UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

اسفند 97 - بیش از دو میلیارد تُن گردوغبار سالانه در جو زمین منتشر می شود

تهران- ایرنا- هماهنگ کننده ارشد سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه(APDIM) گفت: هر سال بیش از دو میلیارد تُن گردوغبار در جو زمین منتشر می شود که حدود نیم میلیارد تُن از این گردوغبار متعلق به منطقه آسیا و اقیانوسیه است.

مصطفی محقق روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، اظهار داشت: طوفان گردوغبار(Sand and dust storms) به عنوان یک چالش اساسی فراروی توسعه پایدار به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک مطرح شده که در سطح جهان، بیش از 150 کشور به صورت مستقیم تحت تاثیر گردوغبار قرار دارند و 45 کشور به عنوان مبداء یا کانون طوفان های گرد و غبار طبقه بندی می شوند.

وی ادامه داد: سالانه حدود دو میلیارد تُن گردوغبار در جو زمین منتشر می شود که منشاء حدود 27 درصد آن منطقه آسیا و اقیانوسیه است. پیامدهای ناشی از انتشار این حجم از گردوغبار بسیار گسترده است و تعداد زیادی از آرمان های توسعه(Sustainable development) از جمله موارد مرتبط با سلامت بشر، بهره وری، کشاورزی و زیربناها(حمل و نقل) را تحت تاثیر قرار می دهد و کاهش پیامدهای مخرب ناشی از طوفان های گردوغبار، یکی از ارکان اصلی دستیابی به آرمان های چندگانه توسعه پایدار است.

هماهنگ کننده ارشد مرکز سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه(APDIM) توضیح داد: سرمنشاء و کانون بیشتر طوفان های گردوغبار در مناطق خشک، نیمه خشک و نواحی نیمه مرطوب قرار دارد. با این وجود، اثرات و پیامدهای آنها بسیار دورتر از نواحی خشک مشاهده می شود، زیرا ذرات گردوغبار تمایل دارند تا در مسافت های بسیار طولانی منتقل شوند.

محقق اضافه کرد: کمربندهای ریسک(risk belts) طوفان های گردوغبار از مبدا تا مناطق تحت تاثیر منطقه ای بسیار گسترده، از نواحی گرمسیری تا نواحی بیابانی نیمه گرمسیری صحاری(deserts of the sahara) از خاورمیانه تا بیابان بزرگ هند و مناطق بیابانی عرض های میانی آسیای مرکزی، چین و مغولستان را شامل می شود. به این ترتیب با دامنه های چنین گسترده از اثرات و پیامدهای فرامرزی، مدیریت خطرات طوفان های گردوغبار مستلزم همکاری های جهانی و منطقه ای است.

وی اظهار داشت: منطقه آسیا و اقیانوسیه در رتبه دوم انتشار گردوغبار در جو زمین قرار دارد و مناطق تحت تاثیر طوفان های گردوغبار به صورت نامتوازن و پراکنده در گستره وسیعی در شرق، شمال شرقی، جنوب، جنوب غرب و آسیای مرکزی و اقیانوسیه قرار دارند.

این مقام مسئول در سازمان ملل متحد، تصریح کرد: با توجه به ویژگی های منحصر به فرد کانون های انتشار گردوغبار، گستره جغرافیایی و اثرات فرابخشی طوفان های گردوغبار و همچنین ایجاد خطرات گسترده بلند مدت و کوتاه مدت، این مخاطرات می تواند دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تحت تاثیر قرار دهد.

وی یادآور شد: از نظر پیامدها و هزینه های اقتصادی، هزینه وقوع طوفان گردوغبار در منطقه آسیا و اقیانوسیه حدود5.6 میلیارد دلار تخمین زده می شود که مناطق شرق و شمال شرقی آسیا از آمادگی بیشتری برای مقابله با طوفان های یادشده در مناطق آسیب پذیر برخوردارند، اما مناطق جنوب غرب و آسیای مرکزی به صورت فزاینده ای در معرض این پدیده قرار گرفته و آسیب پذیرتر هستند.

