UNIranLogoUNFlagblue
United Nations Iran
سازمان ملل متحد در ایران
UNIranLogoIranFlag larg

Items filtered by date: Sunday, 10 March 2019

اسفند 97 - بیش از دو میلیارد تُن گردوغبار سالانه در جو زمین منتشر می شود

تهران- ایرنا- هماهنگ کننده ارشد سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه(APDIM) گفت: هر سال بیش از دو میلیارد تُن گردوغبار در جو زمین منتشر می شود که حدود نیم میلیارد تُن از این گردوغبار متعلق به منطقه آسیا و اقیانوسیه است.

مصطفی محقق روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، اظهار داشت: طوفان گردوغبار(Sand and dust storms) به عنوان یک چالش اساسی فراروی توسعه پایدار به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک مطرح شده که در سطح جهان، بیش از 150 کشور به صورت مستقیم تحت تاثیر گردوغبار قرار دارند و 45 کشور به عنوان مبداء یا کانون طوفان های گرد و غبار طبقه بندی می شوند.

وی ادامه داد: سالانه حدود دو میلیارد تُن گردوغبار در جو زمین منتشر می شود که منشاء حدود 27 درصد آن منطقه آسیا و اقیانوسیه است. پیامدهای ناشی از انتشار این حجم از گردوغبار بسیار گسترده است و تعداد زیادی از آرمان های توسعه(Sustainable development) از جمله موارد مرتبط با سلامت بشر، بهره وری، کشاورزی و زیربناها(حمل و نقل) را تحت تاثیر قرار می دهد و کاهش پیامدهای مخرب ناشی از طوفان های گردوغبار، یکی از ارکان اصلی دستیابی به آرمان های چندگانه توسعه پایدار است.

هماهنگ کننده ارشد مرکز سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه(APDIM) توضیح داد: سرمنشاء و کانون بیشتر طوفان های گردوغبار در مناطق خشک، نیمه خشک و نواحی نیمه مرطوب قرار دارد. با این وجود، اثرات و پیامدهای آنها بسیار دورتر از نواحی خشک مشاهده می شود، زیرا ذرات گردوغبار تمایل دارند تا در مسافت های بسیار طولانی منتقل شوند.

محقق اضافه کرد: کمربندهای ریسک(risk belts) طوفان های گردوغبار از مبدا تا مناطق تحت تاثیر منطقه ای بسیار گسترده، از نواحی گرمسیری تا نواحی بیابانی نیمه گرمسیری صحاری(deserts of the sahara) از خاورمیانه تا بیابان بزرگ هند و مناطق بیابانی عرض های میانی آسیای مرکزی، چین و مغولستان را شامل می شود. به این ترتیب با دامنه های چنین گسترده از اثرات و پیامدهای فرامرزی، مدیریت خطرات طوفان های گردوغبار مستلزم همکاری های جهانی و منطقه ای است.

وی اظهار داشت: منطقه آسیا و اقیانوسیه در رتبه دوم انتشار گردوغبار در جو زمین قرار دارد و مناطق تحت تاثیر طوفان های گردوغبار به صورت نامتوازن و پراکنده در گستره وسیعی در شرق، شمال شرقی، جنوب، جنوب غرب و آسیای مرکزی و اقیانوسیه قرار دارند.

این مقام مسئول در سازمان ملل متحد، تصریح کرد: با توجه به ویژگی های منحصر به فرد کانون های انتشار گردوغبار، گستره جغرافیایی و اثرات فرابخشی طوفان های گردوغبار و همچنین ایجاد خطرات گسترده بلند مدت و کوتاه مدت، این مخاطرات می تواند دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تحت تاثیر قرار دهد.

