UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

معرفی سازمان ملل متحد برای دانش آموزان دبیر ستان صبا

آقای محمد رجایی مقدم معاون مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران طی جلسه ای در محل دبیر ستان صبا، تاریخ تاسیس سازمان ملل متحد و ارکان اصلی آن را برای 50  دانش آموزان و سه تن از آموزگاران دبیرستان صبا در تاریخ 21 مهر 1398 تشریح کرد. ایشان در این نشست به سئولات شرکت کنندگان نیز پاسخ داد. منابع اطلاعاتی مانند منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، نمودار ساختار سازمان ملل متحد، و کارت های حاوی اطلاعات در باره فعالیت های جهانی سازمان ملل متحد به شرکت کنندگان تحویل داده شد.

Read more...

UNHCR welcomes Iran’s new nationality law addressing statelessness

UNHCR, the UN Refugee Agency, welcomes the Government of the Islamic Republic of Iran’s amendment of the nationality law to allow children born to Iranian women and non-Iranian men to acquire Iranian nationality, regardless of whether they are born on Iranian territory.

The new law was signed by the Head of the Parliament and submitted to the Government for implementation on Tuesday 8 October 2019, marking a major step towards reducing statelessness in Iran and around the world.

According to the new law, even children under 18 years old will now be able to obtain Iranian citizenship if their Iranian mothers files the application. Those who are 18 and above can apply for Iranian nationality themselves. The law further specifies that persons without nationality can also apply for Iranian citizenship once they turn 18, if the individual and one of his or her parents was born in Iran.

A survey conducted by the Government of Iran in 2017 indicated that there were nearly 50,000 children who, because they are born to Iranian mothers and non-Iranian fathers, couldn’t obtain the official identity document known as ‘Shenasnameh’.

“No child chooses to be stateless,” said Ivo Freijsen, UNHCR Representative in Iran. “Without an identity and official documents, stateless people are often excluded from society. The Government of Iran is leading by example through its new law. It is a hugely positive move for these children and their families.”

By allowing Iranian women to pass their nationality to their children, the new law marks a ground-breaking step towards reducing the gap between men and women in Iran, where nationality is mainly transmitted jus sanguinis by the father. While the law still doesn’t put mothers and fathers on a fully equal footing with respect to their ability to confer nationality, it represents a significant incremental improvement.

Although Iran is not party to the conventions on statelessness, the Government of Iran is taking concrete steps towards the prevention and reduction of statelessness in the country.

The amendment of the nationality law is particularly welcome given UNHCR’s global #IBelong Campaign to End Statelessness by 2024. Stateless people can face a lifetime of exclusion and discrimination, often denied access to education, health care, and job opportunities.

Worldwide, statelessness affects millions of people, leaving them without the basic rights and official recognition that most of us take for granted. Some 3.9 million stateless people appear in the reporting of 78 countries, but UNHCR believes the true total to be significantly higher.

UNHCR is mid-way through its 10-year global #IBelong Campaign to End Statelessness and will hold a high-level meeting on the statelessness as part of UNHCR 2019 Executive Committee meeting in Geneva in October, which will assess the achievements to date and to encourage concrete pledges by States and others on this issue. 

For further information, please contact:

  • Farha Bhoyroo, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +98 912 132 7183
  • Paniz Zamanian, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +98 21 8934 9114

 

 

Read more...

کمیساریا از قانون جدید تابعیت ایران در خصوص رسیدگی به بی تابعیتی استقبال میکند

کمیساریا، آژانس پناهندگان سازمان ملل، از اصلاح قانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران استقبال میکند که به فرزندان زنان ایرانی و مردان غیرایرانی، فارغ از اینکه در خاک ایران به دنیا آمدهاند یا خیر، اجازه کسب تابعیت ایرانی را میدهد.