محقق خاطرنشان کرد: ارزیابی و شناخت تاثیر اثرات سوء طوفان های گردوغبار برای دستیابی به حداقل 11 آرمان از 17 آرمان توسعه پایدار شامل پایان دادن به فقر در همه شکل های آن(آرمان اول)، پایان دادن به گرسنگی(آرمان دوم)، بهداشت و رفاه(آرمان سوم)، آب و بهداشت مطمئن(آرمان ششم)، کارشایسته و رشد اقتصادی(آرمان هشتم)، نوآوری صنعتی و زیربنایی(آرمان نهم)، جوامع و شهرهای پایدار(آرمان یازدهم)، اقدام برای رویارویی با تغییر اقلیم(آرمان سیزدهم)، اقیانوس ها و دریاها(آرمان چهاردهم)، زندگی در خشکی ها(آرمان پانزدهم) و مشارکت جهانی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار(آرمان هفدهم) از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با تشریح عوامل و پیشران مخاطرات در منطقه آسیا و اقیانوسیه گفت: از مهمترین عوامل ایجاد طوفان های گردوغبار می توان به تخریب سرزمین، بیابانزایی و تغییر اقلیم، استفاده ناپایدار از زمین و آب، بادهای شدید، افزایش خشکی در برخی مناطق و افزایش خشکسالی ها و افزایش شدت آنها با دوره زمانی بیشتر اشاره کرد.

هماهنگ کننده ارشد مرکز سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه(APDIM) افزود: معمولا خشکسالی هایی که با کاهش پوشش گیاهی و خاک های خشک تر همراه هستند، باعث فعالیت شدیدتر طوفان های گردوغبار می شوند و متغیرهای اقلیمی منطقه ای مانند افزایش دما، کاهش نزولات جوی و بادهای شدیدتر، به شکل گیری طوفان های گردوغبار کمک می کنند.

وی اظهار داشت: کانون های طبیعی انتشار گردوغبار مانند بسترهای توپوگرافی در نواحی خشک(عمدتا' شامل بستر خشک دریاچه های قدیمی با پوشش گیاهی اندک)، عامل بروز انتشار 75 درصد از گردوغبار در جهان هستند. سهم کانون های انتشار ناشی از فعالیت های انسانی مانند تغییر کاربری زمین، کشاورزی، انحراف جریان های آب و جنگل زدایی نیز 25 درصد است.

به گفته محقق، همچنین تغییر شرایط اقلیم نیز خطرات طوفان های گردوغبار را تشدید می کند. سناریوهای اقلیمی 2030، تغییرات جغرافیایی هشدار دهنده ای از نظر مخاطرات خشکسالی و سایر بلایای تدریجی را (Slow -onset disasters) نشان می دهند. در جنوب و جنوب شرق آسیا، تغییر مکان و جابجایی خشکسالی ها به سمت غرب است. به این ترتیب طوفان های گردوغبار به همراه خشکسالی، تخریب سرزمین، بیابانزایی و فرسایش بادی، در حال گسترش در جنوب غرب آسیا بوده و چالش های فراوانی را فراروی توسعه پایدار در این منطقه قرار داده است.

وی یادآور شد: تغییرات و جابجایی اقلیم و افزایش طوفان های گردوغبار بیشتر در مناطق پرتراکم جمعیتی و آسیب پذیر و فقیر روی خواهد داد. زمانی که این مناطق بحرانی(Hotspots) توسعه پیدا می کنند، نابرابری های اقتصادی - اجتماعی در نواحی و مناطق جغرافیایی بزرگتری روی می دهد. برای مثال استان سیستان و بلوچستان در جمهوری اسلامی ایران با رخدادهای شدید طوفان گردوغبار مواجه است. این طوفان های گردوغبار باعث تشدید فقر در این منطقه می شوند و معیشت افرادی را که دارای کمترین امکانات برای مقابله با این معضلات هستند، در معرض خطر قرار می دهد.

«منطقه آسیا و اقیانوسیه، حادثه‌ خیز‌ترین منطقه جهان است. وقوع سیل‌ها، گرد بادها، زمین ‌لرزه‌ها و طوفان‌ های شن و گردوغبار منجر به نابودی غم ‌انگیز حیات انسانها می‌ شود، نسل ‌های مختلف را در فقر گرفتار می‌کند و هزینه ‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. علاوه ‌بر این، آثار تغییرات آب و هوایی، این فجایع فزآینده را تشدید می‌کند و مرز نمی شناسد.»

