UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

22/07/2019 - بررسی راه های همکاری سازمان ملل و تهران در زمینه مدیریت بحران

22/07/2019 - بررسی راه های همکاری سازمان ملل و تهران در زمینه مدیریت بحران

منبع: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ، امیر حسن برمکی در این جلسه با اشاره به سوابق همکاری این دفتر در سال های گذشته به بررسی ویژگی‌های جمعیتی و جغرافیایی شهر تهران پرداخت و در ادامه افزود: بر اساس مطالعات انجام شده به خصوص در زمینه وقوع زلزله ایران جزو 10 کشور پرریسک و حادثه خیز جهان رتبه بندی می شود ، از همین رو بهره‌گیری از تجربیات بشردوستانه بین‌المللی در این کشور با اهمیت و ضروری است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس آموخته های حاصل از زلزله های فاجعه بار گذشته و تجارب سازمان های بین‌المللی (اینساراگ) ، در چند سال اخیر موضوع جستجو و امداد و  نجات شهری (usar) در دستور کار سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران قرار گرفته ، از آمادگی دفتر اوچا برای ارائه خدمات آموزشی بین المللی و مانورهای مرتبط برای تشکیل تیم های مربوطه در ایران سخن گفت.

رضا کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در این جلسه با اشاره به این که هماهنگی تیم های عملیاتی به منظور  اجرای عملیات جستجو و نجات از جمله وظایف محوله به سازمان است،گفت: با تشکیل چنین تیم‌هایی علاوه بر زلزله ، توانایی شهر تهران برای مقابله با حوادث کوچک مقیاس‌تر نظیر پلاسکو نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

Last modified onSunday, 28 July 2019 17:06
back to top

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time