمد، کارشناس منطقه‌ای تولید گیاهی فائو، در این کارگاه شرکت داشتند.

آقای محمد، کارشناس فنی ارشد پروژه، در این کارگاه به تشریح برنامه کاری پرداخت و در پایان سند برنامه کاری به تصویب حاضرین رسید.

Read more...

14 June 2017 - FAO Assists Iran to boost oils seed production and reach self-sufficiency

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) by conducting an inception workshop in Tehran launched its new project in Iran to improve sustainable oilseed crop production especially on Soybean harvest while integrating the latest technologies into cereal-based systems.

According to a press release published by the FAO Representation in the Islamic Republic of Iran, the Organization’s Technical Cooperation Project (TCP) that entitled “Building Capacity toward Sustainable Intensification of Oilseed Crops in Iran addressing the Soybean Value” lasts for two years (2017-2019).

The FAO project while supporting an Iranian oilseed project, aims to catalyze a national effort to build public and private sector capacity to harness and tune innovations in sustainable oilseed crop production and utilization along each value chain in the country.

“95% of annually 1.5 million tons of oil and protein cake demand is imported. So the government of Iran has decided to produce 70% of the total demand inside the country,” said Alireza Mohajer, Ministerial Advisor and Executive Director of National Oilseed Programme during the workshop that conducted in the second week of June 2017 in Tehran.

Explaining difficulties faced by Iranian agriculture sector in producing oil seeds, Mr. Mohajer expressed his hopes for finding solutions on some of these challenges through a constructive collaboration with FAO.

Fabio Grita, the FAO Representative ad interim to the Islamic Republic of Iran, underscored the importance of this project for the food security in Iran. “The objective is to reduce the dependency of 95% to the foreign countries by partially having the production in Iran,” he said.

He added: “the relevance of this projects is to show how to use technology and how to look at innovation in order to create a sustainable cultivation of oil seeds. And together with improvement of the production, the FAO project will also explore ways to streamline and improve the value chain by using the modern technologies.”

Highlighting the capacity building as the crucial aspect of the project, Mr. Grita said: “in this area, the project will aim at strengthening the institutional framework by introducing and bringing here [Iran] experts from FAO and different countries, and establishing cooperation with international organizations specialized in oil seed.”

The workshop was attended by relevant experts and divisions from Ministry of Agriculture Jahad, provincial project coordinators from Golestan and Khuzestan Provinces and Mr. Dost Muhammad, FAO's Regional Plant Production Officer.

During this workshop, Mr. Muhammad as the FAO Lead Technical Officer of the project, presented the Work Plan. The document was endorsed collectively at the end of the workshop.

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time