وی یادآور شد: از نظر پیامدها و هزینه های اقتصادی، هزینه وقوع طوفان گردوغبار در منطقه آسیا و اقیانوسیه حدود5.6 میلیارد دلار تخمین زده می شود که مناطق شرق و شمال شرقی آسیا از آمادگی بیشتری برای مقابله با طوفان های یادشده در مناطق آسیب پذیر برخوردارند، اما مناطق جنوب غرب و آسیای مرکزی به صورت فزاینده ای در معرض این پدیده قرار گرفته و آسیب پذیرتر هستند.

محقق خاطرنشان کرد: ارزیابی و شناخت تاثیر اثرات سوء طوفان های گردوغبار برای دستیابی به حداقل 11 آرمان از 17 آرمان توسعه پایدار شامل پایان دادن به فقر در همه شکل های آن(آرمان اول)، پایان دادن به گرسنگی(آرمان دوم)، بهداشت و رفاه(آرمان سوم)، آب و بهداشت مطمئن(آرمان ششم)، کارشایسته و رشد اقتصادی(آرمان هشتم)، نوآوری صنعتی و زیربنایی(آرمان نهم)، جوامع و شهرهای پایدار(آرمان یازدهم)، اقدام برای رویارویی با تغییر اقلیم(آرمان سیزدهم)، اقیانوس ها و دریاها(آرمان چهاردهم)، زندگی در خشکی ها(آرمان پانزدهم) و مشارکت جهانی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار(آرمان هفدهم) از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با تشریح عوامل و پیشران مخاطرات در منطقه آسیا و اقیانوسیه گفت: از مهمترین عوامل ایجاد طوفان های گردوغبار می توان به تخریب سرزمین، بیابانزایی و تغییر اقلیم، استفاده ناپایدار از زمین و آب، بادهای شدید، افزایش خشکی در برخی مناطق و افزایش خشکسالی ها و افزایش شدت آنها با دوره زمانی بیشتر اشاره کرد.

هماهنگ کننده ارشد مرکز سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه(APDIM) افزود: معمولا خشکسالی هایی که با کاهش پوشش گیاهی و خاک های خشک تر همراه هستند، باعث فعالیت شدیدتر طوفان های گردوغبار می شوند و متغیرهای اقلیمی منطقه ای مانند افزایش دما، کاهش نزولات جوی و بادهای شدیدتر، به شکل گیری طوفان های گردوغبار کمک می کنند.

وی اظهار داشت: کانون های طبیعی انتشار گردوغبار مانند بسترهای توپوگرافی در نواحی خشک(عمدتا' شامل بستر خشک دریاچه های قدیمی با پوشش گیاهی اندک)، عامل بروز انتشار 75 درصد از گردوغبار در جهان هستند. سهم کانون های انتشار ناشی از فعالیت های انسانی مانند تغییر کاربری زمین، کشاورزی، انحراف جریان های آب و جنگل زدایی نیز 25 درصد است.

به گفته محقق، همچنین تغییر شرایط اقلیم نیز خطرات طوفان های گردوغبار را تشدید می کند. سناریوهای اقلیمی 2030، تغییرات جغرافیایی هشدار دهنده ای از نظر مخاطرات خشکسالی و سایر بلایای تدریجی را (Slow -onset disasters) نشان می دهند. در جنوب و جنوب شرق آسیا، تغییر مکان و جابجایی خشکسالی ها به سمت غرب است. به این ترتیب طوفان های گردوغبار به همراه خشکسالی، تخریب سرزمین، بیابانزایی و فرسایش بادی، در حال گسترش در جنوب غرب آسیا بوده و چالش های فراوانی را فراروی توسعه پایدار در این منطقه قرار داده است.

وی یادآور شد: تغییرات و جابجایی اقلیم و افزایش طوفان های گردوغبار بیشتر در مناطق پرتراکم جمعیتی و آسیب پذیر و فقیر روی خواهد داد. زمانی که این مناطق بحرانی(Hotspots) توسعه پیدا می کنند، نابرابری های اقتصادی - اجتماعی در نواحی و مناطق جغرافیایی بزرگتری روی می دهد. برای مثال استان سیستان و بلوچستان در جمهوری اسلامی ایران با رخدادهای شدید طوفان گردوغبار مواجه است. این طوفان های گردوغبار باعث تشدید فقر در این منطقه می شوند و معیشت افرادی را که دارای کمترین امکانات برای مقابله با این معضلات هستند، در معرض خطر قرار می دهد.

