UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

بهمن 97 - ارائه دستاوردهای حوزه سلامت درنشستی پیرامون نظام سلامت و سازمان های بین المللی توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران

آقای الکساندر فدولوف، نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، دستاوردهای این دفتر در زمینه سلامت را برای اعضای فرهنگستان علوم پزشکی ایران ارائه کرد. نشست "دستاورد های نظام سلامت و سازمان­های بین المللی" توسط فرهنگستان علوم پزشکی ایران برگزار شده بود.

آقای فدولوف دستاوردهای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران را در زمینه سلامت تحت عناوین پیشگیری از مصرف مواد، درمان اختلال مصرف مواد و بازتوانی، پیشگیری از اچ آی وی و درمان اچ­آی وی برای افرادی که مواد مصرف می کنند و کسانی که در محیط های بسته به سر می برند ارائه کرد. وی همچنین مروری کلی بر این دستاوردها از جمله تهیه و تدوین راهنماهای مداخله، از جمله برنامه هایی که توسط همتایان ملی برای پیمایش و پیاده سازی در سطح کشور انجام شده است، داشت.

آقای فدولوف اظهار داشت که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد متعهد است جهان را مکانی امن­تر از مواد مخدر و جرم گرداند و این دفتر همچنین متولی کنوانسیون های پنج گانه سازمان ملل متحد در خصوص مواد مخدر و جرایم است. وی افزود که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران در سال 1999 تأسیس شد و امسال بیستمین سالگرد تأسیسش را جشن می گیرد. ایشان اذعان داشتند که برنامه های مرتبط با سلامت از اجزای جدایی­ناپذیر ومهم برنامه های کشوری این دفتر از ابتدای تأسیس آن در تهران وهمگام با رویکرد یکپارچه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد بوده است.

این نشست مروری بر اهم دستاوردهای مشترک سازمان های بین المللی و همتایان ملی ایران در 40 سال گذشته در کشور داشت. ارائه دهندگان دیگر در این نشست نمایندگان سازمان جهانی بهداشت، یونیسف، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، دبیرخانه برنامه مشترک سازمان ملل متحد در خصوص اچ­آی­وی و ایدز، برنامه عمران سازمان ملل متحد و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بودند.

 

Read more...

27 Jan 2019 - UNODC Iran presented achievements in the area of health in a meeting on health system and international organizations

  • Published in Drugs

Mr. Alexander Fedulov, UNODC Iran Country Representative, presented UNODC achievements in Iran in the area of health to the members of the Iranian Academy of Medical Sciences. The meeting, “Achievements of the Health System and International Organisations”, was held by the Iranian Academy of Medical Sciences.

Mr. Fedulov presented UNODC achievements in Iran in the area of health, under the areas of drug use prevention, drug use disorder treatment and rehabilitation, and HIV prevention and care for people who use drugs and people in closed settings. He also gave a brief overview of the achievements including preparing and piloting of interventions guides, including programmes taken-up by national partners for scaling and countrywide implementation.  

Mr. Fedulov stated that UNODC is mandated to make the world safer from drugs and crime and is the custodian of five UN conventions on drugs and crime. He explained that UNODC Country Office in Iran was established in 1999 and is now celebrating its 20th anniversary. He acknowledged that since its establishment in Tehran, under the UNODC spirit of a balanced approach, health related programmes have been an integral part of the programme in the country.

The meeting took stock of joint achievements of Iranian national partners and international organisations working in Iran in the past 40 years. Other presenters in the meeting were representatives from WHO, UNICEF, UNFPA, UNAIDS Secretariat, UNDP and UNHCR.

 

Read more...

دی 97 - بازدید گروه دوبلین کوچک از نمایشگاه دائمی پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران

 

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران در روز 26 دی 1397 بازدیدی از نمایشگاه دائمی پلیس مبارزه با مواد مخدر برای مراجع تماس و دیپلمات­های ارشد گروه دوبلین کوچک ترتیب دادند تا نمونه ای از اقدامات مقابله با مواد مخدر انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران را نشان دهند.