به گزارش ایرنا، «اپدیم» (APDIM) یک مرکز وابسته به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه(اسکاپ) است که به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و به طور اخص سازمان برنامه و بودجه کشور، با گذشت بیش از یک دهه پیگیری مداوم، رایزنی و مذاکره با طرف‌های مرتبط داخلی و خارجی؛ سرانجام در تهران افتتاح شده است.

این مرکز با هدف خدمت‌ رسانی در زمینه اطلاعات بلایا به ویژه زلزله برای کشورهای عضو «اسکاپ» راه‌اندازی شده و تلاش دارد در زمینه مدیریت دانش، ظریف‌سازی، انتقال دانش فنی و تجارب موفق سایر کشورها در قالب همکاری‌های جنوب - جنوب در راستای افزایش تاب ‌آوری در زمینه بلایا و کاهش خطرات آن انجام وظیفه کند.

از 40 بلای طبیعی شناخته شده در دنیا، 30 مورد آن در کشورمان رخ داده که از مهم‌ترین و پربسامدترین آنها می‌توان به زلزله اشاره کرد که تلفات و خسارات فراوانی بر جای گذاشته است. با توجه به این مسائل، تاسیس مرکز «اپدیم» در راستای پاسخگویی به نیازهای منطقه و کشور بوده است.

راه اندازی مرکز منطقه ‌ای اپدیم(APDIM) در تهران در شصت و هفتمین اجلاس اسکاپ در سال 2011 ( 1389) با اجماع کشورهای عضو در قطعنامه 4/67 تصویب شد و در سال 2015 ( 1394) در قطعنامه11/71 برنامه راهبردی، اساسنامه آن به تصویب رسید.

‎مرکز اپدیم (APDIM) با محور اهداف بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران و با تلاش‌‌های پیگیرانه سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت امور خارجه، سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان نقشه ‌برداری و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در همکاری با اسکاپ و با هدف جذب کمک‌های فنی و بهره‌مندی از امکانات سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، اعتمادسازی و معرفی توانمندی‌های کشور و تعامل با کشورهای منطقه ایجاد می شود.

‎کاهش آثار منفی بلایای طبیعی از طریق تقویت مدیریت اطلاعات حوادث و بلایا در آسیا و اقیانوسیه، تقویت توانایی ها و ظرفیت‌های فنی و سازمانی کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای در زمینه مدیریت اطلاعات بلایا، کاهش خطرپذیری بلایا و اجرای چارچوب توافق سندای ( این توافق اهداف و برنامه اقدام نخست را برای کاهش خطر در زمان وقوع بلایای طبیعی شناسایی می کند) در خصوص افزایش مقاومت پذیری در برابر بلایای طبیعی و کمک به تقویت همکاری‌ها و هماهنگی‌های منطقه‌ای میان کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای در زمینه مدیریت اطلاعات بلایا همسو با توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها و دستیابی به اهداف توسعه هزاره، از اهداف مرکز اپدیم(APDIM) است.

Read more...

13 Feb 2019 - The United Nations Dispute Tribunal (UNDT) Vacancy Announcement

  • Published in Other

The United Nations (UN) is seeking judges for its internal system of administration of justice that addresses employment-related disputes.

The internal justice system includes a first instance United Nations Dispute Tribunal (UNDT) and an appellate instance United Nations Appeals Tribunal (UNAT).

The UNDT sits in New York, Geneva and Nairobi and is comprised of three full-time judges and six half-time judges. The full-time and half-time judges serve for non-renewable seven-year terms.

The UNAT is comprised of seven judges, who also serve for a fixed non-renewable seven-year term, and its seat is in New York.

The UN is presently undertaking a selection process to fill four half-time judicial positions in the UNDT.

Half-time judges work for up to six months in a calendar year in New York, Geneva or Nairobi. Half-time judges may not be deployed in a particular year or may be deployed less than a cumulative period of six months a year if their deployment is not justified by the UNDT’s caseload.

The President of the UNDT decides whether and where to deploy a half-time judge, including whether to make use of telecommuting in their deployment.

Mandatory qualifications for judges of the UNDT:

  1. All persons applying to serve as a judge of the UNDT must be of high moral character and impartial. 
  1. Candidates must have at least 10 years of judicial experience (i.e. experience as a judge or equivalent) in the field of administrative law, or the equivalent (e.g., employment law, law applicable to civil servants, civil litigation) within one or more national jurisdictions. 
  1. English and French are the working languages of the United Nations. All candidates must be fluent, both orally and in writing, in English or French in order to conduct judicial proceedings, and draft decisions or judicial orders in either of the two languages.