«منطقه آسیا و اقیانوسیه، حادثه‌ خیز‌ترین منطقه جهان است. وقوع سیل‌ها، گرد بادها، زمین ‌لرزه‌ها و طوفان‌ های شن و گردوغبار منجر به نابودی غم ‌انگیز حیات انسانها می‌ شود، نسل ‌های مختلف را در فقر گرفتار می‌کند و هزینه ‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. علاوه ‌بر این، آثار تغییرات آب و هوایی، این فجایع فزآینده را تشدید می‌کند و مرز نمی شناسد.»

به گزارش ایرنا، «اپدیم» (APDIM) یک مرکز وابسته به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه(اسکاپ) است که به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و به طور اخص سازمان برنامه و بودجه کشور، با گذشت بیش از یک دهه پیگیری مداوم، رایزنی و مذاکره با طرف‌های مرتبط داخلی و خارجی؛ سرانجام در تهران افتتاح شده است.

این مرکز با هدف خدمت‌ رسانی در زمینه اطلاعات بلایا به ویژه زلزله برای کشورهای عضو «اسکاپ» راه‌اندازی شده و تلاش دارد در زمینه مدیریت دانش، ظریف‌سازی، انتقال دانش فنی و تجارب موفق سایر کشورها در قالب همکاری‌های جنوب - جنوب در راستای افزایش تاب ‌آوری در زمینه بلایا و کاهش خطرات آن انجام وظیفه کند.

از 40 بلای طبیعی شناخته شده در دنیا، 30 مورد آن در کشورمان رخ داده که از مهم‌ترین و پربسامدترین آنها می‌توان به زلزله اشاره کرد که تلفات و خسارات فراوانی بر جای گذاشته است. با توجه به این مسائل، تاسیس مرکز «اپدیم» در راستای پاسخگویی به نیازهای منطقه و کشور بوده است.

راه اندازی مرکز منطقه ‌ای اپدیم(APDIM) در تهران در شصت و هفتمین اجلاس اسکاپ در سال 2011 ( 1389) با اجماع کشورهای عضو در قطعنامه 4/67 تصویب شد و در سال 2015 ( 1394) در قطعنامه11/71 برنامه راهبردی، اساسنامه آن به تصویب رسید.

‎مرکز اپدیم (APDIM) با محور اهداف بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران و با تلاش‌‌های پیگیرانه سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت امور خارجه، سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان نقشه ‌برداری و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در همکاری با اسکاپ و با هدف جذب کمک‌های فنی و بهره‌مندی از امکانات سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، اعتمادسازی و معرفی توانمندی‌های کشور و تعامل با کشورهای منطقه ایجاد می شود.

‎کاهش آثار منفی بلایای طبیعی از طریق تقویت مدیریت اطلاعات حوادث و بلایا در آسیا و اقیانوسیه، تقویت توانایی ها و ظرفیت‌های فنی و سازمانی کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای در زمینه مدیریت اطلاعات بلایا، کاهش خطرپذیری بلایا و اجرای چارچوب توافق سندای ( این توافق اهداف و برنامه اقدام نخست را برای کاهش خطر در زمان وقوع بلایای طبیعی شناسایی می کند) در خصوص افزایش مقاومت پذیری در برابر بلایای طبیعی و کمک به تقویت همکاری‌ها و هماهنگی‌های منطقه‌ای میان کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای در زمینه مدیریت اطلاعات بلایا همسو با توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها و دستیابی به اهداف توسعه هزاره، از اهداف مرکز اپدیم(APDIM) است.

Read more...