این قانون جدید امروز 16 مهر ماه سال 1398 به امضای ریاست مجلس شورای اسلامی رسیده و برای اجرا به دولت تسلیم گردیده است و قدمی بزرگ در راستای کاهش بی تابعیتی در ایران و جهان خواهد بود.

براساس این اصلاحیه، کودکان زیر 18 سال نیز میتوانند در صورت ثبت درخواست توسط مادران ایرانیشان تابعیت ایرانی دریافت کنند. افراد 18 سال به بالا نیز میتوانند شخصا نسبت به دریافت تابعیت ایرانی اقدام نمایند. این لایحه همچنین تصریح میدارد افراد بی تابعیت نیز به محض رسیدن به سن 18 سالگی و در صورتی که خود شخص یا یکی از والدینش در ایران به دنیا آمده باشند، میتوانند نسبت به دریافت تابعیت ایرانی اقدام کنند. 

براساس نظرسنجی انجام شده توسط دولت ایران در سال 2017 قریب به 50.000 کودک متولد شده از مادران ایرانی و پدرانی غیرایرانی قادر به دریافت مدرک هویتی رسمی «شناسنامه» نبوده اند. 

به گفته ایوو فریسن، نماینده کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران،  بی تابعیتی انتخاب هیچ کودکی نیست. بدون هویت و اسناد رسمی، افراد بی تابعیت اغلب در جامعه نادیده گرفته میشوند. دولت جمهوری اسلامی ایران با این قانون جدید الگویی قابل پیروی میباشد. این امر حرکتی بسیار مثبت برای این کودکان و خانواده های آنها است.

با فراهم آوردن امکان انتقال تابعیت از زنان ایرانی به فرزندانشان، قانون جدید گامی اساسی برای افزایش برابری بین زن و مرد در ایران به شمار میرود، زیرا در ایران تابعیت عمدتا بر مبنای اصل خون و از سمت پدر کسب میشود. اگرچه این قانون هنوز هم در رابطه با توانایی پدران و مادران در انتقال تابعیت خود، آنها را در جایگاهی کاملا برابر قرار نمیدهد، قطعا حاکی از بهبود قابلتوجهی است.

اگرچه ایران عضو کنوانسیون بی تابعیتی نمیباشد، دولت ایران در راستای پیشگیری و کاهش بی تابعیتی در کشور قدمهای محکمی برداشته است.

اصلاحیه قانون تابعیت با توجه به کمپین جهانی #من_تعلق_دارم آژانس پناهندگان سازمان ملل برای پایان دادن به بی تابعیتی تا سال 2024 مورد استقبال ویژهای قرار گرفته است. افرادی که بی تابعیت اند ممکن است با یک عمر محرومیت و تبعیض روبرو شوند و معمولا از دسترسی به فرصتهای تحصیلی، مراقبتهای بهداشتی و فرصت های شغلی محروم میشوند. در سراسر جهان، میلیونها انسان متاثر از بی تابعیتی هستند که سبب محرومیت آنها از حقوق اساسی و هویت رسمی که بیشتر ما انها را بدیهی میپنداریم، میشود.

براساس گزارشهای 78 کشور حدود 3.9 میلیون نفر بی تابعیت هستند، اگرچه آژانس پناهندگان سازمان ملل بر این باور است که آمار واقعی به طور قابل توجهی بالاتر است.

آژانس پناهندگان سازمان ملل درپنجمین سال از کمپین 10 ساله #من_تعلق_دارم برای پایاندادن به بی تابعیتی است و در نشستی با مقامات عالی رتبه در رابطه با بی تابعیتی به عنوان بخشی از نشست کمیته اجرایی کمیساریا در ژنو در اکتبر 2019 ، به ارزیابی دستاوردهای به روز و تشویق دولتها و دیگران برای پیوستن به این کمپین میپردازد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با پانیذ زمانیان تماس حاصل نمایید:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ، 009821893491114

 

Read more...