A current or former judge of UNAT is ineligible to serve in the UNDT.

Applications:

Interested candidates are invited to apply by completing the prescribed application form in either English or French. The prescribed form is available at 2

http://www.un.org/en/internaljustice/overview/judicial-vacancies.shtml (in English) and

http://www.un.org/fr/internaljustice/overview/judicial-vacancies.shtml (in French).

The completed form must be sent by email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to be received by 11:59 p.m. (U.S. Eastern time) on 31 March 2019.

Please click here for more information. 

 

Read more...

10 Feb 2019 - United to Reform

  • Published in Other

UN Secretary-General António Guterres has made proposals to reform the United Nations since the beginning of his term in January 2017. To improve the delivery of our mandate, the United Nations is making sweeping changes in the following areas:

Development. The 2030 Agenda will require bold changes to the UN development system for the emergence of a new generation of country teams, centred on a strategic UN Development Assistance Framework and led by an impartial, independent and empowered resident coordinator.

Management. A new management paradigm for the Secretariat and a United Nations that empowers managers and staff, simplifies processes, increases transparency and improves on the delivery of our mandates.

Peace and Security. The overarching goals of the reform are to prioritize prevention and sustaining peace; enhance the effectiveness and coherence of peacekeeping operations and special political missions and move towards a single, integrated peace and security pillar.

Please check out this website for more information: https://reform.un.org/

Read more...

بهمن 97 - توضیحاتی به جامعه بین المللی درباره اصلاح نظام توسعه ای سازمان ملل متحد

تهران 10بهمن 1397 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—خانم اوگوچی دنیلز، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران و روسای کارگزاری ها، صندوق ها و برنامه های ملل متحد در ایران، به اعضای جامعه دیپلماتیک درباره تعیین مجدد جایگاه نظام توسعه ای سازمان ملل متحد در سطح جهان و در بستر ایران توضیحاتی ارائه کردند. مراسم با میزبانی مشترک موسسه فرهنگی سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) در 10 بهمن ماه 1397 در موسسه فرهنگی اکو برگزار شد.

اصلاح نظام توسعه ای سازمان ملل متحد با هدف چالاک‌تر، موثرتر، انعطاف پذیرتر و کارآمدتر نمودن سازمان در حمایت از دولت های عضو در دستیابی به آرمان های توسعه پایدار انجام می گیرد. هدف اصلاح این است که سازمان ملل متحد با قصد نزدیک تر کردن تصمیم سازی به نقطه انتقال، یقین حاصل کند کسی نادیده انگاشته نشود.

اصلاحات در قطعنامه مجمع عمومی A/RES/72/279  اجرایی شده است.

31Jan2019 UNReform2

خانم دنیلز به گرمی به حضار خوش آمد گفت و از قول دبیر کل سازمان ملل متحد، آقای آنتونیو گوترش نقل کرد: "هدف مشترک ما آنست که در قرن بیست و یکم نظام توسعه ای بسازیم که بیشتر بر افراد متمرکز شود تا مراحل اجرایی، بر نتایج آن برای فقرا و محرومان تمرکز بیشتری یابد تا دیوانسالاری و بیشتر بر حمایت همه جانبه از دستور کار 2030 تمرکز داشته باشد تا کسب و کار معمول.

ایشان در ادامه یادآور شد که این اصلاح با هدف تعیین مجددِ جایگاهِ نظام توسعه ملل متحد با هویت جمعیِ قدرتمندتر و شناخته شده تر به مثابه شریکی قابل اعتماد، منسجم، پاسخگو و موثر انجام می گیرد تا کشورهای عضو از جمله ایران بتوانند به آن تکیه کنند.

این اصلاحات باید منجر به حصول نظام توسعه ای ملل متحدی شود که از پاسخگویی داخلی و خارجیِ واضحتری برای کمک رسانی به نیازها و اولویت های ملی برخوردار بوده و ظرفیت های مدیریتی، مجموعه مهارت ها و منابعِ بهتری داشته باشد.

خانم دنیلز افزود: "تا پیش از اول ژانویه، اصلاحات نظام توسعه ای ملل متحد آغاز گردیده است که شامل نظامی مستقل و تجدید قوا شده برای هماهنگ کننده مقیم و نسل جدیدی از تیم های کشوریِ سازمان ملل متحد است.