10 March 2019 - Third EU-UN conference on “Supporting the future of Syria, the region” to be held in Brussels

The third EU-UN Brussels conference on “Supporting the future of Syria and the region” will take place at the European Headquarters from 12-14 March 2019.

Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator Mark Lowcock, Special Envoy for Syria Geir Pedersen and High Commissioner for Refugees Filippo Grandi will represent the United Nations, together with several other Heads of UN agencies.

The first two days of the conference on 12 and 13 March will focus on a dialogue with Syrian, regional and international NGOs and civil society organisations. They will discuss key themes affecting the Syrian people with Ministers from the region and from donor countries, EU Commissioners and Heads of UN agencies.

The ministerial-level conference will take place on Thursday, 14 March.

The Syria crisis remains one of the largest humanitarian and protection crises of our times. Millions of men, women and children are in urgent need of life-saving assistance.

The Syria crisis is far from over. Staggering needs persist, with 11.7 million people in need of humanitarian aid in 2019 inside Syria, and more than 5.6 million Syrian refugees registered in neighbouring countries.

The United Nations and humanitarian partners are calling for US$ $3.4 billion to provide critical life-saving and life-sustaining assistance to 11.7 million people in Syria and $5.5 billion for 5.6 million Syrian refugees this year. After eight years of hardship and violence, the scale, severity and complexity of humanitarian needs in Syria remains unabated.

  • Published in Other
Read more...

اسفند 97 - برگزاری سومین کنفرانس "حمایت از آینده سوریه و منطقه" در بروکسل

تهران ، 19 اسفند 1397( مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) --  سومین کنفرانس مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در مورد "حمایت از آینده سوریه و منطقه" از 12 لغایت 14 مارس 2019 برابر با 21 لغایت 23 اسفند ماه جاری در مقر اتحادیه اروپا  در بروکسل  برگزار خواهد شد.

 مارک لوکاک، معاون دبیرکل در امور انسان دوستانه و هماهنگ کننده امور اضطراری سازمان ملل متحد؛ گیر پدرسن، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه و فیلیپو گراندی، کمیسرعالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد به همراه تعدادی از روسای کارگزاری های سازمان ملل متحد،  نمایندگی سازمان ملل متحد در این کنفرانس را به عهده خواهند داشت.

 دو روز نخستین کنفرانس برابر با 21 و 22 اسفند به گفت و گو با سازمان های مردم نهاد  (سمن ها) منطقه ای و بین المللی سوریه تمرکز خواهد داشت. آن ها موضوعات کلیدی که بر مردم سوریه تاثیر می گذارد را با وزرای منطقه و کشورهای کمک کننده، کمیسرهای اتحادیه اروپا و روسای کارگزاری های سازمان ملل متحد مطرح خواهند کرد. 

 کنفرانس در سطح وزیران روز پنجشنبه 23 اسفند برگزار خواهد شد.

بحران سوریه یکی از بزرگترین بحران های بشردوستانه و حمایتی در زمان حاضر باقی مانده است. میلیون ها مرد، زن و کودک به کمک های سریع نجات بخش نیازمندند.

بحران سوریه تا پایان فاصله زیادی دارد. با 11 میلیون 700 هزار انسان نیازمند به کمک های بشردوستانه در سوریه و بیش از پنج میلیون 600 هزار پناهنده ثبت شده در کشورهای همسایه در سال 2019 ، نیازهای سرسام آوری هنوز وجود دارند.

همکاران انساندوست سازمان ملل متحد خواستار سه میلیارد و 400 میلیون  دلار کمک نجات دهنده و پایدار کننده زندگی برای 11 میلیون 700 هزار نفر از مردم نیازمند در سوریه و پنج  میلیارد و 500 میلیون دلار  برای پنج میلیون 600 هزار پناهنده سوری هستند. بعد از هشت سال سختی و خشونت، از میزان شدت و پیچیدگی نیازهای بشر دوستانه در سوریه کاسته نشده است.

Read more...