معرفی سازمان ملل متحد برای دانش آموزان دبیر ستان بعثت

آقای محمد رجایی مقدم معاون مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران طی جلسه ای در محل ساختمان سازمان ملل متحد، تاریخ تاسیس سازمان ملل متحد، ارکان اصلی آن همچنین کارگزاری های تخصصی، برنامه ها و صندوق های سازمان ملل متحد فعال در جمهوری اسلامی ایران را برای 30  دانش آموزان و دو تن از آموزگاران دبیر ستان بعثت در تاریخ 16 مهر 1398 تشریح کرد. ایشان در این نشست به سئولات شرکت کنندگان نیز پاسخ داد. منابع اطلاعاتی مانند منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، نمودار ساختار سازمان ملل متحد، و کارت های حاوی اطلاعات در باره فعالیت های جهانی سازمان ملل متحد به شرکت کنندگان تحویل داده شد.

Read more...

UNHCR and Republic of Korea call for stronger private sector engagement to boost economic opportunities for refugees in Iran

UNHCR, the UN Refugee Agency, and the Embassy of the Republic of Korea today brought together international private companies and business networks, diplomatic missions, Non-Governmental Organizations and UN agencies to call for more investment in livelihoods and economic opportunities for refugees in the Islamic Republic of Iran.

The Forum on Private Sector Engagement and Corporate Social Responsibility for Refugees & Host Communities’ Livelihoods gave the floor to Afghan refugee entrepreneurs, who said that being able to work allows them to become more resilient and self-reliant. Through earning a decent living, refugees can meet the basic needs of their families and become less dependent on humanitarian assistance.

Empowering refugees also means they can give back to the Iranian communities that have generously hosted them for 40 years. Refugee-run businesses have boosted local economies by creating jobs for other refugees and the host community, and promoted innovation in local industries.

“Investing in refugee businesses and allowing them to stand on their own two feet is not only the right thing to do, but the smart thing to do. It is a win-win situation that can benefit both refugees and host communities in Iran,” said Ivo Freijsen, UNHCR Representative in Iran.

Through the Solutions Strategy for Afghan Refugees (SSAR), UNHCR builds the skills and capacities of Afghan refugees so that, when it becomes safe for them to return to Afghanistan, they can reintegrate in their communities and contribute to rebuilding their country.

Thanks to Iran’s generous and inclusive policies, refugees are able to participate in the local economy and can access work in a range of occupations. But at a time when Iran is facing economic pressures, vulnerable populations, including refugees, need more international support.

“Supporting refugees cannot be the sole responsibility of UNHCR or the Government of the Islamic Republic of Iran. Everyone, be it international or national, public or private actors - has a role to play in allowing refugees to live independently, find work and be full contributors to their communities,” said Mr Freijsen.
 
At the forum, good practices were shared with companies on how to make refugees a core part of their businesses by, for example, investing in their skills, education and training, providing work and internship opportunities, or even buying services and products from refugee-run businesses.

“I believe this forum will provide better insights to private companies in implementing their Corporate Social Responsibilities in the Islamic Republic of Iran, the consequence of which will benefit both Afghan refugees and host communities in this country,” said Ryu Jeong-Hyun, the Republic of Korea’s Ambassador to Iran.

Finding practical ways to increase engagement of the private sector to better support refugees is a key element of the Global Refugee Forum, the first of which will take place on 17 and 18 December 2019 in Geneva, Switzerland.

Read more...

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و جمهوری کره خواستار تعامل بیشتر بخش خصوصی در ترفیع فرصتهای اقتصادی برای پناهندگان در ایران

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد ( کمیساریا ) و سفارت جمهوری کره در ایران، شرکت‌های خصوصی بین المللی و شبکه‌های تجاری، هیئت‌های دیپلماتیک، سازمان‌های مردم نهاد و آژانس‌های سازمان ملل متحد را در این روز گرد هم آوردند تا خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر در امر معیشت و فرصت‌های اقتصادی  برای پناهندگان در ایران باشند.  