31Jan2019 UNReform3

خانم دنیلز همچنان عنوان نمود که تا اول ژانویه 2019، دبیر کل سازمان ملل متحد وظایف ایشان را به عنوان عالی رتبه ترین نماینده سازمان ملل متحد در ایران، به وی محول نموده است. هماهنگ کننده مقیم به طور مستقیم به دبیر کل گزارش می دهد. ایشان یکی از 129 هماهنگ کننده مقیم در جهان است که به منظور ارائه پاسخ هایی جامع به نیازهای ملی و حصول اطمینان از پاسخگویی یکپارچه سازمان برحسب مورد، به هدایت تیم های کشوری ملل متحد می پردازد. 

در این زمینه، شایان ذکر است دفتر هماهنگ کننده مقیم از برنامه توسعه ملل متحد تفکیک گردیده است؛ بنابراین، هماهنگ کننده مقیم در هیچ نقطه ای از جهان، دیگر به عنوان نماینده مقیمِ برنامه توسعه ملل متحد انجام وظیفه نمی کند.

هماهنگ‌کننده‌ مقیم همچنین تشریح نمود که نمایه‌های نسل جدید تیم‌های کشوری سازمان ملل متحد، بهتر درخور ارائه نتایج‌اند؛ از جمله شامل یک چارچوب همکاری توسعه‌ای سازمان ملل متحد که ابزار راهبردی اصلی برای پاسخ به اولویت‌ها و نیازهای ملی است.

هماهنگ‌کننده مقیم درباره استفاده منسجم و بهتر هماهنگ‌شده از منابع منطقه‌ای و جهانی برای رفع بهتر نیازهای کشورها سخن گفت. او به تغییر در اهدای کمک‌های مالی به سوی منابع قابل پیش‌بینی و منعطف‌تر و شفاف‌سازی و پاسخگویی نسبت به دولت‌های عضو اشاره کرد.

نماینده‌ مقیم موقت برنامه توسعه ملل متحد، خانم رازینا بیلگرامی، در خصوص اصلاح از دورنمای این کارگزاری توسعه، توضیحاتی ارائه نمود. نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، آقای ایوو فریسن، در خصوص اثر اصلاح بر بخش بشردوستانه سخن گفت و مخاطبان را نسبت به پیمان جهانی پناهجویان آگاه نمود و دکتر کریستف هاملمان، نماینده سازمان جهانی بهداشت، درباره ابتکارهای اصلاحی مهم در بخش بهداشت از سوی دولت‌های عضو سخن گفت و به اصلاح از نقطه نظر این کارگزاری تخصصی اشاره کرد. سرپرست یونسکو، خانم مریم سلطان‌زاده، نکات کلیدی مربوط به اصلاح یونسکو را برای مخاطبان مورد تاکید قرار داد که با یک جلسه پرسش و پاسخ نیز همراه گردید.

31Jan2019 UNReform4

خانم دنیلز مراتب تقدیر خود را از پشتیبانی صورت‌گرفته از سازمان ملل متحد از جانب جامعه بین‌المللی ابراز نمود و بر اهمیت همکاری‌های راهبردی با هیئت‌های دیپلماتیک و نیز دولت ایران، جامعه مدنی و رسانه‌ها صحه گذاشت. او تاکید کرد قدرت سازمان ملل متحد در دولت‌های عضو آن و در چندجانبه‌گرایی است.

داده‌های اطلاعاتی سازمان ملل متحد در میان شرکت‌کنندگان توزیع گردید. مهمانان همچنین از نمایشگاه اسناد و تصاویر همکاری ایران و سازمان ملل متحد بازدید کردند که به طور مشترک با همکاری وزارت امور خارجه و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) تهیه شده بود.

Read more...

31 Jan 2019 - Briefing on UN Development System reform for the international community

  • Published in Other

UN Resident Coordinator in the Islamic Republic of Iran Ms. Ugochi Daniels and Heads of UN Agencies, Funds and Programmes in Iran briefed the members of the international community on the Repositioning of the UN Development System (UNDS) globally and in the context of Iran. The event which was co-hosted by ECO Cultural Institute took place on 30 January.

The reform of the UNDS is aimed at making the organization more nimble, effective, flexible and efficient in supporting UN Member States in achieving the Sustainable Development Goals. The reform aims to make UN fit for purpose, to bring decision-making closer to the point of delivery, to make sure that no one is left behind.