10 March 2019 - On occasion of International Women’s Day, researchers learn about finding information on women issues

United Nations Information Centre in cooperation with Iranian Association of Women’s Studies (IAWS) held a workshop on “Finding UN Information and Documentation” with focus on women issues on the occasion of International Women’s Day for some 25 participants at the UN conference room named after Dr Hulki Uz on 10 March 2019.

The session started by screening of the UN Secretary-General António Guterres video message on the International Women’s Day. 

UNIC Public Information Assistant Ms. Nazanin Ghaemmaghami introduced UNIC website and the participants learnt how to find the Persian translation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and other related documents. By navigating through the UN website Security Council and its landmark resolution 1325 adopted in 2000 on Women, Peace and Security; Economic and Social Council and Commission of the Status of Women as one of its subsidiary bodies were discussed.

20190310 UNICworkshop2

Then Ms. Nazanin Ghaemmaghami addressed the participants on UN Women which is the UN organization dedicated to gender equality and the empowerment of women. 

Participants got familiar with the internship programme at the UN Women, Women in Politics Map and Women and Sustainable Development Goals. Women issues among other global issues and UN Campaign “UNiTE to End Violence against Women” webpages were reviewed. 

The UN Secretary-General António Guterres webpage and his senior management team that has reached gender parity for the first time was also reviewed. While navigating through the International Women’s Day webpage, there was an emphasis on Mr Guterres quotation "Let’s make sure women and girls can shape the policies, services and infrastructure that impact all our lives. And let’s support women and girls who are breaking down barriers to create a better world for everyone."  There was also a focus on the 2019 theme “Think equal, build smart, innovate for change”.

20190310 UNICworkshop3Public Information Assistant Nazanin Ghaemmaghami-Farahani and participants

During the session, Vice President of IAWS Dr. Zahra Davar also briefed the participants on related issues. At the end, she expressed her satisfaction with the workshop and hoped that IAWS can have more cooperation with UNIC.

Persian copies of the UN Charter and Universal Declaration of Human Rights as well as the UN System Chart were distributed among participants.

20190310 UNICworkshop4

Workshops “Finding UN Information and Documentation” are regularly organized by the UNIC for all interested groups. For more information about how to attend these workshops and learn how to navigate the UN web site, please contact UN Information Center: Reference Assistant Ms. Nazanin Ghaemmaghami (e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  – Tel. No.: 0098 21 22873837(

 
 
 
 
  • Published in Other
Read more...

اسفند 97 - بازیابی اطلاعات و اسناد مربوط به زنان به مناسبت روز جهانی زن

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد با همکاری انجمن ایرانی مطالعات زنان کارگاه آموزشی "بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد" با تاکید بر موضوعات مربوط به زنان را برای حدود 25 نفر از دانشجویان رشته های مختلف از جمله مطالعات زنان در تاریخ 19 اسفند ماه  1397 به مناسیت روز جهانی زن در ساختمان سازمان ملل متحد برگزار کرد. 

جلسه با پخش پیام ویدئویی آقای گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسیت روز جهانی زن آغاز شد. در پی آن خانم نازنین قائم مقامی که عهده دار برگزاری کارگاه آموزشی بود به معرفی وب سایت مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و بازیابی ترجمه فارسی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و سایر اسناد مرتبط به زنان به فارسی پرداخت.

20190310 UNICworkshop2

از وب سایت سازمان ملل متحد به  قطعنامه معروف "زنان، صلح و امنیت" به شماره 1325 و قطعنامه های صادره پس از آن مربوط به این موضوع اشاره شد و  شورای اقتصادی و اجتماعی و یکی از نهادهای فرعی آن یعنی "کمیسیون مقام زن"؛ همچنین وب سایت "نهاد زنان ملل متحد" مورد بررسی قرار گرفت.

در پیوند موضوعات جهانی در تارنمای سازمان ملل متحد، صفحه زنان همچنین صفحه نهضت دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد درباره خاتمه بخشیدن به خشونت علیه زنان معرفی و مرور شد.