این بازدید با هدف آشنا کردن جامعه دیپلماتیک در ایران با اقدامات مقابله با مواد مخدر دولت ایران از طریق مدیریت مرزها و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ارائه اطلاعات در مورد مواد مخدر غیرقانونی موجود در منطقه برگزار شد.

رئیس پلیس مبـارزه با مـواد مخدر جمهوری اسلامی ایران، سـردار زاهـدیان، ضمن خوشامدگویی به دیپلمات­ها، ابراز امیدواری کرد که این بازدید آگاهی و دانش دیپلمات­ ها را در مورد نقش ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر افزایش دهد. وی اظهار داشت که "مشکلات مربوط به مواد مخدر، مشکلات تنها یک کشور نیست، بلکه مشکلات جهانی است که باید برای همه اعضای جامعه جهانی نگران کننده باشد. ما امیدواریم با هم بتوانیم با مواد مخدر مبارزه کنیم و این هدف قابل دستیابی نخواهد بود مگر اینکه ما با هم متحد باشیم."

ایران کماکان یکی از مسیرهای اصلی حمل و نقل مواد مخدر از افغانستان به کشورهای اروپایی است. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد همکاری استواری با جمهوری اسلامی ایران در زمینه­های مختلف از جمله ایجاد ظرفیت برای نیروی انتظامی ایران ایجاد کرده است و به این کشور در زمینه مبارزه با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و پیش­سازها همکاری های فنی ارائه داده است.

در طول بازدیـد از این نمـایشگاه، رئیس اداره پژوهش پلیـس مبـارزه با مـواد مخدر، دکتـر فیض بخش، شـرکت کنندگان را هدایت نمود و اطلاعـاتی را در زمینه انـواع مختلف مواد مخدر، روش­های قـاچـاق، روش های جاسازی، اکتشافات مواد مخدر، کنترل الکترونیکی و موانع فیزیکی مورد استفاده در مرزهای شرقی کشور ارائه نمود.

نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، آقای الکساندر فدولوف، ضمن قدردانی از تلاش های نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران و نیروی انتظامی در مبارزه با شبکه های جرایم سازمان یافته و سرشاخه های مهم قاچاق، آمادگی سازمان ملل متحد برای گسترش کمک های فنی و همکاری با دولت ایران را ابراز نمود، و از هیات های دیپلماتیک برای کمک مستمر تشکر کرد.

این رویداد به عنوان قسمتی از فعالیت های پیش بینی شده در چارچوب زیربرنامه 1 "قاچاق غير‌قانونی و مديريت مرزی" از برنامه کشوری (2019-2015) دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای جمهوری اسلامی ایران بود.

***

به منظور دریافت اطلاعات بیشتر:

 آقای حسین عسگریان،

کارشناس ارشد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران

تلفن: 88878377 ) - 009821(

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">ایمیلThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :

 

Read more...

16 Jan 2019 - Mini Dublin Group (MDG) visit to Permanent Exhibition of Anti-Narcotics Police of the Islamic Republic of Iran

  • Published in Drugs

The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in the Islamic Republic of Iran in cooperation with the Drug Control Headquarters (DCHQ) and Anti-Narcotics Police (ANP) of the Islamic Republic of Iran organized a visit for the MDG focal points and senior diplomats to the permanent exhibition centre of the Anti-Narcotics Police on 16 January 2019 to show a sample of drug control measures that has been conducted by the Islamic Republic of Iran.

The visit aimed to familiarize the participants with the type of drugs available in the region as well as the drug control measures undertaken for both border management and countering drug trafficking.

The visit aimed to familiarize diplomatic community in Iran with drug control measures undertaken by the Government of Iran through border management and countering to drug trafficking and to present information on illicit drugs available in the region.

Chief Commander of Anti-Narcotics Police, Brigadier General Zahedian, while receiving the diplomatic mission, wished the visit would raise the knowledge of the diplomatic missions on Iran’s role in the fight against drug trafficking. He stated: “the problems pertinent to drugs are not problems of a sole country but are global problems which should be of concern to all members of global community. We hope that together we will be able to fight drugs and this goal cannot be reached unless we are together.”