The reform is mandated by the General Assembly in Resolution A/RES/72/279 of 31 May 2018. 

31Jan2019 UNReform2 Ms. Ugochi Daniels briefing the international community

Ms. Daniels warmly welcomed the participants and quoted UN Secretary-General António Guterres: “Our shared goal is a 21st century UNDS that is focused more on people and less on process, more on results for the poorest and excluded and less on bureaucracy, more on integrated support to the 2030 Agenda and less on business as usual.”

She explained that the reform aims to reposition the UNDS with a stronger, better-defined collective UN identity as a trusted, reliable, cohesive, accountable and effective partner; one that Member States, including I.R. of Iran, rely on. 

The reform should yield a UNDS with clearer internal and external accountability for contributing to national needs and priorities, and with better managerial capacities, skillsets and resources.

Ms. Daniels said: “As of January 1st, the reform of UNDS has kicked off, including reinvigorated and independent Resident Coordinator system and new generation of the UN Country Teams.”

31Jan2019 UNReform3One of the participants asking question about UN Development System Reform

Ms. Daniels also explained that as of 1 January 2019, the UN Secretary-General entrusted her with new functions as the highest-ranking UN representative in Iran. RC reports directly to UN Secretary-General. She is one of 129 RCs, leading UN Country Teams to deliver collective responses to national needs and ensure system-wide accountability on the ground. 

In this context, it is worthy to mention that the RC Office has been delinked from UNDP and thus, globally, the RC no longer serves as UNDP Resident Representative. 

The Resident Coordinator also explained that the profiles of new generation of UN Country Teams are better tailored to deliver results, including through a UN Development Assistance Framework (UNDAFs) which is the main strategic instrument to respond to national needs and priorities. 

The Resident Coordinator spoke about more coherent and better-coordinated utilization of global and regional resources to better meet the needs of the countries. She mentioned shift in donor funding towards more predictable and flexible resources and greater transparency and accountability towards Member States.

UNDP Resident Representative a.i. Ms. Razina Bilgrami, elaborated on the reform from the Development Agency perspective, UNHCR Representative, Mr. Ivo Freijsen reflected on impact of the reform on the humanitarian sector and briefed the audience on the Global Compact on Refugees, and Dr. Christoph Hamelmann, WHO Representative spoke about important reform initiatives of the Member States in the health sector and reflected on the reform from the point of view of the Specialized Agency. UNESCO Officer-in-Charge, Ms. Maryam Soltanzadeh highlighted key points of the UNESCO reform for the audience followed by a question and answer session. 

31Jan2019 UNReform4Participants of the session

Ms. Daniels expressed her appreciation of the support provided to UN by the international community and highlighted importance of strategic partnerships with the diplomatic corps as well as with the Government of Iran, civil society and media. She emphasised that the strength of UN is in its Member States, in multilateralism.  

UN information materials were distributed to the participants. Guests also visited UN-Iran partnership exhibition of historic photos and documents, which was prepared jointly with the Ministry of Foreign Affairs and IRNA

 

Read more...

01/28/2019 - دیدار نماینده مقیم سازمان ملل با رئیس جمعیت هلال‌احمر/ دکتر پیوندی: تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر خلاف اصول بشردوستانه بین‌المللی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، دکتر علی اصغر پیوندی در دیدار با اوگوچی دانیلز، نماینده جدید سازمان ملل متحد در تهران با اظهار امیدواری نسبت به توسعه همکاری ها و عملیاتی کردن برنامه های مشترک دفتر سازمان ملل متحد در تهران با جمعیت هلال احمر، گفت: هلال احمر ایران با سابقه ۹۵ سال خدمت در حوزه های مختلف بشردوستانه از جمله امداد و نجات، بهداشت و درمان، جوانان، داوطلبان،آموزش، تولیدات داخلی در حوزه نساجی و تدارکات پزشکی، خدمات ارزنده ای را به هموطنان در سوانح و حوادث و طبیعی و غیرطبیعی ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر ایران در عرصه بین المللی هم فعالیت های مختلفی داشته که در تاریخ این نهاد مردمی ثبت شده است، افزود: از جمله این فعالیت های بین المللی می توان به عضویت هلال احمر ایران در هیات حاکمه فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر، فعالیت ۱۴ مرکز درمانی هلال احمر ایران در کشورهای آفریقای جنوبی، آمریکای لاتین و آسیا و همچنین کمک به آوارگان روهنگیایی، کمک به مردم سیل زده پاکستان و مردم گرفتار قحطی در سومالی و … اشاره کرد.