20190310 UNICworkshop3نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی

خانم قائم مقامی به جایگاه زنان در سازمان ملل متحد، وب سایت آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و تیم کارمندان ارشد او که با اقدامات ایشان در حال حاضر از نظر تعداد به برابری جنسیتی رسیده، اشاره کرد.

در طی جلسه، خانم دکتر زهرا داور، نایب رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان در موارد گوناگون  توضیحاتی ایراد کرده و در پایان به جمع بندی موضوعات مطرح شده  پرداخت.

نسخه هایی از منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و نمودار سازمانی نظام ملل متحد به شرکت کنندگان تقدیم شد.

20190310 UNICworkshop4

کارگاه آموزشی "بازیابی اطلاعات و اسناد ملل متحد" به عنوان یک فعالیت اطلاع رسانی و آموزشی مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد مرتبا برای گروه های علاقه مند برگزار می شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شرکت در این کارگاه ها و چگونگی برگزاری آن با خانم نازنین قائم مقامی فراهانی به آدرس ایمیل  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  و شماره تلفن 22873837 تماس حاصل فرمائید.

Read more...

10 March 2019 - UN’s AIDS agency ‘greatly encouraged’ by latest scientific breakthrough showing cure is possible

The UN agency leading the global effort to end AIDS, said on Tuesday that a new case of a patient who has been “functionally cured” of HIV infection, is greatly encouraging, but there is still a long way to go before the illness can be eradicated.

The male patient, who was being treated for lymphatic cancer at a London hospital in the United Kingdom, underwent a stem cell transplant in 2016, with cells from a donor carrying a rare genetic resistance to the HIV virus.

Both his cancer and HIV went into remission, and 18 months on, he is no longer taking HIV drugs and all traces of infection have become undetectable, according to doctors treating him. Researchers reportedly say that it is too early, however, to say the patient has been fully cured.

UNAIDS is greatly encouraged by the news that an HIV-positive man has been functionally cured of HIV”, said the agency in a press statement.

“Although this breakthrough is complicated and much more work is needed, it gives us great hope for the future that we could potentially end AIDS with science, through a vaccine or a cure,” said Michel Sidibé, Executive Director of UNAIDS.

“However, it also shows how far away we are from that point,” he added saying it emphasized “the absolute importance of continuing to focus HIV prevention and treatment efforts.”

Treatment ‘not viable’ for large numbers of patients

The agency stressed that as stem cell transplants are “highly complex, intensive and costly procedures with substantial side-effects”, they were not a “viable way of treating large numbers of people living with HIV.”

“However, the results do offer a greater insight for researchers working on HIV cure strategies and highlight the continuing importance of investing in scientific research and innovation,” added UNAIDS.

The so far anonymous London patient, is only the second reported case of a functional cure for HIV, the first being a patient in the German capital, Berlin, who received similar cancer treatment in 2007.

There is currently no cure, and UNAIDS is working to ensure that all people living with and affected by HIV have access to life-saving HIV prevention, treatment, care and support services.

In 2017 – the latest annual figures available - there were just under 37 million people living with HIV and 1.8 million people became newly infected with the virus. In the same year, almost 1 million people died of AIDS-related illnesses and 21.7 million people had access to treatment.

Stigma and discrimination against HIV, continue to hold back key vulnerable population groups such as sex-workers, transgender people, intravenous drug users and migrants, and only one in four, living with HIV, are aware of their status.

Marking World AIDS Day in November, UN Secretary-General António Guterres, said that the world stood at a “critical juncture”, and the direction of the response to the on-going epidemic, would determine whether or not the world could end AIDS by 2030, in line with the UNAIDS Fast-Track Strategy and the Sustainable Development Goals.

 

 

  • Published in Health
Read more...
Subscribe to this RSS feed

UN Offices in Iran

News and Stories

Resources

UN Offices Stories

UN Offices Stories

About Us

Follow Us

×

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about our new stories and job vacancies from UN in Iran and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time