گردهمایی مشارکت بخش خصوصی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برای معیشت پناهندگان و جامعه میزبان در جمهوری اسلامی ایران فرصتی برای پناهندگان کارآفرین افغانستانی جهت به اشتراک گذاشتن تجربیاتشان بود. به گفته آنها، فرصت اشتغال امکان تاب‌آوری و خوداتکائی بیشتر را برای آنان فراهم می‌سازد. پناهندگان از طریق کسب درآمد مناسب می‌توانند نیازهای اساسی خانواده خود را برآورده نموده و وابستگی کمتری به کمک‌های بشردوستانه داشته باشند.

توانمندسازی پناهندگان نیز می‌تواند فرصتی برای جبران 40 سال میزبانی سخاوتمندانه جامعه ایران از آنها باشد. کسب و کارهای تحت مدیریت پناهندگان با ایجاد فرصت شغلی برای سایر پناهندگان و جامعه میزبان تجارت و سرمایه‌گذاری در اقتصاد محلی را ترفیع بخشیده و نوآوری در صنایع محلی را ارتقا داده است.

 به گفته ایوو فریسن، نماینده کمیسر عالی در ایران «سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای پناهندگان و حمایت از خوداتکایی آنها، نه تنها کاری صحیح بلکه هوشمندانه است. این امر بردی متقابل (وضعیت برنده-برنده) است که می‌تواند برای پناهندگان و جوامع میزبان در ایران سودمند باشد.»

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد براساس راه‌حل های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی (SSAR)، مهارت‌ها و ظرفیت پناهندگان افغانستانی را افزایش داده تا بتوانند زمانیکه شرایط امن و مناسب برای بازگشت آنها به افغانستان مهیا شد، در جوامع خود به خوبی ادغام مجدد شده و به باسازی کشورشان کمک نمایند.

پناهندگان به لطف سیاست‌های سخاوتمندانه و فراگیر ایران می‌توانند در اقتصاد محلی مشارکت نموده و در زمینه‌های کاری مختلف مشغول به فعالیت شوند. اگرچه، با توجه به فشارهای اقتصادی که ایران با آنها روبروست، جمعیت‌های آسیب‌پذیر، از جمله پناهندگان، نیازمند پشتیبانی بین‌المللی بیشتری هستند.

آقای فریسن افزود «مسئولیت حمایت از پناهندگان نباید تنها بعهده آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد و دولت جمهوری اسلامی ایران باشد. همه نهادها، چه بین‌المللی چه ملی، دولتی یا خصوصی، نقشی برای ایفا در راستای زندگی مستقل پناهندگان، یافتن کار و مشارکت کاملشان در جوامع خود دارند.»

در این گردهمایی، تجربیات موفق جهت چگونگی به کارگیری پناهندگان به عنوان بخش اصلی  کسب و شرکت ها با آنان به اشتراک گذاشته شد، برای مثال، از طریق سرمایه‌گذاری در مهارت‌ها، تحصیل و آموزش، فراهم کردن فرصت‌های کاری و کارآموزی یا حتی استفاده از خدمات و خرید تولیدات پناهندگان.

ریو جونگ هیون، سفیر جمهوری کره در ایران فرمودند «معتقدم این گردهمایی بینش بهتری برای بخش خصوصی نسبت به مسئولیت اجتماعی‌شان در جمهوری اسلامی ایران فراهم خواهد کرد، که نتیجه آن به نفع پناهندگان افغانستانی و همچنین جامعه میزبان در این کشور خواهد بود.»

یافتن راه‌های کاربردی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در پشتیبانی بهتر از پناهندگان یکی از ارکان اساسی «مجمع جهانی پناهندگان» است که اولین اجلاس آن در تاریخ 26-27 آذرماه 1398 در ژنو، سوئیس برگزار خواهد شد.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time