Iran remains as one of the major transit route for drug trafficking from Afghanistan to European countries. UNODC has built a strong partnership with the Government of the Islamic Republic of Iran in several areas including capacity building for the Iranian law enforcements and has been providing technical assistance to the Iranian Government in their fight against illicit trafficking of drugs and precursors.   

During the Exhibition, Head of Research Office of the Anti-Narcotics Police, Dr. Feyzbakhsh guided the participants through the exhibition providing them with information on different types of drugs, trafficking methods, concealment methods, drug seizures, electronic control and physical barriers used at the eastern borders.

UNODC Iran Country Representative, Mr. Alexander Fedulov, while acknowledging the efforts made by the Iranian ANP and law enforcement in fighting against organized crime drug networks and serious operatives, expressed UNODC Iran’s readiness to expand technical assistance and cooperation with the Iranian government and thanked diplomatic missions for continuous cooperation.

The event was organized as part of the activities foreseen in the framework of the Sub-programme 1 “Border Management and Illicit Trafficking” of UNODC Country Partnership Programme (2015-2019) for the Islamic Republic of Iran.

****

For additional information please contact Hossein Asgarian (Mr.),

Programme Officer, UNODC Country Office in the Islamic Republic of Iran

Tel.: +98 21 88 87 83 77, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

Read more...

آذر 97 - حمایت سفارت استرالیا از برنامه های معیشت جایگزین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران

نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، آقای الکساندر فدولوف و سفیر کشور استرالیا در جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای ایان بیگز، موافقت­نامه ­ای را برای دریافت حمایت مالی از سفارت استرالیا در مورد زیربرنامه 4 "معیشت­های جایگزین و توسعه پایدار" برنامه مشارکت کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران امضا کردند.

در این نشست، آقای فدولوف فعالیت ­های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران را به عنوان فرصتی برای توانمندسازی و حمایت از گروه­های آسیب ­پذیر در مناطق مرزی از طریق اجرای فعالیت ­های پیشنهادی تحت زیربرنامه معیشت جایگزین و توسعه پایدار معرفی کرد. او همچنین در این نشست در مورد دیگر زمینه­ های بالقوه همکاری بین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران و سفارت استرالیا مطالبی را مطرح کرد.

جناب آقای بیگز، سفیر محترم استرالیا در جمهوری اسلامی ایران، نیز به منظور همکاری در مورد موضوعات کنترل مواد مخدر با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران ابراز علاقه کرد.

برگزاری یک جلسه معرفی فعالیت ها توسط رئیس گروه تحقیقات معیشت ­های جایگزین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای حامی مالی پروژه، اعضای گروه دوبلین کوچک و اعضای منتخب سفارت­های خارجی در تهران، از جمله فعالیت ­هایی است که تحت این موافقت­نامه با حمایت مالی سخاوتمندانه استرالیا از طرح­های معیشت­ های جایگزین اجرا خواهد شد.

Read more...

16 Dec 2018 - Australian Embassy Supports Alternative Livelihood Programme of UNODC Iran

  • Published in Drugs

UNODC Iran Country Representative, Mr. Alexander Fedulov and     H. E. Mr. Ian Biggs, Australian Ambassador to the Islamic Republic of Iran signed an agreement for receiving financial support from Australian Embassy on UNODC Iran Country Partnership Programme, Sub-programme 4 “Alternative Livelihood and Sustainable Development”.

In this meeting Mr. Fedulov introduced UNODC Iran’s activities as an opportunity to empower and provide support to vulnerable groups at border areas through implementation of proposed activities under Alternative Livelihood and Sustainable Development sub-programme. He also elaborated on the other possible areas of cooperation between UNODC Iran and Australian Embassy during the meeting and discussed the potential areas of activity.

H.E. Mr. Biggs, Australian Ambassador to the Islamic Republic of Iran, expressed his interest to consider cooperation with UNODC in Iran on drug control subjects.

Holding of a briefing session by head of UNODC alternative development research teams for the donor to the project, members of Mini Dublin Group and selected members of foreign missions in Tehran is among the activities to be implemented under this agreement with generous Australian financial support for Alternative Livelihood schemes.

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time