رئیس جمعیت هلال‌ احمر با اشاره به اینکه هلال احمر ایران همکاری نزدیکی در پروژه های مختلف با آژانس های متعدد سازمان ملل در ایران دارد، اظهار کرد: تفاهم نامه هلال احمر ایران با سازمان ملل متحد از سال ۲۰۱۳ برای تقویت برنامه های کاهش خطرپذیری و بلایا اجرایی و عملیاتی شده و امیدواریم این همکاری ها گسترده تر از قبل اجرایی و عملیاتی شود.

وی به تحریم های غیرقانونی و یک طرفه آمریکا علیه ایران اشاره و اذعان کرد: این تحریم ها بر خلاف اصول بشردوستانه سازمان ملل و جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر است و متاسفانه بر خدمت رسانی مناسب به مردم به خصوص در تامین نیازهای بهداشتی و درمانی و تامین تجهیزات خدمت رسانی به مردم در زمان حوادث و سوانح همچون بالگرد و خودروهای تخصصی اثر داشته و انتظار ما از دفتر سازمان ملل در تهران این است که به ایران کمک کند تا در ارائه خدمت به مردم کمترین آسیب تحریم ها را شاهد باشیم.

دکتر پیوندی درباره تصمیم سازمان ملل برای انسجام بخشی به فعالیت های تمامی آژانس های سازمان ملل متحد در سایر کشورها، گفت: این امر برای یکپارچه کردن فعالیت ها بسیار موثر خواهد بود.

اوگوچی دانیلز، نماینده مقیم سازمان ملل متحد در تهران هم با تاکید بر اینکه بسیار علاقمند به توسعه همکاری ها با هلال احمر ایران هستیم، گفت: مقرر شده است تا سازمان ملل حمایت های بیشتری از نهادهای فعال در حوزه مدیریت ریسک و کاهش خطرات و بلایا در کشورهای مختلف داشته باشد و لذا در تمامی برنامه هایی که در ایران اجرایی خواهد شد کاهش خطر و مدیریت حوادث و بلایا را در نظر خواهیم گرفت و از این پس آژانس های متعدد سازمان ملل به صورت واحد و جامع با دولت ها فعالیت خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه دفتر سازمان ملل در تهران در زمینه تسهیل تعامل ایران با سایر کشورها در حوزه مدیریت بلایا تلاش خواهد کرد، خاطرنشان کرد: بر این اساس همه کشورها را آماده خواهیم کرد تا تجربیات خود را در حوزه مدیریت بلایا در اختیار ایران قرار دهند و سازمان ملل نیز با توجه به ظرفیت بسیار مناسب هلال احمر ایران در زمینه داوطلبان جوان به دنبال افزایش تعاملات خود در این حوزه است.

نماینده مقیم سازمان ملل متحد در تهران با تاکید بر اینکه با توجه به قرار گرفتن ایران در شرایط تحریم لذا باید چارچوب برنامه ۵ ساله همکاری با ایران بازبینی و اثر تحریم ها بر مردم نیز در آن لحاظ شود، گفت: در سفر خود به آمریکا در هفته های آینده با مقامات عالی سازمان ملل درباره تاثیر تحریم ها بر شرایط بشردوستانه در ایران مذاکره خواهم کرد چراکه ما نیز به جد معتقدیم تحریم ها نباید بر مردم اثر بگذارد و من شخصا این موضوع را پیگیری خواهم کرد. در این زمینه نیازمند جزئیاتی در زمینه تاثیر تحریم ها بر شرایط دریافت و بهره‌مندی مردم از خدمات هستیم که باید در اختیار ما قرار گیرد.

وی افزود: همچنین درباره تحریم ایران و تاثیر آن بر امور بشردوستانه با گروه کاری ویژه اروپا نیز مذاکره خواهم کرد تا اقدامی عملی را برای حمایت از مردم ایران در شرایط تحریم در نظر بگیریم و مردم ایران و به خصوص هلال احمر ایران مطمئن باشد که از حمایت و پشتیبانی کامل سازمان ملل متحد بهره مند خواهند شد.

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time